Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc zmiany kwoty przychodu decydujcej o zmiejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent :


Od 1czerwca 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce ozmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur irent

W zwizku zogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego komunikatu owysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia wI kwartale 2014 r., ktre wynioso 3.895 z 31 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, eoddnia 1czerwca 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce ozmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur irent.

Wynosz one:

  • 70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 2.726 z 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych ztytuu niezdolnoci dopracy orazrent rodzinnych)
  • 130% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 5.063 z 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych ztytuu niezdolnoci dopracy orazrent rodzinnych).

Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama