ORLIK 2012

Orlik 2012 w OsiuW ubiegym tygodniu rozpoczy si prace na budowie kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Osiu. W tej chwli trwa wyrwnywanie terenu pod pyt gwn boiska oraz boiska wielofunkcyjnego. Cao kompleksu bdzie ogrodzona, z owietleniem i trybunami na 300 miejsc siedzcych. Pikny, a jednoczenie praktyczny kompleks sportowy z boiskiem pikarskim ze sztuczn traw, boiskiem do koszykwki i siatkwki za niecae dwa miesice bdzie gotowy - zapewnia wykonawca robt firma Konsorcjum budowlane z liderem "MAXI-MIX" z Lipusza.
Budowa naszego "Orlika" finansowana jest przez rzd, samorzd wojewdzki i Gmin Osie - kady po 33%. czny koszt inwestycji wyniesie ponad 1 mln z. Jednak z uwagi na pooenie przy oskiej szkole boiska wykorzystywane bd nie tylko podczas zaj lekcyjnych z uczniami szkoy podstawowej i gimnazjum, ale te przez modzie i dorosych.
Relacj z budowy boiska pokaemy ju wkrtce.

Publikowane: 2009-09-11

 

Samotnia nad Wd - fot. Marek J. LejkW dniach 7-8 wrzenia 2009 r. w Pensjonacie Samotnia nad Wd w Tleniu odbya si prezentacja walorw zdrowotnych obecnej w naszym regionie zaledwie od maja nowej dyscypliny sportu i rekreacji jak jest Nordic Walking. Na zaproszenie wacicieli pensjonatu w dwudniowym mityngu udzia wzieli przedstawiciele wadz powiatowych, wadz gminnych, Polskiej Federacji Nordic Walking, Kujawsko-Pomorskiej Izby Turystycznej oraz wiat mediw regionalnych. W pierwszym dniu Wiceprezes PFNW Olgierd Boike udzieli instruktarzu obecnym na spotkaniu, a nastpnie wszyscy powdrowali z kijkami szlakiem "Do Pieka". Wieczorem zapoznawano si z elementami prozdrowotnymi tej dyscypliny. Nazajutrz organizatorzy poczyli dwie formy rekreacji, tj. nordic walking i kajakarstwo. Tras do Starej Rzeki wdrowcy przebyli w szybkim tempie, a nastpnie ju kajakami spynli jedn z najpikniejszych rzek - Wd, do Tlenia. To kolejne, wane dla promowania idei nordic walking przedsiwzicie, jakie miao miejsce na terenie naszej gminy. A fakt, e zdrowie jest najwaniejsze, to wszystkich zapraszamy na nasze trasy.

Niech haso: Do Tlenia po tlen - towarzyszy wszystkim sympatykom tej dyscypliny.

Więcej:

 

Doynki - Osie 2009 - fot. Marek J. LejkKolejny, ju czwarty raz uroczyste wito Plonw byo okazj do wielkiej mobilizacji mieszkacw poszczeglnych wsi. Poszczeglne rady soeckie w ten soneczny dzie zaprezentoway si nadzwyczaj barwnie. Kady te przeciga si w pokazaniu wytworw ludzkich rk w najbardziej oryginalny sposb. Cao obchodw rozpoczto msz wit w kociele Podwyszenia Krzya witego w Osiu, nastpnie barwny korowd na stadion sportowy w Osiu poprowadzia orkiestra dta z Kcyni. Prawdziwy, domowy chleb z wiecem doynkowym na rce Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie zoya delegacja rolnikw ze wsi Radaska. Tym chlebem z tegorocznego zboa M. Grabski obdziela zebranych na stadionie mieszkacw i ich goci. Nie zabrako te piknych pieni w wykonaniu zespou "CHABRY". W konkurencjach sportowo-zrcznociowych zwyciyo soectwo Wierzchy, na drugim miejscu uplasoway si Wakowska, na trzecim Miedzno. Niemniej pozostaym soectwom niewiele brakowao, by stan na podium.

Więcej:

 

Nowy wizerunek GOK Osie

GOK w Osiu - design by Marek J. LejkUdostpnienie informacji, a zwaszcza szybkiej informacji, to wyzwanie dzisiejszych czasw. Z tym wyzwaniem zmierzya si te ekipa Gminnego Orodka Kultury w Osiu, ktra pokazaa now odson swojej witryny internetowej. Bieca informacja o planowanych wydarzeniach i relacje z minionych zdarze ukazuj si na bieco. Strona pokazuje nie tylko ciekawe teksty pisane rkoma pracownikw GOK, ale i barwne zdjcia dokumentujce poszczeglne imprezy kulturalno-sportowe. W nowej szacie graficznej strona GOK-u robi dobre wraenie, a precyzyjna tre pozwala na atwy i szybki dostp do potrzebnych informacji. Gratulujemy!

wejd na stron www GOK Osie >>>

Publikowane: 2009-09-01

 

Kurs na sternika motorowodnego w Tleniu

Tle kpielisko - fot. Marek J. LejkW sierpniu br. na kpielisku w Tleniu Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowao ju drugi w tym sezonie kurs na ratownika modszego oraz pierwszy w historii gminy kurs na sternika motorowodnego. Tym samym w biecym roku na terenie gminy pojawio si ponad 20 ratownikw modszych i 12 sternikw umiejcych posugiwa si motorwk ratownicz. 

Jestemy przekonani, e kade takie dziaanie ratownikw ze stowarzyszenia Wdeckiego WOPR przyczyni si do poprawy bezpieczestwa na akwenach wodnych.
Kapielisko w Tleniu w roku ubiegym zostao nazwane najbezpieczniejszym kpieliskiem w regionie. Kolejne kursy i podnoszenie kwalifikacji przez czonkw Wdeckiego WOPR to dowd, e nazwa nadana piknemu kpielisku nad Jeziorem Mukrz znajduje uzasadnienie. Gratulujemy wszystkim ratownikom, ktrzy zaangaowali si w popraw bezpieczestwa w regionie.

Więcej: Kurs na sternika motorowodnego w Tleniu

 

Doynki - Osie 2008 - fot. Marek J. LejkJu w najblisz niedziel (30 sierpnia) obchodzi bdziemy jedno z naszych najwikszych wit - IV Gminne Doynki 2009. wito plonw od zawsze byo wielkim wydarzeniem wrd wiejskiej spoecznoci, tote w niedziel zapraszamy na stadion sportowy w Osiu. Rozpoczynamy uroczyst msz wit o godzinie 11.30.

Po mszy nastpi przejcie orszakiem doynkowym na boisko sportowe. W tym roku wystpi dla nas Orkiestra Dta dziaajca przy Ochotniczej Stray Poarnej w Kcyni oraz zesp Chabry. Okoo godziny 15.00 rozpoczn si soeckie konkurencje sportowe, po nich zabawa taneczna do godziny 23.00. Jak kadego roku zobaczymy stoiska poszczeglnych soectw. To najaktywniejsi mieszkacy gminy poka z czego syn nasze wsie.
Serdecznie zapraszamy!!!

Publikowane: 2009-08-26

 

Kanalizacja sanitarna w Brzezinach

Kanalizacja w Brzezinach - fot. Marek J. LejkBudowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach dobiega koca. O ile do wioski wykonawca dotar w byskawicznym tempie, to w samej wsi roboty prowadzone s ostronie, a co za tym idzie duo wolniej. Przyczyn jest mnogo podziemnego uzbrojenia w centrum wsi. Dodatkowo wykonawca wymienia stary (trzydziestoletni) wodocig wraz z przyczami. Rwnolegle za wykonawcami robt kanalizacyjnych posuwa si ekipa drogowa montujc krawniki pod chodnik.
-Sam nawierzchni chodnika zrealizujemy w przyszym roku, natomiast jeszcze we wrzeniu wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi powiatowej w centum wsi. Nawierzchnia asfaltowa zlokalizowana pomidzy wbudowywanymi krawnikami bdzie kosztowa blisko 150 ty. z. -podsumowuje Micha Grabski Wjt Gminy Osie.


Więcej: Kanalizacja sanitarna w Brzezinach

 

Festyn w Jaszczu - fot. Marek J. LejkKolejny festyn pn. "Jaszcz - nasz dom, rodzina, wsplnota" Rada Soecka w Jaszczu przy wsppracy Z Gminnym Orodkiem Kultury w Osiu mog zaliczy do udanych. Jak zwykle dopisaa pogoda, uczestnicy i zaproszeni gocie. Cao rozpocza si meczem pikarskim pomidzy druynami juniorw i seniorw. 

Tym razem zwycistwo odniei modzi pikarze i to oni zdobyli na wasno Puchar Wjta Gminy Osie. W przerwie meczu i po jego zakoczeniu organizatorzy przygotowali szereg konkursw dla dzieci, modziey i dorosych. Liczne nagrody z rk Ireny Kozowskiej i Michaa Grabskiego odbierali uczestnicy konkursw prowadzonych przez sotysa wsi Jaszcz.
- Ciesz si, e z roku na rok nasz festyn zdobywa coraz wiksz popularno -usyszelimy z ust pani sotys, ktra jednoczenie przekazaa podzikowania wielu mieszkacom soectwa Jaszcz, wsppracujcym nad przygotowaniem imprezy.
Od siebie dodamy, e rwnie wani s sponsorzy, a tych w Jaszczu nigdy nie zabrako. Im take nale si szczeglne podzikowania.

Publikowane: 2009-08-20

Więcej:

 

Festyn Rodzinny w Jaszczu

Festyn w Jaszczu - fot. Marek J. LejkSoectwo Jaszcz zaprasza wszystkich mieszkacw i turystw na Festyn w Jaszczu. Festyn odbdzie si 15 sierpnia (sobota) na boisku pikarskim Pocztek o godzinie 17.00. Zabawa w Jaszczu zawsze syna z dobrej frekwencji. Organizatorom sprzyjaa te pogoda. I tak pewnie bdzie w tym roku.

Organizatorzy przygotowali liczne gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Sympatycy piki nonej rozegraj mecz pikarski. Zapewniam, e warto si przekona, jak dobrze si bawi Jaszcz.
Zapraszamy na dobr zabaw !

Publikowane: 2009-08-11

 

Brzeziny: budowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja w BrzezinachOd pocztku lipca ruszya budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brzeziny. To tylko cz ogromnego przedsiwzicia o wartoci okoo 3 milionw zotych. W tym roku planuje si wykona sie kanalizacyjn wraz z przyczami we wsi Brzeziny i ur. Gwne cigi kolektora tocznego zostay ju wkopane w ziemi. W tym tygodniu wykonawca robt - Zakad Usug Wodnych - Andrzej Musia z Tucholi rozpocza prace w centrum Brzezin. Jednoczenie przy tej okazji zostanie wymieniona stara sie wodocigowa. Caa inwestycja zostaa rozoona na dwa lata i obejmuje skanalizowanie wsi: Brzeziny, ur i Wakowiska. Ogem zostanie wykonane ponad 10 km sieci grawitacyjnej i prawie 6 km rurocigu tocznego spitych 9 przepompowniami oraz 153 przycza sanitarne. Jednoczenie, przy okazji budowy kanalizacji odnowiona zostanie nawierzchnia drogi powiatowej w Brzezinach.

Więcej: Brzeziny: budowa kanalizacji sanitarnej

 

Ogrody - Gmina OsieLato to okres kwiatw i owocw. Latem najwicej czasu spdzamy w naszych ogrodach, nie tylko przy pielgnacji, ale i wypoczywajc. Lato to te czas przegldu konkursowego na najpikniejsze ogrody w naszej gminie. Tym razem Komisja konkursowa w skadzie: Danuta Noga, Roman Wakowski, Felicja Han i Henryk Guzman wiele godzin spdzia na poszukiwaniu tych najpikniejszych, najciekawszych i najoryginalniejszych zaktkw zieleni, wyakcentowanej od strony ulicy lub czsto skrytej przed oczyma przechodniw z tyu budynkw mieszkalnych. Z kadym rokiem pojawiaj si nowe zagospodarowane ogrody, place wypoczynku lub rekreacji, a take nowe akcenty maej architektury ogrodowej - i tu jak si okazuje, wyobrania czowieka nie zna granic. W oczy uderza ogrom barw rabat kwiatowych lub ciekawe aranacje rolinne.

Więcej:

 

Dzie Ryby - Tle 2009Na sobot 25 lipca br. zapowiadalimy dobr zabaw i taka te si odbya w Tleniu. Kolejny festyn pn. Dzie Ryby mimo mokrej pogody przycign wielu uczestnikw dobrej zabawy. Organizatorzy: Stanisaw Chabowski (sotys Tlenia)z Rad Soeck wsi Tle, GOK Osie, Ratownicy z Wdeckiego WOPR oraz Pensjonat "Samotnia nad Wd", Orodek Rehabilitacji i Wypoczynku "PERA" i firma "WARDACKI" - Usugi turystyczne zorganizowali wiele gier i zabaw adresowanych dla mieszkacw i turystw. Motywem przewodnim jest ryba w kadej postaci, take tej przygotowanej do spoycia na terenie Skweru prof. Hoffmanna w Tleniu, na kpielisku nad jeziorem Mukrz oraz w obiektach gastronomicznych Tlenia. Niektrzy dali si zapa w prawdziwe sieci rybackie, a co z tego wyniknie przekonamy si w przyszoci.

Publikowane: 2009-08-06

Więcej:

 

wtorek, 22 września 2009 09:44

VIII Puchar Wjta Gminy OsieW sobot, 11 lipca br. na Strzelnicy Sportowo-Myliwskiej ?Gzella? w Osiu odbyy si kolejne: VIII zawody o Puchar Wjta Gminy Osie. O puchar w klasie otwartej i powszechnej rywalizowao ponad 70 zawodnikw. Strzelcw dopingowaa obecno rodzin oraz kibicw z Osia i okolic. O zacitej walce wiadczy niewielka rnica punktowa pomidzy poszczeglnymi zawodnikami.
W klasie mistrzowskiej najlepszy okaza si Dariusz Skibiak z Malborka (58/60 pkt), drugi by Tomasz Prill ze Sztumu (57/60 pkt), trzeci Edward Spierewka z Tczewa (57/60 pkt). Zdzisaw Gajer reprezentujacy barwy Osia z liczb 53/60 pkt uplasowa si na 9 pozycji.
W klasie powszechnej zwyciy Tomasz Janus z Chemna (55/60 pkt), drugi by Krzysztof Demps z Gdaska (54/60 pkt), a trzecie miejsce zaj Andrzej Pestka z Chojnic (54/60 pkt). Reprezentujcy barwy Osia - Artur Karetko z liczb 27/60 pkt zaj odleg 36 pozycj.
W konkurencji strzelania do dzika najlepszymi okazali si: Edward Spierewka z Tczewa - I miejsce (96/100 pkt); Dariusz Skibiak z Malborka - II miejsce (92/100 pkt) i Sawomir pre z Chemna - III miejsce (91/100 pkt). Zdzisaw Gajer zaj 47 miejsce, natomiast Artur Karetko by 52.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy !

Publikowane: 2009-07-24

wtorek, 22 września 2009 09:38

Festyn w ku - 2009W sobot, 11 lipca br. przy wietlicy wiejskiej w ku odby si festyn. W licznych grach i zabawach indywidualnych i zespoowych wziy udzia dzieci i modzie z ka i okolic. Atrakcj w postaci przejadzek konnych zapewni Jerzy Truszkowski. Organizatorami imprezy bya Ochotnicza Stra Poarna w ku oraz wietlica Wiejska. Do pnych godzin nocnych taczcym parom przygrywa zesp STRING'S.

zobacz zdjcia z wykonaniu W. Katera >>>

Publikowane: 2009-07-24

 

wtorek, 22 września 2009 09:30

Dzie Dziecka - Pruskie 2009W sobot 30 maja Dzieci z Soectwa Pruskie witoway Dzie Dziecka. Byy gry i zabawy, loteria fantowa a dla ciaa sodycze, kiebaski i grochwka oraz duo lemoniady. To wszystko byo moliwe za spraw sponsorw : Banku Spdzielczego w Osiu, Pani Katarzyny Sworowskiej wacicielki sklepu w Pruskich oraz Rady Soeckiej. Organizacj caoci zaj si Sotys Pan Piotr Pilarski.

zobacz zdjcia w wykonaniu Alfreda Turzyskiego>>>

Publikowane: 2009-07-09

wtorek, 22 września 2009 09:27

Pika plaowa - Osie 2009 - fot. Marek J. LejkTegoroczny turniej obfitowa w niespodzianki. Pierwsz z nich by rekord iloci uczestnikw, bowiem w tym roku na play w Tleniu stawio si 14 druyn z caego kraju. Drug z niespodzianek bya sprzyjajca pogoda pozwalajca na przeprowadzenie rozgrywek. Przypomnijmy, wczeniej padao cay tydzie. Rwnie deszcze paday nazajutrz. Jak i z kim organizatorzy to zaatwili, tego si nie dowiemy. Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu - organizator turnieju i festynu na rozpoczcie sezonu wodnego oprcz emocji sportowych zapewni wiele dodatkowych atrakcji, z ktrych korzystali nie tylko zawodnicy, ale i licznie zebrani kibice. W tegorocznym turnieju zwycizcami okazali si reprezentanci Gdyni - Tomasz Wooszuk i Jacek Patoa. Puchar za drugie miejsce pojecha do Bydgoszczy. Wywalczyli go Marcin Pawlak i Marcin Koziczak. Najbliej, bo do wiecia trafi puchar za trzecie miejsce. Z rk Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie odebrali go Bartosz Rybka i Pawe Skwierawski. Wszystkim zwycizcom gratulujemy, a tym ktrzy znaleli si poza podium, yczymy sukcesw w przyszym roku.

Publikowane: 2009-06-26

 

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu

wtorek, 22 września 2009 09:24

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w TleniuWdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu rozpoczo od mocnego, a cilej szybkiego akcentu. Na rozpoczcie sezonu turystycznego nasi ratownicy wystarali si o profesjonalny sprzt do ratowania ycia na wodzie. Szybka motorwka z potnym 30-to konnym silnikiem daje poczucie bezpieczestwa. W sprawnych rkach sternikw motorowodnych, o czym przekonalimy si uczestniczc w pokazie sprztu, pokonanie nawet duych odlegoci trwao zaledwie chwil. Jak mwi Witold Guber - prezes Wdeckiego WOPR - Motorwka spenia bdzie gwnie zadanie profilaktyczne, i oby nie musiaa (odpuka w niemalowane drewno) uczestniczy w akcji ratowniczej.
W miniony weekend na kpielisku w Tleniu odby si kurs ratownikw wodnych, w ktrym wzio udzia ponad 10 mieszkacw gminy. To kolejny element dziaalnoci naszych ratownikw. Jestemy przekonani, e dziki tym dziaaniom wzronie poczucie bezpieczestwa na wodach rzeki Wdy i Zbiornika urskiego.

Publikowane: 2009-06-26

wtorek, 22 września 2009 09:21

Zesp Szk w Osiu - fot. Marek J. LejkW tym roku najmodsi uczniowie Szkoy Podstawowej w Osiu rok szkolny zakoczyli na scenie Gminnego Orodka Kultury w Osiu. Trzy wystpy (w tym jeden dla rodzicw) w jednym dniu dali uczniowie klasy Ia. Taneczno-wokalny wystp wraz z dziemi przygotowaa Radosawa Grabska - wychowawczyni klasy Ia.
Takie piewajce podejcie do szkoy cieszy nie tylko uczniw. Sceniczny wystp zbieg si bowiem z ogoszeniem wynikw z testu gimnazjalnego. Nasi uczniowie nie maj kompleksw i rednimi wynikami bij na gow wiele placwek miejskich w caym kraju. Zesp Szk w Osiu od lat utrzymuje si w czowce placwek, wiodcych prym w powiecie, uzyskujc rednie wyniki wysze od redniej powiatowej, wojewdzkiej i bardzo zblione do krajowej. I tak na egzaminie gimnazjalnym: W czci matematyczno-przyrodniczej redni wynik w naszej szkole to 30,19 (na 50 punktw moliwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie wieckim-23,45; w wojewdztwie kujawsko-pomorskim-25,14; w kraju-26,03. W czci humanistycznej redni wynik w naszej szkole to 31,62 (na 50 punktw moliwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie wieckim-28,78; w wojewdztwie kujawsko-pomorskim-31,00; w kraju-31,67. Rwnie dobre wyniki s z jzyka angielskiego, ktry w tym roku szkolnym po raz pierwszy pojawi si na egzaminie gimnazjalnym oraz ze sprawdzianu szstoklasistw.
Wszystkim uczniom i nauczycielom yczymy sonecznych wakacji.

Publikowane: 2009-06-25

 

Strona 95 z 96

«PoczątekPoprzednia919293949596NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama