wtorek, 22 września 2009 09:38

Festyn w ku - 2009W sobot, 11 lipca br. przy wietlicy wiejskiej w ku odby si festyn. W licznych grach i zabawach indywidualnych i zespoowych wziy udzia dzieci i modzie z ka i okolic. Atrakcj w postaci przejadzek konnych zapewni Jerzy Truszkowski. Organizatorami imprezy bya Ochotnicza Stra Poarna w ku oraz wietlica Wiejska. Do pnych godzin nocnych taczcym parom przygrywa zesp STRING'S.

zobacz zdjcia z wykonaniu W. Katera >>>

Publikowane: 2009-07-24

 

wtorek, 22 września 2009 09:30

Dzie Dziecka - Pruskie 2009W sobot 30 maja Dzieci z Soectwa Pruskie witoway Dzie Dziecka. Byy gry i zabawy, loteria fantowa a dla ciaa sodycze, kiebaski i grochwka oraz duo lemoniady. To wszystko byo moliwe za spraw sponsorw : Banku Spdzielczego w Osiu, Pani Katarzyny Sworowskiej wacicielki sklepu w Pruskich oraz Rady Soeckiej. Organizacj caoci zaj si Sotys Pan Piotr Pilarski.

zobacz zdjcia w wykonaniu Alfreda Turzyskiego>>>

Publikowane: 2009-07-09

 

wtorek, 22 września 2009 09:27

Pika plaowa - Osie 2009 - fot. Marek J. LejkTegoroczny turniej obfitowa w niespodzianki. Pierwsz z nich by rekord iloci uczestnikw, bowiem w tym roku na play w Tleniu stawio si 14 druyn z caego kraju. Drug z niespodzianek bya sprzyjajca pogoda pozwalajca na przeprowadzenie rozgrywek. Przypomnijmy, wczeniej padao cay tydzie. Rwnie deszcze paday nazajutrz. Jak i z kim organizatorzy to zaatwili, tego si nie dowiemy. Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu - organizator turnieju i festynu na rozpoczcie sezonu wodnego oprcz emocji sportowych zapewni wiele dodatkowych atrakcji, z ktrych korzystali nie tylko zawodnicy, ale i licznie zebrani kibice. W tegorocznym turnieju zwycizcami okazali si reprezentanci Gdyni - Tomasz Wooszuk i Jacek Patoa. Puchar za drugie miejsce pojecha do Bydgoszczy. Wywalczyli go Marcin Pawlak i Marcin Koziczak. Najbliej, bo do wiecia trafi puchar za trzecie miejsce. Z rk Michaa Grabskiego - Wjta Gminy Osie odebrali go Bartosz Rybka i Pawe Skwierawski. Wszystkim zwycizcom gratulujemy, a tym ktrzy znaleli si poza podium, yczymy sukcesw w przyszym roku.

Publikowane: 2009-06-26

 

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu

wtorek, 22 września 2009 09:24

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w TleniuWdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu rozpoczo od mocnego, a cilej szybkiego akcentu. Na rozpoczcie sezonu turystycznego nasi ratownicy wystarali si o profesjonalny sprzt do ratowania ycia na wodzie. Szybka motorwka z potnym 30-to konnym silnikiem daje poczucie bezpieczestwa. W sprawnych rkach sternikw motorowodnych, o czym przekonalimy si uczestniczc w pokazie sprztu, pokonanie nawet duych odlegoci trwao zaledwie chwil. Jak mwi Witold Guber - prezes Wdeckiego WOPR - Motorwka spenia bdzie gwnie zadanie profilaktyczne, i oby nie musiaa (odpuka w niemalowane drewno) uczestniczy w akcji ratowniczej.
W miniony weekend na kpielisku w Tleniu odby si kurs ratownikw wodnych, w ktrym wzio udzia ponad 10 mieszkacw gminy. To kolejny element dziaalnoci naszych ratownikw. Jestemy przekonani, e dziki tym dziaaniom wzronie poczucie bezpieczestwa na wodach rzeki Wdy i Zbiornika urskiego.

Publikowane: 2009-06-26

 

wtorek, 22 września 2009 09:21

Zesp Szk w Osiu - fot. Marek J. LejkW tym roku najmodsi uczniowie Szkoy Podstawowej w Osiu rok szkolny zakoczyli na scenie Gminnego Orodka Kultury w Osiu. Trzy wystpy (w tym jeden dla rodzicw) w jednym dniu dali uczniowie klasy Ia. Taneczno-wokalny wystp wraz z dziemi przygotowaa Radosawa Grabska - wychowawczyni klasy Ia.
Takie piewajce podejcie do szkoy cieszy nie tylko uczniw. Sceniczny wystp zbieg si bowiem z ogoszeniem wynikw z testu gimnazjalnego. Nasi uczniowie nie maj kompleksw i rednimi wynikami bij na gow wiele placwek miejskich w caym kraju. Zesp Szk w Osiu od lat utrzymuje si w czowce placwek, wiodcych prym w powiecie, uzyskujc rednie wyniki wysze od redniej powiatowej, wojewdzkiej i bardzo zblione do krajowej. I tak na egzaminie gimnazjalnym: W czci matematyczno-przyrodniczej redni wynik w naszej szkole to 30,19 (na 50 punktw moliwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie wieckim-23,45; w wojewdztwie kujawsko-pomorskim-25,14; w kraju-26,03. W czci humanistycznej redni wynik w naszej szkole to 31,62 (na 50 punktw moliwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie wieckim-28,78; w wojewdztwie kujawsko-pomorskim-31,00; w kraju-31,67. Rwnie dobre wyniki s z jzyka angielskiego, ktry w tym roku szkolnym po raz pierwszy pojawi si na egzaminie gimnazjalnym oraz ze sprawdzianu szstoklasistw.
Wszystkim uczniom i nauczycielom yczymy sonecznych wakacji.

Publikowane: 2009-06-25

 

wtorek, 22 września 2009 09:19

Nordick Walking- Bory TucholskieNordick Walking- Bory TucholskieLokalna Grupa Dziaania "BORY TUCHOLSKIE" ogosia wyniki konkursu "IMPREZY SIECIUJCE" zoorganizowanego dla organizacji pozarzdowych z terenu Borw Tucholskich. Spord 15 wnioskw o finansowanie, projekt pt. "Popularyzacja NORDIC WALKING jako wzbogacenie oferty aktywnego wypoczynku na terenie Borw Tucholskich", zoony przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Osie sklasyfikowany zosta na 3 miejscu. Tym samym uzyska on dofinansowanie w kwocie 5 000 z. przeznaczone na szkolenie liderw Nordic Walking, organizacj wsplnych treningw oraz popularyzacj NW w Borach Tucholskich.


Wicej na stronie www.wBorachTucholskich.pl >>>

Publikowane: 2009-06-05

 

wtorek, 22 września 2009 09:18

Dzie Dziecka - ur 2009 - fot. Marek J. Lejkwito dziecka obchodzone jest w caym kraju niezwykle uroczycie. Tak te byo na zaporze w urze. Wzorem poprzednich lat Gminny Orodek Kultury w Osiu wraz z Rad Soeck wsi Wakowiska, Polskim Zwizkiem Wdkarskim - Koo Terenowe w Osiu i Bractwem Czarnej Wody zorganizowa festyn sportowo-rekreacyjny w urze. Przed oficjalnym rozpoczciem obchodw Dnia Dziecka rozegrano Rodzinne Zawody Wdkarskie. Pniej przyszed czas na liczne konkurencje sportowe, a zgodniali mogli si posili przy grillu. Sponsorami imprezy byli nasi przedsibiorcy: Jarosaw Jarecki i Ireneusz Kujawa. Zawodom wdkarskim przewodniczy Aleksander Willim, natomiast zawody sportowe prowadzi i sdziowa Grzegorz Wardacki.

Zobacz take na stronie www.gok.osie.pl >>>

Publikowane: 2009-06-05

 

wtorek, 22 września 2009 09:16

Dzie Matki - Osie 2009Liga Kobiet Polskich do udziau w tegorocznym wicie Matki zaprosia tancerzy z Bydgoszczy i wokalistw z naszej gminy. Taneczno - piewny spektakl w wykonaniu modych artystw wywoa aplauz na sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu.
Teksty piosenek o najwaniejszej osobie w naszym yciu sprawiy, e na twarzach zebranych Pa pojawio si wzruszenie, a gromkie brawa dla wykonawcw byy dowodem, e koncert wszystkim si podoba.
Oddzielne yczenia wszystkim obecnym Paniom, w imieniu swoim i radnych Rady Gminy Osie, na rce Zofii Malinowskiej (Przewodniczcej LKP w Osiu) zoy Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy.

Publikowane: 2009-06-05

 

Gmina Osie...regionalny "EDEN"

wtorek, 22 września 2009 09:09

Centrum Nordick Walking Bory Tucholskie"Centrum Nordick Walking- Bory Tucholskie" zwyciy w regionalnym etapie (w Wojewdztwie Kujawsko-Pomorskim) konkursu European Destinations of Excellence.
EDEN to Midzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje zapocztkowany przez Komisj Europejsk w 2006 roku.
Tegoroczna edycja powicona jest obszarom chronionym, ktre s czci obszarw Natura 2000 i s powizane z rnorodnymi formami ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Nagrodzony przez Kujawsko-Pomorsk Organizacj Turystyczn produkt to "Centrum Nordick Walking- Bory Tucholskie" , zwycizca jest automatycznie nominowany do etapu oglnopolskiego. Uroczyste wrczenie nagrody nastpi podczas Obchodw Wojewdzkich wiatowego Dnia Turystyki w Brodnicy- 9 padziernika 2009 roku. Oficjalne rozstrzygnicie etapu oglnopolskiego nastpi w czerwcu. Trzymamy kciuki!

Wicej informacji znajdziesz na www.wBorachTucholskich.pl >>>

Publikowane: 2009-05-27

 

wtorek, 22 września 2009 08:45

50 lecie wice kapaskich - ek 20093 maja w ku odbya si niezwyka uroczysto. W tym dniu przypada nie tylko rocznica Konstytucji, ale i odpust parafialny Matki Boej Krlowej Polski - patronki parafii w ku. Sum odpustow odprawili kapani obchodzcy 50 lecie wice kapaskich: Ks. Kanonik Jerzy Wadoch z Osia, ks. Proboszcz Stefan Gra z Lipinek, o. Feliks Powiardowski z Laskowic. We mszy uczestniczy rwnie ks. proboszcz Jzef Trybul z Drzycimia. Kazanie wygosi o. Sawomir Bella - wicerektor Domu Misyjnego z Laskowic. Po mszy jubilatom zoono yczenia i wizanki kwiatw.
Rwnoczenie, swoj 45 rocznic wice kapaskich obchodzi Ks. Stefan Kukliski - proboszcz z ka. Msza odpustowa staa si te okazj do podkrelenia zasug Ks. Stefana Kukliskiego dla naszego spoeczestwa. Micha Grabski - Wjt Gminy Osie z Romanem Wakowskim - Przewodniczcym Rady Gminy wrczyli ks. Kukliskiemu zot statuetk herbu Gminy Osie. To druga w historii gminy (pierwsz otrzyma Ks. Kanonik Jerzy Wadoch z Osia) zota statuetka wrczona mieszkacowi gminy. Oddzielne yczenia i dary zoyli parafianie. Podczas mszy w. piewa i gra miejscowy zesp muzyczny.
W uroczystoci uczestniczyli kapani Dekanatu Jeewskiego oraz Ks. proboszcz Andrzej Koss ze liwic.

Publikowane: 2009-05-20

 

wtorek, 22 września 2009 08:44

Imprezy na OrientacjWe wspdziaaniu z Bractwem Czarnej Wody, Zespoem Szk w Osiu oraz 7 Druyny Harcerskiej ?Azymut? im. Szarych Szeregw w kwietniu br.rozpocz swoj dziaalno Klub Imprez na Orientacj ?Azymut? Osie. Nalecy do niego uczniowie z Osia w ostatnim czasie kilkakrotnie startowali w imprezach Pucharu Borw Tucholskich (np. Bielowszczak w Lipinkach i Pierwiosnki koo Czarnej Wody oraz MnO ?Wormsak? w Bytoni). Rozegrano te pierwszy etap mistrzostw Gminy Osie w Marszach na Orientacj z udziaem prawie czterdziestu uczniw ?podstawwek? z Osia i Brzezin oraz ponad dwudziestu gimnazjalistw.
Kilku czonkw Klubu (dorosych i modziey) zdobywa uprawnienia Organizatora InO. Zapraszamy chtnych, szczeglnie uczniw szk rednich oraz do-rosych z gminy Osie, do startw w naszych imprezach oraz do reprezentowania naszego rodowiska w zawodach rnego szczebla. Zgoszenia przyjmuje Jzef Malinowski z Osia.

Publikowane: 2009-05-14

 

wtorek, 22 września 2009 08:43

Centrum Nordic Walking Bory TucholskieW sobot, 2 maja bylimy wiadkami niezwykego w Borach Tucholskich i Kociewiu wydarzenia turystycznego realizowanego wg projektu "Szlaki Nordic Walking - rozwj turystyki w Powiecie wieckim" zainicjowanego przez Starostwo Powiatowe w wieciu, Gmin Osie oraz Nadlenictwo Osie i Nadlenictwo Trzebciny. W formie Festynu -Pikniku w Tleniu wodarze naszych samorzdw: starosta wiecki Marzena Kempiska, wjt Gminy Osie Micha Grabski, przewodniczcy Rady Gminy Osie Roman Wakowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Law Pastwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek i nadleniczowie: Marek Sobczak i Piotr Kasprzyk oraz Edward Semrau i Alicja Bobiska - przedstawiciele brany turystycznej z Tlenia odsonili jedn z tablic na szlakach Nordic Walking. Wraz z instruktorami na trasy NW w Tleniu wyruszyo ponad 150 osb, z rnych stron naszego regionu i w rnych kategoriach wiekowych. To drugie, tak zorganizowane w Polsce centrum Nordic Walking. Jestemy przekonani, e nowa forma aktywnego wypoczynku z kadym miesicem zyska nowych zwolennikw. Cao pikniku zakoczya si pn noc, piewem i tacami przy dwikach zespow muzycznych.
Szlaki Nordic Walking w Borach Tucholskich ju oficjalnie zapraszaj wdrowcw z kijkami.

Publikowane: 2009-05-04

Wicej na www.cit.osie.pl >>>
Wicej na www.wBorachTucholskich.pl >>>

 

Strona 110 z 110

«PoczątekPoprzednia101102103104105106107108109110NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama