Nagrody w Brzezinach

sobota, 18 czerwca 2011 09:08

Dariusz Bocian (Brzeziny) - fot. Marek J. LejkBrzeziny w gminie Osie, to jedna z 37 miejscowoci  o tej samej nazwie, jakie znajduj si w Polsce. Jednak niezwyka atmosfera, wytworzona przez mieszkacw, stawia wie w czowce tych miejscowoci. Na pocztku czerwca we wsi odbya si zabawa, ktra bya jednoczenie okazj do podzikowania mieszkacom za trud woony w upikszanie wsi.

Więcej: Nagrody w Brzezinach

 

Kapliczka w Miedznie

sobota, 18 czerwca 2011 08:02

Kapliczka w Miedznie - fot. Marek J. LejkPrawie kada wie borowiacka posiada swoj kapliczk lub krzy przydrony. Ustawione s one na rozstajach drg lub przy drodze dojazdowej do wsi. Przywouj wspomnienia, krtsze lub dusze chwile modlitwy i rozwaa nad wasnym yciem. Przed II wojn wiatow w Miedznie stay trzy kapliczki przydrone. Jedna od strony Osia, druga w centrum wsi i trzecia przy szosie Osie-Warlubie. Wszystkie ulegy zniszczeniu w czasie wojennej zawieruchy. Jak mawiaj starzy mieszkacy, ktrego poranka 1940 roku, Niemcy podoyli pod kapliczki adunki wybuchowe i wysadzili je w powietrze. 

Więcej: Kapliczka w Miedznie

 

piątek, 17 czerwca 2011 19:49

Miota szczcia z PruskichMio byoby pojecha w czasie wakacji na rodzinn, caodniow wycieczk nad morze. Za tym pomysem poszo dziaanie czonkw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.  eby zarobi pienidze, potrzebne na zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu, modzie z Pruskich, wzorem swoich przodkw i przy yczliwej pomocy dorosych,  produkuje i sprzedaje tradycyjne,  brzozowe mioty. Tradycyjne, ale te niezwyke, bo piknie wykonane i artystycznie przystrojone. Jak mwi Grayna Linda ze Stowarzyszenia: Kada miota, opatrzona jest unikalnym certyfikatem i numerem. To taka zamiatara - szczciara, co to i zamiecie i zaczaruje, a dzieciom z Pruskich wycieczk sfinansuje.

Więcej:

 

środa, 15 czerwca 2011 18:15

Dzie dziecka w JaszczuKoniec maja i pocztek czerwca to dni, w ktrych wiele uwagi powicamy dzieciom i modziey. Wszak wszystko toczy si wok Dnia Dziecka. Uroczyste obchody w plenerze odbyway si w wielu miejscowociach naszej gminy: w Osiu, Miedznie, Wierzchach, Pruskich, Jaszczu i Wakowiskach. Wszystkie miay w wsplny cel: wywoa rado i umiech na twarzach naszych dzieci. Na uczestnikw czekay liczne gry i konkursy, zabawy, ogniska i pieczenie kiebasek. Organizatorzy przecigali si w pomysach, by ten dzie na dugo utkwi w pamici dzieci i modziey.

Więcej:

 

środa, 15 czerwca 2011 17:59

Szkolenie rolnikw w JaszczuW ostatnich dniach maja (30 i 31.05.2011 r.) w gospodarstwie rolnym Pastwa Ireny i Romana Kozowskich z Jaszcza odbyo si szkolenie przeznaczone dla rolnikw z terenu naszej gminy. Temat szkolenia: Zasady otrzymywania dopat bezporednich, a obowizek spenienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodnoci, ze szczegowym uwzgldnieniem programw zwalczania chorb zakanych. Wykadowcami byli Boena Zmarzlak - Kierownik Biura Powiatowego KPODR Minikowo Oddzia wiecie i Piotr Sawa - wykadowca z KPODR Minikowo. W szkoleniu wzio udzia 20 rolnikw, w tym 4 kobiety. Organizatorem szkolenia bya Magorzata Recka z KPODR Minikowo Oddzia wiecie.

Więcej:

 

wtorek, 14 czerwca 2011 16:59

Urzd Gminy Osie informuje, e na terenie naszej gminy usugi kominiarskie wiadczone s przez Pana Marka Skrzosk. Zlecenia przyjmowane s telefonicznie od poniedziaku do pitku w godzinach od godz. 7.00 do 8.00 oraz od godz. 18.00 do 20.00. Numer telefonu stacjonarnego: (52) 33-29-308. Zlecenia mona te zgosi osobicie pod adresem: Usugi kominiarskie, Wyb. pod Miedzno 5, 86-150 Osie, w podanych wyej godzinach.


 

wtorek, 14 czerwca 2011 16:02

W zwizku z upywem kadencji awnikw do sdw okrgowych i rejonowych podejmuje si przygotowania do przeprowadzenia wyborw awnikw na now kadencj 2012 - 2015. Zgodnie z art. 162 ustawy - Prawo o ustroju sdw powszechnych do dnia 30 czerwca 2011 r. kandydatw na awnikw mog zgasza radom gmin: prezesi waciwych sdw, stowarzyszenia, inne organizacje spoeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisw prawa, z wyczeniem partii politycznych, oraz co najmniej pidziesiciu obywateli majcych czynne prawo wyborcze, zamieszkujcych stale na terenie gminy dokonujcej wyboru. 

Więcej:

 

piątek, 03 czerwca 2011 15:13

Koci w OsiuParafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyszenia Krzya witego w Osiu, ul. Kocielna 1, 86-150 Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ?Wymiana poszycia dachowego oraz remont elewacji kocioa pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu ?.

Więcej:

 

czwartek, 02 czerwca 2011 16:02

Komunikat Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w wieciu. w zwizku z notowanymi w Niemczech od poowy maja 2011 roku przypadkami wystpowania zespou hemolityczno-mocznicowego (HUS) i i krwawej biegunki, prawdopodobnie wywoanej przez bakterie Escherichia coli z grupy enterokrwotocznych (STEC) ? serotypu STEC 0104 (shiga-toxin-2-positive i eae-negative) (na podstawie komunikatu Gwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011r. w sprawie wzrostu zachorowa na zesp hemolityczno-mocznicowy na terenie Niemiec  do pobrania>>>)

Więcej:

 

środa, 01 czerwca 2011 11:37

Gabinet Weterynaryjny w Osiu ul. Szkolna 38 informuje, e w miesicu czerwcu 2011 r. przeprowadzone zostanie szczepienie psw i kotw na terenie Gminy Osie.

Koszt szczepienia 23 z. (bezpatne dla osb, ktre zapaciy podatek od posiadania psa).

Terminy szczepie:

Więcej:

 

piątek, 27 maja 2011 13:29

Wjt Gminy Osie informuje, i w dniach 27.05.2011 r. ? 17.06.2011 r. podaje do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w budynku Urzdu Gminy Osie oraz w gablocie ul. Rynek w Osiu wykazu nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Osie przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

Więcej:

 

środa, 18 maja 2011 16:19

Kujawsko-Pomorski Zwizek Pracodawcw i PrzedsibiorcwW dniu 3 czerwca 2011 roku (pitek) w Starostwie Powiatowym w wieciu przy ulicy Gen. Jzefa Hallera 9 w Sali nr 314 (II pitro) o godzinie 11.00 odbdzie si spotkanie informacyjne dla przedsibiorcw z terenu Powiatu wieckiego. Przedmiotem spotkania bdzie przedstawienie nowego systemu dotacji umoliwiajcych zakup usug badawczo ? rozwojowych przeprowadzanych na indywidualne zamwienie mikro, maych i rednich przedsibiorstw przez jednostki naukowe. Organizatorem spotkania jest Kujawsko - Pomorski Zwizek Pracodawcw i Przedsibiorcw. Wicej informacji dotyczcych dotacji na stronie www.kpzpip.pl.

 

środa, 18 maja 2011 09:56

Osie- poar w przedszkolu. Fot. Marek J. LejkW dniu wczorajszym, na zapleczu kuchennym Gminnego Przedszkola Publicznego w Osiu wybuch poar, ktry szybko rozprzestrzeni si na pozostae pomieszczenia. Jedna osoba z personelu kuchennego zostaa ranna. Wszystkie dzieci, chocia wystraszone, zostay szybko ewakuowane do budynku Urzdu Gminy Osie, gdzie wsplnie ze swoimi nauczycielkami przeczekay ca akcj poarnicz.

Więcej:

Budowa kanalizacji w Miedznie

wtorek, 17 maja 2011 22:26

Budowa kanalizacji - Miedzno. Fot. Marek J. LejkMiedzno - dawniej Miedwno, to najstarsza znana historycznie miejscowo w gminie (pierwsza wzmianka w 1253 roku), o nazwie oznaczajcej ?osad, gdzie wytwarza si mid? lub ?miejsce obfite w mid?. W tym roku, ta dua, zwarta wie o charakterze rolniczym, staa si wielkim terenem budowy. Od szeciu tygodni pracownicy Przedsibiorstwa Robt Melioracyjnych i Ochrony rodowiska EKOMEL z Chojnic buduj kanalizacj sanitarn we wsi, czc j z istniejc sieci kanalizacyjn w Osiu. Do dzisiaj wykonane zostay gwne roboty na obrzeach Miedzna, a z kolektorem tocznym pracownicy zbliaj si do Osia.

Więcej: Budowa kanalizacji w Miedznie

 

poniedziałek, 16 maja 2011 14:28

Ogoszenie o udzielniu  zamwienia na roboty budowlane i dostawy pn.  ?Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kpieliska nad Jez. Mukrz w m. Wierzchy ?.


Więcej:

Wielkopolska i Osie - partnerzy w Nordic Walking

sobota, 30 kwietnia 2011 07:20

Nordic Walking - fot. Marek J. LejkW Bory Tucholskie, a konkretnie do Tlenia przybya grupa robocza w skadzie: Starosta Pleszewski Micha Karalus, naczelnik powiatowego Wydziau Promocji, Turystyki i Wsppracy Zagranicznej Robert Czajczyski wraz ze specjalistami ds. edukacji lenej Lidi Kopisk z Nadlenictwa Grodziec i Krzysztofem Dajczakiem z Nadlenictwa Taczanw. Gocie przyjechali podpatrywa metod budowy funkcjonujcego od 2009 r. kompleksu Nordic Walking w Borach Tucholskich. Podobny kompleks projektuje si w powiecie pleszewskim.  Delegacja z Wielkopolski zostaa przyjta przez Starost wieckiego Marzen Kempisk oraz Wjta Gminy Osie Michaa Joachima Grabskiego, ktrym towarzyszyli Nadleniczy N-ctwa Trzebciny Piotr Kasprzyk, dyrektor GOK Osie Andrzej Kowalski i kierownik Referatu ds. Rolnictwa, Ochrony rodowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Marek J. Lejk.  

Więcej: Wielkopolska i Osie - partnerzy w Nordic Walking

 

czwartek, 28 kwietnia 2011 00:08

Osie - fot. Marek J. LejkCzas do rozpoczcia Mistrzostw Europy w pice nonej Euro 2012 odliczany jest pojedyczymi dniami. Tych dni pozostaje coraz mniej, tote w caym kraju trwaj intenywne przygotowania na przyjcie najlepszych reprezentacji pikarskich, tysicy kibicw i turystw. Mimo, e Osie pooone jest daleko od wielkich stadionw, na caym odcinku drogi powiatowej Osie - Krplewice realizowane s prace zwizane z modernizacj nawierzchni.

Więcej:

środa, 27 kwietnia 2011 20:13

Osie, Tle - fot. Marek J. LejkPodczas ostatniej sesji Rady Gminy Osie, ktra odbya si w dniu 29 marca 2011 r. na sali widowiskowej GOK Osie Przewodniczcy Rady Gminy Roman Wakowski oraz Wjt Gminy Osie Micha Grabski zoyli podzikowania byym ju sotysom, ktrzy w wyniku wyborw ustpili miejsce nowym osobom lub nie ubiegali si o kolejn kadencj. Wodarze naszej gminy w obecnoci radnych, sotysw i zaproszonych goci podkrelili ogrom wysiku, jaki woyli w popraw jakoci ycia na wsi sotysi: Stanisaw Chabowski z Tlenia, Jzef Reszka z ka, Regina Stawarz z Radaskiej i Zofia Partyka z Osia.

Więcej:

 

Strona 94 z 104

«PoczątekPoprzednia919293949596979899100NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama