czwartek, 27 czerwca 2013 14:53

Wjt Gminy Osie informuje o udzieleniu w dniu 27.06.2013 r. zamwienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni gwn wraz z zasilaniem energetycznym i kablem sterowniczym w Osiu II etap - Budowa przepompowni gwnej w Osiu.

Więcej:

 

środa, 26 czerwca 2013 22:07

W minion sobot na stadionie sportowym w Osiu odbyy si zawody straackie Ochotniczych Stray Poarnych z gmin: Osie, Drzycim i Lniano. Na starcie stano 18 druyn, w tym dwie kobiece (z Miedzna i Jeziorek). Kierownikiem zawodw by Mirosaw Nagrski - Komendant gminny OSP Osie, a na co dzie straak w PSP wiecie. Zespoem sdziw z Pastwowej Stary Poarnej w wieciu kierowa kapitan Tomasz Sadowski. W czasie zawodw swoich zawodnikw dopingowali wodarze poszczeglnych gmin: Micha Grabski i Roman Wakowski z gminy Osie, Zofia Topoliska z gminy Lniano oraz Waldemar Moczyski i Jzef Gawrych z gminy Drzycim. Pierwszy raz w zawodach wzia udzia nowo powstaa kobieca druyna z Miedzna, ale o tym napiszemy w kolejnej relacji.

Więcej:

 

środa, 26 czerwca 2013 13:17

Waciciele nieruchomoci zamieszkaych, ktrzy zoyli deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymaj worki na selektywnie zbierane odpady. Worki s w czterech kolorach, a ich przeznaczenie okrelono w tabeli poniej:

Więcej:

 

Zaproszenie na XIX Dni Osia

piątek, 21 czerwca 2013 21:53

Dni Osia StachurskyZa dwa tygodnie, w sobot 6 lipca, zapraszamy na Fina XIX Dni Osia. W tym roku gwiazd wieczoru bdzie Jacek Stachursky. Uroczyste otwarcie imprezy nastpi na stadionie sportowym w Osiu, o godz. 17:30. Na scenie i stadionie czekaj nas wystpy: The Sesame Street i Modzieowego Studia Piosenki, pokazy: Sekcji tanecznych IAMOS, Marcina Jagy - kartingowca i rajdowca, konkurs Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz mnstwo atrakcji dla dzieci i dorosych.


Więcej: Zaproszenie na XIX Dni Osia

 

piątek, 21 czerwca 2013 19:27

Szkoa Podstawowa w BrzezinachDostp do wiedzy o przeszoci, teraniejszoci i czasie przyszym staje si elementem dnia codziennego. Udostepnienie szerokiej informacji o tym co byo, jest i bdzie, dla firm, instytucji lub osb fizycznych stao si podstaw normalnego funkcjonowania w cybernetycznej rzeczywistoci. Powiedzenie, e jak kogo nie ma w Internecie, to nie istnieje, e jak "czego" nie ma w Internecie, to "to co" nie istnieje - stao si dogmatem. Tym dogmatem kierowali si dyrektorzy szk w naszej gminie, tworzc witryny internetowe swoich szk. Warto wic zajrze na strony www szk do ktrych uczszczaj Wasze dzieci, aby chocia pozna plan lekcji, terminy wywiadwek i zebra rodzicw lub te przeledzi biece wydarzenia z ycia szkoy. Poniej przedstawiamy linki do szk w gminie Osie. Ze swojej strony dzikujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si do powstania tych witryn oraz zapenienia ich bogat, na bieco aktualizowan treci.  

Więcej:

 

czwartek, 20 czerwca 2013 21:09

Osie

Informujemy, e w dniu w dniu 17.06.2013 r. Gmina Osie podpisaa z Wykonawc umow na odbieranie i zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy.  Od 1 lipca 2013 r.  do 31 grudnia 2014 roku usugi te bd wykonywane przez: Zakad Usug Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepa 4, 86-100 wiecie.

Do 1 lipca br. Zakad Usug Komunalnych w wieciu zobowizany jest zapewni pojemnik na zmieszane odpady komunalne, a dla wacicieli nieruchomoci, ktrzy zadeklarowali segregacj  worki na odpady segregowane. Rwnoczenie otrzymaj Pastwo harmonogram wywozu odpadw z terenu nieruchomoci.

Pojemniki i worki zapewnione zostan wacicielom nieruchomoci, ktrzy zoyli deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzr deklaracji do pobrania >>>

Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 u Pani Natalii Siekierkowskiej, tel. (52) 33 29 540 w godz. 7.15 do 15.15

 

czwartek, 20 czerwca 2013 19:03

BrzezinyW ubieg sobot w Brzezinach odbyo si podsumowanie corocznego konkursu zwizanego z popraw estetyki wsi Brzeziny, a realizowanego na przeomie grudnia i stycznia. Fina konkursu tradycyjnie odbywa si w czerwcu, w czasie kiedy wrczeniu nagrd moe towarzyszy zabawa dla dzieci i dorosych na wieym powietrzu. Czas ten jest jednoczenie okazj do podzikowania wszystkim mieszkacom za trud woony w upikszanie wsi.

Więcej:

 

środa, 19 czerwca 2013 15:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczcej postpowania o udzielenie zamwienia publicznego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni gwn wraz z zasilaniem energetycznym i kablem sterowniczym w Osiu II etap - Budowa przepompowni gwnej w Osiu.

Więcej:

 

środa, 19 czerwca 2013 11:59

Informacja z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni gwn wraz z zasilaniem energetycznym i kablem sterowniczym w Osiu II etap - Budowa przepompowni gwnej w Osiu.

Więcej:

 

poniedziałek, 17 czerwca 2013 17:34

Warszawa we WierzchachKada nowo budowana, czy remontowana droga w naszej, i nie tylko, gminie cieszy wszystkich kierowcw. Postp robt obserwowany jest nie tylko przez najbliej mieszkajcych ludzi, ale te przez wadze gminy i radnych powiatowych. Micha Grabski - Wjt Gminy Osie, ktry wszystkie budowane czy remontowane drogi lustruje kilka razy w tygodniu, mwi - Mam wiadomo wielu potrzeb remontowych w naszych drogach, wic kady nowy, wybudowany odcinek drogi przyjmuj nie tylko z ogromnym zadowoleniem, ale te i satysfakcj.

Więcej:

 

poniedziałek, 17 czerwca 2013 17:15

Pruskie, gm. Osie

Z okazji Midzynarodowego Dnia Dziecka w Pruskich odbya sie impreza plenerowa dla dzieci. Najmodszym dzieciakom towarzyszyli rodzice lub rodzestwo. Gwar i miech rozlegay si na placu przy wietlicy wiejskiej do samego wieczora. Nie zabrako konkursw i sodyczy. Na koniec przewidziano tradycyjn kiebask z ogniska. Organizatorem bya Rada Soecka wsi Pruskie, natomiast cao poprowadzi Piotr Pilarski - sotys wsi Pruskie. Sponsorami byli: Bank Spdzielczy w Osiu i sklep spoywczy w Pruskich. Relacj fotograficzn z imprezy przygotowa Alfred Turzyski i to jego zdjcia moecie zobaczy poniej.

Więcej:

 

poniedziałek, 17 czerwca 2013 16:49

Osie, Bieg na orientacjW sobot 8 czerwca odbya si Impreza na Orientacj ?Nad Wd 2013?, kolejne w tym roku zawody Pucharu Borw Tucholskich. Po raz pity (may jubileusz) organizowao j Bractwo Czarnej Wody. Patronat honorowy przyjli Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski oraz Nadleniczy Nadlenictwa Osie Pan Marek Sobczak. Zawody byy wspfinansowane ze rodkw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, jako, e Bractwo uzyskao grant w konkursie marszakowskim.

Więcej:

 

poniedziałek, 17 czerwca 2013 14:25

Wjt Gminy Osie informuje o udzieleniu w dniu 17.06.2013 r. zamwienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych i obsuga Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych.

Więcej:

poniedziałek, 10 czerwca 2013 16:03

Na Przebrodzie nad Strug Sobisk, w dniu 2 czerwca 2013 roku, z okazji Midzynarodowego Dnia Dziecka spotkao si ponad 50 dzieci z soectwa Miedzno. Dzieciom towarzyszyli rodzice i inni czonkowie rodzin. Gwar, miech i wrzawa rozlegay si na lenej polanie do pnych godzin wieczornych.

Więcej:

 

czwartek, 06 czerwca 2013 12:15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczcej postpowania o udzielenie zamwienia publicznego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych i obsuga Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych.

Więcej:

wtorek, 04 czerwca 2013 13:35

Informacja z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych i obsuga Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych.

Więcej:

 

wtorek, 04 czerwca 2013 08:26

1 czerwca na boisku w soectwie Jaszcz odby si Dzie Dziecka zorganizowany przez sotysa Iren Kozowsk. Przy wsplnym grillowaniu i konkurencjach sportowych bawio si okoo 50 dzieci w rnym wieku oraz ich rodziny. Wszyscy obecni bawili si wybornie, a tak kapryna w tym roku pogoda dopisaa! Wszystkie dzieci otrzymay nagrody i sodycze.

Więcej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 03 czerwca 2013 14:10

Urzd Gminy Osie na prob Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Osiu, w zaczeniu zamieszcza informacj dotyczc wyboru najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursw, szkole zawodowych, wsparcia spoecznego w ramach realizacji projektu "Kreuj swj potencja- zbli si do swoich marze", wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Strona 86 z 110

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama