Promocja książek Wdeckiego Parku Krajobrazowego

piątek, 25 listopada 2016 09:00

Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego dnia 2 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 zaprasza do Gminnego Ośrodka Kultury w Osia na promocję książek - „Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego” oraz „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze – cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. W programie m.in. spotkanie z autorami książek Danutą Szumińską, Zbigniewem Czerebiejem i Mariuszem Chudeckim, prezentacje, pokazy zdjęć i archiwalnych dokumentów, przedstawienie planów wydawniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Poniżej kilka słów od wydawcy...


Więcej: Promocja książek Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 

Brzeziny - remonty w szkole

czwartek, 24 listopada 2016 12:46

Szkoła Podstawowa w BrzezinachJesień tego roku obfitowała w remonty realizowane w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Bieżące remonty i roboty konserwacyjne wykonano w okresie wakacji, natomiast w październiku i początku listopada zakończono prace związane z uszczelnieniem dachu i wymianą ogrzewania. Stary piec zastąpiony został w pełni zautomatyzowanym piecem na ekogroszek i biopaliwo, a dzięki tym inwestycjom temperatura we wszystkich pomieszczeniach szkoły została wyrównana. Nad organizacją prac oraz ich prawidłową realizacją czuwał Bogusław Wiśniewski – dyrektor brzezińskiej szkoły. Inwestycje były też na bieżąco kontrolowane przez Michała Grabskiego - Wójta Gminy Osie i Romana Waśkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Osie. Nasi włodarze przeglądali nie tylko pomieszczenia kotłowni, ale również prace na dachu szkoły.

Więcej: Brzeziny - remonty w szkole

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

środa, 23 listopada 2016 12:38

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

Gmina Osie - 47 miejsce w Polsce

wtorek, 22 listopada 2016 15:12

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP opublikowano wyniki rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, bo w tym rankingu nasza gmina pośród gmin wiejskich znalazła się na pierwszym miejscu w powiecie, piątym miejscu w województwie i czterdziestym siódmym miejscu w kraju. W rankingu wzięły udział 1563 gminy. Michał Grabski-Wójt Gminy Osie krótko podsumowuje ranking i bardzo dobre miejsce Gminy Osie. - Zdajemy sobie sprawę, że obecna lokata to wynik wielu lat pracy nas wszystkich, w tym poszczególnych mieszkańców i przedsiębiorców. Z zadowoleniem przyjmuję informację o kolejnym zestawieniu, w którym zajmujemy tak wysoką lokatę w skali kraju.

Istnieje wciąż przekonanie, że jeśli mamy zidentyfikowany endogeniczny czynnik, np. turystykę, albo egzogeniczny, czyli położenie przy centrum, to już wszystko idzie samo. Otóż tak nie jest. Potrzebne jest dobre rządzenie i sformułowanie długoterminowych celów strategicznych – mówi prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak – twórca rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, który ma na celu monitorowanie zróżnicowanego rozwoju społeczno-ekonomicznego wszystkich gmin i regionów oraz promocję na bazie opracowanych wzorców-dobrych praktyk.

Więcej o rankingu przeczytaj na stronie Serwisu Samorządowego PAP >>>       Zestawienie gmin wiejsckich >>>


 

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

piątek, 18 listopada 2016 13:00

OsieTegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. Zaraz po Mszy Świętej z koncertem i partiotycznymi utworami wystąpił Chór „Chorus Osensis” z Osia prowadzony przez Jakuba Warzyńskiego. Kolejnym akcentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez władze gminy, delegacje zakładów pracy i organizacji pozarządowych. Akademia z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości miała już miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu, a przemówienie Romana Waśkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Osie nawiązywało do bohaterskich czynów naszych przodków, chwil związanych z odzyskaniem niepodległości i dzisiejszych patriotycznych postaw naszych mieszkańców, budujących naszą "Małą Ojczyznę" - jedno z ogniw Ojczyzny Polski .

Więcej: Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

 

Święto Ziemniaka w Miedznie

piątek, 18 listopada 2016 12:59

MiedznoŚwięto Ziemniaka już na trwale zapisało się w historii wsi Miedzno. Tym razem panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Miedznie przygotowały 12 potraw z ziemniaków. Na stołach królowały potrawy z naszego regionu, jednak nie zabrakło przepisów z drugiego krańca naszego kraju. Impreza, która odbyła się na boisku przy Remizie OSP Miedzno i świetlicy wiejskiej przyciągnęła kilkudziesięciu chętnych do skosztowania kulinarnych dzieł naszych gospodyń. Kluski szare z kapustą, zupa zagraj, szandar lub pączki z ziemniaków cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Kilku potraw próbowali też obecni na imprezie Michał Grabski-Wójt Gminy Osie, Roman Waśkowski- Przewodniczący Rady Gminy Osie oraz Mirosława Felczykowska - Kierownik GOPS Osie. Dzieci, oprócz słodkich, słonych i kwaśnych potraw korzystały z placu zabaw. Za naszym pośrednictwem Ewa Czerwińska - sołtys wsi Miedzno pragnie podziękować wszystkim mieszkankom Miedzna za pomoc w organizacji tego dnia i przygotowanie smakowitych potraw, a także zawsze pomocnym strażakom z OSP Miedzno.

Więcej: Święto Ziemniaka w Miedznie

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ODPADY KOMUNALNE

piątek, 18 listopada 2016 12:00

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu w dniu 18.11.2016 r. zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

Więcej: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ODPADY KOMUNALNE

 

Szkolenie „Efektywne zakiszanie pasz”

środa, 16 listopada 2016 13:19

Osie 16 .11.2016 rok

alt

ZAPROSZENIE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

Tematyka szkolenia:

„Efektywne zakiszanie pasz”

Wykładowca : Stanisław Pater - K-P ODR Minikowo (oddział Minikowo)


Organizator : Małgorzata Recka- K-P ODR Minikowo


 

Szkolenia kobiet z technik samoobrony

środa, 16 listopada 2016 09:56

OsieNa prośbę Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu informujemy o decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami — ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz — samoobrony i uruchomieniu I edycji ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/. Jako osobę odpowiedzialną za udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu wyznaczono kpt. Krzysztofa JANCZAK – kontakt tel. 261 - 482 – 096 lub 601 - 675 - 989


 

Komunikat wojewody do właścicieli obiektów budowlanych

środa, 16 listopada 2016 09:22

OsieW związku z ryzykiem wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych nadmiernym obciążeniem połaci dachowej śniegiem oraz niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dyniowych i wentylacyjnych poniżej zamieszczamy komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierowany do właścicieli i zarzadców obiektów budowlanych.

Więcej: Komunikat wojewody do właścicieli obiektów budowlanych

 

Sezon grzewczy-zagrożenia i zapobieganie

wtorek, 15 listopada 2016 15:58

OSP OsieW związku z trwającym okresem grzewczym zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ulotką Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego zagrożeń związanych z niewłaściwie funkcjonującą instalacją grzewczą. Poruszane tematy odnoszą się do podstawowych zagadnień w zakresie nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych i spalaniem nieodpowiednich materiałów w piecach. Materiały przedstawiają też sposoby postepowania w zakresie właściwej eksplantacji urządzeń i instalacji grzewczych znajdujących się w budynku.

Ulotka PSP w Świeciu >>>

Film instruktażowy >>>


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

poniedziałek, 14 listopada 2016 12:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”


Więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wnioski na utylizację azbestu w 2017 r.

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:48

Azbest 2017W bieżącym roku na terenie Gminy Osie realizowaliśmy program pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r.”.  W wyniku zrealizowanych prac utylizacji uległo ponad 67 ton płyt azbestowych, z czego 45,5 ton wyrobów w zakresie transportu i utylizacji, a 22,3 tony łącznie z demontażem. Z tej formy dofinansowania skorzystały 34 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z naszej gminy. Zadanie w kwocie 23 tys. złotych sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednocześnie informujemy, że projekt planowany jest do dalszej realizacji w roku 2017. Wnioski wraz niezbędnymi załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.

Więcej: Wnioski na utylizację azbestu w 2017 r.

Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:45

OsieNa prośbę Adama Sekścińskiego - Prezesa KRUS-u informujemy, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

Więcej: Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

 

Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:38

OsieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.

Więcej: Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

Zaproszenie na Święto Niepodległości

wtorek, 08 listopada 2016 15:42

OsieW każdym kraju Święto Niepodległości jest traktowane z powagą i szacunkiem należnym mieszkańcom i ich przodkom. Z taką też powagą i szacunkiem planuje się przebieg tegorocznych obchodów listopadowego święta w Osiu. Całość rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Osiu. O godzinie 10.50 odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru "Chorus Osensis", a o 11.10 władze gminy, delegacje zakładów pracy i organizacji pozarządowych złożą wiązanki kwiatów w miejscu pamięci narodowej przy Kościele Parafialnym w Osiu. Następnie o godz. 11.15, już w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu rozpocznie się akademia z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia resortowe i gminne, a część artystyczną wykona młodzież z Zespołu Szkół w Osiu.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.

 

Bezpłatne szkolenie "Ekonomia Społeczna"

piątek, 04 listopada 2016 09:12

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego w Świeciu wraz z „OWES TŁOK” prowadzonym przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące szeroko rozumianej Ekonomii Społecznej.

Więcej: Bezpłatne szkolenie "Ekonomia Społeczna"

Informacia z otwarcia ofert-"Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych..."

poniedziałek, 31 października 2016 09:13

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych :

Więcej: Informacia z otwarcia ofert-"Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych..."

 

Strona 8 z 68

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»