Informacja o terminie sesji Rady Gminy

poniedziałek, 21 maja 2018 10:42

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Więcej: Informacja o terminie sesji Rady Gminy

 

Boisko piłkarskie w trakcie przebudowy

czwartek, 17 maja 2018 11:00

Osie

Od dwóch tygodni na boisku piłkarskim (tzw. boisku bocznym) trwają roboty ziemne związane z budową nowego boiska o nawierzchni sztucznej. Ogrodzone boisko o wymiarach płyty 100 x 50 m, ze sztuczną trawą, z parkingiem, trybunami, oświetleniem i nagłośnieniem będzie zapleczem treningowym dla piłkarzy. Boisko służyć będzie nie tylko piłkarzom, ale też realizacji szeroko rozumianego rozwoju sportu na terenie naszej gminy – mówi Michał Grabski Wójt Gminy Osie. -Całkowity koszt wyniesie blisko 1,6 mln, z czego 50 proc. dofinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub. Wykonawcą robót jest warszawska firma DBM Services.

Więcej: Boisko piłkarskie w trakcie przebudowy

 

Informacja dla rolników dot. zmiany wysokości jednorazowego odszkodowania

czwartek, 17 maja 2018 12:47

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Więcej: Informacja dla rolników dot. zmiany wysokości jednorazowego odszkodowania

 

Rusza przebudowa drogi we wsi Pruskie

czwartek, 17 maja 2018 10:10

PruskieWójt Gminy Osie informuje, że od poniedziałku tj. 21 maja 2018 r. w obrębie wsi Pruskie rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową części drogi gminnej od skweru w centrum wsi w kierunku tzw. „Mlecznej drogi” Roboty będą polegały na budowie ciągu-pieszo jezdnego o długości 320 mb. i szerokości 5 mb. o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wjazdami na poszczególne posesje.

Roboty będą wykonywane w sposób jak najmniej utrudniający życie mieszkańcom, jednak proszę wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość w czasie trwania prac. Proszę też kierowców o parkowanie swoich pojazdów poza terenem budowy. Jestem przekonany, że najbliższe 8 tygodni utrudnień zaowocuje nową ulicą, po której dojazd, czy dojście do domu będzie przyjemnością.

Więcej: Rusza przebudowa drogi we wsi Pruskie

 

Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

piątek, 11 maja 2018 13:46

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.


Więcej: Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

 

Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie

piątek, 11 maja 2018 12:23

alt


Gabinet Weterynaryjny w Osiu ul. Szkolna 38 informuje, że w miesiącu czerwcu 2018 r. przeprowadzone zostanie szczepienie psów i kotów na terenie Gminy Osie.

Poniżej dalsza część informacji:

Więcej: Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego pt. "Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach".

piątek, 11 maja 2018 12:10


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego "Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach"

Więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego pt. "Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach".

 

Dofinansowanie do drogi Osie - Miedzno

czwartek, 10 maja 2018 09:36

Michał GrabskiW dniu wczorajszym wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wspólnie z Wójtem Gminy Osie – Michałem Grabskim i Skarbnikiem Andrzejem Sitkiewiczem podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Osie – Miedzno w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Kwota dofinansowania dla Gminy Osie wyniosła 1 767 524,85 zł., natomiast cała inwestycja będzie kosztować 3 962316,73 zł.

Z terenu powiatu świeckiego dofinansowanie otrzymały gmina Osie i Bukowiec. Dofinansowanie otrzymał też Powiat Świecki. Z powiatu tucholskiego dofinansowanie otrzymały gminy Lubiewo i Cekcyn. Ogółem w 17 gminach i 6 powiatach regionu wyremontowanych i przebudowanych zostanie prawie 89 km dróg. Łączna wartość dofinasowania zadań z budżetu państwa na drogi gminne wyniesie 17 mln 083 tys. zł, a w przypadku dróg powiatowych - 15 mln 202 tys. zł. Kwoty te stanowią 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zgłoszonych zadań, pozostała połowa wydatków pokrywana jest z budżetu gmin lub powiatów.

Więcej: Dofinansowanie do drogi Osie - Miedzno

 

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia

czwartek, 10 maja 2018 07:42

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia.

Poniżej pełna treść:


Więcej: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Informacja Wójta Gminy - ul. Kościuszki

wtorek, 08 maja 2018 07:44

Osie ul. Kościuszki

Informuję, że w najbliższych dniach w obrębie ulicy Kościuszki w Osiu rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi Osie – Miedzno. Roboty będą polegały na przebudowie nawierzchni ulicy i chodników, kompletnej wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, budowie kolektora deszczowego, przebudowie sieci oświetleniowej napowietrznej na podziemną oraz budowie nowego oświetlenia. Wspomniane wyżej roboty to tylko fragment inwestycji obejmującej przebudowę całego 3,5 km odcinka drogi z Osia do Miedzna, w tym budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

Rozpoczęta inwestycja jest jedną z najtrudniejszych do przeprowadzenia, bowiem przebiega w terenie zabudowanym i zainwestowanym, a kompleksowa przebudowa obejmuje wszystkie sieci zlokalizowane w ulicy i chodnikach. Dodatkowo Zakład ENEA modernizuje sieć energetyczną oraz oświetlenie uliczne. Termin zakończenia wszystkich robót przewidziano do końca lipca br.

W pierwszej kolejności rozpoczną się roboty wodno - kanalizacyjne po prawej stronie ulicy w kierunku Miedzna. Mimo etapowania tej inwestycji, mieszkańcy ulicy Kościuszki od początku muszą się liczyć z ograniczonym dojazdem do nieruchomości lub nawet z niemożliwością dojazdu.

Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców ulicy Kościuszki, o wyrozumienie i cierpliwość w czasie trwania robót. Proszę też kierowców o parkowanie swoich pojazdów poza terenem budowy. Jestem przekonany, że najbliższe 9-10 tygodni utrudnień zaowocują nową ulicą i chodnikami, z bezawaryjną instalacją wodno-kanalizacyjną, z oświetleniem LED-owym i odprowadzeniem wody.

Jeszcze nigdy w historii naszej gminy nie było inwestycji w takim szerokim zakresie i na taką skalę, dlatego proszę mieszkańców nie tylko o wyrozumienie, ale też i o współpracę, zwłaszcza w trakcie przebudowy przyłączy wody lub kanalizacji do poszczególnych posesji.

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych

poniedziałek, 07 maja 2018 10:51

Wójt Gminy Osie ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych.

Pełna treść ogłoszenia>>>>>


 

Wyłączenia prądu

poniedziałek, 30 kwietnia 2018 10:36

Osie
w dniach: 2018-05-07, w godzinach: od 09:00 do 11:30

Stara Rzeka 11E, i przyległe.

 

Rusza Zielony Targ w Tleniu

piątek, 27 kwietnia 2018 07:53

Nasz Tleń

Zielony Targ w Tleniu

W niedzielę, 29 kwietnia po raz pierwszy w tym roku, na Zielonym Targu zbiorą się lokalni wytwórcy, hodowcy. Będą stoiska promocyjne Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Powiatu Świeckiego, Lokalnej Grupy Działania. Wspólnie z profilem facebookowym Mój Tleń Gminny Ośrodek Kultury w Osiu przygotował wystawę „Nasz Tleń”. Jest to zbiór fotografii prezentujących dawne życie i wypoczynek w Tleniu. Polecamy śledzić wydarzenie facebookowe: https://www.facebook.com/events/382836785455383/ Zielony Targ w Tleniu to jeden z elementów otwarcia sezonu turystycznego w Powiecie Świeckim. Poniżej zamieszczamy informacje o innych imprezach związanych z otwarciem sezonu, tj. wycieczce rowerowej po powiecie świeckim oraz festynie przy Zamku w Świeciu. Spodziewamy się pięknej pogody. Do zobaczenia w Tleniu lub innych miejscowościach regionu.

Zielony Targ w TleniuSprzątanie brzegów i wód Zalewu Żur

piątek, 27 kwietnia 2018 07:52


W piątek 20 kwietnia wędkarze z koła w Osiu sprzątali brzegi i wody Zalewu Żur.

Z okolic najczęściej odwiedzanych przez turystów i wędkarzy to jest: Wałkowisk, Grzybka, Tlenia i Jeziora Wierzchy zebrano kilkadziesiąt worków śmieci.

Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu zarząd koła w Osiu składa serdeczne podziękowania.


Więcej: Sprzątanie brzegów i wód Zalewu Żur

 

Mistrzowie wędki spławikowej 2018 roku Koła PZW 113 w Osiu

piątek, 27 kwietnia 2018 07:51


W niedzielę ,15 kwietnia, w Grzybku,odbyły się zawody spławikowe o Mistrzostwo koła PZW 113 w Osiu w wszystkich kategoriach wiekowych.

Wśród najmłodszych rywalizowało ze sobą rodzeństwo Andżelika i Sebastian Zillmer. Minimalnie lepsza tym razem okazała się Andżelika zdobywając 556 punktów. Sebastian zadowolił się drugim miejscem z 490 punktami. Trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano.Więcej: Mistrzowie wędki spławikowej 2018 roku Koła PZW 113 w Osiu

Informacja z otwarcia ofert na:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun

środa, 25 kwietnia 2018 10:38

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"


Więcej: Informacja z otwarcia ofert na:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun

 

Informacji dla rolników dot. Komunikatu MRiRW

wtorek, 24 kwietnia 2018 12:27

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ślad za Komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Umowa-i-ubezpieczenie-dla-pracownikow-sezonowych


Więcej: Informacji dla rolników dot. Komunikatu MRiRW

Informacji dla rolników dot. zeznań podatkowych

wtorek, 24 kwietnia 2018 12:22

W dniu 30 kwietnia 2018 r. upływa ustawowy termin składania w urzędach skarbowych zeznań podatkowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w zdecydowanej większości przypadków (88%) rozliczyła podatek dochodowy emerytów i rencistów za rok 2017 i przekazała tym świadczeniobiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2017 r. emerytur i rent.


Więcej: Informacji dla rolników dot. zeznań podatkowych

 

Strona 6 z 92

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama