Sto lat w Tleniu

środa, 27 kwietnia 2011 06:13

Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk

12 kwietnia 2011 roku w Tleniu odbya si niezwyka uroczysto, bowiem 100 lat temu, w miejscowoci Buer w Niemczech, urodzia si Maria Cika. Bya pierwszym dzieckiem Pastwa Bukowskich, ktrzy przed I wojn wiatow udali si do Niemiec w celach zarobkowych. Siedem lat pniej, bo w kwietniu 1918 roku rodzina Bukowskich powrcia do wolnej ju, niepodlegej Polski. Przed wybuchem II wojny wiatowej, Pani Maria wysza za m za Leona Cikiego - waciciela zakadu dekarskiego w Nakle.

Więcej: Sto lat w Tleniu

 

środa, 27 kwietnia 2011 05:55

Marszobieg Osie-Tle. Fot. Marek J. LejkW dniu 10 kwietnia 2011 r. na ciece rowerowej pomidzy Osiem i Tleniem mona byo spotka ponad 70-cio osobow grup sportowcw. To uczestnicy marszobiegu pamici, powiconego Janowi Pawowi II. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia by proboszcz Parafii pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu ? ks. Konrad Baumgardt, ktremu w niedzielnym wydarzeniu towarzyszyli: ks. wikary Stanisaw Olszewski, ks. senior Jerzy Wadoch, dziekan dziekanatu jeewskiego ks. Franciszek Behrendt i proboszcz parafii drzycimskiej ks. Henryk Stoltmann.

Więcej:

 

wtorek, 26 kwietnia 2011 10:26

Zebranie wiejskie w Tleniu - fot. Marek J. LejkW marcu br. na terenie Gminy Osie odbyy si zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas ktrych dokonano wyborw do wadz soectw, tj. sotysw i rad soeckich. Najwysz frekwencj odnotowalimy na zebraniu w Pruskich (63%), najnisz w Osiu (4%). W zebraniach uczestniczyli Roman Wakowski ? Przewodniczcy Rady Gminy Osie i Micha Grabski ? Wjt Gminy Osie, ktry nie tylko zwoywa zebrania, ale te je prowadzi.

Więcej:

 

środa, 13 kwietnia 2011 12:01

Ogoszenie w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomoci projektu uchway zawierajcej  wykaz  kpielisk w Gminie Osie na rok 2011.

Więcej:

 

Zapisy do przedszkola

czwartek, 07 kwietnia 2011 17:50

Przedszkole w OsiuPrzedszkole publiczne w Osiu informuje, e zgoszenia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 przyjmowane s do dnia 16 kwietnia 2011 r. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbdzie si w dniu 18 kwietnia, a lista dzieci przyjtych do przedszkola zostanie podana do wiadomoci rodzicw do dnia 20 kwietnia 2011 r.

 

czwartek, 07 kwietnia 2011 17:49

OsieDroga Osie - Krplewice jest jedn z najwaniejszych drg powiatowych w powiecie wieckim. Kadego dnia przemieszczaj si ni setki pojazdw osobowych i ciarowych - w wikszoci dojedzajcych do Osia i okolicznych wsi, ale te s to pojazdy z towarem i pracownikami, wyjedzajce z zakadw produkcyjnych w Osiu. Droga ta, to okno na wiat dla naszych mieszkacw i przedsibiorcw. To te droga dla licznych mieszkacw powiatu wieckiego zatrudnionych w zakadach przetwrstwa misnego, stalarniach i punktach handlowych i usugowych. Z roku na rok, zwaszcza po zimie, nawierzchnia drogi ulega silnej deprecjacji. Przestay pomaga dorane remonty, atanie dziur i naprawa poboczy.

Więcej:

 

czwartek, 07 kwietnia 2011 17:48

1 PROCENTMiesic kwiecie charakteryzuje si nasileniem liczby osb rozliczajcych podatek od osb fizycznych za poprzedni rok. Przy rozliczaniu podatku podatnik ma prawo przekaza 1% na rzecz organizacji poytku publicznego. W tegorocznej kampanii skadania PIT-w wypenienie wniosku jest jeszcze prostsze i polega wycznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego wybranej OPP oraz wysokoci kwoty na jej rzecz. Przekazania 1 proc. podatku nalenego dokonuje urzd skarbowy, na nasz wniosek wyraony w zeznaniu podatkowym.  Warunkiem przekazania kwoty 1 proc. jest opacenie w penej wysokoci podatku nalenego stanowicego podstaw obliczenia kwoty do przekazania na rzecz OPP, nie pniej ni w terminie dwch miesicy od upywu terminu dla zoenia zeznania podatkowego.

Więcej:

 

wtorek, 08 marca 2011 14:42

Wjt Gminy Osie informuje, e w najbliszych dniach na terenie Gminy Osie odbd si zebrania wyborcze sotysw i rad soeckich w soectwach gminy Osie. Poniej przedstawiamy harmonogram zebra.

Więcej:

 

GOK i Wdecki Park Krajobrazowy

środa, 19 stycznia 2011 16:28

Wdecki Park KrajobrazowyCay wiat pdzi w szalonym tempie. Postp technologiczny widoczny jest na kadym kroku. Coraz wicej firm i instytucji posiada swoje swoje strony internetowe. Podobnie si dzieje na naszym, lokalnym rynku. Strony internetowe urzedw gmin przestaj dominowa. Coraz czciej pojawiaj si systematycznie uzupeniane witryny internetowe z biecymi wydarzeniami. Informacje kulturalne, sportowe, ekologiczne lub z ycia lokalnych spoecznoci pojawiaj si codziennie na stronach www domw kultury, instytucji lub stowarzysze. Tak te si dzieje w Osiu. Na czoo wysuwaj si dwie strony internetowe warte polecenia....

Więcej: GOK i Wdecki Park Krajobrazowy

 

Gry i zabawy w Pruskich

wtorek, 18 stycznia 2011 09:30

W wietlicy w Pruskich systematyczne spotkania dla mieszkacw i ich dzieci stay si codziennoci. O tym e w. Mikoaj odwiedza dzieci w grudniu wiedz wszyscy, ale e w kolejnych miesicach take nie prnuje mogy si przekona dzieci podczas spotkania ze wietym Mikoajem, ktre odbyo si na pocztku stycznia (w dniu 09.01.2011r.) Tym razem Mikoaj obdarowa 32 -je dzieci paczkami - niespodziankami. W zamian dzieci pieway koldy i bray udzia w licznych grach.. Byy te konkursy dla dziewczynek - przyszywanie guzika, a dla chopcw plecienie warkocza. Najmodsze prboway gra w pik (balonem). Organizatorem gwiazdki by Pan Piotr Pilarski Sotys Pruskich, a sponsorami: Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie oraz Soectwo Pruskie.

Więcej: Gry i zabawy w Pruskich

 

wtorek, 18 stycznia 2011 09:39

OsieW minionym tygodniu w soectwie Osie rozstrzygnito kolejny konkursy na wiateczny wystrj wok swoich nieruchomoci. Jak zwykle, owietlone tysicami migoczcych wiateek drzewa, ogrodzenia, elewacje i dachy wzbudzay zaciekawienie ssiadw i przypadkowych osb. Z oddali wida, e z roku na rok ozdoby s nie tylko liczniejsze i bardziej kolorowe, ale te coraz czciej przedstawiaj mniejsze lub wiksze witeczne kompozycje. 

Więcej:

 

czwartek, 23 grudnia 2010 12:46

Nordic Walking - fot. Marek J. LejkO tym, e Nordic Walking mona uprawia o kadej porze roku przekonywali nas instruktorzy i instruktorki z Centrum Nordic Walking w Osiu. Nie tylko sowami, ale i czynem. Tu przed poudniem, 4 grudnia 2010 r. przed GOK-iem w Osiu zebraa si ponad 20-osobowa grupa sympatykw aktywnej formy spdzania czasu, jak s marsze z kijkami...

Więcej:

 

Radosna sobota w Pruskich

czwartek, 23 grudnia 2010 08:53

PruskieW sobot 4 grudnia wietlica w Pruskich  rozgrzana bya nie tylko ogniem z kominka, ale zapaem i  emocjami, ktre towarzyszyy 19 osobowej grupie dzieci w czasie pracy i zabawy. Wsplna zabawa zacza si od utworzenia pocigu do sw wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa", rozwizywania wierszowanych zagadek i zabawy w "Starego niedwiedzia". W ramach warsztatw dzieci i modzie zrobiy ozdoby witeczne, stroiki i  kartki . Maluchy  rysoway portrety  w. Mikoaja , kleiy kolorowe acuchy i robiy witeczne kartki ....

Więcej: Radosna sobota w Pruskich

Wyprawa w Himalaje

czwartek, 23 grudnia 2010 08:52

Ryszard BocianRyszard Bocian ponownie zdobywa najwysze gry wiata. Tegoroczn przygod wraz z omioma towarzyszami rozpocz 20 padziernika 2010 r. lotem do Nepalu. Celem wyprawy by Kusum Kanguru (6367m) od pnocnej strony. Gra mao znana, na ktr od 27 lat nikt nie zdecydowa si wchodzi. Prawdopodobnie te nie mia polskich zdobywcw...

Więcej: Wyprawa w Himalaje

 

czwartek, 23 grudnia 2010 08:51

Marek Lejk i Magorzata DombrowskaZimowy wieczr, w pitkowe popoudnie 3 grudnia 2010 r., zapowiada si w rytmach nostalgii, melancholii i rozwaa o yciu. Na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Ksiki, dziaajcego przy GOK Osie do wypenionej ogniem wiec sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu przybyo ponad trzydzieci osb. W ciszy i milczeniu wysuchali treci kilkudziesiciu utworw poetyckich Magorzaty Dombrowskiej z Osia i Marka J. Lejk z Miedzna.  Wystpujcym artystom akompaniowa na gitarze Micha Dombrowski....

Więcej:

czwartek, 23 grudnia 2010 08:50

Rada Gminy OsieW dniu 30 listopada 2010 r. w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbya si pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Osie. W trakcie majcych charakter organizacyjny obrad radni dokonali wyboru przewodniczcego i wiceprzewodniczcego rady oraz powoano stae komisje rady. Przewodniczcym Rady Gminy Osie VI kadencji zosta ponownie wybrany Roman Wakowski z Tlenia. Wiceprzewodniczcym Rady Gminy Osie zosta Lech Ryski z Osia...

Więcej:

 

czwartek, 02 grudnia 2010 15:42

Ogoszenie Wjta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi w sprawie projektu wieloletniego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na lata 2011 - 2015.

Więcej:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

środa, 01 grudnia 2010 16:41

Pruskie logoW sobot 27.11.2010 na zebraniu zaoycielskim mieszkacy wsi Pruskie  powoali do ycia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.    Jest to inicjatywa spoeczna 18 osobowej grupy mieszkacw, ktrej celem bdzie pozyskiwanie  funduszw, w tym rodkw unijnych,  m.in. na poszerzenie dziaalnoci wiejskiej wietlicy, miejsce zabaw dla najmodszych, zaplecze sportowe dla  modziey i dorosych,  upikszenie wsi  i dziaania  majce zintegrowa mieszkacw Pruskich, wspiera ich aktywno i umoliwi rozwj zainteresowa...

Więcej: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

 

Strona 95 z 104

«PoczątekPoprzednia919293949596979899100NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama