Przewodniczca Komisji ds. naboru Beata Jaga ogasza List kandydatw speniajcych wymagania formalne okrelone w ogoszeniu o naborze na stanowisko modszego referenta ds. rozliczania opat za odpady komunalne w Urzdzie Gminy Osie.

Lista

kandydatw speniajcych wymagania formalne okrelone w ogoszeniu o naborze na stanowisko modszego referenta ds. rozliczania opat za odpady komunalne w Urzedzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6


W wyniku przeprowadzenia wstpnej selekcji na ww. stanowisko pracy wymogi formalne okrelone w ogoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 20 stycznia 2014 r. speniaj nastpujce osoby:


L.p.

Nazwisko i imi         
                               
Miejsce zamieszkania                                   
                                                                                                                            
1.
Skowska KamilaOsie
2.
Winiewska - Poroyska AlinaOsiePrzewodniczca

Komisji ds. naboru


(-) Beata Jaga


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama