Podziękowania za ochronę zabytków

środa, 12 września 2018 10:31

Osie parafiaW dniu 7 września 2018 r. w Toruniu w ramach uroczystości inaugurującej Europejskie Dni Dziedzictwa i podsumowującej 10 lat realizacji programu prac w zabytkach certyfikaty z podziękowaniami za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu z rąk marszałka Piotra Całbeckiego odebrał ks. Konrad Baumgard – proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. Podziękowania obejmowały nie tylko najbardziej kosztowny remont oskiego kościoła wraz dachem i wieżą kościelną, ale też renowacji elewacji wewnętrznej, odnowienia fresków na ścianach i suficie oraz renowacji ołtarzy i innych elementów ruchomych.

Więcej: Podziękowania za ochronę zabytków

 

Dofinansowanie do Zielonego Punktu Kontrolnego

poniedziałek, 10 września 2018 14:14

Osie

5 września w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie i Andrzeja Sitkiewicza Skarbnika Gminy Osie w obecności marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera i wicemarszałka Dariusza Kurzawy, odbyła się ceremonia wręczenia umów o dofinansowanie projektów z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Osie otrzymała dofinansowanie na realizację Zielonego Punktu Kontrolnego w kwocie 58 tys. zł.

Więcej: Dofinansowanie do Zielonego Punktu Kontrolnego

 

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019r.

piątek, 07 września 2018 10:47

Wójt Gminy Osie informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Gminy Osie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019. Pomoc udzielana jest w formie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie nr XX/141/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie może zostać udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Szczegółowych informacji na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13, lub telefonicznie tel. 52 33 29 540. Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 30 września 2018 r. Druk wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sprawy do załatwienia>>>


 

Informacja dla rolników - susza

piątek, 07 września 2018 10:20

OsieMichał Grabski - Wójt Gminy Osie zawiadamia rolników z terenu naszej gminy, że w dniu 6 września 2018 r. powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Komisja ds. Oszacowania Skutków Suszy na terenie Gminy Osie przekazała do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy indywidualne protokoły i protokół zbiorczy z szacowania szkód. Zgodnie z informacją ARiMR producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa >>>

 

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska"

czwartek, 06 września 2018 10:51

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska”

Więcej: Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska"

 

Oskie Biegi – „Leśna Za-Dyszka”

czwartek, 06 września 2018 10:43

Oskie BiegiZapraszamy na kolejne Oskie Biegi – „Leśną Za-Dyszkę” 10 km, które odbędą się 6 października (sobota) o godzinie 11:00. Ze względu na prace remontowe na stadionie sportowym w Osiu, w tym roku nie odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży szkolnej (dystanse 400 m -1600 m). Pozostałych sportowców zachęcamy do udziału w Leśnej Za-Dyszce, czyli biegu na trasie 10 km, nawierzchnia mieszana: 1 km – asfalt, 9 km – drogi leśne.

Więcej: Oskie Biegi – „Leśna Za-Dyszka”

 

Kolejne utrudnienia na ul. Kościuszki w Osiu

wtorek, 04 września 2018 13:43

Uwaga! W czwartek (6 września 2018 r.) Wykonawca przystępuje do robót związanych z przebudową jezdni ulicy Kościuszki w Osiu. Prace będą trwały na całej szerokości, toteż ulica zostanie praktycznie wyłączona z użytkowania. To trudna logistycznie budowa obejmująca wszystkie elementy infrastruktury, w tym sieć i przyłącza wodociągowe, sieć i przyłącza kanalizacyjne, odwodnienie tzw. "Pła", odwodnienie ulicy, przebudowę sieci energetycznej, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodników i jezdni. - Zdaję sobie sprawę, że moja cierpliwość, ale też i cierpliwość mieszkańców ul. Kościuszki została wystawiona na próbę, jednak proszę o jeszcze dwa, trzy tygodnie wyrozumienia – apeluje Wójt Gminy Osie Michał Grabski. W towarzystwie drogowców i brukarzy, na ulicy Kościuszki pracować będzie jeszcze ekipa energetyczna, która oprócz robót na tej drodze,  zgodnie z planem, przebuduje sieć energetyczną i oświetlenie na części ulicy Dworcowej.


 

Informacja dla rolników dot. nowej kwoty granicznej

poniedziałek, 03 września 2018 15:01

Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.


Więcej: Informacja dla rolników dot. nowej kwoty granicznej

 

Informacja dla rolników dot. renty socjalnej.

poniedziałek, 03 września 2018 14:56

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadza zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty.Więcej: Informacja dla rolników dot. renty socjalnej.

 

Termomodernizacja przedszkola i budowa parkingu przy szkole w Osiu

piątek, 31 sierpnia 2018 16:26

Przedszkole w OsiuWakacje to zawsze czas na nowe inwestycje i remonty w obiektach oświatowych. W bieżącym roku najbardziej ciepłą i kolorową inwestycją była termomodernizacja przedszkola publicznego w Osiu. Ocieplenie ścian pozwoli na lepszy klimat cieplny w przedszkolu w sezonie zimowym, ale też przyczyni się do zmniejszenia ilości spalonego opału, a tym samym poprawy jakości powietrza w centrum Osia. A nadanie kolorów na ścianach przedszkola najbardziej ucieszyło naszych najmłodszych mieszkańców. W tym samym czasie trwały bieżące remonty w szkole w Osiu, Brzezinach i Wierzchach. W sierpniu przy szkole w Osiu pojawił się wykonawca i przystąpił do utwardzenia miejsc postojowych na terenie szkolnym. Skorzystają na tym nie tylko pracownicy szkoły, ale i uczestnicy zajęć pozalekcyjnych i sportowcy ćwiczący popołudniami lub wieczorem w szkolnej sali gimnastycznej.

Więcej: Termomodernizacja przedszkola i budowa parkingu przy szkole w Osiu

 

Na gminnych drogach wciąż pracują robotnicy

piątek, 31 sierpnia 2018 15:10

Droga Osie - Miedzno

Tegoroczne inwestycje drogowe rozrzucone są w różne zakątki gminy Osie. Mniejsze, a tym samym mniej kosztowne przebudowy dróg już zostały zakończone – mówi Michał Grabski Wójt Gminy Osie. – Przypomnę tylko, że latem przebudowaliśmy część drogi Brzeziny –Żur, część drogi Łążek – Łąski Piec i 1 kilometrowy odcinek drogi Osie – Kujonki. Nadal jednak trwają prace przy budowie 4,5 km. ścieżki rowerowej Osie-Żur –Brzeziny oraz przebudowie drogi Osie – Miedzno. Przy tej ostatniej inwestycji zakończono już główne roboty pomiędzy Osiem i Miedznem, jednak w obrębie ulicy Kościuszki prace trwają na dobre. W ubiegłym tygodniu na zlecenie ENEA po prawej stronie drogi robotnicy ułożyli uzbrojenie energetyczne umożliwiające dalsze prace brukarskie przy budowie chodnika i korony jezdni. Jeszcze kilka dni potrwają roboty związane z odwodnieniem tzw. „Pła”, a wkrótce zaczną się prace po lewej stronie ulicy, w tym budowa oświetlenia ulicznego. Zdaję sobie sprawę, że cierpliwość mieszkańców ul. Kościuszki została wystawiona na próbę, jednak poczekajmy na efekt końcowy – podsumowuje Michał Grabski. Dodam jeszcze, że w sierpniu uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę drogi w Wałkowiskach. Ogłosiliśmy już przetarg na tę inwestycję, z terminem wykonania do końca listopada br. i teraz czekamy na oferty Wykonawców.

Więcej: Na gminnych drogach wciąż pracują robotnicy

 

Dożynki 2018 w gminie Osie

piątek, 31 sierpnia 2018 14:37

Dożynki Osie 2018Najpierw Msza święta z wieńcem uplecionym z kłosów zbóż i kosze pełne owoców, warzyw i polnych kwiatów. A po południu, już na stadionie sportowym w Osiu, wręczenie Michałowi Grabskiemu - Wójtowi Gminy Osie, bochna chleba upieczonego z mąki z ostatnich zbiorów, a później konkursy dla mieszkańców i reprezentacji poszczególnych wsi oraz wręczanie nagród. Ten świeży chleb pokrojony na małe kawałki Michał Grabski wraz z Romanem Waśkowskim rozdzielili pośród zebranych uczestników dożynek. A wieczorem zabawa ludowa - tak rolnicy i mieszkańcy Osia świętowali tegoroczne dożynki. W bieżącym roku urczystości dożynkowe przygotowali mieszkańcy sołectwa Jaszcz i Wałkowiska. Starostami dożynek byli Agata i Marcin Kozłowscy z Jaszcza. A jak pieknie i bogato prezentowały się nasze sołectwa możesz zobaczyć w fotorelacji poniżej:

Więcej: Dożynki 2018 w gminie Osie

 

Wykaz lokali mieszkalnych

piątek, 31 sierpnia 2018 14:15

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osie przeznaczonych do sprzedaży.

Pełna treść: Wykaz lokali


Festyn Dobrych Sąsiadów 2018

wtorek, 28 sierpnia 2018 13:46

PruskieRada sołecka i mieszkańcy Wierzchów byli gospodarzami tegorocznego, sierpniowego Festynu Dobrych Sąsiadów - wsi Wierzchy i Pruskie. Głównym celem wspólnych zabaw było zdobycie przechodniego pucharu Wójta Gminy Osie. W tym roku lepsza okazała się reprezentacja Wierzchów i to oni będą cieszyć się posiadaniem trofeum przez najbliższy rok. Żeby zdobyć cenny puchar, drużyny obu wiosek zmierzyły się w meczach piłki siatkowej i nożnej, turnieju gry w warcaby i wielu zręcznościowych konkursach, w których startowały i dzieci, młodzież i dorośli. Zakończeniem festynu była wspólna zabawa taneczna, która trwała długo, w rozgwieżdżoną, sierpniową noc.

Więcej: Festyn Dobrych Sąsiadów 2018

 

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

wtorek, 28 sierpnia 2018 08:40

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 4 września 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:

Więcej: Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Uwaga! Wnioski o szkody łowieckie - zmiana

piątek, 24 sierpnia 2018 14:15

szkody łowieckieWójt Gminy Osie informuje, że z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów w ustawie - Prawo łowieckie. Pośród zmian mających znaczenie dla naszych rolników, istotną zmianą jest miejsce składania wniosków o odszkodowania łowieckie. Zgodnie z ust. 3 wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Szacowania dokonuje się w obecności przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego i przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.


 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

wtorek, 21 sierpnia 2018 14:20

Drodzy Rodzice! Wójt Gminy Osie informuje, o możliwości skorzystania z następujących pomocy uczniom w roku szkolnym 2018/2019. Informacje szczegółowe i druk do pobrania znajdują się w dalszej treści.

Więcej: Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Lokalny Program Rewitalizacji-projekt aktualizacji

wtorek, 21 sierpnia 2018 14:16

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.

Więcej: Lokalny Program Rewitalizacji-projekt aktualizacji

 

Strona 18 z 110

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama