Rezerwaty przyrody

Rezerwat leny "Brzki" im. Zygmunta Czubiskiego w Szczerkowie pooony jest 9 km na pnoc od Osia. Utworzony zosta w celu ochrony najwikszego w Europie rodkowej skupiska jarzbu brekinii zwanego te brzkiem.

Gatunek ten, niegdy pospolity w europejskich lasach dzi jest ju rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich waciwociach technicznych stao si przyczyn jego wyginicia. Rezerwat stanowi swoist enklaw lasu liciastego wrd borw sosnowych.
Rezerwat "Jezioro Miedzno"

Rezerwat ornitologiczny Jezioro Miedzno pooony jest 4 km na pnocny wschd od Osia. Zosta utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i botnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie wieckim rezerwat ornitologiczny. Zeutrofizowane, w kocowym stadium zarastania jezioro wraz z otaczajcymi bagnami, lsasami i przepywajc przez nie SobiskStrug stwarzaj dogodne warunki lgowe wielu rzadkich i chronionych gatunkw ptakw, takich jak: uraw, abd niemy i krzykliwy, bocian czarny, kropiatka, bielik, bk, rybow wiele innych.
Rezerwat "Jezioro Ciche"

Rezerwat Jezioro Ciche pooony jest przy drodze prowadzcej do leniczwki Zalesie. Gwnym celem ochrony jest rolinno wodna, bagienna oraz fragmenty grdu subkontynentalnego, gdzie niezwykle cennymi elementami s rzadkie i chronione roliny, wrd nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki.Na szczegln uwag uwag zasuguje zesp lilii wodnych pokrywajce niemal ca powierzchni wody.
Rzezerwat "Dury"

cisy rezerwat wodno-torfowiskowy Dury pooony jest 4 km na pnoc od Osia w pobliu drogi Osie-Skrcz. Tworz go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczajcymi je torfowiskami. Wystpujce tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek stanowi unikatowe w skali kraju zbiorowisko rolinnoci terenw podmokych. Osobliwociami florystycznymi s te: grzybie pnocny, urawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta, oraz rzadkie gatunki turzyc.


Rezerwat "Jezioro Piaseczno". Najmodszy rezerwat przyrody ?Jezioro Piaseczno? utworzony zosta w 2001 r. Pooony jest 4 km na pnoc od wsi ek. Celem ochrony jest cenny pod wzgldem naukowym i krajobrazowym ekosystem jeziora. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu rynnowego, bezodpywowego, zasilanym przez wody podziemne i opady atmosferyczne.Zlewnia bezporednia jeziora poronita jest zwartym kompleksem lenym dochodzcym do linii brzegowej. Woda jeziora zaliczana jest do I klasy czystoci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama