Festyn w Jaszczu

poniedziałek, 29 sierpnia 2011 14:20

Jaszcz - fot. Marek J. LejkW sobot, 14 sierpnia br. na boisku sportowym w Jaszczu odby si kolejny, tradycyjny ju Festyn pn. "Jaszcz - nasz dom, rodzina, wsplnota". Organizatorami Festynu byli: Irena Kozowska - sotys wsi Jaszcz wraz z Rad Soeck i mieszkacami i Gminny Orodek Kultury w Osiu. Mimo. e kapryna pogoda przerwaa burzliw ulew mecz piki nonej, to godzin poniej wszyscy bawili si doskonale. Podczas caej imprezy organizatorzy przeprowadzili szereg konkursw dla dzieci, modziey i dorosych. Liczne nagrody z rk Ireny Kozowskiej, Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie i Romana Wakowskiego - Przewodniczcego Rady Gminy Osie odbierali uczestnicy konkursw prowadzonych przez pani sotys i Andrzeja Kowalskiego z GOK Osie.

Więcej: Festyn w Jaszczu

 

Budowa kanalizacji w Miedznie

wtorek, 23 sierpnia 2011 07:41

Budowa kanalizacji - Miedzno. Fot. Marek J. LejkOd maja br. pracownicy Przedsibiorstwa Robt Melioracyjnych i Ochrony rodowiska EKOMEL z Chojnic buduj kanalizacj sanitarn we wsi, czc j z istniejc sieci kanalizacyjn w Osiu. W tej chwili trwaj prace instalacyjne przy przepompowniach. Miedzno - ostatnia ju, dua wie, bez kanalizacji sanitarnej w naszej gminie zamyka kolejny etap rozwoju.   Jeszcze w tym roku mieszkacy Miedzna i nowej zabudowy w Osiu otrzymaj moliwo podczenia si do sieci sanitarnej.  cznie do sieci przewiduje si podczenie 68 budynkw.

Więcej: Budowa kanalizacji w Miedznie

 

wtorek, 23 sierpnia 2011 06:35

Mj piekny ogrd - OsieSzsty rok z rzdu komisja w skadzie: Danuta Noga, Felicja Han, Henryk Guzman, Lech Ryski i Katarzyna Grecka oceniaa estetyk ogrodw i posesji w ramach konkursu ?Mj pikny ogrd? organizowanego pod patronatem Przewodniczcego Rady Gminy Osie Romana Wakowskiego. Wytypowanie najlepszych ogrodw nie byo dla komisji atwym zadaniem, poniewa z roku na rok nasze ogrody i posesje s coraz adniejsze, a do konkursu zgaszaj si waciciele nowo utworzonych ogrodw lub ogrodw modernizowanych.

Więcej:

 

środa, 27 lipca 2011 15:19

Osie - Przetarg na dziaki GminneWjt Gminy Osie ogasza przetargi ustne nieograniczone na sprzeda nieruchomoci  gruntowych pooonych w miejscowoci Osie, stanowicych wasno Gminy Osie...

Więcej:

 

poniedziałek, 11 lipca 2011 14:23

Ogoszenie o przetargu nieograniczonym na ?Przebudow gminnej drogi transportu rolniczego w Osiu - Stary Tartak. Dugo drogi 819 mb. Termin wykonania zadania: 15 padziernika 2011 r.

Więcej:

 

Strony internetowe w Osiu

poniedziałek, 20 czerwca 2011 09:32

wwwZ kadym dniem wzrasta potrzeba dostpu do informacji. Tej informacji o biecych wydarzeniach, zdarzeniach z przeszoci i o tym co wydarzy si jutro, pojutrze, za tydzie. Z kadym miesicem w regionie ronie liczba stron internetowych oferujcych Wam dane o inwestycjach, projektach, wydarzeniach kulturalno-owiatowych, zebraniach i szkoleniach. Dziki internetowi, w dostpie do informacji, skoczy si okres monopolu.

Więcej: Strony internetowe w Osiu

 

Sukcesy Chorus Osensis z Osia

poniedziałek, 20 czerwca 2011 09:21

Chorus Osensis - OsieZ kadym miesicem, w niedugiej przecie historii chru Chorus Osensis z Osia, przybywa sukcesw czonkom chru, Stowarzyszeniu Kulturalno - Owiatowym pod przewodnictwem Dawida Warzyskiego i dyrygentowi Michaowi Rajewskiemu. W dniach 10 - 12 czerwca 2011 r. chr z Osia koncertowa w Krynicy Morskiej z okazji  20 - tej rocznicy nadania praw miejskich.

Więcej: Sukcesy Chorus Osensis z Osia

 

Nagrody w Brzezinach

sobota, 18 czerwca 2011 09:08

Dariusz Bocian (Brzeziny) - fot. Marek J. LejkBrzeziny w gminie Osie, to jedna z 37 miejscowoci  o tej samej nazwie, jakie znajduj si w Polsce. Jednak niezwyka atmosfera, wytworzona przez mieszkacw, stawia wie w czowce tych miejscowoci. Na pocztku czerwca we wsi odbya si zabawa, ktra bya jednoczenie okazj do podzikowania mieszkacom za trud woony w upikszanie wsi.

Więcej: Nagrody w Brzezinach

 

Kapliczka w Miedznie

sobota, 18 czerwca 2011 08:02

Kapliczka w Miedznie - fot. Marek J. LejkPrawie kada wie borowiacka posiada swoj kapliczk lub krzy przydrony. Ustawione s one na rozstajach drg lub przy drodze dojazdowej do wsi. Przywouj wspomnienia, krtsze lub dusze chwile modlitwy i rozwaa nad wasnym yciem. Przed II wojn wiatow w Miedznie stay trzy kapliczki przydrone. Jedna od strony Osia, druga w centrum wsi i trzecia przy szosie Osie-Warlubie. Wszystkie ulegy zniszczeniu w czasie wojennej zawieruchy. Jak mawiaj starzy mieszkacy, ktrego poranka 1940 roku, Niemcy podoyli pod kapliczki adunki wybuchowe i wysadzili je w powietrze. 

Więcej: Kapliczka w Miedznie

 

piątek, 17 czerwca 2011 19:49

Miota szczcia z PruskichMio byoby pojecha w czasie wakacji na rodzinn, caodniow wycieczk nad morze. Za tym pomysem poszo dziaanie czonkw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.  eby zarobi pienidze, potrzebne na zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu, modzie z Pruskich, wzorem swoich przodkw i przy yczliwej pomocy dorosych,  produkuje i sprzedaje tradycyjne,  brzozowe mioty. Tradycyjne, ale te niezwyke, bo piknie wykonane i artystycznie przystrojone. Jak mwi Grayna Linda ze Stowarzyszenia: Kada miota, opatrzona jest unikalnym certyfikatem i numerem. To taka zamiatara - szczciara, co to i zamiecie i zaczaruje, a dzieciom z Pruskich wycieczk sfinansuje.

Więcej:

 

środa, 15 czerwca 2011 18:15

Dzie dziecka w JaszczuKoniec maja i pocztek czerwca to dni, w ktrych wiele uwagi powicamy dzieciom i modziey. Wszak wszystko toczy si wok Dnia Dziecka. Uroczyste obchody w plenerze odbyway si w wielu miejscowociach naszej gminy: w Osiu, Miedznie, Wierzchach, Pruskich, Jaszczu i Wakowiskach. Wszystkie miay w wsplny cel: wywoa rado i umiech na twarzach naszych dzieci. Na uczestnikw czekay liczne gry i konkursy, zabawy, ogniska i pieczenie kiebasek. Organizatorzy przecigali si w pomysach, by ten dzie na dugo utkwi w pamici dzieci i modziey.

Więcej:

 

środa, 15 czerwca 2011 17:59

Szkolenie rolnikw w JaszczuW ostatnich dniach maja (30 i 31.05.2011 r.) w gospodarstwie rolnym Pastwa Ireny i Romana Kozowskich z Jaszcza odbyo si szkolenie przeznaczone dla rolnikw z terenu naszej gminy. Temat szkolenia: Zasady otrzymywania dopat bezporednich, a obowizek spenienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodnoci, ze szczegowym uwzgldnieniem programw zwalczania chorb zakanych. Wykadowcami byli Boena Zmarzlak - Kierownik Biura Powiatowego KPODR Minikowo Oddzia wiecie i Piotr Sawa - wykadowca z KPODR Minikowo. W szkoleniu wzio udzia 20 rolnikw, w tym 4 kobiety. Organizatorem szkolenia bya Magorzata Recka z KPODR Minikowo Oddzia wiecie.

Więcej:

 

wtorek, 14 czerwca 2011 16:59

Urzd Gminy Osie informuje, e na terenie naszej gminy usugi kominiarskie wiadczone s przez Pana Marka Skrzosk. Zlecenia przyjmowane s telefonicznie od poniedziaku do pitku w godzinach od godz. 7.00 do 8.00 oraz od godz. 18.00 do 20.00. Numer telefonu stacjonarnego: (52) 33-29-308. Zlecenia mona te zgosi osobicie pod adresem: Usugi kominiarskie, Wyb. pod Miedzno 5, 86-150 Osie, w podanych wyej godzinach.


wtorek, 14 czerwca 2011 16:02

W zwizku z upywem kadencji awnikw do sdw okrgowych i rejonowych podejmuje si przygotowania do przeprowadzenia wyborw awnikw na now kadencj 2012 - 2015. Zgodnie z art. 162 ustawy - Prawo o ustroju sdw powszechnych do dnia 30 czerwca 2011 r. kandydatw na awnikw mog zgasza radom gmin: prezesi waciwych sdw, stowarzyszenia, inne organizacje spoeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisw prawa, z wyczeniem partii politycznych, oraz co najmniej pidziesiciu obywateli majcych czynne prawo wyborcze, zamieszkujcych stale na terenie gminy dokonujcej wyboru. 

Więcej:

 

piątek, 03 czerwca 2011 15:13

Koci w OsiuParafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyszenia Krzya witego w Osiu, ul. Kocielna 1, 86-150 Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ?Wymiana poszycia dachowego oraz remont elewacji kocioa pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu ?.

Więcej:

czwartek, 02 czerwca 2011 16:02

Komunikat Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w wieciu. w zwizku z notowanymi w Niemczech od poowy maja 2011 roku przypadkami wystpowania zespou hemolityczno-mocznicowego (HUS) i i krwawej biegunki, prawdopodobnie wywoanej przez bakterie Escherichia coli z grupy enterokrwotocznych (STEC) ? serotypu STEC 0104 (shiga-toxin-2-positive i eae-negative) (na podstawie komunikatu Gwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011r. w sprawie wzrostu zachorowa na zesp hemolityczno-mocznicowy na terenie Niemiec  do pobrania>>>)

Więcej:

 

środa, 01 czerwca 2011 11:37

Gabinet Weterynaryjny w Osiu ul. Szkolna 38 informuje, e w miesicu czerwcu 2011 r. przeprowadzone zostanie szczepienie psw i kotw na terenie Gminy Osie.

Koszt szczepienia 23 z. (bezpatne dla osb, ktre zapaciy podatek od posiadania psa).

Terminy szczepie:

Więcej:

piątek, 27 maja 2011 13:29

Wjt Gminy Osie informuje, i w dniach 27.05.2011 r. ? 17.06.2011 r. podaje do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w budynku Urzdu Gminy Osie oraz w gablocie ul. Rynek w Osiu wykazu nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Osie przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

Więcej:

 

Strona 82 z 92

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama