Szkolenie rolników z dopłat

środa, 15 czerwca 2011 17:59

Szkolenie rolników w JaszczuW ostatnich dniach maja (30 i 31.05.2011 r.) w gospodarstwie rolnym Państwa Ireny i Romana Kozłowskich z Jaszcza odbyło się szkolenie przeznaczone dla rolników z terenu naszej gminy. Temat szkolenia: Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich, a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczegółowym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych. Wykładowcami byli Bożena Zmarzlak - Kierownik Biura Powiatowego KPODR Minikowo Oddział Świecie i Piotr Sawa - wykładowca z KPODR Minikowo. W szkoleniu wzięło udział 20 rolników, w tym 4 kobiety. Organizatorem szkolenia była Małgorzata Recka z KPODR Minikowo Oddział Świecie.

Więcej: Szkolenie rolników z dopłat

 

Usługi kominiarskie w naszej gminie

wtorek, 14 czerwca 2011 16:59

Urząd Gminy Osie informuje, że na terenie naszej gminy usługi kominiarskie świadczone są przez Pana Marka Skrzoskę. Zlecenia przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7.00 do 8.00 oraz od godz. 18.00 do 20.00. Numer telefonu stacjonarnego: (52) 33-29-308. Zlecenia można też zgłosić osobiście pod adresem: Usługi kominiarskie, Wyb. pod Miedzno 5, 86-150 Osie, w podanych wyżej godzinach.


 

Ogłoszenie o wyborach na ławników

wtorek, 14 czerwca 2011 16:02

W związku z upływem kadencji ławników do sądów okręgowych i rejonowych podejmuje się przygotowania do przeprowadzenia wyborów ławników na nową kadencję 2012 - 2015. Zgodnie z art. 162 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych do dnia 30 czerwca 2011 r. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Więcej: Ogłoszenie o wyborach na ławników

 

Przetarg na remont kościoła w Osiu

piątek, 03 czerwca 2011 15:13

Kościół w OsiuParafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu, ul. Kościelna 1, 86-150 Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Wymiana poszycia dachowego oraz remont elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu ”.

Więcej: Przetarg na remont kościoła w Osiu

 

Komunikat Inspektora Sanitarnego w Świeciu

czwartek, 02 czerwca 2011 16:02

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu. w związku z notowanymi w Niemczech od połowy maja 2011 roku przypadkami występowania zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS) i i krwawej biegunki, prawdopodobnie wywołanej przez bakterie Escherichia coli z grupy enterokrwotocznych (STEC) – serotypu STEC 0104 (shiga-toxin-2-positive i eae-negative) (na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011r. w sprawie wzrostu zachorowań na zespół hemolityczno-mocznicowy na terenie Niemiec  do pobrania>>>)

Więcej: Komunikat Inspektora Sanitarnego w Świeciu

 

Uwaga! Szczepienie psów i kotów

środa, 01 czerwca 2011 11:37

Gabinet Weterynaryjny w Osiu ul. Szkolna 38 informuje, że w miesiącu czerwcu 2011 r. przeprowadzone zostanie szczepienie psów i kotów na terenie Gminy Osie.

Koszt szczepienia 23 zł. (bezpłatne dla osób, które zapłaciły podatek od posiadania psa).

Terminy szczepień:

Więcej: Uwaga! Szczepienie psów i kotów

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

piątek, 27 maja 2011 13:29

Wójt Gminy Osie informuje, iż w dniach 27.05.2011 r. – 17.06.2011 r. podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Osie oraz w gablocie ul. Rynek w Osiu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Osie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Więcej: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Spotkanie z przedsiębiorcami

środa, 18 maja 2011 16:19

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i PrzedsiębiorcówW dniu 3 czerwca 2011 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Świeciu przy ulicy Gen. Józefa Hallera 9 w Sali nr 314 (II piętro) o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Powiatu Świeckiego. Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie nowego systemu dotacji umożliwiających zakup usług badawczo – rozwojowych przeprowadzanych na indywidualne zamówienie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez jednostki naukowe. Organizatorem spotkania jest Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Więcej informacji dotyczących dotacji na stronie www.kpzpip.pl.

 

Pożar w przedszkolu – jedna osoba ranna

środa, 18 maja 2011 09:56

Osie- pożar w przedszkolu. Fot. Marek J. LejkW dniu wczorajszym, na zapleczu kuchennym Gminnego Przedszkola Publicznego w Osiu wybuchł pożar, który szybko rozprzestrzenił się na pozostałe pomieszczenia. Jedna osoba z personelu kuchennego została ranna. Wszystkie dzieci, chociaż wystraszone, zostały szybko ewakuowane do budynku Urzędu Gminy Osie, gdzie wspólnie ze swoimi nauczycielkami przeczekały całą akcję pożarniczą.

Więcej: Pożar w przedszkolu – jedna osoba ranna

 

Budowa kanalizacji w Miedznie

wtorek, 17 maja 2011 22:26

Budowa kanalizacji - Miedzno. Fot. Marek J. LejkMiedzno - dawniej Miedźwno, to najstarsza znana historycznie miejscowość w gminie (pierwsza wzmianka w 1253 roku), o nazwie oznaczającej „osadę, gdzie wytwarza się miód” lub „miejsce obfite w miód”. W tym roku, ta duża, zwarta wieś o charakterze rolniczym, stała się wielkim terenem budowy. Od sześciu tygodni pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL z Chojnic budują kanalizację sanitarną we wsi, łącząc ją z istniejącą siecią kanalizacyjną w Osiu. Do dzisiaj wykonane zostały główne roboty na obrzeżach Miedzna, a z kolektorem tłocznym pracownicy zbliżają się do Osia.

Więcej: Budowa kanalizacji w Miedznie

 

Przetarg nieograniczony - kąpielisko w Tleniu

poniedziałek, 16 maja 2011 14:28

Ogłoszenie o udzielniu  zamówienia na roboty budowlane i dostawy pn.  „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jez. Mukrz w m. Wierzchy ”.


Więcej: Przetarg nieograniczony - kąpielisko w Tleniu

 

Wielkopolska i Osie - partnerzy w Nordic Walking

sobota, 30 kwietnia 2011 07:20

Nordic Walking - fot. Marek J. LejkW Bory Tucholskie, a konkretnie do Tlenia przybyła grupa robocza w składzie: Starosta Pleszewski Michał Karalus, naczelnik powiatowego Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Robert Czajczyński wraz ze specjalistami ds. edukacji leśnej Lidią Kopińską z Nadleśnictwa Grodziec i Krzysztofem Dajczakiem z Nadleśnictwa Taczanów. Goście przyjechali podpatrywać metodę budowy funkcjonującego od 2009 r. kompleksu Nordic Walking w Borach Tucholskich. Podobny kompleks projektuje się w powiecie pleszewskim.  Delegacja z Wielkopolski została przyjęta przez Starostę Świeckiego Marzenę Kempińską oraz Wójta Gminy Osie Michała Joachima Grabskiego, którym towarzyszyli Nadleśniczy N-ctwa Trzebciny Piotr Kasprzyk, dyrektor GOK Osie Andrzej Kowalski i kierownik Referatu ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Marek J. Lejk.  

Więcej: Wielkopolska i Osie - partnerzy w Nordic Walking

 

Zdążyć przed Euro 2012 Osie-Krąplewice

czwartek, 28 kwietnia 2011 00:08

Osie - fot. Marek J. LejkCzas do rozpoczęcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 odliczany jest pojedyńczymi dniami. Tych dni pozostaje coraz mniej, toteż w całym kraju trwają intenywne przygotowania na przyjęcie najlepszych reprezentacji piłkarskich, tysięcy kibiców i turystów. Mimo, że Osie położone jest daleko od wielkich stadionów, na całym odcinku drogi powiatowej Osie - Krąplewice realizowane są prace związane z modernizacją nawierzchni.

Więcej: Zdążyć przed Euro 2012 Osie-Krąplewice

Podziękowania dla sołtysów

środa, 27 kwietnia 2011 20:13

Osie, Tleń - fot. Marek J. LejkPodczas ostatniej sesji Rady Gminy Osie, która odbyła się w dniu 29 marca 2011 r. na sali widowiskowej GOK Osie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski oraz Wójt Gminy Osie Michał Grabski złożyli podziękowania byłym już sołtysom, którzy w wyniku wyborów ustąpili miejsce nowym osobom lub nie ubiegali się o kolejną kadencję. Włodarze naszej gminy w obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości podkreślili ogrom wysiłku, jaki włożyli w poprawę jakości życia na wsi sołtysi: Stanisław Chabowski z Tlenia, Józef Reszka z Łążka, Regina Stawarz z Radańskiej i Zofia Partyka z Osia.

Więcej: Podziękowania dla sołtysów

 

Sto lat w Tleniu

środa, 27 kwietnia 2011 06:13

Maria Ciężka. Fot. Marek J. Lejk

12 kwietnia 2011 roku w Tleniu odbyła się niezwykła uroczystość, bowiem 100 lat temu, w miejscowości Buer w Niemczech, urodziła się Maria Ciężka. Była pierwszym dzieckiem Państwa Bukowskich, którzy przed I wojną światową udali się do Niemiec w celach zarobkowych. Siedem lat później, bo w kwietniu 1918 roku rodzina Bukowskich powróciła do wolnej już, niepodległej Polski. Przed wybuchem II wojny światowej, Pani Maria wyszła za mąż za Leona Ciężkiego - właściciela zakładu dekarskiego w Nakle.

Więcej: Sto lat w Tleniu

Marszobieg dla Jana Pawła II

środa, 27 kwietnia 2011 05:55

Marszobieg Osie-Tleń. Fot. Marek J. LejkW dniu 10 kwietnia 2011 r. na ścieżce rowerowej pomiędzy Osiem i Tleniem można było spotkać ponad 70-cio osobową grupę sportowców. To uczestnicy marszobiegu pamięci, poświęconego Janowi Pawłowi II. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia był proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu – ks. Konrad Baumgardt, któremu w niedzielnym wydarzeniu towarzyszyli: ks. wikary Stanisław Olszewski, ks. senior Jerzy Wałdoch, dziekan dziekanatu jeżewskiego ks. Franciszek Behrendt i proboszcz parafii drzycimskiej ks. Henryk Stoltmann.

Więcej: Marszobieg dla Jana Pawła II

 

Zebrania wiejskie i wybory sołtysów

wtorek, 26 kwietnia 2011 10:26

Zebranie wiejskie w Tleniu - fot. Marek J. LejkW marcu br. na terenie Gminy Osie odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których dokonano wyborów do władz sołectw, tj. sołtysów i rad sołeckich. Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy na zebraniu w Pruskich (63%), najniższą w Osiu (4%). W zebraniach uczestniczyli Roman Waśkowski – Przewodniczący Rady Gminy Osie i Michał Grabski – Wójt Gminy Osie, który nie tylko zwoływał zebrania, ale też je prowadził.

Więcej: Zebrania wiejskie i wybory sołtysów

Wykaz kąpielisk

środa, 13 kwietnia 2011 12:01

Ogłoszenie w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej  wykaz  kąpielisk w Gminie Osie na rok 2011.

Więcej: Wykaz kąpielisk

 

Strona 68 z 77

«PoczątekPoprzednia61626364656667686970NastępnaOstatnie»