wtorek, 08 marca 2011 14:42

Wjt Gminy Osie informuje, e w najbliszych dniach na terenie Gminy Osie odbd si zebrania wyborcze sotysw i rad soeckich w soectwach gminy Osie. Poniej przedstawiamy harmonogram zebra.

Więcej:

 

GOK i Wdecki Park Krajobrazowy

środa, 19 stycznia 2011 16:28

Wdecki Park KrajobrazowyCay wiat pdzi w szalonym tempie. Postp technologiczny widoczny jest na kadym kroku. Coraz wicej firm i instytucji posiada swoje swoje strony internetowe. Podobnie si dzieje na naszym, lokalnym rynku. Strony internetowe urzedw gmin przestaj dominowa. Coraz czciej pojawiaj si systematycznie uzupeniane witryny internetowe z biecymi wydarzeniami. Informacje kulturalne, sportowe, ekologiczne lub z ycia lokalnych spoecznoci pojawiaj si codziennie na stronach www domw kultury, instytucji lub stowarzysze. Tak te si dzieje w Osiu. Na czoo wysuwaj si dwie strony internetowe warte polecenia....

Więcej: GOK i Wdecki Park Krajobrazowy

 

Gry i zabawy w Pruskich

wtorek, 18 stycznia 2011 09:30

W wietlicy w Pruskich systematyczne spotkania dla mieszkacw i ich dzieci stay si codziennoci. O tym e w. Mikoaj odwiedza dzieci w grudniu wiedz wszyscy, ale e w kolejnych miesicach take nie prnuje mogy si przekona dzieci podczas spotkania ze wietym Mikoajem, ktre odbyo si na pocztku stycznia (w dniu 09.01.2011r.) Tym razem Mikoaj obdarowa 32 -je dzieci paczkami - niespodziankami. W zamian dzieci pieway koldy i bray udzia w licznych grach.. Byy te konkursy dla dziewczynek - przyszywanie guzika, a dla chopcw plecienie warkocza. Najmodsze prboway gra w pik (balonem). Organizatorem gwiazdki by Pan Piotr Pilarski Sotys Pruskich, a sponsorami: Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie oraz Soectwo Pruskie.

Więcej: Gry i zabawy w Pruskich

 

wtorek, 18 stycznia 2011 09:39

OsieW minionym tygodniu w soectwie Osie rozstrzygnito kolejny konkursy na wiateczny wystrj wok swoich nieruchomoci. Jak zwykle, owietlone tysicami migoczcych wiateek drzewa, ogrodzenia, elewacje i dachy wzbudzay zaciekawienie ssiadw i przypadkowych osb. Z oddali wida, e z roku na rok ozdoby s nie tylko liczniejsze i bardziej kolorowe, ale te coraz czciej przedstawiaj mniejsze lub wiksze witeczne kompozycje. 

Więcej:

 

czwartek, 23 grudnia 2010 12:46

Nordic Walking - fot. Marek J. LejkO tym, e Nordic Walking mona uprawia o kadej porze roku przekonywali nas instruktorzy i instruktorki z Centrum Nordic Walking w Osiu. Nie tylko sowami, ale i czynem. Tu przed poudniem, 4 grudnia 2010 r. przed GOK-iem w Osiu zebraa si ponad 20-osobowa grupa sympatykw aktywnej formy spdzania czasu, jak s marsze z kijkami...

Więcej:

 

Radosna sobota w Pruskich

czwartek, 23 grudnia 2010 08:53

PruskieW sobot 4 grudnia wietlica w Pruskich  rozgrzana bya nie tylko ogniem z kominka, ale zapaem i  emocjami, ktre towarzyszyy 19 osobowej grupie dzieci w czasie pracy i zabawy. Wsplna zabawa zacza si od utworzenia pocigu do sw wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa", rozwizywania wierszowanych zagadek i zabawy w "Starego niedwiedzia". W ramach warsztatw dzieci i modzie zrobiy ozdoby witeczne, stroiki i  kartki . Maluchy  rysoway portrety  w. Mikoaja , kleiy kolorowe acuchy i robiy witeczne kartki ....

Więcej: Radosna sobota w Pruskich

 

Wyprawa w Himalaje

czwartek, 23 grudnia 2010 08:52

Ryszard BocianRyszard Bocian ponownie zdobywa najwysze gry wiata. Tegoroczn przygod wraz z omioma towarzyszami rozpocz 20 padziernika 2010 r. lotem do Nepalu. Celem wyprawy by Kusum Kanguru (6367m) od pnocnej strony. Gra mao znana, na ktr od 27 lat nikt nie zdecydowa si wchodzi. Prawdopodobnie te nie mia polskich zdobywcw...

Więcej: Wyprawa w Himalaje

 

czwartek, 23 grudnia 2010 08:51

Marek Lejk i Magorzata DombrowskaZimowy wieczr, w pitkowe popoudnie 3 grudnia 2010 r., zapowiada si w rytmach nostalgii, melancholii i rozwaa o yciu. Na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Ksiki, dziaajcego przy GOK Osie do wypenionej ogniem wiec sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu przybyo ponad trzydzieci osb. W ciszy i milczeniu wysuchali treci kilkudziesiciu utworw poetyckich Magorzaty Dombrowskiej z Osia i Marka J. Lejk z Miedzna.  Wystpujcym artystom akompaniowa na gitarze Micha Dombrowski....

Więcej:

 

czwartek, 23 grudnia 2010 08:50

Rada Gminy OsieW dniu 30 listopada 2010 r. w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbya si pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Osie. W trakcie majcych charakter organizacyjny obrad radni dokonali wyboru przewodniczcego i wiceprzewodniczcego rady oraz powoano stae komisje rady. Przewodniczcym Rady Gminy Osie VI kadencji zosta ponownie wybrany Roman Wakowski z Tlenia. Wiceprzewodniczcym Rady Gminy Osie zosta Lech Ryski z Osia...

Więcej:

 

czwartek, 02 grudnia 2010 15:42

Ogoszenie Wjta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi w sprawie projektu wieloletniego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na lata 2011 - 2015.

Więcej:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

środa, 01 grudnia 2010 16:41

Pruskie logoW sobot 27.11.2010 na zebraniu zaoycielskim mieszkacy wsi Pruskie  powoali do ycia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.    Jest to inicjatywa spoeczna 18 osobowej grupy mieszkacw, ktrej celem bdzie pozyskiwanie  funduszw, w tym rodkw unijnych,  m.in. na poszerzenie dziaalnoci wiejskiej wietlicy, miejsce zabaw dla najmodszych, zaplecze sportowe dla  modziey i dorosych,  upikszenie wsi  i dziaania  majce zintegrowa mieszkacw Pruskich, wspiera ich aktywno i umoliwi rozwj zainteresowa...

Więcej: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

 

poniedziałek, 22 listopada 2010 06:32

wybory samorzdoweW minionych wyborach samorzdowych  mieszkacy naszej gminy dokonali swoich wyborw - oddali gosy na tych, ktrych chcieli zobaczy w radzie gminy, w radzie powiatu, czy te sejmiku wojewdztwa. W wyborach tych okazali te swoje poparcie dla urzdujcego wjta - Michaa Grabskiego. Na niego zagosowao blisko 90 % mieszkacw, ktrzy wrzucili swj gos do urny. Takim wysokim poparciem dla swojej osoby i dokona za poprzednie lata mog cieszy si tylko nieliczni wjtowie w Polsce. Taki wynik, to nie tylko wyraz spoecznego poparcia, to take zobowizanie do jeszcze wikszego wysiku na rzecz naszej gminy - Gminy Osie...

Więcej:

 

czwartek, 18 listopada 2010 07:26

Koa - Osie 2010W trakcie obchodw wita Niepodlegoci kolejni nasi mieszkacy otrzymali wyjtkowe wyrnienie - zote i brzowe koa - statuetki "Zasuony dla Gminy Osie" przedstawiajce koa ze zaman osi. To najwysze wyrnienie za dziaalno na rzecz Gminy Osie.  Przyznawane s one bardzo rzadko i tylko wyjtkowym osobom naszej gminy. Osobom, ktre swoj prac, wysikiem i powiceniem na trwae wpisuj si w histori Osia i okolic powiatu, wojewdztwa i kraju. Podczas wita Niepodlegoci "Brzowe Koa" otrzymalii Boena i Marek Malinowscy z Osia, a "Zote Koa" odebrao kolejne maestwo: Wiesawa i Krzysztof Otlewscy z Osia (wczeniejsi laureaci Srebrnych K z 2006 r.). Znamiennym jest fakt, e tym razem statuetki przypady w udziale przedstawicielom brany drzewnej...

Więcej:

czwartek, 18 listopada 2010 07:25

Gos OsiaW tym tygodniu, w sprzeday pojawi si trzeci numer reaktywowanego Gosu Osia. Tym razem redakcja dokonaa przegldu wydarze z kilku ostatnich miesicy. Oprcz tekstw, nasze lokalne czasopismo obfituje w szereg zdj przedstawiajcych zdarzenia kulturalne, sportowe, spoeczne i gospodarcze. Ale o czym mwi wyraziste tytuy: Udany sezon Marcina, Bieganie jest w modzie, Festyn w Jaszczu, 20 lat samorzdu terytorialnego w Osiu, 25 lat firmy Gzella, Dni Osia i 30-lecie Stolarni Otlewski, Kanaliza tonca w bocie, Roczek Dyskusyjnego Klubu Ksiki, Remiza w ku dziaa ponad sto lat, Wojewdzki Konwent Wjtw w Tleniu, Medal dla Przewodniczcego, czy Leny Dwr odzyska dawny blask - moecie si przekona po przejrzeniu barwnego czasopisma...

Więcej:

 

poniedziałek, 15 listopada 2010 09:49

Gmina Osie - Niepodlego 2010Kolejna rocznica wita Niepodlegoci obchodzona bya w uroczycie w caym kraju. Nie inaczej byo w Gminie Osie. Cao obchodw rozpocza si Msz wit celebrowan przez Ks. Konrada Baumgarta i Ks. Stefana Kukliskiego w Kociele Parafialnym w Osiu. Nastepnie delegacje i radni Rady Gminy Osie  zoyli kwiaty na mogiach pomordowanych w okresie II wojny wiatowej. Szczeglny charakter przybraa uroczysto zoenia wiecw przez delegacje poszczeglnych instytucji i zakadw pracy z terenu naszej gminy przy tablicy powiconej mieszkacom Osia, ktrzy w latach 1939-1945 za wiar i ojczyzn oddali swoje ycie...

Więcej:

wtorek, 09 listopada 2010 22:52

Mirosaw Gzella - OsieW miniony pitek, podczas uroczystoci z okazji jubileuszu 20 - lecia samorzdu gminnego,  Micha Grabski i Roman Wakowski wrczyli Zote Koa maestwu Mirosawie i Mirosawowi Gzella z Osia. Przypomnijmy, wczeniejszym laureatom Srebrnych K z 2006 r. Pastwo Gzella, odbierajc statuetk nie ukrywali wzruszenia. Ich firma, ktra w tym roku obchodzia 25-lecie dziaalnoci, na trwae wpisaa si w krajobraz Osia, powiatu, wojewdztwa i kraju. Mimo kryzysu trwajcego na wiecie umocnia swoj pozycj, rozbudowujc zakad, a jednoczenie nie zapominajc o pomocy wielu organizacjom pozarzdowym dziaajcym na terenie gminy i powiatu. Gratulujemy!

Więcej:

 

wtorek, 09 listopada 2010 21:09

M. Grabski i R. WakowskiW pitek, 5 listopada 2010r. bylimy wiadkami jubileuszu 20 - lecia samorzdu gminnego w Osiu. Z tej okazji w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbya si niezwyka uroczysto, w ktrej udzia wzili obecni i byli radni Rady Gminy Osie, obecny i byli wjtowie gminy, byli i obecni sotysowie oraz pracownicy Urzdu Gminy Osie. Prelekcj podsumowujc dokonania Rady na przestrzeni 20 lat wygosi Przewodniczcy Rady Gminy Osie Roman Wakowski, natomiast osignicia spoeczne i gospodarcze gminy przestawi Wjt Gminy Osie Micha Grabski...

Więcej:

Grzybek - kolejne miejsce rekreacji

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:40

Grzybek, gm. Osie - fot. Marek J. LejkO planach budowy miejsca rekreacji w Grzybku pisalimy ju wczeniej. Wybudowany we wrzeniu br. obiekt przy Orodku Nadlenictwa Osie jest ju od kilku tygodni uytkowany przez wci licznych o tej porze spacerowiczw, rowerzystw i innych zwolennikw aktywnego wypoczynku. Jestemy przekonani, e kiedy przyjdzie wiosna, teren zabudowany zadaszonymi wiatami, z miejscem na ognisko i urzdzonym boiskiem do piki plaowej zattni gwarem dzieci, modziey i dorosych. Dla osb niepenosprawnych, a do nowych wiat, wybudowany zosta dogodny podjazd z kostki brukowej... 

Więcej: Grzybek - kolejne miejsce rekreacji

 

Strona 102 z 110

«PoczątekPoprzednia101102103104105106107108109110NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama