Rezerwat Miedzno

Rezerwat Miedzno ? rezerwat ornitologiczny, pooony jest 4 km na pnocny wschd od Osia. Zosta utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i botnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie wieckim rezerwat ornitologiczny.

Silnie zeutrofizowane, w kocowym stadium zarastania jezioro wraz z otaczajcymi bagnami, lasami i przepywajc przez nie Sobisk Strug stwarzaj dogodne warunki lgowe wielu rzadkich i chronionych gatunkw ptakw, takich jak: uraw, abd niemy, krzykliwy, bocian czarny, kropiatka, orze bielik, bk, rybow i wiele innych.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama