Miedzno ? jedna z najstarszych wsi powiatu wieckiego, pooona 3,5 km na wschd od Osia. Pierwsze wzmianki o wsi Mestyno pochodz z 1253 roku. W czasach krzyackich jako wie czynszowa stanowia wasno zakonu w komturstwie wieckim.

Do dzi zachowany jest niemale redniowieczny ukad zabudowy skupionej w typie owalnicy, z zabudowaniami utytuowanymi po zewntrznej stronie drg obiegajcych poduny plac (dzi zabudowany). Wie posiada wiele obiektw o wartoci kulturowej: kapliczki przydrone oraz drewniane, domy kalenicowe z poowy XIX wieku. Godne obejrzenia s dwie, rosnce w centrum wsi, stare lipy bdce pomnikami przyrody.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama