Zima, cho spniona, zagocia w caym kraju. Drogi i chodniki pokryy si niegiem oraz lodem, wic nietrudno o polizgnicie si i upadek. Jeli bdziemy mieli szczcie, skoczy si to potuczeniem i siniakami. Co jednak zrobi, jeli w wyniku polizgnicia si zamiemy rk?

Pierwsza pomoc w razie zamania sprowadza si do zabezpieczenia uszkodzonej koczyny tak, aby bezpiecznie i bezbolenie przetransportowa chorego do placwki medycznej. Istnieje wiele typw zama (otwarte lub zamknite, proste i zoone, z przemieszczeniem lub bez itd.). Generalna zasada mwi, i w trakcie udzielania pierwszej pomocy naley w miar moliwoci unika przemieszczania zamanej koczyny. Trzeba take zabezpieczy dwa ssiadujce ze zamaniem stawy, gdy w ten sposb unieruchomimy take miejsce zamania.

Poniszy film ilustruje sposb postpowania przy prostym, zamknitym zamaniu koci przedramienia:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/zlamanie-reki

Na filmie pokazano, w jaki sposb z chusty mona sporzdzi temblak:

  1. Prostoktn chust skadamy na p, tworzc z niej trjkt.
  2. Chust przekadamy pod zamanym przedramieniem tak, aby jeden rg znajdowa si w okolicach okcia.
  3. Pozostae dwa rogi chusty wiemy za szyj.
  4. Nastpnie stabilizujemy do oraz okie w chucie (s to dwa stawy ssiadujce z miejscem zamania).

Jeli nie mamy chusty, rk moemy ustabilizowa za pomoc koszuli, rcznika czy bandaa, z zachowaniem zasad przytoczonych w filmie. Z tak zabezpieczonym zamaniem moemy uda si po pomoc.

Pamitaj, e w zakresie pierwszej pomocy tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzysta i nauczy si ratowa ycie - dla bezpieczestwa Twoich najbliszych!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama