czwartek, 29 listopada 2012 09:13

W dniu 23 listopada 2012 r. Marzena Kempiska - Starosta Powiatu wieckiego zorganizowaa spotkanie podsumowujce dziaania zwizane z przejciem przez nasz gmin trby powietrznej. W Sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu jednostki zarzdzania kryzysowego, wadze samorzdowe Osia oraz kierownicy instytucji i organizacji biorcych udzia w usuwaniu skutkw wydarze z dnia 14 lipca br. przedstawili szczegowo decyzje podejmowane w dniu 14 lipca i kolejnych dniach walki ze skutkami ywiou.

Więcej:

 

Informacje z ostatniej Sesji Rady Gminy Osie

środa, 28 listopada 2012 12:03

Tym razem XVII Sesja Rady Gminy Osie rozpocza si w dniu 20.11.2012 r. od przegldu inwestycji zrealizowanych w ostatnim okresie. Na pocztek nasi samorzdowcy obejrzeli cakowicie zmodernizowan stacj uzdatniania wody i nowe ujcie wody z poziomu trzeciorzdowego tj. blisko 100 m. pod powierzchni ziemi. W dalszej kolejnoci radni zapoznali si ze zmodernizowan latem drog gminna Osie- Jaszcz i nowo wybudowanym boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, natomiast w Osiu przygldali si zmodernizowanym sanitariatom przy Zespole Szk w Osiu oraz wieo zakoczonej budowie szkolnego placu zabaw ?Radosna szkoa? przy ul. Ks. Semraua. W Tleniu dokonali przegldu byego Wiejskiego Domu Kultury.

Więcej: Informacje z ostatniej Sesji Rady Gminy Osie

 

środa, 28 listopada 2012 06:15

Koci parafialny w OsiuSerdecznie zachcamy Pastwa do udziau w koncercie, ktry odbdzie si w dniu 30 listopada, o godz. 17:00, w Kociele Parafialnym pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu. W tym dniu w przepiknej scenerii oskiego kocioa wsplnie z Toruskim Kwartetem Smyczkowy wystpi Elbieta Szczurko. Koncert w Osiu jest jednym ze 120 koncertw w zabytkach, ktre zostay objte zakresem projektu pn. ?Dziedzictwo kulturowe wojewdztwa kujawsko-pomorskiego ? wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku?. Pomysodawc i Liderem projektu majcego na celu ochron i zachowanie obiektw sakralnych i kulturalnych naszego wojewdztwa jest Zarzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziki temu projektowi w biecym roku odnowiona zostaa kopua wiey naszego kocioa parafialnego.

Więcej:

 

środa, 28 listopada 2012 05:47

W nowo wybudowanym ogrodzie znajduje si drewniana wiata z awkami i stoami, oczka wodne, mnstwo rnorodnych rolin oznakowanych tabliczkami, a wzdu cieek awki, kosze i co najwaniejsze, szereg tablic edukacyjnych. Cao parku zostaa ogrodzona, a tu przy siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego znajduje si gwna brama. Ogrd znajduje si w prostokcie zamknitym pomidzy Kocioem parafialnym w Osiu, siedzib Nadlenictwa Osie, dawnymi blokami nadlenictwa i ul. Poln. Wejcie zlokalizowane jest od strony Nadlenictwa i siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Więcej:

 

wtorek, 27 listopada 2012 14:27

W dniu 22 listopada 2012 r. w remizie straackiej w Brzezinach odbyo si Zebranie wiejskie, podsumowujce okres ostatnich 12 miesicy. Zebranie poprowadzi Dariusz Bocian ? sotys wsi Brzeziny. Na spotkanie przybyo kilkunastu, najbardziej aktywnych mieszkacw soectwa. O zrealizowanych w roku 2012 i planowanych na rok 2013 inwestycjach gminnych, poinformowa Micha Grabski ?Wjt Gminy Osie. Na pytania dotyczce remontu drg odpowiada zainteresowanym mieszkacom Marek Lejk z Urzdu Gminy Osie. Wszyscy obecni wyrazili zadowolenie z nowego, wybudowanego w biecym roku boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach oraz zmodernizowanej w technologii asfaltu drogi Osie- Jaszcz przebiegajcej przez soectwo Brzeziny.

Więcej:

 

wtorek, 27 listopada 2012 14:07

W dniu 19 listopada Sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbyo si Zebranie wiejskie Soectwa Osie. Zebranie poprowadzia sotys wsi Osie ? Pani Janina Warzyska, ktra w formie sprawozdania przedstawia zakres dziaalnoci Rady Soeckiej w Osiu za miniony okres. Podsumowanie rocznej dziaalnoci Rady Gminy Osie zaprezentowa Przewodniczcy Rady Roman Wakowski. Natomiast o zrealizowanych inwestycjach oraz wydarzeniach kulturalno-sportowych, jakie odbyy si na terenie naszej gminy w formie prezentacji z licznymi fotografiami mwi i pokazywa Micha Grabski ?Wjt Gminy Osie.

Więcej:

 

wtorek, 27 listopada 2012 09:39

W niedziel, 18 listopada w sali sportowej Szkoy Podstawowej nr 5 w wieciu, odby si I Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego o Puchar Wjta Gminy Osie i Puchar Okrgu. Turniej przycign a 165 par z rnych zaktkw Polski. Pocztkowo, turniej odbywa si mia na sali gimnastycznej Zespou Szk w Osiu, niestety ze wzgldu na z akustyk, przeniesiony zosta do jednej ze wieckich szk. To niecodzienne widowisko przycigno rzesz widzw. Organizatorami byli: Micha Bystry ze Szkoa taca Top Dance z Bydgoszczy, Andrzej Kowalski z Gminnego Orodka Kultury w Osiu i Micha Grabski - Wjt Gminy Osie, ktrzy po zakoczonym turnieju jednogonie zapowiedzieli, e w przyszym roku odbdzie si kolejna edycja tego przedsiwzicia.

Więcej:

 

3 lata Chorus Osensis

środa, 14 listopada 2012 11:51

Stowarzyszenie Kulturalno - Owiatowe "Chorus Osensis" pod dyrekcj Michaa Rajewskiego, z okazji 3 rocznicy swojej dziaalnoci, przygotowao w miniony, sobotni wieczr Jubileuszowy Koncert. Wykonane zostay utwory sakralne i rozrywkowe. Prezes chru, Dawid Warzyski, dokona podsumowania 3 letniej pracy chru, dzikujc przy tym przyjacioom, ktrzy wspieraj chr finansowo. Licznie zgromadzona publiczno, podzikowaa wszystkim chrzystom gonymi brawami. Na zgromadzonych w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu wystp chru pozostawi niezapomniane wraenie. Ju dzisiaj zapraszamy na zapowiadany, kolejny koncert - tym razem z koldami. O terminie powiadomimy w terminie pniejszym.

Więcej: 3 lata Chorus Osensis

 

środa, 14 listopada 2012 11:00

11 listopada mieszkacy Gminy Osie uczcili 94 rocznice odzyskania przez Polsk Niepodlegoci. Obchody rozpocza uroczysta msza wita, nastpnie dalsza cz, akademia, odbya si w Gminnym Orodku Kultury w Osiu. Podczas obchodw, Przewodniczcy Rady Gminy Osie Roman Wakowski wraz z Wjtem Gminy Osie Michaem Grabskim wrczyli honorowe odznaki Ministra Rolnictwa "Zasuony dla Rolnictwa" rolnikom z naszej gminy: Piotrowi Kuzimskiemu, Jerzemu Kuzimskiemu, Januszowi Greckiemu, Pawowi Zikowskiemu, Adamowi Buchholz, Jerzemu Wtkowskiemu i Jerzemu Krupa.

Więcej:

 

środa, 07 listopada 2012 11:35

Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzeda samochodu ciarowego wraz z HDS typu HIAB:


Więcej:

 

Koncert Jubileuszowy CHORUS OSENSIS

środa, 07 listopada 2012 09:14

Serdecznie zapraszamy na koncert jubileuszowy z okazji trzeciej rocznicy istnienia chru CHORUS OSENSIS z Osia, ktry odbdzie si 10 listopda 2012 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu o godzinie 19:00 !!!

Więcej: Koncert Jubileuszowy CHORUS OSENSIS

 

poniedziałek, 22 października 2012 09:10

Gminny Zakad Komunalny ogasza II przetarg na sprzeda samochodu ciarowego wraz z HDS typu HIAB.

Więcej:

 

Ankieta w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

środa, 17 października 2012 15:11

PojemnikWedug znowelizowanych przepisw gminy przejm od wacicieli nieruchomoci obowizki w zakresie zagospodarowania odpadw komunalnych. Gmina w formie przetargu wyoni firm, ktra bdzie odbiera odpady od wszystkich wacicieli nieruchomoci, ktrzy zobowizani bd ponosi na rzecz gminy opat za gospodarowanie odpadami. Osoby segregujce, bd paci nisz stawk. W zwizku z powyszym Urzd Gminy Osie prosi o wypenienie zamieszczonej poniej ankiety, ktra pomoe nam w odpowiednim dostosowaniu ustawy do realiw naszej Gminy.

Więcej: Ankieta w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

poniedziałek, 15 października 2012 10:50

Dnia 6.10.2012 r. dziki gocinnoci Gminnego Orodka Kultury w Osiu, odbyo si kolejne spotkanie integracyjne wsi Radaska, ktre miao na celu czenie pokole oraz zapoznanie si wszystkich mieszkacw Soectwa. W czasie trwania zabawy zorganizowano konkursy sportowo- taneczne dla dzieci i modziey (uczestnikw konkursw byo a 37! ). Zabaw poprowadzi Pan Mirosaw Leniak z Radogoszczy. Po zakoczonych konkursach kade dziecko od roczku do penoletnioci zostao obdarowane z rk Pani Sotys - Krystyny Parteka, upominkiem, ktry ufundowany zosta przez Wjta Gminy Osie. Doskonaa zabawa, pikna muzyka, mnstwo umiechu zarwno dzieci, modziey oraz ich opiekunw umiliy spdzony tam czas. Organizatorzy dzikuj wszystkich mieszkacom wsi Radaska za zaangaowanie oraz wspania zabaw.

Więcej:

 

czwartek, 11 października 2012 14:20

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z decyzj Gwnego Inspektora Sanitarnego o zniesieniu wstrzymania wprowadzenia do obrotu napojw alkoholowych o zawartoci powyej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terenie Republiki Czeskiej :

Więcej:

czwartek, 11 października 2012 14:26

W pitkowe popoudnie, 28 wrzenia br. straacy z OSP Osie otrzymali informacj o poarze lasu w Lenictwie Wydry. Poar o szerokoci ok. 80 mb. rozprzestrzenia si w sosnowych i brzozowych zagajnikach, w trudno dostpnym terenie,  w samym rodku lasu. Wkrtce na miejscu pojawiy si cikie samochody straackie oraz dziesitki straakw z ochotniczych stray poarnych z gmin Osie i Drzycim, a take straacy z Pastwowej Stray Poarnej w wieciu.

Więcej:

 

środa, 10 października 2012 15:31

Straak Roku 2012Informujemy mieszkacw naszej gminy, e od 28 wrzenia trwa plebiscyt "Straak i jednostka roku 2012?. Tegoroczna trba powietrzna, jaka nawiedzia nasz gmin pokazaa, jak wan rol w spoeczestwie lokalnym peni straacy. Na dzie dzisiejszy wrd nominowanych jednostek OSP na drugiej pozycji znajduj si straacy z OSP Osie. Czy utrzymaj oni swoj pozycj, czy te awansuj na pierwsze miejsce zaley od gosujcych. Plebiscyt wygraj straacy i jednostki, ktre zdobd najwicej gosw. Kademu straakowi i kadej jednostce przypisane s kody. Aby odda gos wystarczy SMS-em wysa kod o treci (dla OSP Osie kod o treci: josp.115) pod nr tel. 71466 (koszt 1,23 z brutto).

Więcej:

wtorek, 09 października 2012 15:54

Wjt Gminy Osie ogasza, e zgodnie z artykuem 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 tekst jedn. z pniejszymi zmianami), Gmina Osie przystpia do opracowania projektu ?Zaoe do planu zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Gminy Osie?. Peen tekst ogoszenia znajduje si poniej.

Więcej:

 

Strona 92 z 110

«PoczątekPoprzednia919293949596979899100NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama