Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc kolejnej edycji konkursu pn. Bezpieczne Gospodarstwo Rolne :

XII Oglnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego ogasza zasady udziau wXII Oglnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia iycia wgospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu s dwie kategorie podmiotw ?zakady produkcyjne orazosoby fizyczne prowadzce indywidualn produkcyjn dziaalno rolnicz. Wkategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu s: Ministerstwo Rolnictwa iRozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego iPastwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziaem wkonkursie wkategorii indywidualnej prosimy ozapoznanie si zregulaminem izoenie do14 marca br.imiennego zgoszenia podadresem waciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziau regionalnego lub placwki terenowej).

Regulamin iformularz zgoszenia zamieszczony jest na stronie www.krus.gov.pl. Jest dostpny rwnie we wszystkich terenowych jednostkach KRUS.


alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama