Od zwolnienia do samozatrudnienia


alt


Fundacja Inicjowania Rozwoju Spoecznego ogasza rekrutacj do projektu ?Od zwolnienia do samozatrudnienia!?.

Rekrutacja bdzie trwaa od dnia 04/03/2014 do dnia 17/03/2014

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i projektowe znajduj si na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl

Projekt ?Od zwolnienia do samozatrudnienia!? adresowany jest do osb, ktre maj zamiar otworzy dziaalno gospodarcz na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie maj wystarczajcych rodkw finansowych dla sfinalizowania przedsiwzicia. Zakwalifikowane do udziau mog zosta osoby zwolnionez przyczyn dotyczcych zakadu pracy, z przedsibiorstw przechodzcych procesy adaptacyjne i modernizacyjne w wojewdztwie kujawsko-pomorskim.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie48 osb(25 kobiet i 23 mczyzn). Warunki konieczne do spenienia okrelone zostay w Regulamin rekrutacji uczestnikw oraz Regulamin przyznawania rodkw finansowych na rozwj przedsibiorczoci (dostpny na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl )

Uczestnicy i uczestniczki skorzystaj z nastpujcych form wsparcia:

  • poradnictwo i informacja zawodowa, w wyniku ktrej opracowany zostanie indywidualny program dla osb o najniszych kwalifikacjach i bez dowiadczenia w brany planowanej dziaalnoci gospodarczej. Wsparciem tym zostanie objtych 10 uczestnikw/uczestniczek projektu w wymiarze 2h/osob.
  • szkolenia zawodowe wybierane indywidualnie dla kadej osoby przy wsppracy z doradc zawodowym. Zakres szkolenia zawodowego odpowiada bdzie brany planowanej dziaalnoci gospodarczej. Tym rodzajem wsparcia szkoleniowego bdzie objtych 10 uczestnikw/ uczestniczek projektu, ktrzy wczeniej z doradc zawodowym wypracowali indywidualne programy (minimalny wymiar godzin szkoleniowych na osob wynosi 40).
  • poradnictwo psychologiczne, majce na celu pomoc w poradzeniu sobie z problemami zwizanymi z utrat pracy oraz wzmocnienie cech przedsibiorczych u wszystkich uczestnikw/uczestniczek projektu (wsparcie indywidualne w wymiarze 3h/osob oraz grupowe w wymiarze 4h/grup).
  • szkolenia i doradztwo w zakresie zakadania dziaalnoci gospodarczej i sporzdzania biznesplanu. Su one zdobyciu wiedzy i umiejtnoci w zakresie zakadania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej pod wzgldem ksigowym, podatkowym i prawnym, a take stworzeniu biznesplanu, ktry podlega bdzie ocenie.

Szkolenia realizowane bd w nastpujcych blokach tematycznych: Rejestracja dziaalnoci gospodarczej, Urzd Skarbowy, Zakad Ubezpiecze Spoecznych, Ksigowo, Aspekty prawne, Zewntrzne rda finansowania, Marketing, Biznesplan. Kady uczestnik i uczestniczka skorzysta bd mogli z 50 godzin szkolenia. Szkolenia zakocz si egzaminem z wiedzy ze wszystkich blokw tematycznych.

Doradztwo indywidualne realizowane bdzie w zakresie: Biznesplan ? negocjacje, badanie potencjau rynkowego przedsibiorstwa, nowoczesne techniki sprzeday, e-marketing, sprzeda komplementarna. Kady uczestnik i uczestniczka skorzysta bd mogli z 6 godzin doradztwa indywidualnego.

  • dotacje inwestycyjne na rozwj przedsibiorczoci i wsparcie pomostowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na zaoenie firmy zo odpowiedni wniosek wraz z biznesplanem. Komisja Oceny Wnioskw dokona oceny wnioskw, z ktrych 38 uzyska bdzie mogo 40.000 z bezzwrotnej dotacji na zaoenie dziaalnoci oraz 1.500 z miesicznej pomocy finansowej przez okres 6 miesicy.
  • wsparcie pomostowe doradcze. Zwizane m.in.: z rodzajem dziaalnoci gospodarczej, wykorzystaniem dotacji, popraw rentownoci. Kada z osb, ktre otrzymay dotacj inwestycyjn i zaoyy dziaalno gospodarcz bdzie moga skorzysta z 6 godzin doradztwa.
  • zaoona dziaalno gospodarcza podlega bdziekontroli przez 12 miesicy.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzysta bd mogli z:

  • opieki nad dzieckiem ? jeeli obowizki zwizane z wychowaniem dzieci miayby przeszkodzi w uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie
  • zwrotw kosztw dojazdu ? jeeli miejsce szkole i doradztwa poone bdzie poza miejscem zamieszkania
  • wyywienia ? jeeli szkolenia trwa bd duej ni 6 godzin lekcyjnych

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego CZOWIEK ? NAJLEPSZA INWESTYCJA, Priorytet VIII, Dziaanie 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA! POKL.08.01.02-04-005/13

Dodatkowe szczegy i informacje w biurze projektu

ul. lusarska 2/1, 87-100 Toru

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 56477 10 46

www.odzwolnienia.firs.org.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama