czwartek, 02 grudnia 2010 15:42

Ogoszenie Wjta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi w sprawie projektu wieloletniego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na lata 2011 - 2015.

Więcej:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

środa, 01 grudnia 2010 16:41

Pruskie logoW sobot 27.11.2010 na zebraniu zaoycielskim mieszkacy wsi Pruskie  powoali do ycia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.    Jest to inicjatywa spoeczna 18 osobowej grupy mieszkacw, ktrej celem bdzie pozyskiwanie  funduszw, w tym rodkw unijnych,  m.in. na poszerzenie dziaalnoci wiejskiej wietlicy, miejsce zabaw dla najmodszych, zaplecze sportowe dla  modziey i dorosych,  upikszenie wsi  i dziaania  majce zintegrowa mieszkacw Pruskich, wspiera ich aktywno i umoliwi rozwj zainteresowa...

Więcej: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

 

poniedziałek, 22 listopada 2010 06:32

wybory samorzdoweW minionych wyborach samorzdowych  mieszkacy naszej gminy dokonali swoich wyborw - oddali gosy na tych, ktrych chcieli zobaczy w radzie gminy, w radzie powiatu, czy te sejmiku wojewdztwa. W wyborach tych okazali te swoje poparcie dla urzdujcego wjta - Michaa Grabskiego. Na niego zagosowao blisko 90 % mieszkacw, ktrzy wrzucili swj gos do urny. Takim wysokim poparciem dla swojej osoby i dokona za poprzednie lata mog cieszy si tylko nieliczni wjtowie w Polsce. Taki wynik, to nie tylko wyraz spoecznego poparcia, to take zobowizanie do jeszcze wikszego wysiku na rzecz naszej gminy - Gminy Osie...

Więcej:

 

czwartek, 18 listopada 2010 07:26

Koa - Osie 2010W trakcie obchodw wita Niepodlegoci kolejni nasi mieszkacy otrzymali wyjtkowe wyrnienie - zote i brzowe koa - statuetki "Zasuony dla Gminy Osie" przedstawiajce koa ze zaman osi. To najwysze wyrnienie za dziaalno na rzecz Gminy Osie.  Przyznawane s one bardzo rzadko i tylko wyjtkowym osobom naszej gminy. Osobom, ktre swoj prac, wysikiem i powiceniem na trwae wpisuj si w histori Osia i okolic powiatu, wojewdztwa i kraju. Podczas wita Niepodlegoci "Brzowe Koa" otrzymalii Boena i Marek Malinowscy z Osia, a "Zote Koa" odebrao kolejne maestwo: Wiesawa i Krzysztof Otlewscy z Osia (wczeniejsi laureaci Srebrnych K z 2006 r.). Znamiennym jest fakt, e tym razem statuetki przypady w udziale przedstawicielom brany drzewnej...

Więcej:

 

czwartek, 18 listopada 2010 07:25

Gos OsiaW tym tygodniu, w sprzeday pojawi si trzeci numer reaktywowanego Gosu Osia. Tym razem redakcja dokonaa przegldu wydarze z kilku ostatnich miesicy. Oprcz tekstw, nasze lokalne czasopismo obfituje w szereg zdj przedstawiajcych zdarzenia kulturalne, sportowe, spoeczne i gospodarcze. Ale o czym mwi wyraziste tytuy: Udany sezon Marcina, Bieganie jest w modzie, Festyn w Jaszczu, 20 lat samorzdu terytorialnego w Osiu, 25 lat firmy Gzella, Dni Osia i 30-lecie Stolarni Otlewski, Kanaliza tonca w bocie, Roczek Dyskusyjnego Klubu Ksiki, Remiza w ku dziaa ponad sto lat, Wojewdzki Konwent Wjtw w Tleniu, Medal dla Przewodniczcego, czy Leny Dwr odzyska dawny blask - moecie si przekona po przejrzeniu barwnego czasopisma...

Więcej:

 

poniedziałek, 15 listopada 2010 09:49

Gmina Osie - Niepodlego 2010Kolejna rocznica wita Niepodlegoci obchodzona bya w uroczycie w caym kraju. Nie inaczej byo w Gminie Osie. Cao obchodw rozpocza si Msz wit celebrowan przez Ks. Konrada Baumgarta i Ks. Stefana Kukliskiego w Kociele Parafialnym w Osiu. Nastepnie delegacje i radni Rady Gminy Osie  zoyli kwiaty na mogiach pomordowanych w okresie II wojny wiatowej. Szczeglny charakter przybraa uroczysto zoenia wiecw przez delegacje poszczeglnych instytucji i zakadw pracy z terenu naszej gminy przy tablicy powiconej mieszkacom Osia, ktrzy w latach 1939-1945 za wiar i ojczyzn oddali swoje ycie...

Więcej:

 

wtorek, 09 listopada 2010 22:52

Mirosaw Gzella - OsieW miniony pitek, podczas uroczystoci z okazji jubileuszu 20 - lecia samorzdu gminnego,  Micha Grabski i Roman Wakowski wrczyli Zote Koa maestwu Mirosawie i Mirosawowi Gzella z Osia. Przypomnijmy, wczeniejszym laureatom Srebrnych K z 2006 r. Pastwo Gzella, odbierajc statuetk nie ukrywali wzruszenia. Ich firma, ktra w tym roku obchodzia 25-lecie dziaalnoci, na trwae wpisaa si w krajobraz Osia, powiatu, wojewdztwa i kraju. Mimo kryzysu trwajcego na wiecie umocnia swoj pozycj, rozbudowujc zakad, a jednoczenie nie zapominajc o pomocy wielu organizacjom pozarzdowym dziaajcym na terenie gminy i powiatu. Gratulujemy!

Więcej:

 

wtorek, 09 listopada 2010 21:09

M. Grabski i R. WakowskiW pitek, 5 listopada 2010r. bylimy wiadkami jubileuszu 20 - lecia samorzdu gminnego w Osiu. Z tej okazji w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbya si niezwyka uroczysto, w ktrej udzia wzili obecni i byli radni Rady Gminy Osie, obecny i byli wjtowie gminy, byli i obecni sotysowie oraz pracownicy Urzdu Gminy Osie. Prelekcj podsumowujc dokonania Rady na przestrzeni 20 lat wygosi Przewodniczcy Rady Gminy Osie Roman Wakowski, natomiast osignicia spoeczne i gospodarcze gminy przestawi Wjt Gminy Osie Micha Grabski...

Więcej:

 

Grzybek - kolejne miejsce rekreacji

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:40

Grzybek, gm. Osie - fot. Marek J. LejkO planach budowy miejsca rekreacji w Grzybku pisalimy ju wczeniej. Wybudowany we wrzeniu br. obiekt przy Orodku Nadlenictwa Osie jest ju od kilku tygodni uytkowany przez wci licznych o tej porze spacerowiczw, rowerzystw i innych zwolennikw aktywnego wypoczynku. Jestemy przekonani, e kiedy przyjdzie wiosna, teren zabudowany zadaszonymi wiatami, z miejscem na ognisko i urzdzonym boiskiem do piki plaowej zattni gwarem dzieci, modziey i dorosych. Dla osb niepenosprawnych, a do nowych wiat, wybudowany zosta dogodny podjazd z kostki brukowej... 

Więcej: Grzybek - kolejne miejsce rekreacji

 

Ogrody w naszej gminie nagrodzone

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:40

W roku biecym ju po raz pity komisja w skadzie: Pani Danuta Noga, Pani Felicja Han i Pan Henryk Guzman oceniaa estetyk ogrodw i posesji w ramach konkursu ?Estetyczna zagroda, adna posesja? organizowanego pod patronatem Przewodniczcego Rady Gminy Osie Romana Wakowskiego. Wytypowanie najlepszych ogrodw nie byo dla komisji atwym zadaniem, poniewa z roku na rok nasze ogrody i posesje s coraz adniejsze, a do konkursu przystpuje coraz wicej mieszkacw gminy. Komisja zdecydowaa si na ujcie laureatw w 3 kategorie i tak do pierwszej zaliczono 10 osb, do drugiej 17 oraz do trzeciej 16.

Więcej: Ogrody w naszej gminie nagrodzone

 

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:39

Kapliczka w PruskichKapliczka przydrona w Pruskich - zniszczona w czasie II wojny, decyzj i wsplnym wysikiem mieszkacw wsi  zostaa odbudowana niemal w swoim historycznym miejscu. Zakoczenie jej budowy i powicenie w padziernikow niedziel, byo mi uroczystoci, uwietnion przez wystp chru Chorus Osensis. Pikna soneczna pogoda zachcia do przyjcia take wielu mieszkacw ssiednich wsi Wierzchw i Zdrojw, cznie z ich sotysami. Mieszkacy Pruskich, ktrzy dopisali i rodzinnie i w komplecie, mogli pniej wysucha dalszej czci koncertu chru.

Więcej:

 

Pierwsi radni w Gminie Osie

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:34

Wakowski Roman

Jeszcze nie poszlimy do urn, jeszcze nie wydrukowano kart do gosowania, a w ju w gminie mamy pierwszych radnych. Jak czytamy w obwieszczeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Osiu z dnia 2 listopada 2010 r.  o obsadzeniu mandatw radnych Rady Gminy Osie bez gosowania w okrgu wyborczym nr 4. W tym okrgu utworzonym dla wyboru Rady Gminy Osie i obejmujcym 3 mandaty, Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowaa 3 kandydatw na radnych. Byli nimi: Wojciech Kater, Jerzy Spychalski i Roman Wakowski - wszyscy z ogromnym dorobkiem pracy w samorzdzie gminnym, a jednoczenie radni obecnej kadencji. Wczeniej, bo 23 padziernika GKW wezwaa komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgosze list kandydatw na radnych w okrgu wyborczym Nr 4. Mimo przeduonego terminu zgaszania kandydatw aden komitet nie zgosi dodatkowych osb na swoje listy.

Więcej: Pierwsi radni w Gminie Osie

 

środa, 03 listopada 2010 00:32

Wybory samorzdowe 2010Szybkimi krokami zbliaj si kolejne wybory samorzdowe. 21 listopada 2010 roku wybiera bdziemy wjta, radnych gminnych, radnych powiatowych i radnych sejmiku samorzdowego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. To od naszego wyboru zaley, kto bdzie nami rzdzi przez nastpne cztery lata. Przez 20 lat funkcjonowania samorzdu przekonalimy si, e tylko ludzie czynu s w stanie budowa wielko i potg naszej gminy oraz si powiatu i wojewdztwa. My musimy tylko dokona mdrego wyboru... Rwnolegle do uchwa i obwieszcze wyborczych, poniej przedstawiamy kandydata na wjta (jednego, brak kontrkandydatw)  i  kandydatw na radnych Gminy Osie (wg zgosze komitetw wyborczych) w odniesieniu do obwodw gosowania....

Więcej:

Halloween w Osiu

poniedziałek, 01 listopada 2010 10:56

Halloween w OsiuWelcome everybody! Hello! Witamy wszystkich serdecznie! - tymi sowami, w dniu 28 padziernika 2010 r., uczniowie klasy IIIa ze Szkoy Podstawowej w Osiu rozpoczli program pn. ''Zwyczaje zwizane ze witem Halloween''. W ciemnociach i mrocej krew w yach muzyce, na scenie Gminnego Orodka Kultury w Osiu pojawiy si niesamowite postacie. W widowiskowy sposb przybliyy zebranym na sali (komplet widzw, zajte nawet miejsca stojce) genez zwizananego z maskarad i odnoszcego si do wita zmarych zwyczaju...

Więcej: Halloween w Osiu

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Osie

piątek, 29 października 2010 08:58

XXXIV Sesja Rady Gminy OsieW dniu 26.11.2010 r. w sali Gminnego Orodka KUltury w Osiu odbya si XXXIV Sesja Rady Gminy Osie. Tym razem nasi radni podejmowali kilkanacie uchwa zwizanych z biec i przyszoroczn dziaalnoci gminy, takich jak: zmiany w budecie na rok 2010, zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2013, przystpienie do parnerstwa w realizacji projektu ''Przez dobr edukacj ku lepszej przyszoci''

Więcej: XXXIV Sesja Rady Gminy Osie

piątek, 22 października 2010 23:54

Micha Grabski - fot. Marek J. LejkW pitkowe popoudnie - 22.10.2010 roku w Gminnym Orodku Kultury w Osiu Pani Zofia Partyka zorganizowaa Zebranie Soectwa Osie. Powodem zwoania zebrania bya potrzeba wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowoci Osie, zwizanych z nowymi konkursami o dofinansowanie zada ze rodkw unijnych.

Więcej:

 

Mini Orlik 2012 w Brzezinach

piątek, 22 października 2010 23:06

Brzeziny - zebranie wiejskie. Fot. Marek J. LejkW wtorek, 19 padziernika 2010 r. we wsi Brzeziny odbyo si zebranie soeckie na ktrym sotys wsi Dariusz Bocian podsumowa mijajcy rok. A by to rok udany dla mieszkacw soectwa, bowiem w czerwcu uzyskali moliwo przyczenia si do sieci kanalizacyjnej, a we wrzeniu br. po obu stronach drogi przebiegajcej przez wie pooone zostay chodniki z kostki brukowej. W ten sposb mieszkacy zyskali nie tylko bezpieczestwo, ale i popraw estetyki wsi. Teraz wiele zaley od nich samych. Temu te suyo ostatnie zebranie, w ktrym uczestniczy Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie i Micha Grabski - Wjt Gminy Osie...

Więcej: Mini Orlik 2012 w Brzezinach

Niebezpieczna substancja w UG Osie

piątek, 15 października 2010 06:23

Ewakuacja w OsiuW dniu 23.09.2010 r. okoo poudnia wadze Urzdu Gminy Osie otrzymay alarmujc wiadomo. W budynku urzdu iidentyfikowano niebezpieczn substancj, mogc zagrozi yciu pracownikw i osb zaatwiajcych w tym dniu swoje sprawy.  W chwil po otrzymaniu informacji  Micha Grabski -Wjt Gminy Osie zarzdzi ewakuacj budynku. W czasie, kiedy pracownicy Urzdu Gminy, Gminnego Zakadu Komunalnego i Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej oraz pozostae osoby gromadzili si na parkingu, na miejscu pojawiy si lokalne suby - Policja i Stra Poarna...

Więcej: Niebezpieczna substancja w UG Osie

 

Strona 87 z 95

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama