Nowy wizerunek GOK Osie

GOK w Osiu - design by Marek J. LejkUdostpnienie informacji, a zwaszcza szybkiej informacji, to wyzwanie dzisiejszych czasw. Z tym wyzwaniem zmierzya si te ekipa Gminnego Orodka Kultury w Osiu, ktra pokazaa now odson swojej witryny internetowej. Bieca informacja o planowanych wydarzeniach i relacje z minionych zdarze ukazuj si na bieco. Strona pokazuje nie tylko ciekawe teksty pisane rkoma pracownikw GOK, ale i barwne zdjcia dokumentujce poszczeglne imprezy kulturalno-sportowe. W nowej szacie graficznej strona GOK-u robi dobre wraenie, a precyzyjna tre pozwala na atwy i szybki dostp do potrzebnych informacji. Gratulujemy!

wejd na stron www GOK Osie >>>

Publikowane: 2009-09-01

 

Kurs na sternika motorowodnego w Tleniu

Tle kpielisko - fot. Marek J. LejkW sierpniu br. na kpielisku w Tleniu Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowao ju drugi w tym sezonie kurs na ratownika modszego oraz pierwszy w historii gminy kurs na sternika motorowodnego. Tym samym w biecym roku na terenie gminy pojawio si ponad 20 ratownikw modszych i 12 sternikw umiejcych posugiwa si motorwk ratownicz. 

Jestemy przekonani, e kade takie dziaanie ratownikw ze stowarzyszenia Wdeckiego WOPR przyczyni si do poprawy bezpieczestwa na akwenach wodnych.
Kapielisko w Tleniu w roku ubiegym zostao nazwane najbezpieczniejszym kpieliskiem w regionie. Kolejne kursy i podnoszenie kwalifikacji przez czonkw Wdeckiego WOPR to dowd, e nazwa nadana piknemu kpielisku nad Jeziorem Mukrz znajduje uzasadnienie. Gratulujemy wszystkim ratownikom, ktrzy zaangaowali si w popraw bezpieczestwa w regionie.

Więcej: Kurs na sternika motorowodnego w Tleniu

 

Doynki - Osie 2008 - fot. Marek J. LejkJu w najblisz niedziel (30 sierpnia) obchodzi bdziemy jedno z naszych najwikszych wit - IV Gminne Doynki 2009. wito plonw od zawsze byo wielkim wydarzeniem wrd wiejskiej spoecznoci, tote w niedziel zapraszamy na stadion sportowy w Osiu. Rozpoczynamy uroczyst msz wit o godzinie 11.30.

Po mszy nastpi przejcie orszakiem doynkowym na boisko sportowe. W tym roku wystpi dla nas Orkiestra Dta dziaajca przy Ochotniczej Stray Poarnej w Kcyni oraz zesp Chabry. Okoo godziny 15.00 rozpoczn si soeckie konkurencje sportowe, po nich zabawa taneczna do godziny 23.00. Jak kadego roku zobaczymy stoiska poszczeglnych soectw. To najaktywniejsi mieszkacy gminy poka z czego syn nasze wsie.
Serdecznie zapraszamy!!!

Publikowane: 2009-08-26

 

Kanalizacja sanitarna w Brzezinach

Kanalizacja w Brzezinach - fot. Marek J. LejkBudowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach dobiega koca. O ile do wioski wykonawca dotar w byskawicznym tempie, to w samej wsi roboty prowadzone s ostronie, a co za tym idzie duo wolniej. Przyczyn jest mnogo podziemnego uzbrojenia w centrum wsi. Dodatkowo wykonawca wymienia stary (trzydziestoletni) wodocig wraz z przyczami. Rwnolegle za wykonawcami robt kanalizacyjnych posuwa si ekipa drogowa montujc krawniki pod chodnik.
-Sam nawierzchni chodnika zrealizujemy w przyszym roku, natomiast jeszcze we wrzeniu wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi powiatowej w centum wsi. Nawierzchnia asfaltowa zlokalizowana pomidzy wbudowywanymi krawnikami bdzie kosztowa blisko 150 ty. z. -podsumowuje Micha Grabski Wjt Gminy Osie.


Więcej: Kanalizacja sanitarna w Brzezinach

 

Festyn w Jaszczu - fot. Marek J. LejkKolejny festyn pn. "Jaszcz - nasz dom, rodzina, wsplnota" Rada Soecka w Jaszczu przy wsppracy Z Gminnym Orodkiem Kultury w Osiu mog zaliczy do udanych. Jak zwykle dopisaa pogoda, uczestnicy i zaproszeni gocie. Cao rozpocza si meczem pikarskim pomidzy druynami juniorw i seniorw. 

Tym razem zwycistwo odniei modzi pikarze i to oni zdobyli na wasno Puchar Wjta Gminy Osie. W przerwie meczu i po jego zakoczeniu organizatorzy przygotowali szereg konkursw dla dzieci, modziey i dorosych. Liczne nagrody z rk Ireny Kozowskiej i Michaa Grabskiego odbierali uczestnicy konkursw prowadzonych przez sotysa wsi Jaszcz.
- Ciesz si, e z roku na rok nasz festyn zdobywa coraz wiksz popularno -usyszelimy z ust pani sotys, ktra jednoczenie przekazaa podzikowania wielu mieszkacom soectwa Jaszcz, wsppracujcym nad przygotowaniem imprezy.
Od siebie dodamy, e rwnie wani s sponsorzy, a tych w Jaszczu nigdy nie zabrako. Im take nale si szczeglne podzikowania.

Publikowane: 2009-08-20

Więcej:

 

Festyn Rodzinny w Jaszczu

Festyn w Jaszczu - fot. Marek J. LejkSoectwo Jaszcz zaprasza wszystkich mieszkacw i turystw na Festyn w Jaszczu. Festyn odbdzie si 15 sierpnia (sobota) na boisku pikarskim Pocztek o godzinie 17.00. Zabawa w Jaszczu zawsze syna z dobrej frekwencji. Organizatorom sprzyjaa te pogoda. I tak pewnie bdzie w tym roku.

Organizatorzy przygotowali liczne gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Sympatycy piki nonej rozegraj mecz pikarski. Zapewniam, e warto si przekona, jak dobrze si bawi Jaszcz.
Zapraszamy na dobr zabaw !

Publikowane: 2009-08-11

 

Brzeziny: budowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja w BrzezinachOd pocztku lipca ruszya budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brzeziny. To tylko cz ogromnego przedsiwzicia o wartoci okoo 3 milionw zotych. W tym roku planuje si wykona sie kanalizacyjn wraz z przyczami we wsi Brzeziny i ur. Gwne cigi kolektora tocznego zostay ju wkopane w ziemi. W tym tygodniu wykonawca robt - Zakad Usug Wodnych - Andrzej Musia z Tucholi rozpocza prace w centrum Brzezin. Jednoczenie przy tej okazji zostanie wymieniona stara sie wodocigowa. Caa inwestycja zostaa rozoona na dwa lata i obejmuje skanalizowanie wsi: Brzeziny, ur i Wakowiska. Ogem zostanie wykonane ponad 10 km sieci grawitacyjnej i prawie 6 km rurocigu tocznego spitych 9 przepompowniami oraz 153 przycza sanitarne. Jednoczenie, przy okazji budowy kanalizacji odnowiona zostanie nawierzchnia drogi powiatowej w Brzezinach.

Więcej: Brzeziny: budowa kanalizacji sanitarnej

 

Ogrody - Gmina OsieLato to okres kwiatw i owocw. Latem najwicej czasu spdzamy w naszych ogrodach, nie tylko przy pielgnacji, ale i wypoczywajc. Lato to te czas przegldu konkursowego na najpikniejsze ogrody w naszej gminie. Tym razem Komisja konkursowa w skadzie: Danuta Noga, Roman Wakowski, Felicja Han i Henryk Guzman wiele godzin spdzia na poszukiwaniu tych najpikniejszych, najciekawszych i najoryginalniejszych zaktkw zieleni, wyakcentowanej od strony ulicy lub czsto skrytej przed oczyma przechodniw z tyu budynkw mieszkalnych. Z kadym rokiem pojawiaj si nowe zagospodarowane ogrody, place wypoczynku lub rekreacji, a take nowe akcenty maej architektury ogrodowej - i tu jak si okazuje, wyobrania czowieka nie zna granic. W oczy uderza ogrom barw rabat kwiatowych lub ciekawe aranacje rolinne.

Więcej:

 

Dzie Ryby - Tle 2009Na sobot 25 lipca br. zapowiadalimy dobr zabaw i taka te si odbya w Tleniu. Kolejny festyn pn. Dzie Ryby mimo mokrej pogody przycign wielu uczestnikw dobrej zabawy. Organizatorzy: Stanisaw Chabowski (sotys Tlenia)z Rad Soeck wsi Tle, GOK Osie, Ratownicy z Wdeckiego WOPR oraz Pensjonat "Samotnia nad Wd", Orodek Rehabilitacji i Wypoczynku "PERA" i firma "WARDACKI" - Usugi turystyczne zorganizowali wiele gier i zabaw adresowanych dla mieszkacw i turystw. Motywem przewodnim jest ryba w kadej postaci, take tej przygotowanej do spoycia na terenie Skweru prof. Hoffmanna w Tleniu, na kpielisku nad jeziorem Mukrz oraz w obiektach gastronomicznych Tlenia. Niektrzy dali si zapa w prawdziwe sieci rybackie, a co z tego wyniknie przekonamy si w przyszoci.

Publikowane: 2009-08-06

Więcej:

 

wtorek, 22 września 2009 09:44

VIII Puchar Wjta Gminy OsieW sobot, 11 lipca br. na Strzelnicy Sportowo-Myliwskiej ?Gzella? w Osiu odbyy si kolejne: VIII zawody o Puchar Wjta Gminy Osie. O puchar w klasie otwartej i powszechnej rywalizowao ponad 70 zawodnikw. Strzelcw dopingowaa obecno rodzin oraz kibicw z Osia i okolic. O zacitej walce wiadczy niewielka rnica punktowa pomidzy poszczeglnymi zawodnikami.
W klasie mistrzowskiej najlepszy okaza si Dariusz Skibiak z Malborka (58/60 pkt), drugi by Tomasz Prill ze Sztumu (57/60 pkt), trzeci Edward Spierewka z Tczewa (57/60 pkt). Zdzisaw Gajer reprezentujacy barwy Osia z liczb 53/60 pkt uplasowa si na 9 pozycji.
W klasie powszechnej zwyciy Tomasz Janus z Chemna (55/60 pkt), drugi by Krzysztof Demps z Gdaska (54/60 pkt), a trzecie miejsce zaj Andrzej Pestka z Chojnic (54/60 pkt). Reprezentujcy barwy Osia - Artur Karetko z liczb 27/60 pkt zaj odleg 36 pozycj.
W konkurencji strzelania do dzika najlepszymi okazali si: Edward Spierewka z Tczewa - I miejsce (96/100 pkt); Dariusz Skibiak z Malborka - II miejsce (92/100 pkt) i Sawomir pre z Chemna - III miejsce (91/100 pkt). Zdzisaw Gajer zaj 47 miejsce, natomiast Artur Karetko by 52.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy !

Publikowane: 2009-07-24

 

wtorek, 22 września 2009 09:38

Festyn w ku - 2009W sobot, 11 lipca br. przy wietlicy wiejskiej w ku odby si festyn. W licznych grach i zabawach indywidualnych i zespoowych wziy udzia dzieci i modzie z ka i okolic. Atrakcj w postaci przejadzek konnych zapewni Jerzy Truszkowski. Organizatorami imprezy bya Ochotnicza Stra Poarna w ku oraz wietlica Wiejska. Do pnych godzin nocnych taczcym parom przygrywa zesp STRING'S.

zobacz zdjcia z wykonaniu W. Katera >>>

Publikowane: 2009-07-24

 

wtorek, 22 września 2009 09:30

Dzie Dziecka - Pruskie 2009W sobot 30 maja Dzieci z Soectwa Pruskie witoway Dzie Dziecka. Byy gry i zabawy, loteria fantowa a dla ciaa sodycze, kiebaski i grochwka oraz duo lemoniady. To wszystko byo moliwe za spraw sponsorw : Banku Spdzielczego w Osiu, Pani Katarzyny Sworowskiej wacicielki sklepu w Pruskich oraz Rady Soeckiej. Organizacj caoci zaj si Sotys Pan Piotr Pilarski.

zobacz zdjcia w wykonaniu Alfreda Turzyskiego>>>

Publikowane: 2009-07-09

 

wtorek, 22 września 2009 09:27

Pika plaowa - Osie 2009 - fot. Marek J. LejkTegoroczny turniej obfitowa w niespodzianki. Pierwsz z nich by rekord iloci uczestnikw, bowiem w tym roku na play w Tleniu stawio si 14 druyn z caego kraju. Drug z niespodzianek bya sprzyjajca pogoda pozwalajca na przeprowadzenie rozgrywek. Przypomnijmy, wczeniej padao cay tydzie. Rwnie deszcze paday nazajutrz. Jak i z kim organizatorzy to zaatwili, tego si nie dowiemy. Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu - organizator turnieju i festynu na rozpoczcie sezonu wodnego oprcz emocji sportowych zapewni wiele dodatkowych atrakcji, z ktrych korzystali nie tylko zawodnicy, ale i licznie zebrani kibice. W tegorocznym turnieju zwycizcami okazali si reprezentanci Gdyni - Tomasz Wooszuk i Jacek Patoa. Puchar za drugie miejsce pojecha do Bydgoszczy. Wywalczyli go Marcin Pawlak i Marcin Koziczak. Najbliej, bo do wiecia trafi puchar za trzecie miejsce. Z rk Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie odebrali go Bartosz Rybka i Pawe Skwierawski. Wszystkim zwycizcom gratulujemy, a tym ktrzy znaleli si poza podium, yczymy sukcesw w przyszym roku.

Publikowane: 2009-06-26

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu

wtorek, 22 września 2009 09:24

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w TleniuWdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu rozpoczo od mocnego, a cilej szybkiego akcentu. Na rozpoczcie sezonu turystycznego nasi ratownicy wystarali si o profesjonalny sprzt do ratowania ycia na wodzie. Szybka motorwka z potnym 30-to konnym silnikiem daje poczucie bezpieczestwa. W sprawnych rkach sternikw motorowodnych, o czym przekonalimy si uczestniczc w pokazie sprztu, pokonanie nawet duych odlegoci trwao zaledwie chwil. Jak mwi Witold Guber - prezes Wdeckiego WOPR - Motorwka spenia bdzie gwnie zadanie profilaktyczne, i oby nie musiaa (odpuka w niemalowane drewno) uczestniczy w akcji ratowniczej.
W miniony weekend na kpielisku w Tleniu odby si kurs ratownikw wodnych, w ktrym wzio udzia ponad 10 mieszkacw gminy. To kolejny element dziaalnoci naszych ratownikw. Jestemy przekonani, e dziki tym dziaaniom wzronie poczucie bezpieczestwa na wodach rzeki Wdy i Zbiornika urskiego.

Publikowane: 2009-06-26

 

wtorek, 22 września 2009 09:21

Zesp Szk w Osiu - fot. Marek J. LejkW tym roku najmodsi uczniowie Szkoy Podstawowej w Osiu rok szkolny zakoczyli na scenie Gminnego Orodka Kultury w Osiu. Trzy wystpy (w tym jeden dla rodzicw) w jednym dniu dali uczniowie klasy Ia. Taneczno-wokalny wystp wraz z dziemi przygotowaa Radosawa Grabska - wychowawczyni klasy Ia.
Takie piewajce podejcie do szkoy cieszy nie tylko uczniw. Sceniczny wystp zbieg si bowiem z ogoszeniem wynikw z testu gimnazjalnego. Nasi uczniowie nie maj kompleksw i rednimi wynikami bij na gow wiele placwek miejskich w caym kraju. Zesp Szk w Osiu od lat utrzymuje si w czowce placwek, wiodcych prym w powiecie, uzyskujc rednie wyniki wysze od redniej powiatowej, wojewdzkiej i bardzo zblione do krajowej. I tak na egzaminie gimnazjalnym: W czci matematyczno-przyrodniczej redni wynik w naszej szkole to 30,19 (na 50 punktw moliwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie wieckim-23,45; w wojewdztwie kujawsko-pomorskim-25,14; w kraju-26,03. W czci humanistycznej redni wynik w naszej szkole to 31,62 (na 50 punktw moliwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie wieckim-28,78; w wojewdztwie kujawsko-pomorskim-31,00; w kraju-31,67. Rwnie dobre wyniki s z jzyka angielskiego, ktry w tym roku szkolnym po raz pierwszy pojawi si na egzaminie gimnazjalnym oraz ze sprawdzianu szstoklasistw.
Wszystkim uczniom i nauczycielom yczymy sonecznych wakacji.

Publikowane: 2009-06-25

wtorek, 22 września 2009 09:19

Nordick Walking- Bory TucholskieNordick Walking- Bory TucholskieLokalna Grupa Dziaania "BORY TUCHOLSKIE" ogosia wyniki konkursu "IMPREZY SIECIUJCE" zoorganizowanego dla organizacji pozarzdowych z terenu Borw Tucholskich. Spord 15 wnioskw o finansowanie, projekt pt. "Popularyzacja NORDIC WALKING jako wzbogacenie oferty aktywnego wypoczynku na terenie Borw Tucholskich", zoony przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Osie sklasyfikowany zosta na 3 miejscu. Tym samym uzyska on dofinansowanie w kwocie 5 000 z. przeznaczone na szkolenie liderw Nordic Walking, organizacj wsplnych treningw oraz popularyzacj NW w Borach Tucholskich.


Wicej na stronie www.wBorachTucholskich.pl >>>

Publikowane: 2009-06-05

 

wtorek, 22 września 2009 09:18

Dzie Dziecka - ur 2009 - fot. Marek J. Lejkwito dziecka obchodzone jest w caym kraju niezwykle uroczycie. Tak te byo na zaporze w urze. Wzorem poprzednich lat Gminny Orodek Kultury w Osiu wraz z Rad Soeck wsi Wakowiska, Polskim Zwizkiem Wdkarskim - Koo Terenowe w Osiu i Bractwem Czarnej Wody zorganizowa festyn sportowo-rekreacyjny w urze. Przed oficjalnym rozpoczciem obchodw Dnia Dziecka rozegrano Rodzinne Zawody Wdkarskie. Pniej przyszed czas na liczne konkurencje sportowe, a zgodniali mogli si posili przy grillu. Sponsorami imprezy byli nasi przedsibiorcy: Jarosaw Jarecki i Ireneusz Kujawa. Zawodom wdkarskim przewodniczy Aleksander Willim, natomiast zawody sportowe prowadzi i sdziowa Grzegorz Wardacki.

Zobacz take na stronie www.gok.osie.pl >>>

Publikowane: 2009-06-05

wtorek, 22 września 2009 09:16

Dzie Matki - Osie 2009Liga Kobiet Polskich do udziau w tegorocznym wicie Matki zaprosia tancerzy z Bydgoszczy i wokalistw z naszej gminy. Taneczno - piewny spektakl w wykonaniu modych artystw wywoa aplauz na sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu.
Teksty piosenek o najwaniejszej osobie w naszym yciu sprawiy, e na twarzach zebranych Pa pojawio si wzruszenie, a gromkie brawa dla wykonawcw byy dowodem, e koncert wszystkim si podoba.
Oddzielne yczenia wszystkim obecnym Paniom, w imieniu swoim i radnych Rady Gminy Osie, na rce Zofii Malinowskiej (Przewodniczcej LKP w Osiu) zoy Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy.

Publikowane: 2009-06-05

 

Strona 94 z 95

«PoczątekPoprzednia9192939495NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama