Dofinansowanie do drogi Osie - Miedzno

czwartek, 10 maja 2018 09:36

Michał GrabskiW dniu wczorajszym wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wspólnie z Wójtem Gminy Osie – Michałem Grabskim i Skarbnikiem Andrzejem Sitkiewiczem podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Osie – Miedzno w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Kwota dofinansowania dla Gminy Osie wyniosła 1 767 524,85 zł., natomiast cała inwestycja będzie kosztować 3 962316,73 zł.

Z terenu powiatu świeckiego dofinansowanie otrzymały gmina Osie i Bukowiec. Dofinansowanie otrzymał też Powiat Świecki. Z powiatu tucholskiego dofinansowanie otrzymały gminy Lubiewo i Cekcyn. Ogółem w 17 gminach i 6 powiatach regionu wyremontowanych i przebudowanych zostanie prawie 89 km dróg. Łączna wartość dofinasowania zadań z budżetu państwa na drogi gminne wyniesie 17 mln 083 tys. zł, a w przypadku dróg powiatowych - 15 mln 202 tys. zł. Kwoty te stanowią 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zgłoszonych zadań, pozostała połowa wydatków pokrywana jest z budżetu gmin lub powiatów.

Więcej: Dofinansowanie do drogi Osie - Miedzno

 

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia

czwartek, 10 maja 2018 07:42

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia.

Poniżej pełna treść:


Więcej: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Informacja Wójta Gminy - ul. Kościuszki

wtorek, 08 maja 2018 07:44

Osie ul. Kościuszki

Informuję, że w najbliższych dniach w obrębie ulicy Kościuszki w Osiu rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi Osie – Miedzno. Roboty będą polegały na przebudowie nawierzchni ulicy i chodników, kompletnej wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, budowie kolektora deszczowego, przebudowie sieci oświetleniowej napowietrznej na podziemną oraz budowie nowego oświetlenia. Wspomniane wyżej roboty to tylko fragment inwestycji obejmującej przebudowę całego 3,5 km odcinka drogi z Osia do Miedzna, w tym budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

Rozpoczęta inwestycja jest jedną z najtrudniejszych do przeprowadzenia, bowiem przebiega w terenie zabudowanym i zainwestowanym, a kompleksowa przebudowa obejmuje wszystkie sieci zlokalizowane w ulicy i chodnikach. Dodatkowo Zakład ENEA modernizuje sieć energetyczną oraz oświetlenie uliczne. Termin zakończenia wszystkich robót przewidziano do końca lipca br.

W pierwszej kolejności rozpoczną się roboty wodno - kanalizacyjne po prawej stronie ulicy w kierunku Miedzna. Mimo etapowania tej inwestycji, mieszkańcy ulicy Kościuszki od początku muszą się liczyć z ograniczonym dojazdem do nieruchomości lub nawet z niemożliwością dojazdu.

Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców ulicy Kościuszki, o wyrozumienie i cierpliwość w czasie trwania robót. Proszę też kierowców o parkowanie swoich pojazdów poza terenem budowy. Jestem przekonany, że najbliższe 9-10 tygodni utrudnień zaowocują nową ulicą i chodnikami, z bezawaryjną instalacją wodno-kanalizacyjną, z oświetleniem LED-owym i odprowadzeniem wody.

Jeszcze nigdy w historii naszej gminy nie było inwestycji w takim szerokim zakresie i na taką skalę, dlatego proszę mieszkańców nie tylko o wyrozumienie, ale też i o współpracę, zwłaszcza w trakcie przebudowy przyłączy wody lub kanalizacji do poszczególnych posesji.

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych

poniedziałek, 07 maja 2018 10:51

Wójt Gminy Osie ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych.

Pełna treść ogłoszenia>>>>>


 

Wyłączenia prądu

poniedziałek, 30 kwietnia 2018 10:36

Osie
w dniach: 2018-05-07, w godzinach: od 09:00 do 11:30

Stara Rzeka 11E, i przyległe.

 

Rusza Zielony Targ w Tleniu

piątek, 27 kwietnia 2018 07:53

Nasz Tleń

Zielony Targ w Tleniu

W niedzielę, 29 kwietnia po raz pierwszy w tym roku, na Zielonym Targu zbiorą się lokalni wytwórcy, hodowcy. Będą stoiska promocyjne Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Powiatu Świeckiego, Lokalnej Grupy Działania. Wspólnie z profilem facebookowym Mój Tleń Gminny Ośrodek Kultury w Osiu przygotował wystawę „Nasz Tleń”. Jest to zbiór fotografii prezentujących dawne życie i wypoczynek w Tleniu. Polecamy śledzić wydarzenie facebookowe: https://www.facebook.com/events/382836785455383/ Zielony Targ w Tleniu to jeden z elementów otwarcia sezonu turystycznego w Powiecie Świeckim. Poniżej zamieszczamy informacje o innych imprezach związanych z otwarciem sezonu, tj. wycieczce rowerowej po powiecie świeckim oraz festynie przy Zamku w Świeciu. Spodziewamy się pięknej pogody. Do zobaczenia w Tleniu lub innych miejscowościach regionu.

Zielony Targ w Tleniu 

Sprzątanie brzegów i wód Zalewu Żur

piątek, 27 kwietnia 2018 07:52


W piątek 20 kwietnia wędkarze z koła w Osiu sprzątali brzegi i wody Zalewu Żur.

Z okolic najczęściej odwiedzanych przez turystów i wędkarzy to jest: Wałkowisk, Grzybka, Tlenia i Jeziora Wierzchy zebrano kilkadziesiąt worków śmieci.

Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu zarząd koła w Osiu składa serdeczne podziękowania.


Więcej: Sprzątanie brzegów i wód Zalewu Żur

 

Mistrzowie wędki spławikowej 2018 roku Koła PZW 113 w Osiu

piątek, 27 kwietnia 2018 07:51


W niedzielę ,15 kwietnia, w Grzybku,odbyły się zawody spławikowe o Mistrzostwo koła PZW 113 w Osiu w wszystkich kategoriach wiekowych.

Wśród najmłodszych rywalizowało ze sobą rodzeństwo Andżelika i Sebastian Zillmer. Minimalnie lepsza tym razem okazała się Andżelika zdobywając 556 punktów. Sebastian zadowolił się drugim miejscem z 490 punktami. Trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano.Więcej: Mistrzowie wędki spławikowej 2018 roku Koła PZW 113 w Osiu

 

Informacja z otwarcia ofert na:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun

środa, 25 kwietnia 2018 10:38

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"


Więcej: Informacja z otwarcia ofert na:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun

 

Informacji dla rolników dot. Komunikatu MRiRW

wtorek, 24 kwietnia 2018 12:27

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ślad za Komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Umowa-i-ubezpieczenie-dla-pracownikow-sezonowych


Więcej: Informacji dla rolników dot. Komunikatu MRiRW

 

Informacji dla rolników dot. zeznań podatkowych

wtorek, 24 kwietnia 2018 12:22

W dniu 30 kwietnia 2018 r. upływa ustawowy termin składania w urzędach skarbowych zeznań podatkowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w zdecydowanej większości przypadków (88%) rozliczyła podatek dochodowy emerytów i rencistów za rok 2017 i przekazała tym świadczeniobiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2017 r. emerytur i rent.


Więcej: Informacji dla rolników dot. zeznań podatkowych

 

Rejs statkiem Buczyniec - Elbląg - dla sołectwa Osie

wtorek, 24 kwietnia 2018 07:49

Sołtys i Rada Sołecka Osie zaprasza mieszkańców sołectwa Osie na wspólny ok 4 godz rejs statkiem Buczyniec - Elbląg 9 czerwca. Koszt 70 zł od osoby.
Więcej informacji i zapisy pod nr tel 724 515 436.
Liczba miejsc ograniczona
Zapraszamy

alt

 

Urząd Skarbowy w Świeciu - KOMUNIKAT

piątek, 20 kwietnia 2018 14:35

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu informuje, że w dniach 26, 27 i 30 kwietnia 2018 r. Sala Obsługi będzie czynna w godzinach od 7:30 do 18:00, kasa będzie czynna od 7:30 do 17:30.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w dniu 4 maja 2018 r. (piątek) urzędy skarbowe województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a także Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy będą nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jednostek administracji rządowej jest 19 maja 2018 r. (sobota).


Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

czwartek, 19 kwietnia 2018 15:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.


Więcej: Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

 

PRZEDSZKOLE NA MEDAL - zachęcamy do głosowania!

piątek, 13 kwietnia 2018 14:20

alt

Wychowawczyni grupy "Gruszki" pani Dagmara Solecka
została nominowana w plebiscycie na
NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA ROKU 2018 z czego jesteśmy bardzo dumni.
Dodatkowo w tym plebiscycie nominacje otrzymało całe przedszkole w kategorii PRZEDSZKOLE NA MEDAL.
Zachęcamy do głosowania.

Dagmara Solecka, Osie, Przedszkole Publiczne (NAP.153)

SMS pod nr 72355 (koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT) o treści NAP.153


Przedszkole Publiczne w Osiu, ul. Dworcowa 4, Osie (PEM.155)

SMS pod nr 72355 (koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT) o treści PEM.155


Wojewódzki konkurs fotograficzny

piątek, 13 kwietnia 2018 13:05

Osie, fot.M.J.Lejk

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim". Prace fotograficzne (nie więcej niż 16 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony: konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 27 maja 2018 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 300 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza ukazane przez pryzmat zmieniających się pór roku. Zwieńczeniem konkursu będzie publikacja zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w albumie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej: Wojewódzki konkurs fotograficzny

 

Informacja dla producentów surowca tytoniowego

piątek, 13 kwietnia 2018 12:09

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Więcej: Informacja dla producentów surowca tytoniowego

Zgłaszanie szkód łowieckich

piątek, 13 kwietnia 2018 08:07

OsieDzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Zgodnie z nowymi przepisami w prawie łowieckim (Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie) wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego (tj. wójta) gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Więcej: Zgłaszanie szkód łowieckich

 

Strona 8 z 94

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama