piątek, 23 grudnia 2011 14:51

Osie / fot. Marek J. Lejk


 

Spotkanie wigilijne w Osiu

piątek, 23 grudnia 2011 09:07

Osie / fot. Marek J. LejkWigilia wit Boego Narodzenia to czas spotka w gronie rodziny, znajomych i przyjaci, tote kolejny ju raz Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Osiu przy wsppracy z Gminnym Orodkiem Kultury zorganizowa spotkanie wigilijne, na ktre zaproszono wielu mieszkacw naszej gminy. Dzieci z Przedszkola Publicznego w Osiu z pastorakowym przedstawieniem wzbudziy wiele emocji wrd uczestnikw spotkania. Rwnie radonie przyjto wystp dziewczt z Modzieowego Studia Piosenki dziaajcego przy GOK Osie. wita to take czas dzielenia si, nie tylko sowem i opatkiem, ale i upominkami. I tego nie zabrako w tym roku w Osiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali od witego Mikoaja paczki z prezentami i sodyczami.

Więcej: Spotkanie wigilijne w Osiu

 

piątek, 16 grudnia 2011 07:48

Osie - Wz straacki fot. Marek LejkW miesicu listopadzie druhowie z OSP Osie odebrali dugo oczekiwany nowy terenowy ciki samochd poarniczy. Samochd marki MAN o mocy 320 KM, z napdem na dwie osie i zbiornikiem wody o pojemnoci 5000 l (dotychczasowy Star 244 posiada 2500 l) jest supernowoczesny i wyposaony w wiele elementw pomocnych w codziennych zmaganiach straakw, nie tylko przy poarach, ale rwnie przy wszelkich innych zagroeniach, w tym akcjach ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Więcej:

 

piątek, 25 listopada 2011 13:22

Hydrofornia OsieWjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa ujcia wody i stacji wodocigowej we wsi Osie. Realizacja inwestycji bdzie miaa w pierszej poowie przyszego roku. Gwnym celem inwestycji jest zapewnienie waciwej jakoci i iloci wody dostarczanej mieszkacom Osia.

Więcej:

 

piątek, 25 listopada 2011 13:14

AngielskiW zwizku z realizacj m.in. na terenie powiatu wieckim projektu majcego na celu ksztacenie osb dorosych i modziey zamieszkaych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie nauki jzyka angielskiego od podstaw prowadziony jest nabr uczestnikw projektu. Spotkanie informacyjne odbdzie si dnia 3.12.2011r. o godzinie 10.00. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu. Projekt jest realizowany przez Centrum Ekonomii Obywatelskiej z Chojnic w partnerstwie z Batyckim Centrum Innowacji w Turystyce z Gdaska.

Więcej:

 

czwartek, 17 listopada 2011 16:52

TleTle synie z wielu rozmaitych imprez plenerowych organizowanych przez instytucje i organizacje spoeczne z caego kraju. Wikszo imprez skupia mionikw przyrody i akrywnych form spdzania wolnego czasu. Piesze rajdy, wyprawy Nordic Walking, rajdy rowerowe, spywy kajakowe, plenery fotograficzne - to tylko niektre formy, ktrymi Tle przyciga szerokie grono turystw. Pod koniec wrzenia br. w Stanicy Wodnej PTTK w Tleniu odby si XVIII Oglnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny, w ktrym udzia wzio 138 uczestnikw w caej Polski.

Więcej:

 

czwartek, 17 listopada 2011 16:27

mikroW zwizku z ogoszonym przez Zarzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem  w ramach Poddziaania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsibiorstw Dziaania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsibiorstw O priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjnoci przedsibiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko ? Pomorskiego na lata 2007 ? 2013Nr RPOWKP 75/V/5.2.1./2011 informujemy, e konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bydgoszczy (Przedstawicielstwo Urzdu Marszakowskiego w Bydgoszczy) przeprowadz w dniu 29 grudnia w godz. od 10.00 do 11.30 spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentw z Gminy Osie (wnioskodawcw). 

Więcej:

 

wtorek, 15 listopada 2011 06:43

Osie / fot. Marek J. LejkOd szeregu lat w Gminie Osie obchody wita Niepodlegoci maj szczeglny charakter. Poprzedzone Msz w. za Ojczyzn w kocioach parafialnych w Osiu i ku zoenie wizanek kwiatw w miejscach pamici narodowej przyciga wielu mieszkacw i ich rodziny. Wielu z nich bierze te udzia w uroczystej akademii, ktrej opraw artystyczn stanowi wystpy dzieci i modziey z Zespou Szk w Osiu. W tym roku modzie przygotowaa si do wystpu pod okiem nauczycieli: Jacka Bociana, Magorzaty Lisewskiej i Marii Kaczmarek... 

Więcej:

 

wtorek, 08 listopada 2011 21:57

Miedzno - fot. Marek J. LejkPrzez cae lato w Miedznie trway roboty zwizane z budow sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana bya ze rodkw wasnych budetu Gminy Osie przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 733 tys. z. Cao kosztowaa blisko 1 mln 450 tys. z. W ramach tego przedsiwzicia wykonano 78 przyczy sanitarnych. Od ubiegego tygodnia, po uzyskaniu pozwolenia na uytkowanie wydanego przez Powiatowy Nadzr Budowlany w wieciu, ju pierwszych kilka domw przyczyo si do kolektora sanitarnego.

Więcej:

 

wtorek, 08 listopada 2011 16:55

Flaga wito Niepodlegoci w kadym kraju jest traktowane z powag i szacunkiem nalenym mieszkacom i ich przodkom. Z tak te powag i szacunkiem planuje si przebieg tegorocznych obchodw listopadowego wita w Osiu. Cao rozpocznie si w dniu 11.11.2011 r. Msz wit za Ojczyzn w Kociele Parafialnym w ku (o godz. 9.30) i w Kociele Parafialnym w Osiu (o godz. 10.00). O godzinie 11.00 wadze gminy, delegacje zakadw pracy i organizacji pozarzdowych zo wizanki kwiatw w miejscu pamici narodowej przy Kociele w Osiu. Kwadrans pniej, bo o godz. 11.15 w Gminnym Orodku Kultury w Osiu rozpocznie si akademia z udziaem mieszkacw i zaproszonych goci. Podczas uroczystoci wrczone zostan odznaczenia resortowe i gminne. Cz artystyczna akademii oparta zostanie na uczniach Zespou Szk w Osiu i Zespole "Chabry" z Osia. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziau w uroczystoci.

 

Droga na Stary Tartak gotowa

poniedziałek, 07 listopada 2011 08:26

Stary Tartak - fot. Marek J. LejkW minionym miesicu, na poudniowym kracu wsi Osie wybudowano ponad 800 mb asfaltowej drogi. Cakowity koszt wynis blisko 430 tys. z. Gwny ciar finansowania tej inwestycji spoczywa na Gminie Osie, ktra otrzymaa dofinansowanie Zarzdu Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 84 tys. z.  To kolejna z drg w gminie Osie, jaka zostaa kompleksowo zmodernizowana w minionym okresie.

Więcej: Droga na Stary Tartak gotowa

 

środa, 02 listopada 2011 17:24

Szkolenie OsieInformacja dla przedsibiorcw prowadzcych dziaalno gospodarcz. 7 listopada br. w wieckim Inkubatorze Przedsibiorczoci odbdzie si spotkanie informacyjne: Zaoenia konkursu 5.2.1 RPO WK - P i inne ? pozadotacyjne formy wsparcia dla firm. Spotkanie poprowadzi Kujawsko ? Pomorski Fundusz Poyczkowy wsplnie z Torusk Agencj Rozwoju Regionalnego rozpoczynajcy akcj informacyjn, ktra ma upowszechni wiedz dotyczc form wsparcia przedsibiorczoci proponowanych przez samorzdy lokalne, samorzd wojewdztwa , a take TARR. Udzia w spotkaniu jest bezpatny.

Więcej:

 

środa, 02 listopada 2011 17:02

Mammografia OsieW dniu 21 listopada br. w Osiu mona bdzie wykona bezpatne badanie mammograficzne. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku ycia, gdy w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowa na nowotwr zoliwy, jakim jest rak piersi.  Badanie bdzie wykonywane w Osiu, w dniu 21 listopada br. przy Stolarni Otlewski (ul. Ks. Semraua 50). Panie, ktre planuj wykona badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wczeniejsze zarejestrowanie si pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a take przyniesienie ze sob dowodu osobistego.

Więcej:

poniedziałek, 31 października 2011 05:44

Krzye Zasugi w OsiuNa ostatniej, padziernikowej sesji Rady Gminy Osie miao miejsce niecodzienne zdarzenie. Tym razem w sesji uczestniczya Ewa Mess ? Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Kilkoro mieszkacw naszej gminy otrzymao medale zasugi nadane przez Bronisawa Komorowskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. ...

Więcej:

 

poniedziałek, 24 października 2011 06:37

OsieTradycyjnie, ju po raz szsty laureaci konkursu "Mj pikny ogrd" organizowanego pod patronatem Przewodniczcego Rady Gminy Romana Wakowskiego mieli moliwo odwiedzenia szkki krzeww ozdobnych we Franku. Ponadto mona byo zrealizowa talony, ktre uczestnicy wyjazdu otrzymali jako zwycizcy konkursu.

Więcej:

Wynik przetargu na najem lokalu w Pruskich

wtorek, 18 października 2011 11:10

PruskieWjt Gminy Osie informuje, e z przeprowadzonego w dniu 14.10.2011 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na najem lokalu uytkowego w m. Pruskie,  zostaa wybrana oferta Pani Urszuli Komorowskiej, zam. Miedzno 29, 86-150 Osie speniajca wymagania zawarte w ogoszeniu przetargowym.
W przetargu zoono jedn ofert.

Więcej: Wynik przetargu na najem lokalu w Pruskich

 

Przetarg na wynajem sklepu w Pruskich

piątek, 23 września 2011 08:13

PruskieWjt Gminy Osie ogasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uytkowego (pomieszczenie handlowo ? usugowe) w miejscowoci Pruskie, gmina Osie. Przedmiotem najmu s pomieszczenia ok. 42 m2 czci wietlicy wiejskiej w m. Pruskie. Obiekt pooony jest na dziace o oznaczeniu geodezyjnym nr 48/11, KW 29117.

Więcej: Przetarg na wynajem sklepu w Pruskich

piątek, 23 września 2011 08:07

Wjt Gminy Osie informuje, e w zwizku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, zarzdzonymi na dzie 9 padziernika 2011 r. zosta sporzdzony spis wyborcw, ktry jest udostpniony do wgldu na pisemny wniosek osb zainteresowanych w Urzdzie Gminy Osie, pok. Nr 1 w dniach od 19 wrzenia 2011 r. do dnia 01 padziernika 2011 r.


 

Strona 99 z 110

«PoczątekPoprzednia919293949596979899100NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama