Rezerwat Dury

Rezerwat Dury ? cisy rezerwat wodno ? torfowiskowy, pooony jest 4 km na pnoc od Osia w pobliu drogi Osie ? Skrcz. Tworz go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczajcymi je torfowiskami. Wystpujce tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek: okrgolistnej, dugolistnej i poredniej stanowi unikatowe

w skali kraju zbiorowisko rolinnoci terenw podmokych. Osobliwociami florystycznymi s rwnie: grzybie pnocny, urawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta oraz rzadkie gatunki turzyc.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama