W zwizku z potwierdzeniem wystpowania przy granicy z Biaorusi pierwszych przypadkw afrykaskiego pomoru wi (ASF) u dzikw w Polsce, Gwny Inspektor Sanitarny informuje, e ASF to nieuleczalna, wysoce zakana i zaraliwa, wirusowa choroba wi domowych wszystkich ras oraz dzikw.

Ludzie nie s wraliwi na zakaenie wirusem ASF. Gwny Inspektor Sanitarny informuje, e choroba ta nie zagraa yciu ludzi oraz nie wywouje negatywnego wpywu na bezpieczestwo zdrowotne mieszkacw Polski.

W zakresie postpowania czowieka w przypadku zetknicia si z padymi zwierztami w celu uniknicia przeniesienia zakaenia na inne zwierzta, naley przestrzega podstawowych zasad ostronoci i higieny, w tym szczeglnie:

? nie dotyka padych zwierzt,

? nie pozwoli naszym domowym zwierztom na kontakt z padlin,

? powiadomi najbliszego lekarza weterynarii o znalezieniu padego zwierzcia,

? w przypadku kontaktu z padym zwierzciem naley jak najszybciej umy rce lub zdezynfekowa rodkiem na bazie alkoholu,

? osoby postronne (zwaszcza po kontakcie z padym zwierzciem) nie powinny odwiedza farm hodowlanych - naley stosowa si cile do zalece sub weterynaryjnych na danym terenie.

Wicej informacji na stronach:

Inspekcji Weterynaryjnej www.wetgiw.gov.pl

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama