Planowane wyłączenia prądu

czwartek, 28 czerwca 2018 07:28

PRUSKIE działka 14/4, Zacisze i przyległe
w dniach: 2018-07-04,
w godzinach: 07:45 - 13:30

STARA RZEKA numery: od 9 do 13, od 18 do 23, i przyległe
w dniach: 2018-07-04,
w godzinach: 12:15 - 18:00

OSKI PIEC, OSIE WYBUDOWANIE POD NOWE 12, i przyległe
w dniach: 2018-07-06,
w godzinach: 12:15 - 18:00

 

Nasi samorządowcy apelują o modernizację linii kolejowych

piątek, 22 czerwca 2018 12:09

PKP OsieMy, przedstawiciele samorządów terytorialnych z obszaru Powiatów Świeckiego i Tucholskiego, zwracamy się z apelem o modernizację linii kolejowej 215 na odcinku Śliwice - Laskowice Pomorskie oraz o podjęcie działań zmierzających do budowy łącznicy pomiędzy Laskowicami Pomorskimi i Świeciem n. Wisłą – to pierwsze słowa wniosku jaki w dniu 12 czerwca 2018 r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystosowali Wójtowie: Michał Grabski (Gmina Osie) i Maciej Rakowicz (Gmina Jeżewo), a także Tadeusz Pogoda (Burmistrz Świecia) i Franciszek Koszowski (Starostwo Powiatu Świeckiego) oraz przedstawiciele władz Powiatu Tucholskiego. Adresatami wniosku zostali też: Ministerstwo Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz spółki „PKP Intercity", „Przewozy Regionalne”, „Arriva RP” i Poseł RP Piotr Król.

Więcej: Nasi samorządowcy apelują o modernizację linii kolejowych

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2018 r.

piątek, 22 czerwca 2018 08:51


alt

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.), w związku z uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXIX/221/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Osie informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

Więcej: Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2018 r.

 

Uwaga. Utrudnienia na drodze Osie -Miedzno

czwartek, 21 czerwca 2018 14:20

Droga Osie - MiedznoWójt Gminy Osie informuje, że w dniach 22-26 czerwca 2018 r. na drodze Osie - Miedzno rozpoczną się roboty bitumiczne. Początek robót planowany jest od strony Osia - od skrzyżowania z drogą Osie - Jaszcz. Za utrudnienia przepraszamy.

 

SUSZA - składanie wniosków

czwartek, 21 czerwca 2018 13:22

alt

W związku z suszą jaka wystąpiła na terenie gminy Osie informuję rolników, że można składać wnioski o oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych klęską suszy w 2018 r. Wypełnione wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy w Osiu – pok. nr 13 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

WNIOSEK do pobrania>>>>>>>

 

Uwaga na burze!

czwartek, 21 czerwca 2018 10:44

Uwaga, dzisiaj tj. w czwartek w godzinach od 15.00 do 20.00 możliwe wystąpienie burz z opadami deszczu i wiatrem do 95 km/h. Miejscami grad. Instytut IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 95 km/ godz. Miejscami grad.

 

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

czwartek, 21 czerwca 2018 10:20

OsieProfil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Więcej: Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 

Dzieci z Tlenia i Radańskiej w Myślęcinku

czwartek, 21 czerwca 2018 09:08

Nasz TleńJak co roku Panie sołtys Jolanta Czubak i Krystyna Parteka zorganizowały dla swoich najmłodszych mieszkańców imprezę z okazji Dnia Dziecka. Tym razem jednak zorganizowały to w nieco inny sposób, ponieważ postanowiły zabrać swoje dzieci na wycieczkę autokarową do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w „Myślęcinku”, gdzie znajdują się miedzy innymi „Park Rozrywki Zaginiony Świat”, „Park Linowy”, „Kolejka Parkowa”, „Odwrócony Dom” oraz wiele innych różnego rodzaju atrakcji dla dzieci jak różnego rodzaju karuzele, zjeżdżalnie itp. Wyjazd z dziećmi okazał się bardzo dobrym posunięciem, dzieci korzystały z wszystkich możliwych atrakcji, bawiły się świetnie a pogoda dopisała. Po zakończonej zabawie dla dzieci został zorganizowany posiłek. Do Tlenia i Radańskiej dzieci wróciły bardzo zadowolone gdzie na sam koniec zostały obdarowane upominkami w postaci słodyczy. Za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu Panie Sołtys dziękują sponsorom, GOPS Osie oraz Panu Jackowi Chmarzyńskiemu, jak również Paniom które pomagały w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Więcej: Dzieci z Tlenia i Radańskiej w Myślęcinku

 

Wycieczka do Zoo Sołectwa Brzeziny

środa, 20 czerwca 2018 13:26

W dniu 3 czerwca 2018 roku Sołtys Sołectwa Brzeziny - Mariola Antoswszeka zorganizowała dla mieszkańców wycieczkę do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Gdańsk – Oliwa. Uczestnikami wycieczki były całe rodziny. Przy pięknej słonecznej pogodzie mogliśmy podziwiać zwierzęta z różnych kontynentów.
Poniżej relacja zdjęciowa z wycieczki.Więcej: Wycieczka do Zoo Sołectwa Brzeziny

 

Relacje z festynu pokoleń dla mieszkańców sołect: Brzeziny, Jaszcz, Żur i Wałkowiska

środa, 20 czerwca 2018 12:19

W niedzielę 27 maja 2018 r. w godzinach od 12.00 – 18.00 po raz pierwszy w historii naszej szkoły, z inicjatywy dyrektora Adama Manikowskiego, odbył się Festyn Pokoleń dla mieszkańców sołectw: Brzeziny, Jaszcz, Żur i Wałkowiska.


Więcej: Relacje z festynu pokoleń dla mieszkańców sołect: Brzeziny, Jaszcz, Żur i Wałkowiska

 

Informacja o suszy w uprawach rolnych

piątek, 15 czerwca 2018 12:27

W związku obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2018 r. (Dz.Urz. MRiRW z 2018 r. poz. 9) oraz ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w tym okresie suszy rolniczej wśród upraw zbóż jarych i ozimych, truskawek , krzewów i drzew owocowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prosimy rolników, u których wystąpiły szkody związane z suszą, o zgłoszenie do Urzędu Gminy Osie pok. nr 13 (lub tel. 52 33 29 540) szkód w uprawach rolnych. Zebrane informacje posłużą do ewentualnego złożenia wniosku o powołanie komisji ds. szacowania strat w trybie i terminie umożliwiającym oszacowanie szkód w pełnym zakresie i w terminach zgodnych z przepisami.

Zgodnie z zapisami ze strony 8 ww. „Wytycznych dla Komisji...” z dnia 29 maja 2018 r. opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania.

Ewentualnego szacowania strat komisja dokonywać będzie w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ostateczny termin podania Wójtowi Gminy Osie informacji o stratach w uprawach wyznaczam do 21 czerwca 2018 r. celem dokonania oceny sytuacji w gminie i podjęcia stosownych decyzji.


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży”

piątek, 15 czerwca 2018 11:53

Osie, dnia 15 czerwiec 2018 r.
OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego
„Wypoczynek dzieci i młodzieży”


W dniu 14 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450 i 650) pod tytułem:

„Sportowe wakacje w Pruskich.”


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w zakładce konkursy

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450 i 650) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Pełna treść znajduje się na stronie BIP Osie >>>>>


 

Zakończenie roku akademickiego na UTW w Osiu

czwartek, 14 czerwca 2018 15:23

Osie KowalskiW wtorek 12 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Osiu podczas zakończenia roku akademickiego podsumowano pierwszy rok wykładów i spotkań, a uczestnikom wręczono dyplomy. Tym razem tematem wykładu było: „Najszersze rozumienie pojęcia kultury”.  W swoim wykładzie mgr Leszek Latosiński z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy streścił wagę pojęcia kultury formułowanego przez różne grupy społeczne i zawodowe.  W zakończeniu roku akademickiego UTW w Osiu uczestniczył Michał Grabski Wójt Gminy Osie. - Kiedy rok temu, w dniu 21 marca, w towarzystwie przyszłych studentów i dr. Cezarego Kościelaka - dziekana Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy podpisywaliśmy akt powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osiu wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia. Chęć pozyskania wiedzy podanej przez specjalistów, w ciekawy sposób i na wysokim poziomie był i jest magnesem, który przyciąga na poszczególne zajęcia mieszkańców gminy Osie, i nie tylko naszej gminy - zauważa Michał Grabski. 

- To dla mnie rok ciekawej wiedzy i nowych doświadczeń życiowych - podsumował Andrzej Kowalski - student naszego UTW, zawodowo gospodarz obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, a społecznie radny Rady Powiatu Świeckiego. - Dzięki zajęciom na UTW w przystępny sposób mogliśmy poznać wiele zagadnień dotyczących nauki i kultury, które bezpośrednio dotyczą naszego życia, naszego otoczenia lub bliskich nam osób. Już dzisiaj w ciemno deklaruję chęć uczestnictwa w nowym roku akademickim rozpoczynajacycm się w październiku  -  dodaje.

Więcej: Zakończenie roku akademickiego na UTW w Osiu

Informacja dla właścicieli psów

czwartek, 14 czerwca 2018 11:45

INFORMACJA

W związku ze skargami wpływającymi w sprawie zagrożenia stwarzanego przez wałęsające psy, Urząd Gminy przypomina o obowiązkach nałożonych na właścicieli psów Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XIII/100/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie.

W wyżej wymienionej uchwale (Rozdział 6, § 13) podjęto obowiązek prowadzenia psów w miejscach publicznych wyłącznie na smyczy, możliwość zwolnienia psa dozwolone jest tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed opuszczaniem ich przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Naruszanie przepisów w/w uchwały podlega postępowaniu wg przepisów Kodeksu wykroczeń. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania zgłoszenia od mieszkańców o wałęsającym się psie posiadającym właściciela, Urząd Gminy będzie przekazywał sprawę Policji.

 Osie, 14.06.2018 r.

 

Wielki pożar lasu w Starej Rzece

czwartek, 14 czerwca 2018 11:25

Pożar Stara RzekaW akcji gaszenia pożaru, który wybuchł w sobotnie popołudnie (9 czerwca 2018 r.) na terenie leśnictwa Pohulanka (gmina Osie) w pobliżu wsi Stara Rzeka brało udział 28 zastępów straży pożarnej z terenu gminy Osie i gmin sąsiednich oraz trzy samoloty - jeden z Rytla i dwa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Torunia. Z nieustalonych do tej pory przyczyn, zapaliły się hałdy korzeni zgromadzone przy jednej z dróg. Od korzeni zajął się na młodnik, później pożar rozprzestrzenił się na wysoki las. Ogółem pożar ogarnął powierzchnię ok. 5 ha.

- Można śmiało stwierdzić, że dzięki sprawnemu działaniu samolotów pożarniczych oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu i zastępów ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Osie i gmin ościennych ogień został opanowany w bardzo krótkim czasie – podkreślił sobotnią akcję Michał Grabski Wójt Gminy Osie. - Każdy kolejny pożar potwierdza nas w przekonaniu, że pieniądze wydane na doposażenie OSP w lepszy sprzęt przeciwpożarowy oraz szkolenie członków OSP przynoszą efekt w postaci mniejszych strat rzeczowych i finansowych – zauważa M. Grabski. - Zwracam też uwagę, że lesistość gminy Osie wynosi 73%, co sprawia dodatkowe zagrożenie, zwłaszcza podczas takich suchych i ciepłych dni jak ostatnio. Kolejną do pokonania trudnością jest szybkie dotarcie strażaków w miejsce pożaru, często położone w odległym i trudno dostępnym terenie leśnym – jak w przypadku sobotniego pożaru. Dodam, że mało kto zwrócił uwagę na możliwość szybkiego dojazdu strażaków i służby leśnej do miejsca pożaru. Stało się to możliwe dzięki zmodernizowanej w 2013 roku drodze Osie - Stara Rzeka. Rok wczesniej, podczas akcji ratowniczej po trąbie powietrznej z lipca 2012 roku dojazd do Starej Rzeki prowadził gruntową drogą o nierównej, wyboistej nawierzchni. Dzisiaj bitumiczna nawierzchnia drogi znacznie skróciła czas dojazdu jednostkom pożarniczym, a tym samym przyspieszyła czas rozpoczęcia gaszenia pożaru. Dziękuję wszystkim służbom i strażakom biorącym udział przy gaszeniu pożaru, jak i tym wszystkim, którzy przez kolejne dni czuwali na pożarzysku.

W trakcie akcji gaśniczej można było zauważyć nie tylko strażaków, ale wielu pracowników Nadleśnictwa Osie i Nadleśnictwa Trzebciny. Poniżej przestawiamy relację zdjęciową z akcji gaśniczej.

Więcej: Wielki pożar lasu w Starej Rzece

Impreza na Orientację „Nad Wdą 2018”

czwartek, 14 czerwca 2018 10:16

Osie InOW sobotę i niedzielę 9-10 czerwca 2018 odbyła się X Ogólnopolska Impreza na Orientację „Nad Wdą 2018”, wpółfinansowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Świecki i Gminę Osie. Na trzynastu trasach (pieszych i rowerowych) sprawdzało swoje umiejętności prawie 170 uczestników. Zawodnicy reprezentowali takie miasta jak: Gdańsk, Grudziądz, Toruń i Świecie, chociaż najliczniejsza była ekipa z Osia. Impreza ta odbyła się w ramach „Konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2018 r.” Na realizację zawodów Wójt Gminy Osie udzielił Bractwu Czarnej Wody dotacji w kwocie 19 000 zł. Główną bazą imprezy była Szkoła Podstawowa w Osiu, a start na etap nocny zlokalizowany był w Szkole Podstawowej w Brzezinach.  Wyniki zawodów można już znaleźć na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl Protokoły pojawią się po uprawomocnieniu rezultatów. Poniżej relacja zdjęciowa z rozpoczęcia i podsumowania zawodów...

Więcej: Impreza na Orientację „Nad Wdą 2018”

 

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

czwartek, 14 czerwca 2018 08:26

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.


Więcej: Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Informacja z przetargu ustnego nieograniczonego

poniedziałek, 11 czerwca 2018 10:17

Wójt Gminy Osie podaje informację z przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja z przetargu>>>
 

Strona 2 z 90

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama