piątek, 22 listopada 2013 13:12

MiedznoWie Miedzno to typowa rolnicza wie w Borach Tucholskich. W dniu 13.10.2013 r. Rada Soecka wsi wraz z Ew Czerwisk - sotysem i innymi mieszkacami zorganizoway plenerow imprez pn. Dzie Ziemniaka. Wsporganizatorem przedsiwzicia bya Ochotnicza Stra Poarna w Miedznie. Wszystkie osoby, ktre przybyy na boisko w Miedznie miay sposobno skosztowa liczne potrawy ziemiaczanne, m.in. placki ziemiaczane, kluski szare z kapust kiszon, kluski lskie z gulaszem, bezy z ziemniakw z sosem tatarskim, czy pczki ziemiaczane. Pod czujnym okiem pani sotys potrawy przygotoway jedne z najlepszych gospody w Miedznie: Zofia Czarnowska-Adrich, Marzena Stosik, Lidia migiel, Ewa Paterman i Dorota Zikowska. W trakcie smakowania potraw panowie rozmawiali o biecych sprawach wsi i gminy, natomiast dzieci korzystay z urzdze wybudowanego w tym roku placu zabaw.

Więcej:

 

czwartek, 21 listopada 2013 09:29

Przedstawiamy Pastwu serwis www.mikroporady.pl, w ktrym podane s wane informacje przydatne i pomocne dla pocztkujcych i maego Przedsibiorcy. Celem dziaalnoci tego serwisu www.mikroporady.pl jest bezplatne i nieograniczone w czasie dostarczenie pomocy pocztkujcym firmom na kadym etapie rozwoju w postaci wzorw umw, regulaminw, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zarejestrowani uytkownicy otrzymuj bezplatnie cotygodniopwy biuletyn z nowymi poradami wg akutualnie obowizujcego stanu prawnego.

 

czwartek, 21 listopada 2013 09:01

Pastwowy Inspektor Sanitarny w wieciu informuje, i 21 listopada 2013 r. po raz kolejny obchodzimy wiatowy Dzie Rzucania Palenia Tytoniu /corocznie trzeci czwartek listopada/. Celem Midzynarodowego Dnia Bez Papierosa jest zwrcenie uwagi nie tylko na szkodliwo palenia tytoniu i przede wszystkim - zaapelowanie do palaczy o podjcie decyzji majcych na celu wyzwolenie si z uzalenienia, jakim jest nikotynizm. Naszym celem jest wskazanie korzyci wynikajcych z niepalenia papierosw oraz zerwanie z naogiem. Na caym wiecie tyto zabija ponad 5 milionw osb kadego roku - w tym ponad 600 tysicy osb, ktre pal biernie, wdychajc dym osb palcych w najbliszym otoczeniu. Cho miertelne skutki tego naogu s powszechnie znane, gwnym problemem zwizanym z rzuceniem palenia jest fakt, i papierosy zabijaj powoli- palacz moe nie odczuwa skutkw swojego naogu przez wiele lat. Niestety, kiedy ju si pojawi, czsto bywa za pno. Cho ostrzeenie "Palenie zabija" widoczne jest na kadej paczce papierosw, informacja ta-z racji swojej powszechnoci - szybko traci swj wydwik. Poniej numer Telefonicznej Poradni Pomocy Palcym jak i pomocne strony dla osb chccych zerwa z naogiem. Zachcam do zapoznania si z nimi i skorzystania z oferowanej tam profesjonalnej pomocy.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palcym 0801 108 108 Pn-Pt. 11-19.00

- jakrzucicpalenie.pl

 

wtorek, 19 listopada 2013 19:01

Organy - Koci w OsiuWrd wielu inwestycji realizowanych w tym roku w naszej gminie by generalny remont organw w Kociele Parafialnym pw. Podwyszenia Krzya w. w Osiu. Ekipie remontowej towarzyszylimy prawie kadego dnia, dlatego te moemy przedstawi relacj zdjciow z przebiegu prac przy remoncie instrumentu. Nad caoci prac czuwa Ks. Konrad Baumgard, przy wsppracy z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw. Prace remontowe trway 7 miesicy. 

Więcej:

 

wtorek, 19 listopada 2013 14:44

droga Tle - ek fot. Marek J. LejkW biecym roku oprcz drg Tle - Trzebciny, Osie - Stara Rzeka, w Jaszczu, we Wierzchach i w Osiu przebudowano te drog powiatow Tle - ek na odcinku do Szaraty. To pierwszy etap (na odcinku 2,5 km.) przebudowy tej drogi. Drugi etap, ktry nastpi w przyszym roku, obejmnie odcinek od Szaraty do skiego Pieca, tj. do granicy gminy Osie i jednoczenie granicy Powiatu wieckiego. Dziki tej inwestycji zlikwidowane zostay najbardziej zdewastowane kawaki drg m.in. w Tleniu przy ul. Czerskiej. Wykonawc na tej inwestycji bya firma STRABAG Sp. z o.o. Cao robt zamkna si kwot 1,1 mln z. Poniej prezentujemy zdjcia z przebiegu budowy tej wanej dla mieszkacw i turystw drogi ...

Więcej:

 

Informacja o zebraniu wiejskim w Osiu

środa, 13 listopada 2013 15:45

Sotys Soectwa Osie uprzejmie informuje mieszkacw soectwa Osie, e w dniu 19 listopada 2013 r. o godzinie 17- tej w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si zebranie wiejskie soectwa. W porzdku obrad m.in. informacja Wjta Gminy o realizacji zada gospodarczych Gminy w roku biecym oraz zamierzeniach finansowo- gospodarczych na rok 2014 r., a take informacja Przewodniczcego Rady Gminy z dziaalnoci Rady. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkacw do udziau w zebraniu.

 

czwartek, 07 listopada 2013 15:16

Osie - fot. Marek J. Lejkwito Niepodlegoci w kadym kraju jest traktowane z powag i szacunkiem nalenym mieszkacom i ich przodkom. Z tak te powag i szacunkiem planuje si przebieg tegorocznych obchodw listopadowego wita w Osiu. Cao rozpocznie si Msz wit za Ojczyzn w Kociele Parafialnym w ku o godz. 9.30. O godzinie 11.00 wadze gminy, delegacje zakadw pracy i organizacji pozarzdowych zo wizanki kwiatw w miejscu pamici narodowej przy Kociele Parafialnym w Osiu. Kwadrans pniej, bo o godz. 11.15 w Gminnym Orodku Kultury w Osiu rozpocznie si akademia z udziaem mieszkacw i zaproszonych goci. Podczas uroczystoci wrczone zostan odznaczenia resortowe i gminne, a cz artystyczn wykona modzie z Zespou Szk w Osiu. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziau w uroczystoci.

 

wtorek, 05 listopada 2013 06:51

Wierzchy - fot. Marek LejkW tym roku wie Wierzchy wzbogacia si o dwie zmodernizowane drogi. Jedn z nich bya droga na Warszaw, wykonana z kostki betonowej za okoo 220 tys. z., do ktrej Gmina Osie otrzymaa dofinansowanie w kwocie 80 tys. z. z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych, tzw. "schetynwek", natomiast we wrzeniu Powiatowy Zarzd Drg w wieciu przebudowa 345 metrowy odcinek drogi w kierunku orodka wypoczynkowego "Kometa" we Wierzchach. Ta droga zostaa wykonana w technologii bitumicznej. Z trzech oferentw, jacy brali udzia w przetargu, najlepsz ofert zoyo Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw ze wiecia i to oni zostali budowniczymi tej drogi. Cao inwestycji kosztowaa ponad 192 tys. zotych, z czego udzia finansowy Gminy Osie wynis 50 tys. zotych.

Więcej:

 

poniedziałek, 04 listopada 2013 13:03

Osie plac zabaw - fot. Marek LejkWe wrzeniu w naszej gminie wybudowano kolejny, ju pity w tym roku plac zabaw. Tym razem miejsce przeznaczone dla najmodszych mieszkacw gminy powstao w Osiu, w pobliu dawnych blokw nadlenictwa i niedawno otwartego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Nadlenictwie Osie. Wczeniej, bo w lipcu i sierpniu na terenie naszej gminy powstay place zabaw we wsiach: Miedzno, Jaszcz, ek i Pruskie. Dwa z nich (w Jaszczu i ku) otwarto uroczycie przy okazji organizacji corocznych festynw (o czym pisalimy ju wczeniej). W roku ubiegym dzieci zaczy korzysta z placu zabaw przy szkole, wybudowanego przy ul. Ks. Semraua, w ramach programu "Radosna Szkoa". Teraz najmodsi mog korzysta ze znacznie bliej pooonego placu, bo zlokalizowanego prawie w centrum Osia. Ju od pierwszych dni po uruchomieniu plac zabaw w Osiu przycign mnstwo dzieci wraz z rodzicami, a wic inwestycja okazaa si strzaem w dziesitk. Przetarg na budow wygraa firma Leszka Stosika z Osia i to on by wykonawc tego zadania. Cae przedsiwzicie, ktre kosztowao ponad 40 tys. z., zrealizowano przy udziale finansowym (20 tys. z.) z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? Lokalnej Grupy Dziaania ?Bory Tucholskie?.

Więcej:

 

Jubileusz Ligi Kobiet Polskich w Osiu

sobota, 02 listopada 2013 13:22

Liga Kobiet Polskich w Osiu5 padziernika br. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si nietypowy julileusz. Swoje wielkie wito, a mianowicie 50-lecie istnienia obchodziy panie z Ligi Kobiet Polskich w Osiu. Liga Kobiet Polskich to organizacja na trwae wpisana w krajobraz naszej gminy. Panie organizuj lub wspomagaj w organizacji wielu, znanych naszym mieszkacom imprez m.in: Dni Osia, Dzie Kobiet, Dzie Matki czy Dzie Dziecka. Ze swoim dorobkiem kulinarnym reprezentuj Gmin Osie nie tylko na gminnych, ale powiatowych i wojewdzkich imprezach i uroczystociach. Przez te wszystkie lata przez organizacj przewino si wiele mieszkanek Osia i okolic. Podzikowania za lata dziaa i yczenia kolejnych, owocnych lat na rce Przewodniczcej LKP w Osiu, Zofii Malinowskiej skadali: Micha Grabski - Wjt Gminy, Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy, Beata Jaga - Sekretarz Gminy, Janina Zieliska - Prezes Banku Spdzielczego w Osiu, Daniel Siewert - Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego i Andrzej Kowalski - Dyrektor GOKu. Za wieloletni dziaalno Ligi Kobiet Polskich w Osiu na rzecz naszej spoecznoci, z rk Michaa Grabskiego i Romana Wakowskiego Przewodniczca LKP odebraa najwysze gminne wyrnienie: Zote koa. Panie z LKP otrzymay przygotowane specjalnie na t okazj pamitkowe talerze. Z naszej strony wszystkim czonkiniom yczymy kolejnych, tak owocnych lat oraz wielu ciekawych inicjatyw!

Więcej: Jubileusz Ligi Kobiet Polskich w Osiu

 

czwartek, 31 października 2013 15:55

Urzd Gminy Osie na prob Enea Operator Sp. z o.o. przekazuje informacj o wyczeniu energii elektrycznej w dniach 05-07.11.2013 r. na terenie Gminy Osie, w zwizku z wykonywaniem prac eksploatacyjnych na liniach napowietrznych. Pozbawione energii elektrycznej bd natpujce stacje transformatorowe:

Więcej:

 

czwartek, 24 października 2013 15:11

OsieBlisko 380 uczestnikw wzio udzia w wielkim sobotnim bieganiu na stadionie sportowym w Osiu. 28 wrzenia, odbyy si XXIV Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego. Tradycyjnie na stadionie sportowym w Osiu wystartowali zawodnicy z Bukowca, Brzezin, Korytowa, Drzycimia, Lipinek, Lniana, Nowego, Osia, Siemkowa, liwic, Szlachty, Warlubia. Konkurencje rozgrywane byy w 11 kategoriach. Dystanse na 400,600, 800, 1000,1500, 1600 metrw pokonywaa modzie zarwno pci piknej, jak i przeciwnej. Bieg gwny dotyczy X i XI kategorii (kobiety i mczyni), pokonywany by na trasie ur- Osie. Tu dla zwycizcw czekay puchary, Dyrektora Zespou Szk w Osiu, Rodziny Malinowskich i Prezesa Bractwa Czarnej Wody. Wszyscy, ktrzy zajli miejsce na podium odjechali z Osia z cennymi nagrodami i dyplomem.

Więcej:

 

czwartek, 24 października 2013 14:28

RadaskaW dniu 28 wrzenia 2013 r. we wsi Radaska, na skraju leniczwki Nowa Rzeka, zebrali si mieszkacy wsi. W miejscu upamitniajcym pomordowanych przez Niemcw mieszkacw wsi od 1946 roku sta drewniany krzy, ufundowany przez miejscowego leniczego i przypominajcy o tragedii z ostatnich dni II wojny wiatowej. W biecym roku z inicjatywy Henryka Poroyskiego, opiekuna koa Caritas w Osiu miejsce pamici odnowiono, a zniszczony przez dziesiciolecia krzy zosta zastpiony nowym. Uroczystego powicenia dokona ks. proboszcz Konrad Baumgart z parafii pw. Podwyszenia Krzya witego.

Więcej:

czwartek, 24 października 2013 13:27

OsieW dniu 29 wrzenia Pani sotys Janina Warzyska wraz z Rad Soeck Osia zorganizowaa jednodniow wycieczk do Warszawy dla laureatw tegorocznego konkursu "adna posesja - estetyczna zagroda". Wycieczka bya nagrod dla 45 wyrnionych w konkursie wacicieli posesji z soectwa Osie. Uczestnicy wyjazdu mieli moliwoci pobytu przy grobie b. Ks. Jerzego Popieuszki oraz sugi Boego Prymasa Tysiclecia - Kardynaa Stefana Wyszyskiego.

Więcej:

 

środa, 23 października 2013 10:52

"Nasze Pruskie najpikniejsze" to nazwa dugofalowego przedsiwzicia, zaplanowanego przez mieszkacw wsi Pruskie. Ma ono na celu zagospodarowanie zieleni przestrzeni publicznej we wsi. W planach jest take przeksztacenie znajdujcego si w samym centrum wsi Rynku. w reprezentacyjne miejsce Pruskich. Obecnie stoj tam zaniedbane relikwie dawnych czasw, ze star studni i pamitajcym odlege ju lata przystankiem PKS, jak na zaczonej fotografii. Marzeniem mieszkacw jest uczynienie z tego placyku urokliwego skweru, z adn zieleni, odrestaurowanymi zabytkami, aweczk do ssiedzkich pogaduszek, a moe i kamiennym stolikiem do partyjki warcabw. Te plany, realizowane wysikiem samych mieszkacw, wymagaj jednak czasu i rodkw. Pierwszym etapem projektu byo sobotnie sadzenie szpaleru czerwonolistnych berberysw wzdu nowej drogi wewntrznej biegncej przez wie. Cz zakupionych krzeww upikszy take wjazdy do prywatnych zabudowa mieszkacw. Inspiratorem dziaania jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie, ktre zakupio posadzone krzewy z wasnych rodkw.

Więcej:

piątek, 04 października 2013 13:54

Urzd Gminy Osie na prob Enea Operator Sp. z o.o. przekazuje informacj o wyczeniu energii elektrycznej w dniach 07-14.10.2013 r. na terenie Gminy Osie, w zwizku z wykonywaniem prac eksploatacyjnych na liniach napowietrznych. Pozbawione energii elektrycznej bd natpujce stacje transformatorowe: 8.10.2013 r. w godz. 09:00 - 14:00 Tle Prochem i Tle 01 (Orodek PERA) oraz 09.10.2013 r. w godz. 09:00 - 14:00 Radaska.

 

środa, 02 października 2013 08:30

Dnia 21.09.2013 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbyo si kolejne spotkanie integracyjne mieszkacw wsi Radaska. Celem spotkania jest czenie pokole oraz wsplne spotkanie przy poczstunku przygotowanym przez mieszkacw wsi. W trakcie zabawy zostay zorganizowane konkursy dla dzieci, a nastpnie dla dorosych. Dzieci oraz modzie (37 uczestnikw) w nagrod zostay obdarowane upominkami, ktrych sponsorem by Urzd Gminy Osie. Upominki wrczaa dzieciom Pani sotys Krystyna Parteka. Doskonaa zabawa, pikna muzyka, mnstwo umiechu zarwno dzieci jak i starszych umiliy spdzony czas, ktry dugo mieszkacy wsi nie zapomn. Organizatorzy dzikuj wszystkim mieszkacom za pomoc i zaangaowanie oraz wspania zabaw.

Więcej:

środa, 25 września 2013 13:17

Tle zlotW dniach 20 - 22 wrzenia br. na terenie stanicy wodnej PTTK w Tleniu mia miejsce XX Oglnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny Bory Tucholskie 2013. W jubileuszowym XX zlocie uczestniczyo okoo 120 osb z 5 wojewdztw. Uroczystego otwarcia zlotu dokona Przewodniczcy Rady Gminy Roman Wakowski.

Więcej:

 

Strona 82 z 110

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama