czwartek, 14 lutego 2013 15:20

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ?Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz?

Więcej:

 

czwartek, 14 lutego 2013 07:40

W dniu 1 stycznia 2012 roku wesza w ycie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesicy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczaj dla przecitnego mieszkaca?

Więcej:

 

czwartek, 14 lutego 2013 08:03

Waciciele nieruchomoci zobowizani s do dnia 28 lutego 2013r. zoy deklaracj, w ktrej wska ilo mieszkacw zamieszkujcych nieruchomo oraz sposb gromadzenia odpadw ? selektywny lub nieselektywny. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracj skada spdzielnia mieszkaniowa lub wsplnota mieszkaniowa. Opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkacw zamieszkujcych dan nieruchomo i stawki opaty (cao pomnoona 3 razy ze wzgldu na kwartaln patno). Dla tych, ktrzy zdecyduj si segregowa swoje mieci, wysoko opaty bdzie wynosia 10 z na miesic za kad zamieszkujc na danej nieruchomoci osob, a w przypadku zadeklarowania oddawania odpadw zmieszanych 16 z na miesic za kad zamieszkujc na danej nieruchomoci osob. Wicej informacji mona uzyska u Pani Natalii Siekierkowskiej w Urzdzie Gminy Osie pokj nr 14, w godz. 7.15 do 15.15 lub telefonicznie pod nr tel. 52 33-29-540.

Druki deklaracji znajduj si u sotysa danej wsi lub w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 14

Druk deklaracji w formie elektronicznej znajduje si TUTAJ >>>

 

piątek, 08 lutego 2013 12:51

Z dum prezentujemy kolejne dzieo Studia BM Sebastiana Kwidziskiego, ktre zrealizowao teledysk do piosenki Ani Dbrowskiej "Jeszcze ten jeden raz". Realizacja: Marcin Roszczyniaa, Sebastian Kwidziski, Boena Kwidziska, Kinga Depka, Tomasz urawski, Dawid Wojcieszak, ukasz Owczarzak, Dariusz Lewandowski.
Jak wida, cika praca, pasja i zaagnaowanie sprawiaj, e marzenia si speniaj!

Bardzo serdecznie gratlujemy i yczymy dalszych sukcesw!

Więcej:

 

piątek, 08 lutego 2013 12:11

Kadego roku w "Tusty Czwartek" na sali widowiskowej GOK-u odbywa si podsumowanie konkursu na najpikniejsze wiateka na posesjach w okresie Boonarodzeniowym soectwa Osie. Wczoraj, przy pczku i kawie, odbyo si wrczenie nagrd laureatom w 4 kategoriach. Komisja konkursowa w skadzie: Janina Warzyska, Henryk Wakowski, Hanna Rink, Katarzyna Grecka i Marek Walkusz zdecydowali, ktre domy w tym roku byy najpikniej ustrojone, w wyniku czego nagrodzono 32 osoby. Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i dzikujemy za to, e sprawiaj, i nasza "maa ojczyzna" jest jescze pikniejsza !

Więcej:

 

czwartek, 07 lutego 2013 16:50

Gmina OsieWszystkich mieszkacw naszej gminy informujemy, e w dniu 4 lutego 2013 r. Gmina Osie otrzymaa godo Euro Renoma wraz z wpisem do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Jednoczenie otrzymalimy certyfikat o numerze ANC 13078. Posiadacze goda Euro Renoma mog posugiwa si Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, czyli najbardziej aktualn informacj o rzetelnoci, solidnoci i wiarygodnoci firmy, urzdu czy instytucji.

Więcej:

 

czwartek, 07 lutego 2013 13:16

5 lutego w godzinach popoudniowych szkolna sala zapenia si ksiniczkami, biedronkami, pszczkami, klaunami... Przy dwikach skocznej muzyki wspaniale bawio si ponad 70 os: dzieci, rodzice i dziadkowie. Bal odby si dziki wsparciu finansowemu Wjta Gminy Osie, OSP w ku i Koa Gospody, ktre przygotoway take pyszne wypieki. Szczeglne podzikowania nale si rwnie nauczycielkom ze Szkoy Filialnej w ku, ktre wspaniale zorganizoway ca zabaw.

Więcej:

 

czwartek, 07 lutego 2013 10:07

We wtorek, 29 stycznia 2013 r. br. jubileusz obchodw 50-lecia lubu obchodzio 8 par z terenu naszej gminy. Uroczysto odbya si w Sali Widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu, w obecnoci Michaa Grabskiego Wjta Gminy Osie, Romana Wakowskiego Przewodniczcego Rady Gminy Osie, Krystyny Krupy Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego oraz najbliszych czonkw rodziny. W trakcie uroczystoci Micha Grabski w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego wrczy dostojnym jubilatom Medale Za Dugoletnie Poycie Maeskie oraz wsplnie z Romanem Wakowskim zoyli jubilatom gratulacje i yczenia wszelkiej pomylnoci.

Więcej:

 

wtorek, 05 lutego 2013 09:14

W trakcie tegorocznych, styczniowych, ferii modzie z Pruskich nie miaa czasu na siedzenie przed telewizorem. Alternatyw byy ciekawe zajcia przygotowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie dziki finansowemu wsparciu Wjta Gminy Osie. Kady dzie zaj mia swoj tematyk. By ?Dzie sportowy? z turniejami sportowych gier wietlicowych. Starsza modzie rozgrywaa turniej tenisa stoowego, modsze dzieci staway do konkursw rzutu strzakami do tarczy, krgli, rzutw pieczkami do koszy, gry w hokeja po pododze, turnieju hula-hop. Najmodsze maluchy robiy w tym czasie ozdobne czapki i maski karnawaowe. Przysmakiem tego dnia byy naleniki z serem.

Więcej:

 

wtorek, 05 lutego 2013 08:15

Chr "Chorus Osensis" oraz sopranistka Anna Niemiec-Mocicka w sobotni wieczr 26 stycznia 2013 r. pokazali, jak piekne s europejskie, w tym polskie koldy. Podczas koncertu, ktry odby si w Kociele parafialnym w Osiu, mimo panujcego zimna, artyci ukazali urok mniej i bardziej znanych kold. Pochodzca z Bydgoszczy Anna Niemiec-Mocicka to piewaczka operowa obdarzona lirycznym gosem sopranowym o szlachetnym i ciepym brzmieniu. Wicej o artystce moecie dowiedzie si na stronie internetowej www.niemiec-moscicka.pl Nad caoci koncertu czuwa dyrygent Micha Rajewski, a przy organach wspomaga go Dawid Michaowski. Pani Ann Niemiec - Mocick usyszymy juz wkrtce, bo na Koncercie Walentynkowym w GOK Osie w dniu 14 lutego 2013 r. Towarzyszy jej bed baryton Miacha Rajewski, a na fortepienie swj kunszt pokae Alicja Kosznik. Pocztek o godz. 18.00.

Więcej:

 

poniedziałek, 04 lutego 2013 10:43

Dnia 26 stycznia biecego roku w wietlicy w Miedznie odby si Bal Przebieracw,w ktrym uczestniczyo ponad 40 dzieci. W takt muzyki taczyy koty, krlewny, straacy, piraci,anioki i czarownice. Przebieracy brali udzia w rnych konkursach, takich jak "krzeseka", rozpoznawanie warzyw i owocw, za najmodsi rywalizowali w zbieraniu mandarynek do woreczkw. Dzieciaki, ktre w przerwie zabawy zgodniay mogy posili si kanapkami, sodyczami i napojami.

Więcej:

 

poniedziałek, 04 lutego 2013 10:40

21 i 22 stycznia to wita Babci i Dziadka. Z tej okazji 22.01.2013 r. w wietlicy w Miedznie wnuczta przygotoway krtki program artystyczny dla swych Bab i Dziadkw. Po czci oficjalnej nadszed czas na sodki poczstunek i rozmowy. Upominki wasnorcznie wykonane przez wnuczta, otrzymaa kada Babcia i Dziadek obecni na uroczystoci.

Więcej:

 

piątek, 01 lutego 2013 14:15

By pocztek roku 1807? Na Pomorzu trwaa wojna francusko-pruska. Oddziay polskie walczyy przeciwko zaborcy. Podpukownik Jzef Hurtig raportowa Janowi Henrykowi Dbrowskiemu, e wysya ?patrol ku Gociewiu?. Ten fragment oficerskiego listu z 10 lutego 1807 roku wysany z Nowego nad Wis jest pierwszym historycznym zapisem nazwy regionu KOCIEWIE. Na pamitk tego wydarzenia, 10 lutego obchodzimy wiatowy Dzie Kociewia. Tak, wiatowy. Kociewiacy z pochodzenia rozsiani s po caym globie. Zapraszamy do wsplnego witowania z nami i nimi wszystkimi.

Więcej:

czwartek, 31 stycznia 2013 09:14

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z treci komunikatu Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczcego obowizku usuwania niegu z dachw przez wacicieli, zarzdcw oraz uytkownikw obiektw budowlanych :

Więcej:

 

środa, 30 stycznia 2013 14:23

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy o dugoci 232 mb.

Więcej:

środa, 23 stycznia 2013 14:07

Zebranie wiejskie Soectwa Wakowiska zgromadzio prawie 40 osb. W swoim sprawozdaniu sotys wsi, Wodzimierz Powiera, poinformowa o zrealizowanych imprezach soeckich, tj. piknikach i festynach na terenie Pola Biwakowego w urze, w szczeglnoci o zlocie motocyklowym, majwce Z GOK-iem czy Lecie w Parku. Doskona okazj do zintegrowania si by udzia w Doynkach, w ktrym Soectwo Wakowiska zajo II miejsce oraz wyjazd do Szymbarku. W swoim sprawozdaniu, nie zapomnia rwnie o pomocy mieszkacw soectwa dla poszkodowanych przez trb powietrzn oraz o zbirce dla Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.

O zrealizowanych inwestycjach oraz wydarzeniach kulturalno-sportowych, jakie odbyy si na terenie naszej gminy podczas ostatnich dwch lat, o planowanych inwestycjach na ten rok oraz o ?rewolucji mieciowej?, w swoim sprawozdaniu mwi Micha Grabski ?Wjt Gminy Osie.

Więcej:

 

piątek, 18 stycznia 2013 09:59

Serdecznie zapraszamy Pastwo na Koncert Kold i Pastoraek, ktry odbdzie si w dniu 26.01.2013r. (sobota) o godz. 17.45. Koncert odbdzie si w Kociele parafialnym p.w. Podwyszenia Krzya witego w Osiu. Na koncert skada si bd koldy i pastoraki w wykonaniu: Chru "Chorus Osensis" pod dyrekcj Michaa Rajewskiego, Anny Niemiec-Mocickiej-sopran i Dawida Michaowskiego-organy. Wstp bezpatny. Patronat medialny nad koncertem sprawuje: Gazeta Pomorska.

środa, 16 stycznia 2013 11:50

13 stycznia z samego rana, 10 oskich wolontariuszy Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, kwestowalo by wspomc ratowanie ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorw. Skoczny, muzyczny fina poprowadzony przez Dyrektora GOK-u Pana Andrzeja Kowalskiego - podobal si wszystkim uczestnikom. Na scenie Gminnego Oerodka Kultury wystpili: solici Dziecicego i Modzieowego Studia Piosenki, Pawe Jdryczka i Radosaw Bruniewski ze swoimi synami Marcelem i Mioszem. 

W tym roku na konto Orkiestry przekazano a 6 296,78 z.

A oto kilka znakomitych zdj zrobionych przez Rudolfa Stbara:

Jednoczenie zapraszamy rwnie na stron internetow autora zdj: www.rudolfoto.eu

Więcej:

 

Strona 85 z 105

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama