Szkolenie dot. "Sprzedaży produktów rolnych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego"

wtorek, 12 lutego 2019 15:00

alt

Świecie, 08.02.2019 r.


Zaproszenie

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

PZDR w Świeciu

Organizuje w dniu 18 lutego 2019 roku

o godzinie 10.00

w Starostwie Powiatowym w Świeciu,

ul. Hallera 9

Szkolenie dotyczące:

„Sprzedaży produktów rolnych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego”

Informacje dotyczące szkolenia:

Tel: 723 330 695 - Halina Dąbrowska

Tel: . (0 52) 33 100 11 – K-PODR Świecie

 

Ogłoszenie o zamówieniu na:"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

piątek, 08 lutego 2019 15:08

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”

Więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na:"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnen we wsi Osie - etap I i II"

czwartek, 07 lutego 2019 13:17

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnen we wsi Osie - etap I i II".

Więcej: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnen we wsi Osie - etap I i II"

 

Mobilny Punkt Informacyjny o funduszach europejskich

środa, 06 lutego 2019 15:00

Informujemy, że 12 lutego 2019 r. od godz. 12:30 do 15:00 w Urzędzie Gminy Osie odbędzie się Mobilny Punkt Informacyjny o funduszach europejskich dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, instytucji, placówek, przedsiębiorców, organizacji. Dyżur w Punkcie będzie pełnić i informacji udzielać przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz. Wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji o możliwości dofinansowania swoich pomysłów i projektów ze środków Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy na dyżur.


 

Informacja dot. deklaracji podatkowych PIT za 2018r.

środa, 06 lutego 2019 15:23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.


Więcej: Informacja dot. deklaracji podatkowych PIT za 2018r.

 

Konsultacje UM w Toruniu - uchwała antysmogowa

poniedziałek, 04 lutego 2019 14:53

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje o projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - tzw. uchwały antysmogowej. 

Więcej: Konsultacje UM w Toruniu - uchwała antysmogowa

 

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

poniedziałek, 04 lutego 2019 15:14

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”

Więcej: Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

piątek, 01 lutego 2019 09:08

ZARZĄDZENIE NR 14/19

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:

§1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2019 r. wybrano ofertę: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Osie Grom Osie i została przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokości 94.950 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Osie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

 

Dofinansowanie budowy kanalizacji na Starym Tartaku i Wyb. pod Nowe

czwartek, 31 stycznia 2019 11:36

OsieInformujemy, że wniosek Gminy Osie o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowym osiedlu na Starym Tartaku i w płn. – wsch. części Osia uzyskał akceptację Urzędy Marsząłkowskiego w Toruniu. W dniu dzisiejszym w obecności marszałka województwa Piotra Całbeckiego umowę podpisali Michał Grabski – Wójt Gminy Osie i Andrzej Sitkiewicz – Skarbnik Gminy Osie. Wartość dofinansowania wynosi 706038,08 zł.

Więcej: Dofinansowanie budowy kanalizacji na Starym Tartaku i Wyb. pod Nowe

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

środa, 30 stycznia 2019 09:00

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: od godz. 21:00 dnia 29.01.2019 do godz. 09:00 dnia 30.01.2019

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna

przy gruncie do -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 85%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni; ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 16.

 

Udane ferie w Pruskich

wtorek, 29 stycznia 2019 10:47


W minione właśnie, zimowe ferie, dzieciaki w Pruskich nie musiały siedzieć w domach.
Jak co roku mieszkańcy wioski, zgrupowani w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie przygotowali dla młodzieży tydzień, pełen atrakcyjnych zajęć. Były warsztaty plastyczne w świetlicy, w czasie których uczestnicy robili karnawałowe maski i kapelusze na czekającą ich zabawę. Zrobili także laurki i wyczarowane z papieru kwiaty na Dzień Babci i Dziadka. Seniorzy zaproszeni zostali do świetlicy na okolicznościową uroczystość, z kawą i ciastkiem oraz z dedykowanymi dla nich wierszami.

Więcej: Udane ferie w Pruskich

 

Tleń - Dzień Babci i Dziadka

wtorek, 29 stycznia 2019 10:05

W niedzielę dnia 20.01.2019r. z okazji dnia Babci i Dziadka, seniorzy z Tlenia i Radańskiej wybrali się na wycieczkę do Wymysłowa. Celem wycieczki było pokazanie naszym mieszkańcom atrakcyjnych miejsc znajdujących się w naszym regionie. Na miejscu, razem z przewodnikiem można było zwiedzić jedyne w Europie Muzeum Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okha (Długie Pióro – Stanisław Supłatowicz, był synem Polki Stanisławy Supłatowicz i wodza Indian z plemienia Szawanezów – wielokrotnie odwiedzał Dworek w Wymysłowie, gdzie obecnie znajdują się jego prywatne zbiory oryginalnych eksponatów indiańskich).


Więcej: Tleń - Dzień Babci i Dziadka

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyna zadanie " Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie-etap I i II"

wtorek, 29 stycznia 2019 09:11

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.


Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyna zadanie " Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie-etap I i II"

Informacja dot. zasad potrącania zaliczek na podatek oraz obowiązków ciążących na rolnikach w związku z zawarta umową o pomocy przy zbiorach

poniedziałek, 28 stycznia 2019 09:02

Obowiązki ciążące na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach

Informujemy o ukazaniu się na portalu podatkowym podatki.gov.pl, objaśnienia podatkowego z dnia 18 stycznia 2019 r., które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.

Bezpośredni link do objaśnienia podatkowego https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe/


Więcej: Informacja dot. zasad potrącania zaliczek na podatek oraz obowiązków ciążących na rolnikach w związku z zawarta umową o pomocy przy zbiorach

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska"

piątek, 25 stycznia 2019 14:47

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska".

Więcej: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska"

Deportacja z Osia na Ural

czwartek, 24 stycznia 2019 09:34

OsieStanisław Sowiński - lokalny pasjonat historii, przekazał nam kolejną aktualizację listy mieszkańców deportowanych z Osia w głąb Związku Radzieckiego w 1945 roku. Obecnie lista zawiera 125 pozycji i stale jest uzupełniana o brakujące dane. Przygotowany spis zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę deportacji, miejsce wywózki oraz datę śmierci bądź powrotu. Na końcu tego pełnego ludzkich dramatów zestawienia znajduje się lista osób, spisanych w zeszycie przekazanym przez ks. proboszcza Konrada Baumgarta.

Lista osób z gminy Osie deportowanych w głąb ZSRR w 1945 r. do pobrania >>>

 

Przedsiębiorco zaktualizuj nową wersję Płatnika

wtorek, 22 stycznia 2019 12:44

Od stycznia 2019 r. zmienił się czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. Z tym wiążą się zmiany w przekazywaniu dokumentów do ZUS. Z tego względu, przed lutowym rozliczeniem składek należy pamiętać o zaktualizowaniu programu Płatnik.

Więcej: Przedsiębiorco zaktualizuj nową wersję Płatnika

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 r.

poniedziałek, 21 stycznia 2019 12:13

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 r.

Więcej: Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 r.

 

Strona 11 z 110

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama