Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyna: "„Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec – Łążek”

piątek, 12 stycznia 2018 09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec – Łążek”.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyna: "„Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec – Łążek”

 

Szkolenie ,,Zmiany w podatku VAT – nowe zasady rozliczeń w 2018 r.”

czwartek, 11 stycznia 2018 14:07

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Świeciu ul. Hallera 9

Więcej: Szkolenie ,,Zmiany w podatku VAT – nowe zasady rozliczeń w 2018 r.”

 

Deklaracja za odpady komunalne do pobrania

czwartek, 11 stycznia 2018 12:19

Wzór deklaracji o wysokości opłaty w roku 2018 za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:   Pobierz tutaj >>>

 

Marznące opady

środa, 10 stycznia 2018 07:41Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 03:00 dnia 10.01.2018 do godz. 21:00 dnia 10.01.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%


 

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

wtorek, 09 stycznia 2018 12:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

Więcej: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert ne: "przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

wtorek, 09 stycznia 2018 11:06

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

Więcej: Informacja z otwarcia ofert ne: "przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

 

Dofinansowanie usunięcia azbestu

poniedziałek, 08 stycznia 2018 15:20

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje na temat zadania możliwe są do uzyskania w siedzibie Urzędu lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Więcej: Dofinansowanie usunięcia azbestu

 

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 2018

poniedziałek, 08 stycznia 2018 15:12

Wójt Gminy Osie informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Gminy Osie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pomoc udzielana jest w formie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie nr XX/141/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie może zostać udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Więcej: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 2018

 

„Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2018 r.”

poniedziałek, 08 stycznia 2018 12:30

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2018 r.

Więcej: „Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2018 r.”

 

Zmiana terminu otwarcia PSZOK

czwartek, 04 stycznia 2018 15:00

OsieInformujemy, że w dniu 6 stycznia 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Osiu będzie nieczynny. Termin otwarcia został przesunięty na dzień 13 stycznia 2017 r. Zgodnie z zasadą, że PSZOK czynny jest w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, kolejnym terminem jest dzień 20 stycznia. PSZOK przeznaczony jest dla osób fizycznych. Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Osie, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

 

Ogłoszenie o przetargu: Budowa drogi we wsi Pruskie

czwartek, 04 stycznia 2018 12:11

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę drogi gminnej we wsi Pruskie”

Więcej: Ogłoszenie o przetargu: Budowa drogi we wsi Pruskie

 

Zaproszenie na pokaz sztucznych ogni

piątek, 29 grudnia 2017 13:47

OsieWszystkich mieszkańców Osia i ich gości, którzy spędzają ostatni dzień tego roku w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu.  Niechaj o północy wśród blasku barwnych świateł nie zabraknie Was, Waszej radości i Waszych życzeń !!!

Jednocześnie wszystkim  mieszkańcom naszej gminy, a także Waszym bliskim i znajomym w nadchodzącym NOWYM 2018 ROKU życzymy zdrowia, szczęścia i radości. Życzymy także spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów zawodowych i osobistych oraz zadowolenia w każdym dniu Nowego Roku. Niechaj Nowy 2018 Rok będzie po stokroć lepszy od mijającego. Niech zapewni zdrowie, radość i pełne konto w banku.

Niechaj Wasze sukcesy, pragnienia i marzenia w Nowym 2018 Roku staną się rzeczywistością, bowiem od tych sukcesów zależy przyszłość mieszkańców naszej Gminy - mieszkańców naszej małej Ojczyzny!

 

Planowane wyłączenia prądu

piątek, 29 grudnia 2017 13:16

Osie
w dniach: 2018-01-12,
w godzinach: 07:30 - 14:00 ulice: Dolna, Gwarna, Sportowa, Szkolna, Semraua numery parzyste od 8 do 14 i przyległe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa ścieżki rowerowej Osie-Brzeziny- Żur"

piątek, 29 grudnia 2017 11:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"


Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa ścieżki rowerowej Osie-Brzeziny- Żur"

 

Informacja z otwarcia ofert na : "Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie - Kujonki"

czwartek, 28 grudnia 2017 12:28

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec - Łążek"

Więcej: Informacja z otwarcia ofert na : "Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie - Kujonki"

Informacja z otwarcia ofert na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec - Łążek"

czwartek, 28 grudnia 2017 11:26

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec - Łążek"

Więcej: Informacja z otwarcia ofert na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec - Łążek"

 

Informacja z otwarcia ofert ne:"Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur-Brzeziny"

czwartek, 28 grudnia 2017 10:35

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur-Brzeziny"

Więcej: Informacja z otwarcia ofert ne:"Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur-Brzeziny"

Planowane wyłączenia prądu

czwartek, 28 grudnia 2017 07:24

OSIE
w dniach: 2018-01-03 ,
w godzinach: 07:30 - 14:00 ul. Mickiewicza 15A, Polna działki nr 169/28, 170/4, 181/5, i przyległe.


 

Strona 5 z 84

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama