piątek, 09 marca 2012 13:49

Droga Osie - JaszczWjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ? Przebudowa drogi gminnej Osie - Jaszcz od km 1+134,35 do km 2+924,00?

Więcej:

 

środa, 07 marca 2012 10:16

Dnia 14 stycznia tego roku w Miedznie straacy z Pastwowej Stray Poarnej z wiecia rozpoczli Szkolenie Podstawowe Straakw Ratownikw Ochotniczych Stray Poarnych. Do szkolenia przystpili straacy z gminy Osie oraz z ssiednich gmin ,Drzycim i Warlubie. Szkolenie ma na celu przygotowanie druhw do brania udziau w akcjach ratowniczo ganiczych.

Więcej:

 

poniedziałek, 05 marca 2012 16:39

OsieW rod, 29 lutego br. jubileusz obchodw 50-lecia lubu obchodzio 8 par z terenu naszej gminy. Uroczysto odbya si w Sali Widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu, w obecnoci Michaa Grabskiego Wjta Gminy Osie, Romana Wakowskiego Przewodniczcego Rady Gminy Osie, Krystyny Krupy Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego oraz najbliszych czonkw rodziny.

Więcej:

 

poniedziałek, 05 marca 2012 16:04

Osie - fot. Marek J. LejkMimo, e wci trwa zima, pogoda sprzyja wielu wykonawcom robt budowlanych. W chwili obecnej trwa remont podjazdu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Osiu. Jak informuje wykonawca robt - Adam Zieliski, waciciel firmy brukarskiej z Miedzna, prace rozplanowane s w sposb najmniej dokuczliwy dla pacjentw i personelu Orodka Zdrowia, jednak potrwaj jeszcze kilka dni. Inwestorem robt jest Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Osiu. Remont podjazdu, to jedna z wielu robt drogowych zaplanowanych w tym roku do realizacji w naszej gminie. O kolejnych inwestycjach bdziemy informowa na bieco.

Więcej:

 

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Brzozowej w Osiu

środa, 29 lutego 2012 15:09

OsieInformacja z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego pn. ?Przebudowa ulicy Brzozowej w Osiu d. odcinka 277 mb? prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej: Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Brzozowej w Osiu

 

Ferie w Pruskich

wtorek, 21 lutego 2012 14:38

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie jest organizatorem zaj w wietlicy w Pruskich, ktre maj uatrakcyjni dzieciom i modziey trwajce teraz ferie. Pierwsze spotkanie w wietlicy byo dniem sportowym. Modzie braa udzia w turniejach tenisa stoowego, w konkursie rzucania strzakami do tarczy i w grach w krgle. Najmodsi zajci byli rysowaniem i zdobieniem serc walentynkowych. Miym przerywnikiem w zabawach byy, smaone przez panie ze Stowarzyszenia, pyszne gofry.

Więcej: Ferie w Pruskich

 

wtorek, 21 lutego 2012 13:26

Enea Operator - Rejon Dystrybucji wiecie informuje, e w dniach 23.02.2012 r., 24.02.2012 r., 29.02.2012 r. i 02.03.2012 r. w zwizku z wykonywaniem prac eksploatacyjnych na linii 15 kV EI ur ? Osie pozbawione energii elektrycznej bd niej wymienione stacje transformatorowe w Osiu:

Więcej:

 

piątek, 17 lutego 2012 09:15

Ju poraz dziesity, dradycyjnie w "Tusty Czwartek" na sali widowiskowej GOK odbyo si podsumowanie konkursu na najpikniejsze dekoracje-wietlne posesji w okresie Boonarodzeniowym soectwa Osie. Komisja konkursowa w skadzie: Janina Warzyska,  Henryk Wakowski, Hanna Rink, Anna Grecka, Marek Walkusz, przy udziale i pomocy Pana Radnego Lecha Ryskiego dokonaa przegldu wszystkich posesji na terenie soectwa.

Więcej:

 

piątek, 17 lutego 2012 06:46

MiedznoW ostatni dzie stycznia w soectwie Miedzno rozstrzygnito kolejny konkursy na wiateczny wystrj wok swoich nieruchomoci. Jak zwykle, owietlone tysicami migoczcych wiateek drzewa, ogrodzenia, elewacje i dachy wzbudzay zaciekawienie ssiadw i przypadkowych osb. Kolorowe, byszczce wiateka w grudniowe wieczory i noce nadaway magicznego uroku. W w tym magicznym nastroju wie Miedzno trwaa do poowy stycznia.

Więcej:

 

środa, 15 lutego 2012 17:56

Pera - TleOkoo 25 seniorw z Tlenia i okolic wzio udzia w spotkaniu zorganizowanym przez Teres Szamock - sotysa wsi Tle i Rad Soeck. W uroczystoci pn. Dzie Seniora ponad 15 dzieci zabawiao swoje babcie i dziadkw. W dniu 21.01.2012 r. w sali konferencyjnej Orodka Rehabilitacji i Wypoczynku PERA w Tleniu dzieci zaprezentoway inscenizacj pn. Zasadzi dziadek rzepk w ogrodzie. Dla dorosych i dzieci by te konkurs karaoke, ktry wzbudzi wiele emocji oraz szereg sodkich przysmakw. A wszyscy obecni seniorzy z ust swoich bliskich usyszeli yczenia z okazji ich wita.

Więcej:

 

wtorek, 14 lutego 2012 19:55

Miedzno22 stycznia 2012 r. w wietlicy wiejskiej w Miedznie uroczycie obchodzono Dzie Babci i Dziadka. Podczas spotkania z seniorami rodzin dzieci z Miedzna pod kierunkiem sotys Ewy Czerwiskiej zaprezentoway krtki program artystyczny. W takie wito nie mogo zabrakn sodkiego poczstunku, ktry przygotoway mieszkanki wsi. No i jak wito, to i prezenty... Upominki w postaci serc wykonanych przez wnuczta, otrzymaa kada babcia i dziadek obecni na uroczystoci. 

Więcej:

 

wtorek, 14 lutego 2012 17:51

OsieOkres witeczny to okazja do spotka w rodzinnym gronie. To take okazja do zimowych porzdkw i strojenia choinki, a od niewielu lat, take okazja do tworzenia niezwykych, przestrzennych dekoracji witecznych w ogrodach i na elewacjach domw. Niezwykych, bo uroku nabieraj dopiero o zmierzchu, mienic si tysicem kolorowych wiate. Niezwykych, bo przybieraj najdziwniejsze i  niepowtarzalne formy.

Więcej:

 

poniedziałek, 13 lutego 2012 16:53

PiesW zwizku z opracowaniem projektu ?Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Osie w 2012 roku" Wjt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje spoeczne oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierzt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) do wzicia udziau w konsultacjach w zakresie projektu ?Programu opieki nad zwierztami ?..?.

Więcej:

czwartek, 09 lutego 2012 17:12

Osie Ul. BrzozowaWjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa ulicy Brzozowej w Osiu d. odcinka 277 mb."

Więcej:

 

środa, 08 lutego 2012 16:02

Droga PruskieInformacja z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego pn. ? Budowa drogi gminnej przez wie Pruskie gm. Osie? prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej:

piątek, 27 stycznia 2012 09:07

Urzd Gminy Osie informuje, e w dniu 14.02.2012 r. o godz. 16.30 w Gminnym Orodku Kultury odbdzie si spotkanie informacyjne dla mieszkacw gminy zwizane z tematem uzyskania dopat  do KOLEKTORW SONECZNYCH w wysokoci 45% z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania zainetesowani uzyskaj podstawowe informacje o systemach solarnych i moliwoci ich wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Więcej:

 

poniedziałek, 23 stycznia 2012 14:54

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ? Budowa drogi gminnej przez wie Pruskie gm. Osie?.

Więcej:

środa, 18 stycznia 2012 11:30

Wjt Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 1 stycznia 2012r. weszy w ycie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, w ramach ktrych przedsibiorca zamierzajcy na terenie Gminy Osie prowadzi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, jest zobowizany do uzyskania wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, prowadzonego przez Wjta Gminy Osie. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsibiorcy.

Więcej:

 

Strona 81 z 94

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama