piątek, 03 czerwca 2011 15:13

Koci w OsiuParafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyszenia Krzya witego w Osiu, ul. Kocielna 1, 86-150 Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ?Wymiana poszycia dachowego oraz remont elewacji kocioa pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu ?.

Więcej:

 

czwartek, 02 czerwca 2011 16:02

Komunikat Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w wieciu. w zwizku z notowanymi w Niemczech od poowy maja 2011 roku przypadkami wystpowania zespou hemolityczno-mocznicowego (HUS) i i krwawej biegunki, prawdopodobnie wywoanej przez bakterie Escherichia coli z grupy enterokrwotocznych (STEC) ? serotypu STEC 0104 (shiga-toxin-2-positive i eae-negative) (na podstawie komunikatu Gwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011r. w sprawie wzrostu zachorowa na zesp hemolityczno-mocznicowy na terenie Niemiec  do pobrania>>>)

Więcej:

 

środa, 01 czerwca 2011 11:37

Gabinet Weterynaryjny w Osiu ul. Szkolna 38 informuje, e w miesicu czerwcu 2011 r. przeprowadzone zostanie szczepienie psw i kotw na terenie Gminy Osie.

Koszt szczepienia 23 z. (bezpatne dla osb, ktre zapaciy podatek od posiadania psa).

Terminy szczepie:

Więcej:

 

piątek, 27 maja 2011 13:29

Wjt Gminy Osie informuje, i w dniach 27.05.2011 r. ? 17.06.2011 r. podaje do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w budynku Urzdu Gminy Osie oraz w gablocie ul. Rynek w Osiu wykazu nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Osie przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

Więcej:

 

środa, 18 maja 2011 16:19

Kujawsko-Pomorski Zwizek Pracodawcw i PrzedsibiorcwW dniu 3 czerwca 2011 roku (pitek) w Starostwie Powiatowym w wieciu przy ulicy Gen. Jzefa Hallera 9 w Sali nr 314 (II pitro) o godzinie 11.00 odbdzie si spotkanie informacyjne dla przedsibiorcw z terenu Powiatu wieckiego. Przedmiotem spotkania bdzie przedstawienie nowego systemu dotacji umoliwiajcych zakup usug badawczo ? rozwojowych przeprowadzanych na indywidualne zamwienie mikro, maych i rednich przedsibiorstw przez jednostki naukowe. Organizatorem spotkania jest Kujawsko - Pomorski Zwizek Pracodawcw i Przedsibiorcw. Wicej informacji dotyczcych dotacji na stronie www.kpzpip.pl.

 

środa, 18 maja 2011 09:56

Osie- poar w przedszkolu. Fot. Marek J. LejkW dniu wczorajszym, na zapleczu kuchennym Gminnego Przedszkola Publicznego w Osiu wybuch poar, ktry szybko rozprzestrzeni si na pozostae pomieszczenia. Jedna osoba z personelu kuchennego zostaa ranna. Wszystkie dzieci, chocia wystraszone, zostay szybko ewakuowane do budynku Urzdu Gminy Osie, gdzie wsplnie ze swoimi nauczycielkami przeczekay ca akcj poarnicz.

Więcej:

 

Budowa kanalizacji w Miedznie

wtorek, 17 maja 2011 22:26

Budowa kanalizacji - Miedzno. Fot. Marek J. LejkMiedzno - dawniej Miedwno, to najstarsza znana historycznie miejscowo w gminie (pierwsza wzmianka w 1253 roku), o nazwie oznaczajcej ?osad, gdzie wytwarza si mid? lub ?miejsce obfite w mid?. W tym roku, ta dua, zwarta wie o charakterze rolniczym, staa si wielkim terenem budowy. Od szeciu tygodni pracownicy Przedsibiorstwa Robt Melioracyjnych i Ochrony rodowiska EKOMEL z Chojnic buduj kanalizacj sanitarn we wsi, czc j z istniejc sieci kanalizacyjn w Osiu. Do dzisiaj wykonane zostay gwne roboty na obrzeach Miedzna, a z kolektorem tocznym pracownicy zbliaj si do Osia.

Więcej: Budowa kanalizacji w Miedznie

 

poniedziałek, 16 maja 2011 14:28

Ogoszenie o udzielniu  zamwienia na roboty budowlane i dostawy pn.  ?Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kpieliska nad Jez. Mukrz w m. Wierzchy ?.


Więcej:

 

Wielkopolska i Osie - partnerzy w Nordic Walking

sobota, 30 kwietnia 2011 07:20

Nordic Walking - fot. Marek J. LejkW Bory Tucholskie, a konkretnie do Tlenia przybya grupa robocza w skadzie: Starosta Pleszewski Micha Karalus, naczelnik powiatowego Wydziau Promocji, Turystyki i Wsppracy Zagranicznej Robert Czajczyski wraz ze specjalistami ds. edukacji lenej Lidi Kopisk z Nadlenictwa Grodziec i Krzysztofem Dajczakiem z Nadlenictwa Taczanw. Gocie przyjechali podpatrywa metod budowy funkcjonujcego od 2009 r. kompleksu Nordic Walking w Borach Tucholskich. Podobny kompleks projektuje si w powiecie pleszewskim.  Delegacja z Wielkopolski zostaa przyjta przez Starost wieckiego Marzen Kempisk oraz Wjta Gminy Osie Michaa Joachima Grabskiego, ktrym towarzyszyli Nadleniczy N-ctwa Trzebciny Piotr Kasprzyk, dyrektor GOK Osie Andrzej Kowalski i kierownik Referatu ds. Rolnictwa, Ochrony rodowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Marek J. Lejk.  

Więcej: Wielkopolska i Osie - partnerzy w Nordic Walking

 

czwartek, 28 kwietnia 2011 00:08

Osie - fot. Marek J. LejkCzas do rozpoczcia Mistrzostw Europy w pice nonej Euro 2012 odliczany jest pojedyczymi dniami. Tych dni pozostaje coraz mniej, tote w caym kraju trwaj intenywne przygotowania na przyjcie najlepszych reprezentacji pikarskich, tysicy kibicw i turystw. Mimo, e Osie pooone jest daleko od wielkich stadionw, na caym odcinku drogi powiatowej Osie - Krplewice realizowane s prace zwizane z modernizacj nawierzchni.

Więcej:

 

środa, 27 kwietnia 2011 20:13

Osie, Tle - fot. Marek J. LejkPodczas ostatniej sesji Rady Gminy Osie, ktra odbya si w dniu 29 marca 2011 r. na sali widowiskowej GOK Osie Przewodniczcy Rady Gminy Roman Wakowski oraz Wjt Gminy Osie Micha Grabski zoyli podzikowania byym ju sotysom, ktrzy w wyniku wyborw ustpili miejsce nowym osobom lub nie ubiegali si o kolejn kadencj. Wodarze naszej gminy w obecnoci radnych, sotysw i zaproszonych goci podkrelili ogrom wysiku, jaki woyli w popraw jakoci ycia na wsi sotysi: Stanisaw Chabowski z Tlenia, Jzef Reszka z ka, Regina Stawarz z Radaskiej i Zofia Partyka z Osia.

Więcej:

 

Sto lat w Tleniu

środa, 27 kwietnia 2011 06:13

Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk

12 kwietnia 2011 roku w Tleniu odbya si niezwyka uroczysto, bowiem 100 lat temu, w miejscowoci Buer w Niemczech, urodzia si Maria Cika. Bya pierwszym dzieckiem Pastwa Bukowskich, ktrzy przed I wojn wiatow udali si do Niemiec w celach zarobkowych. Siedem lat pniej, bo w kwietniu 1918 roku rodzina Bukowskich powrcia do wolnej ju, niepodlegej Polski. Przed wybuchem II wojny wiatowej, Pani Maria wysza za m za Leona Cikiego - waciciela zakadu dekarskiego w Nakle.

Więcej: Sto lat w Tleniu

 

środa, 27 kwietnia 2011 05:55

Marszobieg Osie-Tle. Fot. Marek J. LejkW dniu 10 kwietnia 2011 r. na ciece rowerowej pomidzy Osiem i Tleniem mona byo spotka ponad 70-cio osobow grup sportowcw. To uczestnicy marszobiegu pamici, powiconego Janowi Pawowi II. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia by proboszcz Parafii pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu ? ks. Konrad Baumgardt, ktremu w niedzielnym wydarzeniu towarzyszyli: ks. wikary Stanisaw Olszewski, ks. senior Jerzy Wadoch, dziekan dziekanatu jeewskiego ks. Franciszek Behrendt i proboszcz parafii drzycimskiej ks. Henryk Stoltmann.

Więcej:

wtorek, 26 kwietnia 2011 10:26

Zebranie wiejskie w Tleniu - fot. Marek J. LejkW marcu br. na terenie Gminy Osie odbyy si zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas ktrych dokonano wyborw do wadz soectw, tj. sotysw i rad soeckich. Najwysz frekwencj odnotowalimy na zebraniu w Pruskich (63%), najnisz w Osiu (4%). W zebraniach uczestniczyli Roman Wakowski ? Przewodniczcy Rady Gminy Osie i Micha Grabski ? Wjt Gminy Osie, ktry nie tylko zwoywa zebrania, ale te je prowadzi.

Więcej:

 

środa, 13 kwietnia 2011 12:01

Ogoszenie w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomoci projektu uchway zawierajcej  wykaz  kpielisk w Gminie Osie na rok 2011.

Więcej:

Zapisy do przedszkola

czwartek, 07 kwietnia 2011 17:50

Przedszkole w OsiuPrzedszkole publiczne w Osiu informuje, e zgoszenia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 przyjmowane s do dnia 16 kwietnia 2011 r. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbdzie si w dniu 18 kwietnia, a lista dzieci przyjtych do przedszkola zostanie podana do wiadomoci rodzicw do dnia 20 kwietnia 2011 r.

 

czwartek, 07 kwietnia 2011 17:49

OsieDroga Osie - Krplewice jest jedn z najwaniejszych drg powiatowych w powiecie wieckim. Kadego dnia przemieszczaj si ni setki pojazdw osobowych i ciarowych - w wikszoci dojedzajcych do Osia i okolicznych wsi, ale te s to pojazdy z towarem i pracownikami, wyjedzajce z zakadw produkcyjnych w Osiu. Droga ta, to okno na wiat dla naszych mieszkacw i przedsibiorcw. To te droga dla licznych mieszkacw powiatu wieckiego zatrudnionych w zakadach przetwrstwa misnego, stalarniach i punktach handlowych i usugowych. Z roku na rok, zwaszcza po zimie, nawierzchnia drogi ulega silnej deprecjacji. Przestay pomaga dorane remonty, atanie dziur i naprawa poboczy.

Więcej:

czwartek, 07 kwietnia 2011 17:48

1 PROCENTMiesic kwiecie charakteryzuje si nasileniem liczby osb rozliczajcych podatek od osb fizycznych za poprzedni rok. Przy rozliczaniu podatku podatnik ma prawo przekaza 1% na rzecz organizacji poytku publicznego. W tegorocznej kampanii skadania PIT-w wypenienie wniosku jest jeszcze prostsze i polega wycznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego wybranej OPP oraz wysokoci kwoty na jej rzecz. Przekazania 1 proc. podatku nalenego dokonuje urzd skarbowy, na nasz wniosek wyraony w zeznaniu podatkowym.  Warunkiem przekazania kwoty 1 proc. jest opacenie w penej wysokoci podatku nalenego stanowicego podstaw obliczenia kwoty do przekazania na rzecz OPP, nie pniej ni w terminie dwch miesicy od upywu terminu dla zoenia zeznania podatkowego.

Więcej:

 

Strona 101 z 110

«PoczątekPoprzednia101102103104105106107108109110NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama