Ogrody w naszej gminie nagrodzone

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:40

W roku biecym ju po raz pity komisja w skadzie: Pani Danuta Noga, Pani Felicja Han i Pan Henryk Guzman oceniaa estetyk ogrodw i posesji w ramach konkursu ?Estetyczna zagroda, adna posesja? organizowanego pod patronatem Przewodniczcego Rady Gminy Osie Romana Wakowskiego. Wytypowanie najlepszych ogrodw nie byo dla komisji atwym zadaniem, poniewa z roku na rok nasze ogrody i posesje s coraz adniejsze, a do konkursu przystpuje coraz wicej mieszkacw gminy. Komisja zdecydowaa si na ujcie laureatw w 3 kategorie i tak do pierwszej zaliczono 10 osb, do drugiej 17 oraz do trzeciej 16.

Więcej: Ogrody w naszej gminie nagrodzone

 

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:39

Kapliczka w PruskichKapliczka przydrona w Pruskich - zniszczona w czasie II wojny, decyzj i wsplnym wysikiem mieszkacw wsi  zostaa odbudowana niemal w swoim historycznym miejscu. Zakoczenie jej budowy i powicenie w padziernikow niedziel, byo mi uroczystoci, uwietnion przez wystp chru Chorus Osensis. Pikna soneczna pogoda zachcia do przyjcia take wielu mieszkacw ssiednich wsi Wierzchw i Zdrojw, cznie z ich sotysami. Mieszkacy Pruskich, ktrzy dopisali i rodzinnie i w komplecie, mogli pniej wysucha dalszej czci koncertu chru.

Więcej:

 

Pierwsi radni w Gminie Osie

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:34

Wakowski Roman

Jeszcze nie poszlimy do urn, jeszcze nie wydrukowano kart do gosowania, a w ju w gminie mamy pierwszych radnych. Jak czytamy w obwieszczeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Osiu z dnia 2 listopada 2010 r.  o obsadzeniu mandatw radnych Rady Gminy Osie bez gosowania w okrgu wyborczym nr 4. W tym okrgu utworzonym dla wyboru Rady Gminy Osie i obejmujcym 3 mandaty, Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowaa 3 kandydatw na radnych. Byli nimi: Wojciech Kater, Jerzy Spychalski i Roman Wakowski - wszyscy z ogromnym dorobkiem pracy w samorzdzie gminnym, a jednoczenie radni obecnej kadencji. Wczeniej, bo 23 padziernika GKW wezwaa komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgosze list kandydatw na radnych w okrgu wyborczym Nr 4. Mimo przeduonego terminu zgaszania kandydatw aden komitet nie zgosi dodatkowych osb na swoje listy.

Więcej: Pierwsi radni w Gminie Osie

 

środa, 03 listopada 2010 00:32

Wybory samorzdowe 2010Szybkimi krokami zbliaj si kolejne wybory samorzdowe. 21 listopada 2010 roku wybiera bdziemy wjta, radnych gminnych, radnych powiatowych i radnych sejmiku samorzdowego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. To od naszego wyboru zaley, kto bdzie nami rzdzi przez nastpne cztery lata. Przez 20 lat funkcjonowania samorzdu przekonalimy si, e tylko ludzie czynu s w stanie budowa wielko i potg naszej gminy oraz si powiatu i wojewdztwa. My musimy tylko dokona mdrego wyboru... Rwnolegle do uchwa i obwieszcze wyborczych, poniej przedstawiamy kandydata na wjta (jednego, brak kontrkandydatw)  i  kandydatw na radnych Gminy Osie (wg zgosze komitetw wyborczych) w odniesieniu do obwodw gosowania....

Więcej:

 

Halloween w Osiu

poniedziałek, 01 listopada 2010 10:56

Halloween w OsiuWelcome everybody! Hello! Witamy wszystkich serdecznie! - tymi sowami, w dniu 28 padziernika 2010 r., uczniowie klasy IIIa ze Szkoy Podstawowej w Osiu rozpoczli program pn. ''Zwyczaje zwizane ze witem Halloween''. W ciemnociach i mrocej krew w yach muzyce, na scenie Gminnego Orodka Kultury w Osiu pojawiy si niesamowite postacie. W widowiskowy sposb przybliyy zebranym na sali (komplet widzw, zajte nawet miejsca stojce) genez zwizananego z maskarad i odnoszcego si do wita zmarych zwyczaju...

Więcej: Halloween w Osiu

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Osie

piątek, 29 października 2010 08:58

XXXIV Sesja Rady Gminy OsieW dniu 26.11.2010 r. w sali Gminnego Orodka KUltury w Osiu odbya si XXXIV Sesja Rady Gminy Osie. Tym razem nasi radni podejmowali kilkanacie uchwa zwizanych z biec i przyszoroczn dziaalnoci gminy, takich jak: zmiany w budecie na rok 2010, zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2013, przystpienie do parnerstwa w realizacji projektu ''Przez dobr edukacj ku lepszej przyszoci''

Więcej: XXXIV Sesja Rady Gminy Osie

 

piątek, 22 października 2010 23:54

Micha Grabski - fot. Marek J. LejkW pitkowe popoudnie - 22.10.2010 roku w Gminnym Orodku Kultury w Osiu Pani Zofia Partyka zorganizowaa Zebranie Soectwa Osie. Powodem zwoania zebrania bya potrzeba wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowoci Osie, zwizanych z nowymi konkursami o dofinansowanie zada ze rodkw unijnych.

Więcej:

 

Mini Orlik 2012 w Brzezinach

piątek, 22 października 2010 23:06

Brzeziny - zebranie wiejskie. Fot. Marek J. LejkW wtorek, 19 padziernika 2010 r. we wsi Brzeziny odbyo si zebranie soeckie na ktrym sotys wsi Dariusz Bocian podsumowa mijajcy rok. A by to rok udany dla mieszkacw soectwa, bowiem w czerwcu uzyskali moliwo przyczenia si do sieci kanalizacyjnej, a we wrzeniu br. po obu stronach drogi przebiegajcej przez wie pooone zostay chodniki z kostki brukowej. W ten sposb mieszkacy zyskali nie tylko bezpieczestwo, ale i popraw estetyki wsi. Teraz wiele zaley od nich samych. Temu te suyo ostatnie zebranie, w ktrym uczestniczy Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie i Micha Grabski - Wjt Gminy Osie...

Więcej: Mini Orlik 2012 w Brzezinach

 

Niebezpieczna substancja w UG Osie

piątek, 15 października 2010 06:23

Ewakuacja w OsiuW dniu 23.09.2010 r. okoo poudnia wadze Urzdu Gminy Osie otrzymay alarmujc wiadomo. W budynku urzdu iidentyfikowano niebezpieczn substancj, mogc zagrozi yciu pracownikw i osb zaatwiajcych w tym dniu swoje sprawy.  W chwil po otrzymaniu informacji  Micha Grabski -Wjt Gminy Osie zarzdzi ewakuacj budynku. W czasie, kiedy pracownicy Urzdu Gminy, Gminnego Zakadu Komunalnego i Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej oraz pozostae osoby gromadzili si na parkingu, na miejscu pojawiy si lokalne suby - Policja i Stra Poarna...

Więcej: Niebezpieczna substancja w UG Osie

 

XXI Oskie Biegi

piątek, 15 października 2010 06:22

XXI Oskie Biegi25 wrzenia br. blisko 450 uczestnikw wzio udzia w wielkim sobotnim bieganiu na stadionie sportowym w Osiu. Historyczne ju, XXI Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego przycigny do Osia zawodnikw z Bukowca, Brzezin, Drzycimia, Korytowa, Krplewic,  Lniana, Osieka, Osia, Siemkowa, Szlachty, liwic, wiecia, Wierzchw, Lipinek, Rychawy i Nowego. Konkurencje rozegrane zostay w 11 kategoriach: dystans 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400  z podziaem na obie pci....

Więcej: XXI Oskie Biegi

 

Nowe chodniki w Brzezinach

piątek, 24 września 2010 08:56

Nowe chodniki - Brzeziny, gm. OsieW roku ubiegym w Brzezinach Gmina Osie wybudowaa kanalizacj sanitarn oraz wykonaa modernizacj sieci wodocigowej ( wymiana rur azbestowych i wykonanie nowych przyczy wody). Jednoczenie  kosztem 160 tys. z pooono now nawierzchni asfaltow. W tym roku przysza kolej na wykonanie chodnikw. Wzdu caej jezdni, po obu stronach, uoono z kostki betonowej nowe chodniki o dugoci ok. 700 mb. Koszt budowy chodnikw z krawnikami i odwodnieniem ulicy wynis prawie 170 tys. z z czego poow sfinansowao Starostwo Powiatowe w wieciu. Mamy nadziej, i nowe chodniki przyczyni si do wygody pieszych, poprawi bezpieczestwo, w szczeglnoci dzieci dochodzcych do szkoy oraz poprawi estetyk wsi. (Tekst: M.J.G.)

Więcej: Nowe chodniki w Brzezinach

 

czwartek, 09 września 2010 06:54

Doynki gminne w Osiu - fot. Marek LejkKolejny raz w naszej gminie bylimy wiadkami rolniczego wita. Niedzielne obchody doynkowe rozpocza msza w. w kociele parafialnym w Osiu. Uroczysty korowd z wiecem przygotowanym przez rolnikw wsi Pruskie przeszed ulicami Osia. Hymn i przekazanie wieca wraz z chlebem upieczonym z tegorocznych zb Gospodarzowi Doynek, panu Romanowi Wakowskiemu zakoczyo cz oficjaln. Po niej R. Wakowski, starym zwyczajem dzieli si chlebem z obecnymi na stadionie uczestnikami rolniczego wita. W tym czasie nastpiy wystpy artystyczne i konkursy. Na pocztek zaprezentowa si zesp ?Chabry? dziaajcy przy Gminnym Orodku Kultury...

Więcej:

 

Otwarcie tras Nordic Walking w Nowem

czwartek, 09 września 2010 05:13

Nordic Walking w Nowem nad Wis - fot Marek J. LejkW dniu 22 sierpnia 2010 roku nasi mieszkacy - instruktorzy i sympatycy z Centrum Nordic Walking Bory Tucholskie - we wsppracy z Miejsko-Ludowym Klubem Sportowym ''Wisa'' w Nowem oraz Powiatem Tucholskim i Gmin Nowe uczestniczyli w otwarciu dwch tras nordic walking. W uroczystym spotkaniu uczestniczya Marzena Kempiska - Starosta Powiatu wieckiego i Stanisaw Butyski - Burmistrz Miasta Nowe.  Impreza bya bardzo dobrze przygotowana przez czonkw sekcji Nordic Walking przy dziaajcych przy Klubie ''Wisa'' oraz Mirosawa Jend - prezesa klubu MLKS Nowe i Elbiet Kucisk - skarbnika MLKS Wisa Nowe.

Więcej: Otwarcie tras Nordic Walking w Nowem

piątek, 20 sierpnia 2010 20:10

o puchar Wjta Gminy - fot. Marek J. LejkI Turniej Siatkwki Plaowej Mikstw o puchar Wjta Gminy Osie okaza si jedn z najsilniej obsadzonych imprez sportowych w regionie. W turnieju uczestniczyli takie gwiazdy siatkwki jak: Piotr Gabrych (uczestnik igrzysk olimpijskich, wielokrotny reprezentant Polski, mistrz Polski, zdobywca nagrody dla najlepszego siatkarza w Polsce), Ania Hohn - aktualna Akademicka Mistrzyni Polski , Piotr Ilewicz - aktualny akademicki wicemistrz Polski, Marcin Konkel - aktualny Mistrz Szwecji , Katarzyna Wenerska - aktualna reprezentantka juniorskiej kadry siatkarek, no i mistrz turniejw w Tleniu i regionie - Tomasz Wooszuk.

Więcej:

 

piątek, 20 sierpnia 2010 20:08

Maraton kajakowy - fot. Marek J. LejkW dniach 13-15 sierpnia 2010 roku po raz kolejny odby siXIII Oglnopolski Maraton Kajakowy ?Zapora ur 2010? GRAND PRIX PZK zaliczany do Grand Prix Polskiego Zwizku Kajakarskiego. Juw pitek, od porannych godzin, mona byo zauway w naszych okolicach wiele samochodw z kajakami na dachu lub na przyczepie i zmierzajcych w jednym kierunku ? zmodernizowane w tym roku pole biwakowe do obsugi spyww kajakowych w urze. Z godziny na godzin profesjonalni kajakarze, amatorzy i turyci gromadnie rozbijali namioty. Ci ktrzy brali udzia w maratonie w latach poprzednich zdumieni byli, tak znaczn metamorfoz naszego nowego pola biwakowego.

Więcej:

piątek, 20 sierpnia 2010 20:07

Festyn w Jaszczu - fot. Marek J. LejkW minion sobot, 14 sierpnia br. na boisku sportowym w Jaszczu odby si kolejny, tradycyjny ju Festyn pn. "Jaszcz - nasz dom, rodzina, wsplnota". Organizatorami Festynu byli: Irena Kozowska - sotys wsi Jaszcz wraz z Rad Soeck i mieszkacami i Gminny Orodek Kultury w Osiu. Jak zwykle dopisaa pogoda, uczestnicy i zaproszeni gocie. Cao rozpocza si meczem pikarskim pomidzy druynami juniorw i seniorw, w ktrym dowiadczenie dao zwycistwo dojrzaym zawodnikom i to oni otrzymali Puchar Wjta Gminy Osie.

Więcej:

 

piątek, 13 sierpnia 2010 06:03

Tle - pika plaowaPika plaowa coraz silniej podbija Gmin Osie i ma ku temu powody. Z kadym rokiem w naszych miejscowociach przybywa boisk do siatkwki plaowej. Jako pierwsze, takie boisko powstao w Tleniu. Pniej przy play w Grzybku, a najnowsze na polu biwakowym w urze. Istnienie boiska sprawia, e chtnych do uprawiania tej dyscypliny sportu nie brakuje. W niedziel, 8 sierpnia br. na play w Tleniu odby si ju III Turniej Piki Plaowej o Puchar Wjta Gminy Osie. Organizatorem turnieju byo Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe...

Więcej:

Osie - Piknik z TVP Bydgoszcz

poniedziałek, 09 sierpnia 2010 18:17

Osie - TVP BydgoszczW dniu dzisiejszym (wiiadomo poniej) zamiecilimy fotoreporta z ubiegotygodniowej wizyty w bydgoskim orodku telewizyjnym, podczas ktrego Gmina Osie prezentowaa swoje walory turystyczne. W tym artykule opisujemy inny program nagrany w dniu 3 lipca br., w ktrym TVP Bydgoszcz ukazuje Osie, mieszkacw gminy i firm ''Gzella'' podczas Pikniku z okazji 25-lecia powstania firmy ''Gzella'' w Osiu. Program jest dostpny na witrynie internetowej Oddziau TVP Bydgoszcz. Piknik w Osiu znalaz si wrd piknikw prezentowanych w kilku miastach naszego wojewdztwa, takich jak: Tuchola, Inowrocaw, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Brodnica, Kcynia, Barcin...

Więcej: Osie - Piknik z TVP Bydgoszcz

 

Strona 103 z 110

«PoczątekPoprzednia101102103104105106107108109110NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama