czwartek, 19 grudnia 2013 14:04

Zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi waciciele nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy Osie, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwarta do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwarta do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwarta do dnia 10 padziernika danego roku;
4) za IV kwarta do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opat naley uiszcza przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

 

wtorek, 17 grudnia 2013 14:10

Kierownik Gminnego Zakadu Komunalnego w Osiu informuje o udzieleniu w dniu 17.12.2013 r. zamwienia publicznego pn. Dostawa samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej poniej 3,5 tony.

Więcej:

 

wtorek, 17 grudnia 2013 10:51

Bernardyn z OsiaInformujemy, e w dniu wczorajszym zagubiony bernardyn, o ktrym pisalimy 13 grudnia br. powrci do domu. Dziki informacjom zawartym na stronie internetowej i jednym z portali spoecznociowych waciciele psa skontaktowali si z Urzdem Gminy Osie i godzin pniej odebrali psa ze schroniska dla zwierzt bezdomnych w Grudzidzu. Z odnalezienia cieszyli si zarwno waciciele, jak i pies. W imieniu wacicieli (mieszkacw Grdka, gm. Drzycim) dzikujemy wszystkim osobom, ktre zaangaoway si w akcj odnalezienia waciciela psa. Kolejny raz si okazao, e informacje rozpowszechnione w internecie oraz aktywno internautw przyczyniy si do szczliwego zakoczenia. Do dnia dzisiejszego akcja opieki nad zwierztami bezdomnymi na terenie gminy Osie kosztowaa 46 tys. z. Koszty te zwiazane s z wyapywaniem bezdomnych zwierzt oraz ich utrzymaniem w schronisku.

Więcej:

 

poniedziałek, 16 grudnia 2013 14:57

W zwizku z opracowaniem projektu ?Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Osie w 2014 roku" Wjt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje spoeczne oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierzt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) do wzicia udziau w konsultacjach w zakresie projektu ?Programu opieki nad zwierztami ?..?.

Więcej:

 

UWAGA PILNE!!!!

czwartek, 12 grudnia 2013 13:19

Osie, dnia 12.12.2013 r.


O G O S Z E N I E

W zwizku z zakoczeniem dziaalnoci

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Osiu Pani lek. Med. Ewy Czerskiej

z dniem

31 grudnia 2013 r.

Wjt Gminy Osie informuje pacjentw wyej wymienionego lekarza o koniecznoci wyboru nowego podmiotu medycznego (lekarza, pielgniarki i poonej POZ).

W celu uniknicia problemw z dostpem do bezpatnych wiadcze medycznych konieczne jest p i l n e zoenie deklaracji o wyborze lekarza pierwszego kontaktu.

Na terenie gminy Osie opiek medyczn sprawuje SP ZOZ Gminna Przychodnia w Osiu, ul. Dworcowa 7, tel. 52 33 29517 w ktrej mona takie deklaracje skada. 

czwartek, 12 grudnia 2013 08:10

W ramach " Radosnych sobt" w wietlicy w Pruskich odbyy si kolejne zajcia dla dzieci i modziey. Jak kadego roku w grudniu, byy to warsztaty artystyczne z robienia ozdb witecznych. W tym roku modzie wykonaa dekoracyjne, witeczne wiece . Do ich ozdobienia suyy zebrane wczeniej szyszki, kasztany i orzechy oraz korale, wstki i witeczne bombki. Po zaprojektowaniu i przygotowaniu potrzebnych elementw, wszystko zostao potem przymocowane przy uyciu pistoletw z gorcym klejem. Przy wsplnym stole pracowaa zgodnie caa grupa, zarwno maluchy jak i starszaki. Wykonane ozdoby bd stanowi witeczn dekoracj domw.

Więcej:

 

GZK w Osiu - zawiadomienie o wyborze oferty

wtorek, 10 grudnia 2013 14:38

Kierownik Gminnego Zakadu Komunalnego w Osiu, w zwizku z prowadzonym postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostaw samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej poniej 3,5 tony

Więcej: GZK w Osiu - zawiadomienie o wyborze oferty

 

Uwaga! Oblodzenie na drogach

poniedziałek, 09 grudnia 2013 14:13

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z treci ostrzeenia meteorologicznego wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW - PIB Oddzia w Poznaniu dnia 9 grudnia 2013 r. dla gmin powiatu wieckiego:

Więcej: Uwaga! Oblodzenie na drogach

 

piątek, 06 grudnia 2013 13:14

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej wraz z przepompowniami dla m. Radaska i Osie.

Więcej:

 

czwartek, 05 grudnia 2013 09:17

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z treci ostrzeenia meteorologicznego wanego od godz. 12:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013:

Zjawisko: Silny wiatr; stopie zagroenia: 2; prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska: 90%

Przebieg: Przewiduje si wystpienie silnego wiatru o redniej prdkoci od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 95 km/h. Wiatr poudniowo-zachodni i zachodni. Maksymalne porywy wiatru spodziewane s w nocy z czwartku na pitek i w pitek do godzin poudniowych, kiedy to wiatr w porywach moe osiga prdko do 110 km/h. Od rana dnia 07.12.2013 wiatr stopniowo bdzie sab, do redniej prdkoci 35 km/h, a w porywach do 90 km/h.

 

wtorek, 03 grudnia 2013 11:00

Wjt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomoci wykaz czci nieruchomoci gruntowej pooonej we wsi Osie stanowicej wasno Gminy Osie przeznaczonej do wydzierawienia.

Więcej:

 

Strona internetowa Przedszkola Publicznego w Osiu

wtorek, 03 grudnia 2013 09:01

Wszystkie szkoy znajdujce si na terenie naszej Gminy maj ju swoje strony internetowe, wic dlaczego Przedszkole nie miaoby jej mie? Pracownicy i Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Osiu zapraszaj na stron Internetow Przedszkola. Adres internetowy znajdziecie Pastwo tutaj >>>, a tam szereg przydatnych informacji takich jak: wane dokumenty do pobrania, kalendarz imprez, aktualnoci, galerie zdj. Serdecznie zapraszamy!

 

piątek, 29 listopada 2013 14:42

Gminny Zakad Komunalny w Osiu ogasza przetarg na dostaw samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie poniej 3,5 tony

Więcej:

środa, 27 listopada 2013 10:28

W dniu 24 listopada, w przeddzie 31 rocznicy mierci ks. Bernarda Sychty odbya si uroczysto parafialno-samorzdowa powicona temu kapanowi. W uroczystoci udzia wzili nasi duszpasterze: ks. proboszcz Konrad Baumgart i ks. Stanisaw Olszewski oraz Wjt Gminy Micha Grabski, Przewodniczcy Rady Gminy Roman Wakowski, Sotys soectwa Osie Janina Warzyska i zaproszeni gocie: Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - autor biograficznej publikacji pt. "Piastun sowa - ks. Bernard Sychta" z 1998 r., a take Pani Stefania Sychta, bratanica ks. Bernarda i wielu parafian.

Więcej:

 

środa, 27 listopada 2013 07:28

Osie - fot. Marek J. LejkKolejna, 95 rocznica odzyskania przez Polsk Niepodlegoci obchodzona bya przez mieszkacw gminy  Osie z pietyzmem nalenym naszym przodkom. Uroczysto rozpocza si Msz wit w Kociele parafialnym w ku, a natpnie zoeniem wizanek kwiatw przy Pomniku pomordowanych przy szosie Osie - Tle, na grobie pomordowanych na cmentarzu parafialnym w Osiu i przy tablicy pamitkowej przy Kociele parafialnym w Osiu. Druga cz uroczystoci miaa miejsce w  Gminnym Orodku Kultury w Osiu. Akademi rozpocz Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy wygaszajc okolicznociowe przemwienie. Oczekiwanym przez wszystkich jest wydarzenie wrczania Statuetki Gminy Osie - najwyszego naszego odznaczenia.

Więcej:

poniedziałek, 25 listopada 2013 12:29

Dyrektor Zespou Szk w Osiu ogasza nabr na stanowisko Intendenta.

Więcej:

 

piątek, 22 listopada 2013 15:07

Wdecki Park KrajobrazowyOd utworzenia Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu upyno ju 20 lat. W padzierniku pracownicy parku witowali swj jubileusz organizujc dwudniow konferencj popularno-naukow dotyczc rozwoju parku, ochrony przyrody, historii oraz kultury regionu Borw Tucholskich. W trakcie konferencji poruszano tematy m.in. o funkcjonowaniu Parkw Krajobrazowych w Wojewdztwie Kujawsko - Pomorskim, edukacji przyrodniczo - lenej na terenie Nadlenictwa Osie, architekturze zabudowy we Wdeckim Parku Krajobrazowym i w jego ssiedztwie, wyniki bada ornitologicznych i nietoperzy. Na uroczystoci udao si zgromadzi prelegentw, ktrzy w swoich prezentacjach ukazali celowo powstania WPK, a ranga instytucji i zaproszonych goci wiadczya o bogactwie dziaa realizowanych przez suby parku.

Więcej:

piątek, 22 listopada 2013 13:12

MiedznoWie Miedzno to typowa rolnicza wie w Borach Tucholskich. W dniu 13.10.2013 r. Rada Soecka wsi wraz z Ew Czerwisk - sotysem i innymi mieszkacami zorganizoway plenerow imprez pn. Dzie Ziemniaka. Wsporganizatorem przedsiwzicia bya Ochotnicza Stra Poarna w Miedznie. Wszystkie osoby, ktre przybyy na boisko w Miedznie miay sposobno skosztowa liczne potrawy ziemiaczanne, m.in. placki ziemiaczane, kluski szare z kapust kiszon, kluski lskie z gulaszem, bezy z ziemniakw z sosem tatarskim, czy pczki ziemiaczane. Pod czujnym okiem pani sotys potrawy przygotoway jedne z najlepszych gospody w Miedznie: Zofia Czarnowska-Adrich, Marzena Stosik, Lidia migiel, Ewa Paterman i Dorota Zikowska. W trakcie smakowania potraw panowie rozmawiali o biecych sprawach wsi i gminy, natomiast dzieci korzystay z urzdze wybudowanego w tym roku placu zabaw.

Więcej:

 

Strona 81 z 110

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama