czwartek, 07 września 2017 08:08

Doynki gminne - Osie 2017Tradycyjnie ju Doynki Gminne rozpoczy si o godz. 14.00 Msz wit w Kociele Parafialnym pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu. Nastpnie, uroczysty pochd, prowadzony przez Orkiestr Dt z Chemiskiego Domu Kultury przeszed ulicami Osia na stadion sportowy - zwyczajowe miejsce naszych uroczystoci doynkowych. Tam ju, wrd stoisk poszczeglnych soectw Micha Grabski - Wjt Gminy Osie wraz z Romanem Wakowskim - Przewodniczcym Rady Gminy Osie podzielili si z mieszkacami chlebem wypieczonym z ziaren tegorocznych zb. Wiele emocji wzbudziy zawody midzysoeckie oraz wystp zespou "Chabry". Nasze soectwa na poszczeglnych stoiskach zaprezentoway zebrane wrd mieszkacw ziarna zb, warzywa i owoce, a take przetwory i wypieki kuchenne. Uzupenieniem prezentacji byy zioa, kwiaty i wyroby rkodziea ludowego. Pena relacja zdjciowa znajduje si na stronie internetowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu >>> . Filmow relacje z przygotowa i przebiegu uroczystoci doynkowych udostpni MaroVideos na kanale YouTube >>>

 

Oskie Biegi 2017 - zaproszenie

czwartek, 07 września 2017 07:38

Oskie BiegiJu po raz XXVIII 7 padziernika 2017r. odbd si Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego. W tym roku organizatorzy zmienili formu biegu gwnego, ktry ze wzgldu na przebieg trasy nazwano "Lena Za-Dyszka". Tradycyjnie impreza odbdzie si na Stadionie sportowym w Osiu. Serdecznie zapraszamy usportowcw i kibicw! Dla uczestnikw przewidziano ciekawe nagrody i pamitki, a dla wszystkich emocje i aktywne spdzenie czasu na wieym powietrzu.

Więcej: Oskie Biegi 2017 - zaproszenie

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

środa, 06 września 2017 12:43

Przewodniczcy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 13 wrzenia 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad:

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

wtorek, 05 września 2017 11:08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od 1 wrzenia 2017 r. zmieniaj si kwoty przychodw decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych.

Więcej:

 

Uwaga ! Burze z gradem

czwartek, 31 sierpnia 2017 15:08

Ostrzeenie Kujawsko- Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego, Wydzia Zarzdzania Kryzysowego.

Więcej: Uwaga ! Burze z gradem

 

czwartek, 31 sierpnia 2017 09:34

Pruskie Wierzchy

Organizatorzy sierpniowego festynu mieszkacw ssiednich i zaprzyjanionych wiosek, Wierzchy i Pruskie, mieli w tym roku wyjtkowe szczcie, poniewa zamiast prognozowanych opadw deszczu tego dnia wiecio soce, a pniej przysza ciepa, gwiedzista noc. Kolejny Festyn Dobrych Ssiadw skada si z rozgrywek sportowych i zrcznociowych, stanowicych turniej o przechodni puchar Wjta Gminy Osie, konkursw z nagrodami dla uczestnikw imprezy i zabaw dla dzieci. Wanym, corocznym punktem spotkania byo przypomnienie o Dniu Wojska Polskiego poprzez bieg po kopercie, strzelanie z broni krtkiej i turniej wiedzy o wojsku polskim. Uczestnicy festynu mogli zdoby atrakcyjne nagrody przez udzia w konkursie wiedzy o przyrodzie Borw Tucholskich. Poza zmaganiami zrcznociowymi, jak cicie drewna, wdkowanie, czy przeciganie liny, by rwnie turniej gry w warcaby. Wczeniej, bo 15 sierpnia, druyny obu wsi zmierzyy si w meczach piki siatkowej i piki nonej. Mimo, e oba te spotkania wygraa reprezentacja Wierzchw, w oglnej punktacji zwyciya wie Pruskie i tutaj pozosta, na drugi ju rok, zdobyty, przechodni puchar Wjta Gminy Osie . Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie i soectwo Wierzchy, przy finansowej pomocy Wjta Gminy Osie i yczliwym wsparciu lokalnych przedsibiorcw.

Więcej:

 

Festyn w Jaszczu

wtorek, 22 sierpnia 2017 11:54

Jaszcz

W dniu 12.08.2017 r. na boisku sportowym w Jaszczu odby si festyn rodzinny pn. ?Nasz Dom Wsplnota Rodzinna?. Organizatork imprezy bya sotys Irena Kozowska oraz Rada Soecka. Na ten dzie przygotowano szereg konkurencji sportowych, dedykowanych wszystkim grupom wiekowym: dzieciom, modziey i seniorom, a nagrody uczestnikom konkursw wrczy Micha Grabski - Wjt Gminy Osie. Mimo, e tego dnia pogoda nie rozpieszczaa, jak co roku festyn cieszy si wysok frekwencj wrd mieszkacw. Wszystkim sponsorom, jak rwnie uczestnikom tegorocznego festynu sotys wsi Jaszcz skada serdeczne podzikowania.

Więcej: Festyn w Jaszczu

 

wtorek, 22 sierpnia 2017 11:29

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzeda rodka trwaego stanowicego wasno Gminy Osie - Samochd specjalny poarniczy marki uk A 16 B, rok produkcji 1983, nr identyfikacyjny 380707, jako rodek trwale nieczynny, wycofany z uytkowania. Pena tre ogoszenia poniej.

Więcej:

 

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 14:44


 

czwartek, 17 sierpnia 2017 08:02

Wjt Gminy Osie informuje o udzielniu zamwienia na zadanie pn. ?Dowz i odwz dzieci szkolnych wraz z opiek nad nimi podczas przewozu do i z Zespou Szk w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno ? Osie?.

Więcej:

 

piątek, 11 sierpnia 2017 11:53

Osie panoramaZapraszamy do Gminy Osie na wirtualny spacer w formie panoram 3D. Obecnie dostpnych jest 12 panoram, w tym dwie panoramy z lotu ptaka i jedna panorama z wntrza Kocioa parafialnego w Osiu. Dostp do panoram ma suy turystom w ramach promocji gminy, my jednak zachcamy mieszkacw do wirtualnego odwiedzenia mniej lub bardziej znanych miejsc. Panoramy zostay wykonane pod koniec maja br. tote obrazuj aktualne treci. Z poziomu kadej z panoram moemy bezporednio dociera do kolejnego miejsca w naszej gminie. Do tej formy promocji doczaj si pierwsze firmy prywatne z brany turystycznej. Panoramy dostpne s pod linkiem >>> Z prawej strony naszej witryny zamiecilimy stay baner dostpowy.

 

piątek, 11 sierpnia 2017 10:19

Tle

W biecym tygodniu na rzece Wdzie w obrbie Tlenia pojawi si specjalistyczny sprzt do wykaszania rolinnoci rzecznej. Mniej dowiadczonym kajakarzom, manewrowanie przy pytkiej wodzie zwizanej z prac Elektrowni Wodnej w urze i wrd wyjatkowo bujnej rolinnoci wodnej sprawia wiele problemw. Nie tylko kajakarze maj trudnoci, bowiem rolinno wodna okrca si wok napdw rowerw wodnych i wiose dek. Wikszo uytkownikw sprztu wodnego pobyt w Tleniu traktuje rekreacyjnie i to pod ich ktem wadze gminy zleciy prace zwizane z wykaszaniem i udronieniem szlaku kajakowego. Wakacje jeszcze trwaj, tote sympatykw kajakarstwa zapraszamy na szybsze wody w grze rzeki np. na odcinku Stara Rzeka - Tle lub rozlege i leniwe wody Zbiornika urskiego od Tlenia do ura. Sprzt pywajcy (kajaki, dki i rowery wodne) dostpny jest praktycznie w kadym orodku wypoczynkowym w Tleniu, a take Grzybku. Natomiast spywy kajakowe obsuguje szereg firm dowocych kajak we wskazane miejsce i uzgodniony termin. Niezbdne linki dla kajakarza: Centrum Informacji Turystycznej >>> lub Odkryj Tle >>>

Więcej:

 

Droga z Brzezin w kierunku Miedzna

piątek, 11 sierpnia 2017 09:39

Droga Miedzno - BrzezinyDroga gruntowa z Brzezin do Miedzna peni funkcj drogi transportu rolniczego pomidzy tymi wsiami. W wyniku tegorocznej przebudowy powstaa droga z nawierzchni bitumiczn o dugoci 1240 mb. i szerokoci 4 mb. z poboczami, zjazdami i oznakowaniem pionowym. Poczya ona drog powiatow we wsi Brzeziny z drog gminn Osie-Jaszcz.Ta inwestycja finansowana jest z budetu Gminy Osie, a dofinansowana zostaa przez Zarzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. Roboty wykonaa firma FHU ?KIC-TRANS? Piotr Rycki z Drzycimia. Przebudowa tego odcinka drogi to koszt okoo 410 tys. zotych. W minion rod (9 sierpnia) nastpi odbir robt, a na zdjciach poniej moecie zobaczy relacj z rnych etapw przebudowy drogi.

Więcej: Droga z Brzezin w kierunku Miedzna

piątek, 11 sierpnia 2017 07:58

Maraton kajakowy w urzeJedna z najwikszych imprez kajakowych na Pomorzu - XX edycja Maratonu kajakowego w urze ju za nami. Trzydniowa impreza kajakowa  poczona z IV Kociewsk Kajakow Imprez na Orientacj pozostawi wiele dobrych wspomnie u uczestnikw. Pord staych bywalcw mona byo spotka kajakarzy, ktrzy pierwszy raz uczestniczyli w maratonie, a to oznacza, e w przyszoci organizatorzy mog liczy na spor frekwencj. W wielu przypadkach zawodnicy przybyli na lini startu w obecnoci swoich rodzin - najwierniejszych kibicw. I odwrotnie - to rodzice byli najgoniejszymi kibicami w wycigach kajakowych swoich dzieci. Duym zainteresowaniem cieszya si rywalizacja na siedmiokilometrowej ptli: Zapora ur ? most w Grzybku ? Zapora ur, jednak najwicej emocji wzbudzi sprint na odcinku 200 m. Towarzyszca maratonowi IV Kociewska Kajakowa Impreza na Orientacj odbywajca si na Zbiorniku Wodnym w Grdku przycigna sympatykw dziedziny. Tu oprcz umiejtnoci pywania w kajaku liczy si dowiadczenie i orientacja w terenie. Jednak uczestnicy poradzili sobie doskonale. Na niedzielnym podsumowaniu imprezy zwycizcy odebrali medale i nagrody. Pamitkowe medale z okazji jubileuszu odebrali te obecni na polu biwakowym w urze sponsorzy, przedstawiciele wadz samorzdowych powiatu wieckiego i gminy Osie oraz gospodarze terenu. Do zobaczenia za rok - tymi sowami Leszek Miesaa - komandor maratonu, podzikowa wszystkim za udzia w tegorocznej imprezie.

Więcej:

 

czwartek, 10 sierpnia 2017 13:12

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda lokalu mieszkalnego pooonego w miejscowoci Osie, stanowicego wasno Gminy Osie.

Więcej:

czwartek, 10 sierpnia 2017 11:43


alt


 

środa, 09 sierpnia 2017 14:07

Osie strzelnicaW dniu 6.08.2017 na strzelnicy sportowo- myliwskiej w Osiu, punktualnie o godz. 9.45, Marek Droszcz - Kierownik strzelnicy z Michaem Grabskim Wjtem Gminy Osie dali sygna do rozpoczcia XVII Mistrzostw Powiatu wieckiego w strzelectwie. W rywalizacjach strzeleckich udzia wzio 78 zawodnikw i zawodniczek. W klasie mistrzowskiej najlepszymi okazali si: Montowski Zbyszko z okrgu Bydgoszcz, Mohr Andrzej z okrgu Supsk i Jedwabiski Marek z okrgu Bydgoszcz. ukasz Szurlej ? mistrz z roku 2014 i 2015, a jednoczenie mieszkaniec Gminy Osie, tym razem zaj sidm lokat. W klasie powszechnej na najwyszym podium uplasowa si Gmitrzak Mateusz z okrgu Bydgoszcz. Tu za nim miejsca zajli Kogut Leszek, te z okrgu Bydgoszcz i Baraski Andrzej z okrgu Toru. W klasyfikacji kobiet najlepsza okazaa si Oset Marysia z okrgu Bydgoszcz. Peen wykaz wynikw znajduje si na stronie internetowej www.lowiecki.pl >>> 

Więcej:

środa, 09 sierpnia 2017 07:03

Szkoa Podstawowa we WierzchachObecny sezon budowlany w obiektach gminnych obfituje o zadania zwizane z termomodernizacj budynkw. Pierwsze roboty rozpoczy si na budynku Gminnego Orodka Kultury w Osiu i s ju na ukoczeniu. Pmetek przekroczyy prace termomodernizacyjne zwizane z ociepleniem starej czci szkoy w Osiu. Roboty termomodernizacyjne objy take budynek Szkoy Podstawowej we Wierzchach. Te prace s praktycznie na ukoczeniu. Za kwot 67 500 z. firma budowlana ?Metello Jarosaw? z Tlenia ocieplia strop w nowej czci szkoy wen mineraln o gr. 30 cm. oraz wykonaa remont elewacji na starej i nowej czci szkoy. Wykonane prace z pewnoci pozwol na oszczdnoci podczas ogrzewania szkoy w sezonie zimowym. Nie bez znaczenia jest te poprawa estetyki budynku. Rwnie przy szkole we Wierzchach zagospodarowano cz terenu z przeznaczeniem na ciek edukacyjn. To pierwszy etap zagospodarowania terenu, na ktry szkoa uzyskaa dofinansowanie z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10 tys. z. Relacj z tego zadania pokaemy w oddzielnym artykule. Poniej przedstawiamy kilka zdj z prac remontowych szkoy we Wierzchach.

Więcej:

 

Strona 7 z 81

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama