Polowania zbiorowe - KŁ "WDA"

poniedziałek, 21 stycznia 2019 07:24

OsieZarząd Koła Łowieckiego nr 89 "WDA" w Laskowicach informuje, że na terenie obwodu łowieckiego nr 19 odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe na dziki, jeżeli prawo na to zezwoli. Polowania odbędą się w dniach 26-27.01.2019 r., 02-03.02.2019 r., 09-10.02.2019 r. i 16-17.02.2019 r. Zbiórka: Spławie. Godzina rozpoczęcia: 8.00.

 

Wielkiemu Prezydentowi, Wielkiemu Polakowi...

piątek, 18 stycznia 2019 15:01
 

Noworoczne spotkanie w Osiu

piątek, 18 stycznia 2019 13:22

OsieW Święto Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie władz samorządowych Gminy Osie z przedstawicielami instytucji, środowisk kulturalnych, społecznych i przedsiębiorców. Tradycyjnie też uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą w kościele parafialnym w Osiu, odprawioną przez ks. Konrada Baumgarta - proboszcza oskiej parafii. W Sali widowiskowej GOK zebranych gości przywitał Roman Waśkowski - Przewodniczący Rady Gminy wraz z Michałem Grabskim - Wójtem Gminy Osie.

Więcej: Noworoczne spotkanie w Osiu

 

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

piątek, 18 stycznia 2019 11:51

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych,
które obsługują płatników składek

Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych

Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także pojawią się nowe.

Płatnik składek będzie przekazywać dodatkowy raport w zestawie dokumentów rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy.


Więcej: Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

 

Komunikat do przedsiębiorców

piątek, 18 stycznia 2019 11:44

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Więcej: Komunikat do przedsiębiorców

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 17 stycznia 2019 13:36

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nieodpłatna pomoc prawna

wtorek, 15 stycznia 2019 11:04

OsieOd 1 stycznia 2019 roku REJESTRACJA przed wizytą u prawnika JEST OBOWIĄZKOWA. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można zgłosić: przez internet na stronie: www.csw.pl/pomoc-prawna/     lub telefonicznie pod nr tel. +48 52 56 83 333. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Więcej: Nieodpłatna pomoc prawna

 

Przypomnienie o przeglądach i czyszczeniu kominów

piątek, 11 stycznia 2019 14:41

OsieW związku z trwającym okresem grzewczym Wójt Gminy Osie przypomina przepisy prawne nakładające na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dwa obowiązki: przeglądu oraz czyszczenia przewodów kominowych.

Więcej: Przypomnienie o przeglądach i czyszczeniu kominów

 

Polowania zbiorowe - KŁ "Szarłata"

piątek, 11 stycznia 2019 14:35

OsieZgodnie z uchwałą 304/BY/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, Zarząd Koła Łowieckiego nr 86 "Szarłata" informuje o polowaniach zbiorowych na dziki i drapieżniki. Polowania odbędą się w dniach 19.01.2019 r. i 26.01.2019 r. na terenie leśnictw: Smolarnia, Zacisze i Wygoda. Prowadzący: Michał Chmara, Krzysztof Nawrocki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na:"Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

piątek, 11 stycznia 2019 13:44

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”.

Więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na:"Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

 

Uwaga! Producenci Rolni posiadający bydło !!!

czwartek, 10 stycznia 2019 14:32

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy posiadający bydło mają możliwość zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego na rok 2019.


Więcej: Uwaga! Producenci Rolni posiadający bydło !!!

 

Praca dla informatyka

czwartek, 10 stycznia 2019 12:48

OsieWójt Gminy Osie ogłasza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i promocji. Pełna treść ogłoszenia, w tym wymagania, zakres obowiązków i warunki pracy oraz wymagane dokumenty, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej >>>. Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6, pok. Nr 10 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Nabór na stanowisko ds. informatyki i promocji” w terminie do 28 stycznia 2019 r. godz. 13.00. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Osie.

 

Polowania zbiorowe - KŁ "Wieniec"

środa, 09 stycznia 2019 13:57

OsieZgodnie z uchwałą 304/BY/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, Zarząd Koła Łowieckiego nr 145 "Wieniec" w Bydgoszczy informuje o dodatkowych polowaniach zbiorowych na dziki i drapieżniki, które odbędą się w dniach 19.01.2019 r. i 26.01.2019 r. na terenie całego obwodu nr 8 w leśnictwach: Jeziorno, Wypalanki, Lisiny, Siwe Bagno i Zacisze.

Polowanie zbiorowe - KŁ "Kos"

środa, 09 stycznia 2019 13:53

Osie Zarząd Koła Łowieckiego nr 223 "Kos" w Bydgoszczy informuje, że w dniu 26 stycznia 2019 r. na terenie całego obwodu nr 5 w godzinach od 8.00 do 16.00 odbędzie się polowanie zbiorowe na dziki, celem zwalczania ASF na terenie Polski.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

środa, 09 stycznia 2019 13:51

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego "Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci ze wsi Pruskie"

Więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Wnioski na utylizację azbestu w 2019 r.

środa, 09 stycznia 2019 09:18

Osie azbestWójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków w ramach „Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie” o dofinansowanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2019 r. Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Więcej: Wnioski na utylizację azbestu w 2019 r.

 

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

wtorek, 08 stycznia 2019 14:21

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

Więcej: Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II"

wtorek, 08 stycznia 2019 11:44

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.


Więcej: Informacja z otwarcia ofert na zadanie:"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II"

 

Strona 12 z 110

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama