W kwietniu 1997r. rozporzdzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 14 / 97 za zespoy przyrodniczo ? krajobrazowe uznane zostay:

  1. Zesp przyrodniczo ? krajobrazowy "Dolina Rzeki Ryszki". Pooony w granicach gmin: Cekcyn, Lniano, Osie o powierzchni oglnej 358,41 ha. Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ryszki, mocno wcita w rwnin sandrow Borw Tucholskich, zrnicowana pod wzgldem florystyczno ? fitosocjologicznym i charakteryzujca si niezwykle malowniczym krajobrazem. Urody temu obiektowi nadaj ekstensywnie uytkowane ki z licznymi zbiorowiskami turzyc.
  2. Zesp przyrodniczo ? krajobrazowy "Dolina rzeki Sobiska Struga". Pooony w granicach gmin: Osie, Jeewo i Warlubie o powierzchni oglnej ? 335,47 ha. Sobiska Struga jest jedn z najpikniejszych dolin rzecznych w tej czci Borw Tucholskich. Dolin otaczaj liczne ki, murawy o charakterze kserotermicznym i acidofilnym. Lasy otaczajce rzek maj charakter grdw oraz olsw. Na zboczach wystpuj obszary rdliskowe. Najcenniejszym obszarem s tereny lece przy jeziorze Miedzno, na ktrych ksztatuj si zbiorowiska turzyc wysokich i ozowisk. Jest to siedlisko licznego ptactwa wodno ? botnego, jak rwnie rzadkich rolin chronionych.
  3. Zesp przyrodniczo ? krajobrazowy "Rzeki Prusiny". Pooony w gminie Osie o powierzchni 234,32 ha. Ochron zostaa objta dolina rzeki Prusiny na odcinku Tle ? Szarata. Wystpuje tu wiele rzadkich gatunkw rolin charakterystycznych dla siedlisk grdowych. Jest to wyjtkowo geomorfologicznie i krajobrazowo zrnicowany obszar.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama