Pytania i wyjanienia do przetargu:
"Budowa kanalizacji sanitarnej cinieniowo-grawitacyjnej dla miejscowoci Wakowiska, Brzeziny, Osie - I etap"

Pytanie 1
Czy w wietle zapisw znowelizowanego art.30 Prawa Zamwie Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spenia wymagania wynikajce z Polskich Norm przenoszcych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczeglnoci dla:
- przepompowni ciekw, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworw zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004
Odpowied: Tak
----------------------
Pytanie 2
W myl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnoci z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania si wprowadzania do uytku i do obrotu wyrobw nie posiadajcych oznakowania zgodnoci z wymaganiami zasadniczymi i szczegowymi. Wobec powyszego, czy od wykonawcy robt bdzie dane stosowne owiadczenie na wymienion okoliczno w odniesieniu do wyrobw opisanych w pytaniu 1.
Odpowied: Tak

Publikowane: 2007-04-23

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama