piątek, 17 lutego 2012 09:15

Ju poraz dziesity, dradycyjnie w "Tusty Czwartek" na sali widowiskowej GOK odbyo si podsumowanie konkursu na najpikniejsze dekoracje-wietlne posesji w okresie Boonarodzeniowym soectwa Osie. Komisja konkursowa w skadzie: Janina Warzyska,  Henryk Wakowski, Hanna Rink, Anna Grecka, Marek Walkusz, przy udziale i pomocy Pana Radnego Lecha Ryskiego dokonaa przegldu wszystkich posesji na terenie soectwa.

Więcej:

 

piątek, 17 lutego 2012 06:46

MiedznoW ostatni dzie stycznia w soectwie Miedzno rozstrzygnito kolejny konkursy na wiateczny wystrj wok swoich nieruchomoci. Jak zwykle, owietlone tysicami migoczcych wiateek drzewa, ogrodzenia, elewacje i dachy wzbudzay zaciekawienie ssiadw i przypadkowych osb. Kolorowe, byszczce wiateka w grudniowe wieczory i noce nadaway magicznego uroku. W w tym magicznym nastroju wie Miedzno trwaa do poowy stycznia.

Więcej:

 

środa, 15 lutego 2012 17:56

Pera - TleOkoo 25 seniorw z Tlenia i okolic wzio udzia w spotkaniu zorganizowanym przez Teres Szamock - sotysa wsi Tle i Rad Soeck. W uroczystoci pn. Dzie Seniora ponad 15 dzieci zabawiao swoje babcie i dziadkw. W dniu 21.01.2012 r. w sali konferencyjnej Orodka Rehabilitacji i Wypoczynku PERA w Tleniu dzieci zaprezentoway inscenizacj pn. Zasadzi dziadek rzepk w ogrodzie. Dla dorosych i dzieci by te konkurs karaoke, ktry wzbudzi wiele emocji oraz szereg sodkich przysmakw. A wszyscy obecni seniorzy z ust swoich bliskich usyszeli yczenia z okazji ich wita.

Więcej:

 

wtorek, 14 lutego 2012 19:55

Miedzno22 stycznia 2012 r. w wietlicy wiejskiej w Miedznie uroczycie obchodzono Dzie Babci i Dziadka. Podczas spotkania z seniorami rodzin dzieci z Miedzna pod kierunkiem sotys Ewy Czerwiskiej zaprezentoway krtki program artystyczny. W takie wito nie mogo zabrakn sodkiego poczstunku, ktry przygotoway mieszkanki wsi. No i jak wito, to i prezenty... Upominki w postaci serc wykonanych przez wnuczta, otrzymaa kada babcia i dziadek obecni na uroczystoci. 

Więcej:

 

wtorek, 14 lutego 2012 17:51

OsieOkres witeczny to okazja do spotka w rodzinnym gronie. To take okazja do zimowych porzdkw i strojenia choinki, a od niewielu lat, take okazja do tworzenia niezwykych, przestrzennych dekoracji witecznych w ogrodach i na elewacjach domw. Niezwykych, bo uroku nabieraj dopiero o zmierzchu, mienic si tysicem kolorowych wiate. Niezwykych, bo przybieraj najdziwniejsze i  niepowtarzalne formy.

Więcej:

 

poniedziałek, 13 lutego 2012 16:53

PiesW zwizku z opracowaniem projektu ?Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Osie w 2012 roku" Wjt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje spoeczne oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierzt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pn. zm.) do wzicia udziau w konsultacjach w zakresie projektu ?Programu opieki nad zwierztami ?..?.

Więcej:

 

czwartek, 09 lutego 2012 17:12

Osie Ul. BrzozowaWjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa ulicy Brzozowej w Osiu d. odcinka 277 mb."

Więcej:

 

środa, 08 lutego 2012 16:02

Droga PruskieInformacja z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego pn. ? Budowa drogi gminnej przez wie Pruskie gm. Osie? prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej:

 

piątek, 27 stycznia 2012 09:07

Urzd Gminy Osie informuje, e w dniu 14.02.2012 r. o godz. 16.30 w Gminnym Orodku Kultury odbdzie si spotkanie informacyjne dla mieszkacw gminy zwizane z tematem uzyskania dopat  do KOLEKTORW SONECZNYCH w wysokoci 45% z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania zainetesowani uzyskaj podstawowe informacje o systemach solarnych i moliwoci ich wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Więcej:

 

poniedziałek, 23 stycznia 2012 14:54

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ? Budowa drogi gminnej przez wie Pruskie gm. Osie?.

Więcej:

 

środa, 18 stycznia 2012 11:30

Wjt Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 1 stycznia 2012r. weszy w ycie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, w ramach ktrych przedsibiorca zamierzajcy na terenie Gminy Osie prowadzi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, jest zobowizany do uzyskania wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, prowadzonego przez Wjta Gminy Osie. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsibiorcy.

Więcej:

 

środa, 18 stycznia 2012 17:46

Pruskiewietlica wiejska w Pruskich ttni yciem. Wykonana z inicjatywy sotysa i Rady Soeckiej modernizacja ogrzewania pozwala na realizacj przedsiwzi w wietlicy bez wzgldu na por roku. Poniej przedstawiamy relacj ze spotkania mikoajkowego z grudnia ub. roku. zorganizowanego dla dzieci i dorosych. W czasie tego wieczoru piewano koldy, przeprowadzono szereg konkursw oraz zaprezentowano wystaw ozdb choinkowych wykonanych przez dzieci. Sponsorami nagrd byli: Przewodniczcy Rady Gminy Osie Roman Wakowski oraz Sotys i Rada Soecka Wsi Pruskie. A nowe ogrzewanie tylko potgowao ciep atmosfer w wietlicy.

Więcej:

 

Zwrot podatku akcyzowego

środa, 18 stycznia 2012 10:37

Wjt Gminy Osie informuje, i producenci rolni w 2012 roku mog skada wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokoci kwoty zwrotu okrelonej na 2012 r. tj. 81,70 z x ilo ha uytkw rolnych (0,95 z / 1l, nie wicej ni 86 l / 1 ha).

Więcej: Zwrot podatku akcyzowego

wtorek, 17 stycznia 2012 16:23

Kujawsko ? Pomorski Fundusz Poyczkowy jako menader Funduszu Powierniczego JEREMIE informuje, e bazuje na zwrotnym, a nie dotacyjnym mechanizmie wsparcia MP. Informacja ta szczeglnie dedykowana jest przedsibiorcom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz lub majcym nieduy sta na rynku.

Więcej:

 

Spotkanie Noworoczne

wtorek, 17 stycznia 2012 09:08

W dniu 6.01.2012 r. w wito Trzech Krli na sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbyo si coroczne spotkanie noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedsibiorcy, ksia, kierownicy instytucji z terenu gminy, kierownicy  jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Gminy Osie , sotysi , prezesi spek i organizacji pozarzdowych oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych z Torunia jako go szczeglny i jednoczenie mieszkaniec naszej gminy.

Więcej: Spotkanie Noworoczne

Zaproszenie do Gminy Osie - praca konkursowa

poniedziałek, 16 stycznia 2012 00:00

IV Kociewski Konkurs Literacki w Tczewie im. Romana Landowskiego w Tczewie przynis sukcesy dla uczniw z Zespou Szkl w Osiu. Laureatami czwartej edycji zostali m.in.: Aleksandra Jezierska (kl. IA)-II miejsce w juweniliach literackich oraz wyrnienie za recytacj, Agata Skrzoska (kl. IIC)-wyrnienie w juweniliach literackich oraz Pawe Mechliski (kl. IIA)-I miejsce w juweniliach literackich. Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez nauczycielki: Mari Kaczmarek i Beat Bucholc. Poniej prezentujemy prac Pawa Mechliskiego, ktra w wyjatkowy sposb opisuje pikno Gminy Osie i jednoczenie jest zaproszeniem do odwiedzenia naszej gminy.

Więcej: Zaproszenie do Gminy Osie - praca konkursowa

 

czwartek, 29 grudnia 2011 14:59

Wszystkich, ktrzy spdzaj Noc Sylwestrow w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu. Niechaj o pnocy wrd blasku barwnych wiate nie zabraknie Was, Waszej radoci i Waszych ycze !!!

Jednoczenie wszystkim  mieszkacom naszej gminy, a take Waszym bliskim i znajomym w nadchodzcym NOWYM 2012 ROKU yczymy zdrowia, szczcia i radoci. yczymy take spenienia wszystkich marze ? tych marze, ktre tkwi w mylach i wypowiedzianych tylko w zaciszu rodziny i przyjaci oraz tych marze, o ktrych ju gono, a ktre wkrtce pojawi si na ustach wszystkich mieszkacw regionu.

Niechaj Wasze pragnienia i marzenia w Nowym 2012 Roku stan si rzeczywistoci, bowiem od ich spenienia zaley przyszo Wasza i Waszych Rodzin oraz naszej ?maej Ojczyzny?.

GOPS Osie zaprasza na szkolenia

czwartek, 29 grudnia 2011 14:29

GOPS OsieW miesicu padzierniku br. GOPS Osie podsumowa kolejn edycj projektu systemowego, kierowanego do osb korzystajcych z pomocy spoecznej, zatrudnionych lub niezatrudnionych, zagroonych wykluczeniem spoecznym i zawodowym, w wieku aktywnoci zawodowej lub nieaktywnych zawodowo. Podczas spotkania 22 uczestniczkom projektu zostay wrczone certyfikaty i zawiadczenia potwierdzajce zdobyte umiejtnoci. W tym roku uczestniczki projektu otrzymay moliwo uczestnictwa w kursie konserwator powierzchni paskich i terenw zielonych oraz kurs ABC Biznesu poczony z kursem na prawo jazdy kat.B. Ponadto 10 uczestniczkom sfinansowano kurs z zakresu obsugi komputera. Od nowego roku GOPS Osie organizuje kolejny projekt z zakresu szkole i doradztwa...

Więcej: GOPS Osie zaprasza na szkolenia

 

Strona 98 z 110

«PoczątekPoprzednia919293949596979899100NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama