środa, 14 kwietnia 2010 12:54

Dziaki budowlaneOgoszenie Wjta Gminy Osie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda i dzieraw nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Osie, pooonych we wsi Osie.

Więcej:

 

sobota, 10 kwietnia 2010 19:00

kokardka

W katyskim lesie panuje przeraliwa cisza, nie ma ptakw, nie ma gosw, nie ma w ogle ycia. Dzisiaj, ta sama cisza, na dug chwil zawisa nad naszym krajem. Potem rozlegy si dwiki tragedii, jaka dzisiaj spotkaa naszych rodakw, ich rodziny i bliskich. W katastrofie lotniczej zginli Polacy, ktrzy przez kilkadziesit lat tworzyli polsk rzeczywisto.

Ten wiat jest strasznie przewrotny - takie sowa, sowa pene wyrzutw, popyney z radiowych gonikw. Sowa pene alu, bowiem polska delegacja, ktra poleciaa do Katynia odda cze ofiarom, zamordowanym w 1940 roku, dzisiaj sama staa si ofiar.

 W naszej historii nard polski przeszed wiele cierpie, zbyt wiele cierpie. Dzisiejsze cierpienie z blem, ale i z godnoci, kolejny raz przyjmuje na swoje barki. Niektrzy w milczeniu, niektrzy krzykiem.

Data 10 kwietnia 2010 roku na zawsze zostanie w pamici Polakw. Do Polski napywaj kondolencje z caego wiata. Przywdcy pastw, gowy Kociow, zwykli ludzie - wszyscy cz si dzi w blu z rodzinami ofiar lotniczej katastrofy. Do sw kondolencji przyczamy si i my - spoeczestwo Gminy Osie. Tragedia kadego Polaka jest nasz tragedi. Tragedia blisko stu Polakw, po stokro jest nasz tragedi.

 

Wielkanoc Pogody w sercu i radoci pyncej ze Zmartwychwstania Paskiego, a take zadowolenia w kady nadchodzcy dzie. Niech te wita, pene nadziei i wiary, radosnych i rodzinnych spotka przy wielkanocnym stole przynios wszystkim zadowolenie i wiar w innych ludzi. Niech szczcie kwitnie w kadym domu - tu w naszej gminie, w kraju, i tam gdzie daleko, gdzie rzucaj nas ludzkie losy.

yczenia Radosnych wit Wielkanocnych wypenionych socem i nadziej budzcej si do ycia wiosny skadaj:

  • Micha Grabski - Wjt Gminy Osie wraz z pracownikami Urzdu Gminy

  • Roman Wakowiski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie wraz z radnymi Rady Gminy Osie.

 

Przypominamy wielkanocne zwyczaje

Wielkanocne zwyczajeRegionalne zwyczaje kultywowane s w wielu rodzinnych domach. W wielu te domach przeszy do historii. W minionym tygodniu o przypomnienie dawnych kociewskich zwyczajw zwizanych z wielkanocnymi witami pokusili si uczniowie klasy IIIa ze Szkoy Podstawowej w Osiu. Przy widowni zoonej przez swoich kolegw i koleanek w krtkich scenkach rodzajowych pokazali czciowo zapomniane, regionalne zwyczaje, zaczynajc od pierwszego dni postu tj. rody popielcowej, a po lany poniedziaek. Rzeczywicie, co przyznali widzowie, o niektrych zwyczajach zapomniano, niektre zmieniy swj charakter, a niektre, jak ,,szmaguster,, czy ,,pogrzeb ledzia i urku,, mocno oywiy widowni. Nad caoci czuwaa Katarzyna Lejk z SP Osie, ktra jednoczenie jest autork scenariusza.

Więcej: Przypominamy wielkanocne zwyczaje

 

wtorek, 30 marca 2010 15:22

Osie - Orlik 2012Jeszcze niedawno zway niegu zalegay na murawie i pycie, oddanego do uytku w grudniu ubiegego roku, nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. Jednak skoro tylko pierwsze promienie soca roztopiy niegowa pokryw na zielon muraw wkroczyli, a raczej wbiegli, pierwsi modzi sportowcy. W chwili obecnej boiska uytkowane s przez uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum w godzinach zaj lekcyjnych, natomiast popoudnia, a do godziny 20-tej, zapenione s mionikami sportw zespoowych, krzy wicz i trenuj pod okiem animatora sportu - Krzysztofa Konieczki.

Więcej:

 

piątek, 12 marca 2010 16:05

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na : ?Budowa pola biwakowego do obsugi turystycznej spyww kajakowych na wodnym szlaku turystycznym rzeki Wdy w miejscowoci ur?.

numer sprawy 422/1/2010

Więcej:

 

piątek, 05 marca 2010 15:34

Walentynki Osie 2010Luty obfitowa w wiele wydarze, o ktrych warto przeczyta na stronie Gminnego Orodka Kultury w Osiu. My proponujemy przegld wystpu dzieci z klasy IIa Szkoy Podstawowej w Osiu, w projekcie przybliajcym uczucia i ludzkie emocje. W walentynkowym programie na scenie GOK wystpio 22 uczniw, a sala widowiskowa wypeniona bya po brzegi. Sowno-muzyczny program przygotowaa Radosawa Grabska z SP Osie (wybr tekstw, piosenek, scenografia i reyseria). Nagoniniem zajmowa si niezawodny i perfekcyjny Jakub Warzyski. Natomiast kreacje na ten wystp przygotowaa Ewa Skowroska.

Więcej:

 

Zimowe przedszkole

piątek, 05 marca 2010 14:34

Dzie Babci w oskim przedszkoluPod koniec karnawau w oskim przedszkolu odbyy si dwie wane uroczystoci: Dzie Babci i Dzidka oraz Bal karnawaowy. Dzie Babci od zawsze obchodzony jest ze szczegln uwag, a dzieci dokadaj wszelkich stara, aby podkreli wyjtkowo i serdeczno tego dnia. Naturalnie, wnuczta sw rado okazuj babciom i dziadkom na codzie, jednak w ich wito w ich maych serduszkach, tej radoci jest zazwyczaj o wiele wicej. A nieco pniej nadszed czas wsplnej zabawy karnawaowej.


Więcej: Zimowe przedszkole

 

poniedziałek, 22 lutego 2010 15:20

Konkurs - Gmina osieW minionym tygodniu w soectwach Osie i Miedzno rozstrzygnito coroczne konkursy na wiateczne ozdoby wok nieruchomoci. Owietlone tysicami migoczcych wiateek drzewa, ogrodzenia, elewacje i dachy wzbudzay zaciekawienie ssiadw i przypadkowych osb. Z kadym rokiem ozdoby s nie tylko liczniejsze i bardziej kolorowe, ale te coraz czciej przedstawiaj cae kompozycje. Z rk sotysw wsi: Zofii Partyka (Osie) i Ewy Czerwiskiej (Miedzno), Felicji Han - Przewodniczcej Komisji konkursowej, radnych Gminy Osie, radnych poszczeglnych soectw oraz wadz gminy Osie reprezentowanych przez Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie - mieszkacy wsi odbierali nagrody rzeczowe. Na to, co poka nasi mieszkacy podczas nastpnych wit, a zapowiadaj kolejne nowoci, przyjdzie nam poczeka do grudnia.

Więcej:

 

wtorek, 16 lutego 2010 14:18

OGOSZENIE O ZAMWIENIU

Przedmiot zamwienia: ?Budowa pola biwakowego do obsugi turystycznej spyww kajakowych na wodnym szlaku turystycznym rzeki Wdy w miejscowoci ur?.

Więcej:

 

piątek, 29 stycznia 2010 15:45

Spyw Wda 2010 r.W dniach od 22.01-24.01.2010 roku odby si XIV Oglnopolski Zimowy Spyw Kajakowy ?ZIMOWA WDA?. Wzorem ubiegych lat baz wypadow spywu by przyjazny, jak zwykle, budynek Zesp Szk w Osiu. W tym roku pomimo ?bardzo? zimowych warunkw pogodowych i trzaskajcych mrozw dochodzcych do ? 30 stopni, pojawio si okoo 120 mionikw i mioniczek kajakarstwa i turystyki wodnej. Oprcz silnej reprezentacji organizatora spywu KTW ?Celuloza? pojawili si rwnie mieszkacy naszego regionu. Byli to czonkowie Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego- Grzegorz Wardacki, Marek Chmara, Adrian Dombrowski, Sawomir Miliwek, Magdalena Rosa, Elbieta Kurek, Adam Roman i Tomasz Cebulski.

Więcej:

 

1% dla Bractwa Czarnej Wody

poniedziałek, 25 stycznia 2010 15:09

Bractwo Czarnej WodyInformujemy, e zgodnie z decyzj Sdu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dnia 30 kwietnia 2009 dziaajce na terenie naszej gminy Bractwo Czarnej Wody uzyskao status organizacji poytku publicznego.

Zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych oraz patnicy liniowej stawki podatku w wysokoci 19% od dochodw uzyskiwanych z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej mog przekaza do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.

Jeeli finansowe wsparcie dziaa Bractwa uznacie za uzasadnione, naley w deklaracji podatkowej (rubryka ?Wniosek o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz organizacji poytku publicznego OPP?) wpisa nazw Bractwo Czarnej Wody, numer KRS 0000003678 oraz wysoko przekazywanej kwoty. Zarzd i czonkowie Bractwa z gry dzikuja za ewentualne wpaty.

Wicej na stronie internetowej Bractwa Czarnej Wody >>>

 

Darmowe bilety na koncert !!!

KoncertUwaga! W sekretariacie Urzdu Gminy Osie mona odebra bilety na koncert Czerwonych Gitar i kabaretu Trzeci Oddech Kaczuchy.
Kada osoba moe otrzyma dwa darmowe bilety. Bilety bd wydawane do momentu wyczerpania (25 biletw). Bilety zostay ufundowane przez Wjta Gminy Osie. Spotkanie odbdzie si w dniu 20 stycznia 2010 r. o godz. 18.00 w Hali uczniczka w Bydgoszczy,  ul. Toruska 59. W czci edukacyjnej spotkania mowa bdzie o ekologii i ochronie rodowiska.

wtorek, 12 stycznia 2010 09:40

Micha GrabskiW roku 2009, ktry wielu nazywa trudnym rokiem, w naszej gminie by udany. W cigu 12 miesicy odbyo sie wiele wanych wydarze i imprez oraz, co rwnie wane, zrealizowano szereg wanych dla mieszkacw inwestycji. Przegld tych wydarze i inwestycji zosta zaprezentowany przez Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie podczas corocznych spotka w przededniu Nowego Roku. W dniu 29 grudnia 2009 r. w sali widowiskowej GOK Osie zebrali si nie tylko wiadkowie tych wydarze, ale przede wszystkim organizatorzy i uczestnicy ycia spoeczno-gospodarczego gminy. Mimo pojedynczych gosw o pesymistycznym tonie, wikszo uczestnikw spotkania wyraaa przekonanie, e biecy 2010 r. bdzie lepszym i bogatszym czasem. Poniej przedstawiamy wybrane zdjcia z ubiegego roku.

Więcej:

 

środa, 06 stycznia 2010 02:00

Pruskie - Sylwester 2009W grudniu w wietlicy w Pruskich odbyy si dwa wane wydarzenia. Zaczo si od mikoajek dla dzieci i modziey. W sobot 12.grudnia 2009 r. w odnowionej witlicy wiejskiej Soectwa Pruskie odbyo si mikoajkowe spotkanie dzieci i modziey. Przybye dzieci zaprezentoway wykonane przez siebie kartki witeczne. Czas mile upywa na piewaniu kold i udziale w konkursach zrcznociowych. Mikoaj rozda zgromadzone przez Rad Soeck i Sotysa upominki. W spotkaniu uczestniczy Pan Roman Wakowski - Przewodniczacy Rady Gminy Osie oraz inni sponsorzy tego wydarzenia: Piotr Pilarski - Sotys wsi Pruskie, Rada Soecka z Pruskich oraz Boena Kiedrowska - wacicielka sklepu w Pruskich.

Więcej:

poniedziałek, 04 stycznia 2010 16:02

Chorus Osensis - OsieWe wczorajszy,  niedzielny wieczr, 3 stycznia 2010r. w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odby si noworoczny koncert kold i pastoraek. Wypeniona po brzegi sala wysuchaa najpikniejszych polskich kold i pastoraek. Na scenie zaprezentoway si grupy z Osia, Jeewa i Chemna. Najpierw wystpi zesp wokalny "Chabry" z Osia. Nastpnie chr eski, take z Osia. W nastpnej kolejnoci chr "Collegium Cantorum" z Chemna i chr "Tibi Trinitas" z Jeewa. Jako ostatni pokaza si chr "Chorus Osensis" z Osia. Liczca ponad 60 czonkw grupa, ubrana w kunsztowne stroje, pokazaa si tkwic w europejskich koldach.

Więcej:

 

Spotkanie noworoczne w Osiu

poniedziałek, 04 stycznia 2010 16:01

Osie - spotkanie noworoczneKady zamknity rok to okazja do licznych podsumowa. Zewszd docieraj do nas pesymistyczne wiadomoci o zej kondycji wiatowej gospodarki. Tym bardziej cieszy fakt, e mimo zawirowa na rynku krajowym i wiatowych giedach przedsibiorcy z Osia z roku na rok pokazuj, e nawet w trudnych warunkach potrafi gospodarowa. Rozwijaj si, umacniaj na regionalnym i krajowym rynku, rozbudowuj swoje firmy, czy te buduj nowe. Takich przykadw mona mnoy wiele....

Więcej: Spotkanie noworoczne w Osiu

OsieWszystkich, ktrzy spdzaj Noc Sylwestrow w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu. Niechaj o pnocy wrd blasku barwnych wiate nie zabraknie Was, Waszej radoci i Waszych ycze !!!

Jednoczenie mieszkacom naszej gminy, a take Waszym bliskim i znajomym w nadchodzcym NOWYM 2010 ROKU yczymy zdrowia, szczcia i radoci. yczymy te spenienia wszystkich marze ? tych marze, ktre tkwi w mylach i wypowiedzianych tylko w zaciszu rodziny i przyjaci oraz tych marze, o ktrych ju gono, a ktre wkrtce pojawi si na ustach wszystkich mieszkacw regionu.

Niechaj Wasze marzenia staj si rzeczywistoci, bowiem od ich spenienia zaley przyszo Wasza i naszej ?maej Ojczyzny?.

 

Strona 90 z 94

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama