Rejs statkiem Buczyniec - Elbląg - dla sołectwa Osie

wtorek, 24 kwietnia 2018 07:49

Sołtys i Rada Sołecka Osie zaprasza mieszkańców sołectwa Osie na wspólny ok 4 godz rejs statkiem Buczyniec - Elbląg 9 czerwca. Koszt 70 zł od osoby.
Więcej informacji i zapisy pod nr tel 724 515 436.
Liczba miejsc ograniczona
Zapraszamy

alt

 

Urząd Skarbowy w Świeciu - KOMUNIKAT

piątek, 20 kwietnia 2018 14:35

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu informuje, że w dniach 26, 27 i 30 kwietnia 2018 r. Sala Obsługi będzie czynna w godzinach od 7:30 do 18:00, kasa będzie czynna od 7:30 do 17:30.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w dniu 4 maja 2018 r. (piątek) urzędy skarbowe województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a także Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jednostek administracji rządowej jest 19 maja 2018 r. (sobota).


 

Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

czwartek, 19 kwietnia 2018 15:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.


Więcej: Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

 

PRZEDSZKOLE NA MEDAL - zachęcamy do głosowania!

piątek, 13 kwietnia 2018 14:20

alt

Wychowawczyni grupy "Gruszki" pani Dagmara Solecka
została nominowana w plebiscycie na
NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA ROKU 2018 z czego jesteśmy bardzo dumni.
Dodatkowo w tym plebiscycie nominacje otrzymało całe przedszkole w kategorii PRZEDSZKOLE NA MEDAL.
Zachęcamy do głosowania.

Dagmara Solecka, Osie, Przedszkole Publiczne (NAP.153)

SMS pod nr 72355 (koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT) o treści NAP.153


Przedszkole Publiczne w Osiu, ul. Dworcowa 4, Osie (PEM.155)

SMS pod nr 72355 (koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT) o treści PEM.155


 

Wojewódzki konkurs fotograficzny

piątek, 13 kwietnia 2018 13:05

Osie, fot.M.J.Lejk

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim". Prace fotograficzne (nie więcej niż 16 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony: konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 27 maja 2018 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 300 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza ukazane przez pryzmat zmieniających się pór roku. Zwieńczeniem konkursu będzie publikacja zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w albumie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej: Wojewódzki konkurs fotograficzny

 

Informacja dla producentów surowca tytoniowego

piątek, 13 kwietnia 2018 12:09

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Więcej: Informacja dla producentów surowca tytoniowego

 

Zgłaszanie szkód łowieckich

piątek, 13 kwietnia 2018 08:07

OsieDzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Zgodnie z nowymi przepisami w prawie łowieckim (Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie) wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego (tj. wójta) gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Więcej: Zgłaszanie szkód łowieckich

 

Polowania indywidualne w Nadleśnictwie Dąbrowa

piątek, 13 kwietnia 2018 07:43

OsieNadleśnictwo Dąbrowa informuje, że informacje dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznacznego określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego, w godzinach urzędowania Nadleśnictwo Dąbrowa, będą udzielali pracownicy nadleśnictwa pod numerem telefonu: 52 331 87 13 (wew. 27 lub 31). Informacja będzie udzielana w postaci wydruku, pobieranego z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, dla obwodu łowieckiego nr 17, prowadzonej w postaci elektronicznej.


 

Ogłoszenie o zamówienia na:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa PSZOK

czwartek, 12 kwietnia 2018 13:44

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony na. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Więcej: Ogłoszenie o zamówienia na:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa PSZOK

 

WYPOSAŻONY GABINET STOMATOLOGICZNY DO WYNAJĘCIA

czwartek, 12 kwietnia 2018 11:52


alt

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Osiu

wynajmie wyposażony gabinet stomatologiczny

lekarzowi stomatologowi

lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi stomatologiczne.

Pomieszczenia gabinetu wraz z nowym unitem stomatologicznym znajdują się w nowo dobudowanej części budynku SP ZOZ Gminnej Przychodni w Osiu przy ul. Dworcowej 7, 86-150 Osie

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefoniczny +48 690 453 371

Zapraszam serdecznie do współpracy

Więcej: WYPOSAŻONY GABINET STOMATOLOGICZNY DO WYNAJĘCIA

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

poniedziałek, 09 kwietnia 2018 09:48

W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Więcej: Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

 

Dofinansowanie do wymiany pieców

piątek, 06 kwietnia 2018 10:01

OsieWójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych. O dotację mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały się na wymianę pieca opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. Dotacja może być przyznana przy wymianie starego kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy lub kocioł olejowy klasy A.

Więcej: Dofinansowanie do wymiany pieców

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osie za 2017 rok

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:40

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osie za 2017 rok

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:14

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a i b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Osie udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Osie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1). Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych „EKO-WISŁA” w Sulnówku, gm. Świecie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Tel. (52) 33 12 778 / fax: (52) 33 33 075

NIP: 559-10-04-882. REGON: 091254304

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2017 rok

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:03

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2017 Gmina Osie osiągnęła:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 44,81 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
    innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
    i rozbiórkowych - 70,79 %
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,00 %

Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa oraz podsumowanie konkursu Bożonarodzeniowego w Miedznie

czwartek, 05 kwietnia 2018 08:45

9 marca w świetlicy w Miedznie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gminy Osie pan Michał Grabski, Przewodniczący Rady Gminy pan Roman Waśkowski, radny Rady Gminy pan Jakub Adrich, przewodnicząca komisji „Konkursu Bożonarodzeniowego” pani Felicja Hann jak również strażacy z OSP Miedzno, radni z Rady Sołeckiej oraz panie z sołectwa Miedzno.

Więcej: Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa oraz podsumowanie konkursu Bożonarodzeniowego w Miedznie

 

Informacja dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

środa, 04 kwietnia 2018 11:53

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły.

Więcej: Informacja dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Giełda dla rolników

poniedziałek, 02 kwietnia 2018 07:01

OsieUprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na stronę internetową Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala ograniczyć nakłady czasowe na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

 

Strona 7 z 92

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama