Centrum Nordic Walking Bory TucholskieW sobot, 2 maja byli秏y 秝iadkami niezwyk砮go w Borach Tucholskich i Kociewiu wydarzenia turystycznego realizowanego wg projektu "Szlaki Nordic Walking - rozw骿 turystyki w Powiecie ieckim" zainicjowanego przez Starostwo Powiatowe w ieciu, Gmin Osie oraz Nadle秐ictwo Osie i Nadle秐ictwo Trzebciny. W formie Festynu -Pikniku w Tleniu w硂darze naszych samorz眃體: starosta 秝iecki Marzena Kempi駍ka, w骿t Gminy Osie Micha Grabski, przewodnicz眂y Rady Gminy Osie Roman Wa秌owski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji La扼w Pa駍twowych w Toruniu Janusz Kaczmarek i nadle秐iczowie: Marek Sobczak i Piotr Kasprzyk oraz Edward Semrau i Alicja Bobi駍ka - przedstawiciele bran縴 turystycznej z Tlenia ods硂nili jedn z tablic na szlakach Nordic Walking. Wraz z instruktorami na trasy NW w Tleniu wyruszy硂 ponad 150 os骲, z r罂nych stron naszego regionu i w r罂nych kategoriach wiekowych. To drugie, tak zorganizowane w Polsce centrum Nordic Walking. Jeste秏y przekonani, 縠 nowa forma aktywnego wypoczynku z ka縟ym miesi眂em zyska nowych zwolennik體. Ca硂舵 pikniku zako馽zy砤 si p蠹n noc, 秔iewem i ta馽ami przy d紈i阫ach zespo丑w muzycznych.
Szlaki Nordic Walking w Borach Tucholskich ju oficjalnie zapraszaj w阣rowc體 z kijkami.

Publikowane: 2009-05-04

Wi阠ej na www.cit.osie.pl >>>
Wi阠ej na www.wBorachTucholskich.pl >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama