środa, 18 stycznia 2012 17:46

Pruskiewietlica wiejska w Pruskich ttni yciem. Wykonana z inicjatywy sotysa i Rady Soeckiej modernizacja ogrzewania pozwala na realizacj przedsiwzi w wietlicy bez wzgldu na por roku. Poniej przedstawiamy relacj ze spotkania mikoajkowego z grudnia ub. roku. zorganizowanego dla dzieci i dorosych. W czasie tego wieczoru piewano koldy, przeprowadzono szereg konkursw oraz zaprezentowano wystaw ozdb choinkowych wykonanych przez dzieci. Sponsorami nagrd byli: Przewodniczcy Rady Gminy Osie Roman Wakowski oraz Sotys i Rada Soecka Wsi Pruskie. A nowe ogrzewanie tylko potgowao ciep atmosfer w wietlicy.

Więcej:

 

Zwrot podatku akcyzowego

środa, 18 stycznia 2012 10:37

Wjt Gminy Osie informuje, i producenci rolni w 2012 roku mog skada wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokoci kwoty zwrotu okrelonej na 2012 r. tj. 81,70 z x ilo ha uytkw rolnych (0,95 z / 1l, nie wicej ni 86 l / 1 ha).

Więcej: Zwrot podatku akcyzowego

 

wtorek, 17 stycznia 2012 16:23

Kujawsko ? Pomorski Fundusz Poyczkowy jako menader Funduszu Powierniczego JEREMIE informuje, e bazuje na zwrotnym, a nie dotacyjnym mechanizmie wsparcia MP. Informacja ta szczeglnie dedykowana jest przedsibiorcom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz lub majcym nieduy sta na rynku.

Więcej:

 

Spotkanie Noworoczne

wtorek, 17 stycznia 2012 09:08

W dniu 6.01.2012 r. w wito Trzech Krli na sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbyo si coroczne spotkanie noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedsibiorcy, ksia, kierownicy instytucji z terenu gminy, kierownicy  jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Gminy Osie , sotysi , prezesi spek i organizacji pozarzdowych oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych z Torunia jako go szczeglny i jednoczenie mieszkaniec naszej gminy.

Więcej: Spotkanie Noworoczne

 

Zaproszenie do Gminy Osie - praca konkursowa

poniedziałek, 16 stycznia 2012 00:00

IV Kociewski Konkurs Literacki w Tczewie im. Romana Landowskiego w Tczewie przynis sukcesy dla uczniw z Zespou Szkl w Osiu. Laureatami czwartej edycji zostali m.in.: Aleksandra Jezierska (kl. IA)-II miejsce w juweniliach literackich oraz wyrnienie za recytacj, Agata Skrzoska (kl. IIC)-wyrnienie w juweniliach literackich oraz Pawe Mechliski (kl. IIA)-I miejsce w juweniliach literackich. Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez nauczycielki: Mari Kaczmarek i Beat Bucholc. Poniej prezentujemy prac Pawa Mechliskiego, ktra w wyjatkowy sposb opisuje pikno Gminy Osie i jednoczenie jest zaproszeniem do odwiedzenia naszej gminy.

Więcej: Zaproszenie do Gminy Osie - praca konkursowa

 

czwartek, 29 grudnia 2011 14:59

Wszystkich, ktrzy spdzaj Noc Sylwestrow w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu. Niechaj o pnocy wrd blasku barwnych wiate nie zabraknie Was, Waszej radoci i Waszych ycze !!!

Jednoczenie wszystkim  mieszkacom naszej gminy, a take Waszym bliskim i znajomym w nadchodzcym NOWYM 2012 ROKU yczymy zdrowia, szczcia i radoci. yczymy take spenienia wszystkich marze ? tych marze, ktre tkwi w mylach i wypowiedzianych tylko w zaciszu rodziny i przyjaci oraz tych marze, o ktrych ju gono, a ktre wkrtce pojawi si na ustach wszystkich mieszkacw regionu.

Niechaj Wasze pragnienia i marzenia w Nowym 2012 Roku stan si rzeczywistoci, bowiem od ich spenienia zaley przyszo Wasza i Waszych Rodzin oraz naszej ?maej Ojczyzny?.

 

GOPS Osie zaprasza na szkolenia

czwartek, 29 grudnia 2011 14:29

GOPS OsieW miesicu padzierniku br. GOPS Osie podsumowa kolejn edycj projektu systemowego, kierowanego do osb korzystajcych z pomocy spoecznej, zatrudnionych lub niezatrudnionych, zagroonych wykluczeniem spoecznym i zawodowym, w wieku aktywnoci zawodowej lub nieaktywnych zawodowo. Podczas spotkania 22 uczestniczkom projektu zostay wrczone certyfikaty i zawiadczenia potwierdzajce zdobyte umiejtnoci. W tym roku uczestniczki projektu otrzymay moliwo uczestnictwa w kursie konserwator powierzchni paskich i terenw zielonych oraz kurs ABC Biznesu poczony z kursem na prawo jazdy kat.B. Ponadto 10 uczestniczkom sfinansowano kurs z zakresu obsugi komputera. Od nowego roku GOPS Osie organizuje kolejny projekt z zakresu szkole i doradztwa...

Więcej: GOPS Osie zaprasza na szkolenia

 

piątek, 23 grudnia 2011 14:51

Osie / fot. Marek J. Lejk


 

Spotkanie wigilijne w Osiu

piątek, 23 grudnia 2011 09:07

Osie / fot. Marek J. LejkWigilia wit Boego Narodzenia to czas spotka w gronie rodziny, znajomych i przyjaci, tote kolejny ju raz Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Osiu przy wsppracy z Gminnym Orodkiem Kultury zorganizowa spotkanie wigilijne, na ktre zaproszono wielu mieszkacw naszej gminy. Dzieci z Przedszkola Publicznego w Osiu z pastorakowym przedstawieniem wzbudziy wiele emocji wrd uczestnikw spotkania. Rwnie radonie przyjto wystp dziewczt z Modzieowego Studia Piosenki dziaajcego przy GOK Osie. wita to take czas dzielenia si, nie tylko sowem i opatkiem, ale i upominkami. I tego nie zabrako w tym roku w Osiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali od witego Mikoaja paczki z prezentami i sodyczami.

Więcej: Spotkanie wigilijne w Osiu

 

piątek, 16 grudnia 2011 07:48

Osie - Wz straacki fot. Marek LejkW miesicu listopadzie druhowie z OSP Osie odebrali dugo oczekiwany nowy terenowy ciki samochd poarniczy. Samochd marki MAN o mocy 320 KM, z napdem na dwie osie i zbiornikiem wody o pojemnoci 5000 l (dotychczasowy Star 244 posiada 2500 l) jest supernowoczesny i wyposaony w wiele elementw pomocnych w codziennych zmaganiach straakw, nie tylko przy poarach, ale rwnie przy wszelkich innych zagroeniach, w tym akcjach ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Więcej:

 

piątek, 25 listopada 2011 13:22

Hydrofornia OsieWjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa ujcia wody i stacji wodocigowej we wsi Osie. Realizacja inwestycji bdzie miaa w pierszej poowie przyszego roku. Gwnym celem inwestycji jest zapewnienie waciwej jakoci i iloci wody dostarczanej mieszkacom Osia.

Więcej:

 

piątek, 25 listopada 2011 13:14

AngielskiW zwizku z realizacj m.in. na terenie powiatu wieckim projektu majcego na celu ksztacenie osb dorosych i modziey zamieszkaych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie nauki jzyka angielskiego od podstaw prowadziony jest nabr uczestnikw projektu. Spotkanie informacyjne odbdzie si dnia 3.12.2011r. o godzinie 10.00. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu. Projekt jest realizowany przez Centrum Ekonomii Obywatelskiej z Chojnic w partnerstwie z Batyckim Centrum Innowacji w Turystyce z Gdaska.

Więcej:

 

czwartek, 17 listopada 2011 16:52

TleTle synie z wielu rozmaitych imprez plenerowych organizowanych przez instytucje i organizacje spoeczne z caego kraju. Wikszo imprez skupia mionikw przyrody i akrywnych form spdzania wolnego czasu. Piesze rajdy, wyprawy Nordic Walking, rajdy rowerowe, spywy kajakowe, plenery fotograficzne - to tylko niektre formy, ktrymi Tle przyciga szerokie grono turystw. Pod koniec wrzenia br. w Stanicy Wodnej PTTK w Tleniu odby si XVIII Oglnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny, w ktrym udzia wzio 138 uczestnikw w caej Polski.

Więcej:

czwartek, 17 listopada 2011 16:27

mikroW zwizku z ogoszonym przez Zarzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem  w ramach Poddziaania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsibiorstw Dziaania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsibiorstw O priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjnoci przedsibiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko ? Pomorskiego na lata 2007 ? 2013Nr RPOWKP 75/V/5.2.1./2011 informujemy, e konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bydgoszczy (Przedstawicielstwo Urzdu Marszakowskiego w Bydgoszczy) przeprowadz w dniu 29 grudnia w godz. od 10.00 do 11.30 spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentw z Gminy Osie (wnioskodawcw). 

Więcej:

 

wtorek, 15 listopada 2011 06:43

Osie / fot. Marek J. LejkOd szeregu lat w Gminie Osie obchody wita Niepodlegoci maj szczeglny charakter. Poprzedzone Msz w. za Ojczyzn w kocioach parafialnych w Osiu i ku zoenie wizanek kwiatw w miejscach pamici narodowej przyciga wielu mieszkacw i ich rodziny. Wielu z nich bierze te udzia w uroczystej akademii, ktrej opraw artystyczn stanowi wystpy dzieci i modziey z Zespou Szk w Osiu. W tym roku modzie przygotowaa si do wystpu pod okiem nauczycieli: Jacka Bociana, Magorzaty Lisewskiej i Marii Kaczmarek... 

Więcej:

wtorek, 08 listopada 2011 21:57

Miedzno - fot. Marek J. LejkPrzez cae lato w Miedznie trway roboty zwizane z budow sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana bya ze rodkw wasnych budetu Gminy Osie przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 733 tys. z. Cao kosztowaa blisko 1 mln 450 tys. z. W ramach tego przedsiwzicia wykonano 78 przyczy sanitarnych. Od ubiegego tygodnia, po uzyskaniu pozwolenia na uytkowanie wydanego przez Powiatowy Nadzr Budowlany w wieciu, ju pierwszych kilka domw przyczyo si do kolektora sanitarnego.

Więcej:

 

wtorek, 08 listopada 2011 16:55

Flaga wito Niepodlegoci w kadym kraju jest traktowane z powag i szacunkiem nalenym mieszkacom i ich przodkom. Z tak te powag i szacunkiem planuje si przebieg tegorocznych obchodw listopadowego wita w Osiu. Cao rozpocznie si w dniu 11.11.2011 r. Msz wit za Ojczyzn w Kociele Parafialnym w ku (o godz. 9.30) i w Kociele Parafialnym w Osiu (o godz. 10.00). O godzinie 11.00 wadze gminy, delegacje zakadw pracy i organizacji pozarzdowych zo wizanki kwiatw w miejscu pamici narodowej przy Kociele w Osiu. Kwadrans pniej, bo o godz. 11.15 w Gminnym Orodku Kultury w Osiu rozpocznie si akademia z udziaem mieszkacw i zaproszonych goci. Podczas uroczystoci wrczone zostan odznaczenia resortowe i gminne. Cz artystyczna akademii oparta zostanie na uczniach Zespou Szk w Osiu i Zespole "Chabry" z Osia. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziau w uroczystoci.

Droga na Stary Tartak gotowa

poniedziałek, 07 listopada 2011 08:26

Stary Tartak - fot. Marek J. LejkW minionym miesicu, na poudniowym kracu wsi Osie wybudowano ponad 800 mb asfaltowej drogi. Cakowity koszt wynis blisko 430 tys. z. Gwny ciar finansowania tej inwestycji spoczywa na Gminie Osie, ktra otrzymaa dofinansowanie Zarzdu Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 84 tys. z.  To kolejna z drg w gminie Osie, jaka zostaa kompleksowo zmodernizowana w minionym okresie.

Więcej: Droga na Stary Tartak gotowa

 

Strona 92 z 104

«PoczątekPoprzednia919293949596979899100NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama