Darmowe bilety na koncert !!!

KoncertUwaga! W sekretariacie Urzdu Gminy Osie mona odebra bilety na koncert Czerwonych Gitar i kabaretu Trzeci Oddech Kaczuchy.
Kada osoba moe otrzyma dwa darmowe bilety. Bilety bd wydawane do momentu wyczerpania (25 biletw). Bilety zostay ufundowane przez Wjta Gminy Osie. Spotkanie odbdzie si w dniu 20 stycznia 2010 r. o godz. 18.00 w Hali uczniczka w Bydgoszczy,  ul. Toruska 59. W czci edukacyjnej spotkania mowa bdzie o ekologii i ochronie rodowiska.

 

wtorek, 12 stycznia 2010 09:40

Micha GrabskiW roku 2009, ktry wielu nazywa trudnym rokiem, w naszej gminie by udany. W cigu 12 miesicy odbyo sie wiele wanych wydarze i imprez oraz, co rwnie wane, zrealizowano szereg wanych dla mieszkacw inwestycji. Przegld tych wydarze i inwestycji zosta zaprezentowany przez Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie podczas corocznych spotka w przededniu Nowego Roku. W dniu 29 grudnia 2009 r. w sali widowiskowej GOK Osie zebrali si nie tylko wiadkowie tych wydarze, ale przede wszystkim organizatorzy i uczestnicy ycia spoeczno-gospodarczego gminy. Mimo pojedynczych gosw o pesymistycznym tonie, wikszo uczestnikw spotkania wyraaa przekonanie, e biecy 2010 r. bdzie lepszym i bogatszym czasem. Poniej przedstawiamy wybrane zdjcia z ubiegego roku.

Więcej:

 

środa, 06 stycznia 2010 02:00

Pruskie - Sylwester 2009W grudniu w wietlicy w Pruskich odbyy si dwa wane wydarzenia. Zaczo si od mikoajek dla dzieci i modziey. W sobot 12.grudnia 2009 r. w odnowionej witlicy wiejskiej Soectwa Pruskie odbyo si mikoajkowe spotkanie dzieci i modziey. Przybye dzieci zaprezentoway wykonane przez siebie kartki witeczne. Czas mile upywa na piewaniu kold i udziale w konkursach zrcznociowych. Mikoaj rozda zgromadzone przez Rad Soeck i Sotysa upominki. W spotkaniu uczestniczy Pan Roman Wakowski - Przewodniczacy Rady Gminy Osie oraz inni sponsorzy tego wydarzenia: Piotr Pilarski - Sotys wsi Pruskie, Rada Soecka z Pruskich oraz Boena Kiedrowska - wacicielka sklepu w Pruskich.

Więcej:

 

poniedziałek, 04 stycznia 2010 16:02

Chorus Osensis - OsieWe wczorajszy,  niedzielny wieczr, 3 stycznia 2010r. w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odby si noworoczny koncert kold i pastoraek. Wypeniona po brzegi sala wysuchaa najpikniejszych polskich kold i pastoraek. Na scenie zaprezentoway si grupy z Osia, Jeewa i Chemna. Najpierw wystpi zesp wokalny "Chabry" z Osia. Nastpnie chr eski, take z Osia. W nastpnej kolejnoci chr "Collegium Cantorum" z Chemna i chr "Tibi Trinitas" z Jeewa. Jako ostatni pokaza si chr "Chorus Osensis" z Osia. Liczca ponad 60 czonkw grupa, ubrana w kunsztowne stroje, pokazaa si tkwic w europejskich koldach.

Więcej:

 

Spotkanie noworoczne w Osiu

poniedziałek, 04 stycznia 2010 16:01

Osie - spotkanie noworoczneKady zamknity rok to okazja do licznych podsumowa. Zewszd docieraj do nas pesymistyczne wiadomoci o zej kondycji wiatowej gospodarki. Tym bardziej cieszy fakt, e mimo zawirowa na rynku krajowym i wiatowych giedach przedsibiorcy z Osia z roku na rok pokazuj, e nawet w trudnych warunkach potrafi gospodarowa. Rozwijaj si, umacniaj na regionalnym i krajowym rynku, rozbudowuj swoje firmy, czy te buduj nowe. Takich przykadw mona mnoy wiele....

Więcej: Spotkanie noworoczne w Osiu

 

OsieWszystkich, ktrzy spdzaj Noc Sylwestrow w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu. Niechaj o pnocy wrd blasku barwnych wiate nie zabraknie Was, Waszej radoci i Waszych ycze !!!

Jednoczenie mieszkacom naszej gminy, a take Waszym bliskim i znajomym w nadchodzcym NOWYM 2010 ROKU yczymy zdrowia, szczcia i radoci. yczymy te spenienia wszystkich marze ? tych marze, ktre tkwi w mylach i wypowiedzianych tylko w zaciszu rodziny i przyjaci oraz tych marze, o ktrych ju gono, a ktre wkrtce pojawi si na ustach wszystkich mieszkacw regionu.

Niechaj Wasze marzenia staj si rzeczywistoci, bowiem od ich spenienia zaley przyszo Wasza i naszej ?maej Ojczyzny?.

 

Jak co roku magia wit Boego Narodzenia puka do drzwi naszych domw. Dookoa nas rozkwitaj rado, ciepo, mio i optymizm.

Boe Narodzenie

Z tej okazji w imieniu swoim, radnych Rady Gminy Osie i pracownikw Urzdu Gminy Osie wszystkim mieszkacom naszej gminy pragniemy zoy witeczne yczenia: niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie wiata wiecy, ciepa rodzinnej atmosfery i spenienia najskrytszych marze. Niech wszystkie dni w nowym roku bd tak pikne i szczliwe, jak ten jeden wigilijny wieczr. Niech umiech naszych dzieci rozpomienia serca, dajc nadziej na lepsze jutro, na lepszy, kady z nadchodzcych dni. Niech te yczenia popyn do wszyskich mieszkacw Gminy Osie. I do tych, co wita spdz gdzie w Borach Tucholskich lub setki kilometrw std: na wschodnich i zachodnich kracach Europy. Niech dotr do tych, co rozrzuceni s po wszystkich kontynentach. Niechaj wiedz, e przy naszym, polskim stole, jedno miejsce jest zawsze wolne.

ycz:
Boe Narodzenie

Micha Grabski - Wjt Gminy Osie - w imieniu pracownikw Urzdu Gminy Osie

Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie - w imieniu Radnych Rady Gminy Osie

 

Orlik 2012 - Wielkie otwarcie boisk w Osiu

piątek, 18 grudnia 2009 00:40

Osie - Orlik 2012- Boiska, na ktrych dzisiaj stoimy, na ktrych rozegrano pierwszy mecz, oddaj w wasze rce - tymi sowami zwrci si do modziey Micha Grabski - Wjt Gminy Osie. Jak pokazuje historia, najwaniejszy w sporcie jest czowiek. To on zwycia. Dobry sprzt, dobre boisko i dobry trener - to elementy przyczyniajce si do tego, e zwycistwo przychodzi ju jutro.

W dniu wczorajszym, 16 grudnia 2009 r. przy Zespole Szk w Osiu odbya si niezwyka uroczysto - otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. W obecnoci uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum w Osiu przecicia wstgi, a tym samym oficjalnego otwarcia boisk, dokonali: Marcin Drogorb - przedstawiciel Marszaka Wojewdztwa Kujawsko - Pomorskiego, Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie, Micha Grabski - Wjt Gminy Osie, Kazimierz Felski - wykonawca i waciciel firmy MAXI-MIX oraz Marek Miesaa - dyrektor Zespou Szk w Osiu.

Więcej: Orlik 2012 - Wielkie otwarcie boisk w Osiu

 

Wigilijne spotkania

czwartek, 17 grudnia 2009 21:00

Osie - kartka witecznaGrudzie to czas refleksji nad tym, co byo i nad tym, co bdzie. To czas ycze i wsplnych rozmw. W minionych dniach w Osiu odbyo si kilka spotka gromadzcych mieszkacw naszej gminy. 14 grudnia w GOK Osie odbyo si spotkanie wigilijne z byymi pracownikami. Dzie pniej, 15 grudnia w sali widowiskowej GOK miaa miejsce wigilia dla osb samotnych. To spotkanie zorganizowane zostao przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej i GOK Osie. Natomiast 17 grudnia, take  w GOK Osie odbya si wigilia dla czonkw koa Caritas. To spotkanie byo jednoczenie okazj do wrczenia nagrd laureatom konkursu na szopk boonarodzeniow.

Więcej: Wigilijne spotkania

 

Radosne przedszkole

czwartek, 17 grudnia 2009 20:18

Osie - przedszkole publiczneUmiech i rado na twarzach naszych dzieci to najpikniejszy prezent dla rodzicw, wychowawcw i nauczycieli. Tej radoci i ogromu umiechu nie brakuje w oskim przedszkolu, a wszystko to dziki licznym wydarzeniom przygotowanym przez pracownikw przedszkola i przy udziale rodzicw. Okres witeczny - to czas, by zajrze do kolorowych pomieszcze oskiego przedszkola i zobaczy, jak bawi si najmodsi mieszkacy naszej gminy. Jeszcze w listopadzie odbyy si warsztaty plastyczne dla rodzicw. W trakcie zaj wykonywali oni ozdoby witeczne, ktre pniej wystawione zostay na Kiermaszu Mikoajkowym. Zebrane na kiermaszu pienidze w kwocie 266,39 z. przeznaczone zostay na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Więcej: Radosne przedszkole

 

poniedziałek, 07 grudnia 2009 21:26

Kociewie - moja maa ojczyzna?Najwaniejsze, by w twrczoci swojej lad o ziemi najbliszej zostawi? ? te sowa Romana Landowskiego stay si mottem II Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego. Ponad 200 osb, nie tylko z Kociewia, ale nawet z dalekiej Norwegii rywalizowao w nastpujcych kategoriach: recytacje, inscenizacje, programy poetycko-muzyczne, poezja piewana, juwenilia. Laureaci mieli okazj zaprezentowa swj talent w dniu 26 listopada, w Tczewie,  podczas gali finaowej w Centrum Kultury i Sztuki, ktra rozpocza si ?Filmowym spacerem z Panem Romanem?.  Organizatorem konkursu s: Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie i Towarzystwo Mionikw Ziemi Tczewskiej. Mio nam poinformowa, e i w tym roku, nasza modzie z Zespou Szk w Osiu odniosa szereg sukcesw.

Więcej:

 

XXV Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 07 grudnia 2009 19:57

XXV Sesja Rady Gminy OsieW dniu 7.12.2009 r. odbya si XXV Sesja Rady Gminy Osie. Mimo zbliajcego si koca roku kalendarzowego radni w gminie Osie intensywnie pracuj. Oprcz uchway wprowadzajcej zmiany do budetu gminy na bieacy rok, radni uchwalili roczny program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, przyjli gminny program profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz opiniowali plan ochrony dla rezerwatu przyrody Jezioro Piseczno.  Jest te dobra wiadomo dla wacicieli nieruchomoci pooonych we  wsiach ek, Tle, Pruskie, Osie, Wakowiska i Stara Rzeka. Na wniosek zainteresowanych, radni uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla szeregu dziaek znajdujcych si w obrbie tych wsi.

Więcej: XXV Sesja Rady Gminy

 

sobota, 05 grudnia 2009 10:13

Sztandar cechu stolarzy z OsiaW dniu wczorajszym, Andrzej Kowalski i Marek Lejk - przedstawiciele Towarzystwa Rozwoju Gminy Osie -  odebrali z rk Andrzeja ukasiaka, mieszkaca Bydgoszczy, zaginiony w czasie II wojny wiatowej, sztandar cechu stolarzy w Osia. Dar Andrzeja ukasiaka przyblia wszystkim dzieje Osia z okresu midzywojennego. Jak mwi darczyca - sztandar by w rkach mojej rodziny od dziesitek lat. Przodkowie A. ukasiaka, rodzina Szamlewskich pochodzi z Osia. W jakich okolicznociach sztandar znalaz si na strychu jego domu, tego ju nikt nie potrafi powiedziedzie. By moe kto, czytajcy ten tekst zna zagmatwane dzieje sztandaru, jego histori i koleje losu.

Więcej:

Prezentacja Nordic Walking w Bydgoszczy

sobota, 05 grudnia 2009 09:52

Nordic Walking na DugiejW dniu wczorajszym instruktorzy z Centrum Nordic Walking Bory Tucholskie na zaproszenie Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zaprezentowali aktywny, a co za tym idzie, zdrowy styl ycia, podczas Jarmarku witecznego, na ul. Dugiej w Bydgoszczy. W witecznej atmosferze, jednej z najpikniejszych bydgoskich ulic, Katarzyna Lejk, Katarzyna Walkusz, Andrzej Kowalski i Marek Lejk zachcali do uprawiania tej, coraz popularniejszej w kraju, formy rekreacji. Zachtom towarzyszy pokaz, indywidualne rozmowy oraz wskazwki i wyjanienia.

Więcej: Prezentacja Nordic Walking w Bydgoszczy

 

Budowa kanalizacji w Gminie Osie

sobota, 05 grudnia 2009 08:52

Pogoda sprzyja wszelkim pracom budowlanym, tote na terenie naszej gminy trwaj wielkie inwestycje. Kilka dni temu pisalimy o zakoczeniu budowy kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szk w Osiu. Wczeniej relacjonowalimy budow drogi we wsi Radaska. Tydzie temu informowalimy o ogromnej inwestycji, jak jest przebudowa drogi powiatowej Osie - Tle. Jesieni wspominalimy o budowie kanalizacji sanitarnej w Brzezinach, urze i Wakowiskach. Te dwie ostatnie inwestycje, z terminem zakoczenia w roku 2010,  trwaj na dobre, a wok placu budowy widzimy sprzt, maszyny budowlane i uwijajcych si pracownikw. 

Więcej: Budowa kanalizacji w Gminie Osie

środa, 02 grudnia 2009 22:56

Wdecki Park KrajobrazowyWdecki Park Krajobrazowy i Bractwo Czarnej Wody ogosili I edycj Internetowego Konkursu Regionalno-Historycznego ?Pamitajmy o naszych korzeniach?. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o regionie i jego historii oraz promowanie walorw kulturowych. Uczestnikiem konkursu moe zosta kady - bez jakichkolwiek ogranicze wiekowych. Zadaniem uczestnikw konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na zestaw pyta opublikowanych na stronie www.wpk.org.pl za porednictwem formularza na stronie lub poczt elektroniczn na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie podanym na stronie internetowej.

Więcej:

 

środa, 02 grudnia 2009 22:43

Bractwo Czarnej WodyZakoczya si II edycja Konkursu o Nagrod Marszaka Wojewdztwa Kujawsko ? Pomorskiego ?RODZYNKI Z POZARZDWKI? na najlepsze inicjatywy spoeczne realizowane przez organizacje pozarzdowe. Wedug organizatorw ?Ide konkursu byo dotarcie do maych organizacji, opierajcych si przede wszystkim na wolontariacie, ktrych ciekawe, nowatorskie dziaania mog by realizowane take przez inne podmioty pozarzdowe na zasadzie dobrych praktyk?.

Więcej:

Radioteleskop gigant w Osiu

Czy w Borach Tucholskich, a konkretnie w Osiu, stanie wielki radioteleskop?

Prof. Andrzej Kus, dyrektor Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu (na zdjciu) twierdzi, e teleskop w Borach Tucholskich moe si sta wizytwk polskiej nauki (Fot. Adam Willma)Od kilku miesicy w mediach pojawiaj si informacje o niezwykym przedsiwziciu przygotowywanym przez polskich naukowcw. Toruscy astronomowie chc zbudowa jeden z najwikszych radioteleskopw wiata. Radioteleskop jest to po prostu specyficzna antena radiowa, ktra odbiera wszelkie nawet najsabsze sygnay radiowe i chodzi o to, eby sygnay naziemne nie zakcay i nie deformoway tych, ktre pochodz z odlegego kosmosu. Obecnie uczeni z UMK korzystaj z najwikszego w Polsce i tej czci Europy radioteleskopu o rednicy 32 m. ustawionego w podtoruskich Piwnicach.  Nowy sprzt ma by prawie trzy razy wikszy. - Gdyby si to udao, Polska trafiaby do wiatowej czowki - mwi prof. Andrzej Kus, dyrektor Centrum Astronomii UMK. - Radioteleskop mgby by wizytwk naszej nauki, oznaczaby ogromny skok w obserwacjach. Umoliwiby obserwacje odlegych galaktyk, radiogalaktyk, kwazarw, signicie do najdalszych zaktkw wszechwiata, systematyczny radiowy monitoring duych obszarw nieba.

Więcej: Radioteleskop gigant w Osiu

 

Strona 94 z 97

«PoczątekPoprzednia91929394959697NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama