"艢wiate艂ka" - konkurs na pi臋kny wystr贸j bo偶onarodzeniowy

艣roda, 20 grudnia 2017 08:03

Rada So艂ecka Osie zaprasza mieszka艅c贸w so艂ectwa do udzia艂u w konkursie na pi臋kny wystr贸j bo偶onarodzeniowy "艢wiate艂ka"
Objazd posesji odb臋dzie si臋 w okresie mi臋dzy 艢wi臋tami Bo偶ego Narodzenia a Nowym Rokiem

alt

 

Og艂oszenie o zam贸wieniu na:"Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

wtorek, 19 grudnia 2017 16:02

W贸jt Gminy Osie og艂asza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

Wi臋cej: Og艂oszenie o zam贸wieniu na:"Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

 

Informacja dla rolnik贸w prowadz膮cych dzia艂y specjalne produkcji rolnej

wtorek, 19 grudnia 2017 13:39

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego uprzejmie informuje, 偶e zgodnie z rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 12 wrze艣nia 2017 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 oraz wysoko艣ci minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) pocz膮wszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia si臋 wysoko艣膰 minimalnej podstawy wymiaru miesi臋cznej sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik贸w prowadz膮cych dzia艂y specjalne produkcji rolnej.

Wi臋cej: Informacja dla rolnik贸w prowadz膮cych dzia艂y specjalne produkcji rolnej

 

So艂ectwo Jaszcz 鈥 wycieczka do Fojutowa

wtorek, 19 grudnia 2017 09:19

3 grudnia dzieci i m艂odzie偶 z so艂ectwa Jaszcz wzi臋li udzia艂 w wycieczce zorganizowanej przez pani膮 so艂tys Iren臋 Koz艂owsk膮 do zajazdu w Fojutowie. Na miejscu uczestnicy wyprawy skorzystali z takich atrakcji jak basen, plac zabaw a na koniec zjedli pyszny posi艂ek w miejscowej restauracji. Opr贸cz przyjemnie sp臋dzonego czasu wyjazd mia艂 te偶 na celu pokazanie dzieciom jak zdrowo i aktywnie mo偶na sp臋dza膰 czas wolny.

Wycieczka zosta艂a sfinansowana przez GOPS w Osiu.


Wi臋cej: So艂ectwo Jaszcz 鈥 wycieczka do Fojutowa

 

Przygotowania do 艢wi膮t wsi Rada艅ska i Miedzno

wtorek, 19 grudnia 2017 09:24

W miko艂ajkowy czas w 艣wietlicy w Miedznie oraz w GOK Osie odby艂y si臋 spotkania kobiet z wsi Rada艅ska oraz Miedzo na kt贸rych wykonywano stroiki Bo偶onarodzeniowe. Szkolenie przeprowadzi艂a Halina D膮browska pracownik K-P ODR Minikowo. Ka偶da z kobiet wykona艂a dla siebie stroik do domu wykorzystuj膮c iglaki, krzewy ze swoich ogrod贸w przydomowych ozdoby za艣 zakupione by艂y w hurtowni.


Wi臋cej: Przygotowania do 艢wi膮t wsi Rada艅ska i Miedzno

 

pi膮tek, 15 grudnia 2017 09:13

Zapoznaj si z sygna砤mi alarmowymi oraz komunikatami ostrzegawczymi:

Wi臋cej:

 

Ostatnie szkolenie z JPK_VAT

czwartek, 14 grudnia 2017 13:00

Krajowa Administracja SkarbowaNaczelnik Urz阣u Skarbowego w ieciu zaprasza mikroprzedsi阞iorc體 zobowi眤anych od 01 stycznia 2018 r. do elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT (czyli rejestru sprzeda縴 i zakup體 VAT) oraz przesy砤nia jej do resortu finans體 jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT do udzia硊 w ostatnim z cyklu spotka informacyjnych, kt髍e odb阣zie si 19 grudnia br. o godz. 10:00 w siedzibie Urz阣u Skarbowego w ieciu przy ul. 10 Lutego 16 (IV pi阾ro ? sala konferencyjna). Spotkanie po秝i阠one b阣zie zagadnieniom tworzenia i wysy砤nia JPK_VAT, sposobu jego przygotowywania, podpisywania i przesy砤nia gotowych plik體 do administracji skarbowej. Dodatkowe wyja秐ienia i odpowiedzi na pytania prosimy kierowa pod nr tel. 52 24 449-53 w.102

 

wtorek, 12 grudnia 2017 14:48

W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2018 odbi髍 odpad體 komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomo禼i zamieszka硑ch odbywa si b阣zie wed硊g ni縠j zamieszczonych harmonogram體:

Harmonogram odbioru odpad體 zmieszanych>>>
Harmonogram odbioru odpad體 segregowanych>>>

 

wtorek, 12 grudnia 2017 11:51

W骿t Gminy Osie og砤sza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie ? Kujonki".

Wi臋cej:

 

poniedzia艂ek, 11 grudnia 2017 14:30

W骿t Gminy Osie og砤sza przetarg nieograniczony na: ?Przebudowa drogi gminnej nr 030112C 1ski Piec ? 1縠k?.

Wi臋cej:

 

poniedzia艂ek, 11 grudnia 2017 13:19

W骿t Gminy Osie og砤sza przetarg nieograniczony na: ?Przebudowa drogi gminnej nr 030101C 痷r ? Brzeziny?.

Wi臋cej:

 

Nowa, stara ?tryfta? w Osiu

pi膮tek, 08 grudnia 2017 14:23

OsieMimo p蠹nej pory roku, tegoroczna, jesienna aura sprzyja wykonawcom rob髏 drogowych. W grudniu na ostatni z planowanych przez Gmin Osie inwestycji w 2017 r. wkroczyli pracownicy lokalnej firmy brukarskiej Adama Zieli駍kiego. W體czas rozpocz阬i prace przy zmianie nawierzchni tzw. ?tryfty?, czyli w眘kiej 禼ie縦i b阣眂ej skr髏em pomi阣zy ul. Sienkiewicza i M硑駍k. Dzisiaj to zadanie jest ju na uko馽zeniu. Nowa 禼ie縦a, wyko馽zona kostk betonow, poprawia nie tylko estetyk tego zak眛ka wsi, ale te pozwala such nog pokona odcinek 潮cz眂y te dwie ulice. Zadanie to kosztuje 32,5 ty. z. i w ca硂禼i poryte zostanie ze 秗odk體 bud縠tu gminy.

Wi臋cej: Nowa, stara ?tryfta? w Osiu

 

pi膮tek, 08 grudnia 2017 13:18

W骿t Gminy Osie podaje do publicznej wiadomo禼i informacj z otwarcia ofert w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia publicznego na: ?Przebudowa boiska sportowego (pi砶arskiego) w Osiu?.

Wi臋cej:

pi膮tek, 08 grudnia 2017 10:50

W骿t Gminy Osie podaje do publicznej wiadomo禼i informacj z otwarcia ofert w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia publicznego na: ?Budowa 禼ie縦i rowerowej Osie ? Brzeziny ? 痷r?.

Wi臋cej:

 

pi膮tek, 08 grudnia 2017 09:31

Osie- M骻砨ym 秏ia硂 stwierdzi, 縠 potrzeby budowy sieci wodoci眊owej na terenie gminy zosta硑 zaspokojone w 100% - m體i Micha Grabski, W骿t Gminy Osie. - Ale tak nie jest. W ostatnich latach pojawi硑 si nowe tereny, kt髍e zgodnie z planami zagospodarowania terenu winny by uzbrojone w niezb阣n infrastruktur. Na terenach tych powstaj pierwsze budynki mieszkalne, a wi阠 przed nami budowa kolejnych odcink體 sieci wodoci眊owej i kanalizacyjnej.

Wi臋cej:

czwartek, 07 grudnia 2017 08:30

W骿t Gminy Osie og砤sza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzeda 秗odka trwa砮go stanowi眂ego w砤sno舵 Gminy Osie - Samoch骴 specjalny po縜rniczy marki 痷k A 16 B, rok produkcji 1983, nr identyfikacyjny 380707, jako 秗odek trwale nieczynny, wycofany z u縴tkowania. Pe硁a tre舵 og硂szenia poni縠j.


Wi臋cej:

 

艣roda, 06 grudnia 2017 09:14

OsieRegionalna Dyrekcja Ochrony odowiska w Gda駍ku informuje, 縠 rozpocz阾o konsultacje spo砮czne projektu zmiany planu zada ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie (na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Projekt zarz眃zenia zosta udost阷niony na stronie: www.bip.gdansk.rdos.gov.pl >>> Uwagi i wnioski do projektu zarz眃zenia mo縩a sk砤da do dnia 29.12.2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protoko硊 oraz za pomoc 秗odk體 komunikacji elektronicznej bez konieczno禼i opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

wtorek, 05 grudnia 2017 14:44

Osie stadionW listopadzie Gmina Osie og硂si砤 dwa przetargi. Jeden zwi眤any z przebudow stadionu lekkoatletycznego i drugi obejmuj眂y przebudow boiska pi砶arskiego. Wed硊g szacunk體 obie inwestycje maj kosztowa razem ok. 5 mln z硂tych.Od kilku lat planowali秏y przebudow stadionu i boiska pi砶arskiego ? m體i Micha Grabski, W骿t Gminy Osie. Nie powiod硑 si nasze pr骲y pozyskania dofinansowania w ramach wojew骴zkiego programu modernizacji obiekt體 sportowych. Pocz眛kowo koncepcja obie przebudowy traktowa砤 jako jedno zadanie, jednak programy dofinansowania obiekt體 sportowych zosta硑 tak skonstruowane, 縠 tego typu projekt mia niewielkie szanse na realizacj. W tej sytuacji, pod koniec 2016 r. przedsi陊zi阠ie podzielili秏y na dwa odr阞ne zadania i w zale縩o禼i od dost阷u do 秗odk體 finansowych do realizacji w dw骳h etapach.

Wi臋cej:

 

Strona 9 z 87

«Pocz膮tekPoprzednia12345678910Nast臋pnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama