Gmina Osie...regionalny "EDEN"

Centrum Nordick Walking Bory Tucholskie"Centrum Nordick Walking- Bory Tucholskie" zwyci昕y w regionalnym etapie (w Wojew骴ztwie Kujawsko-Pomorskim) konkursu European Destinations of Excellence.
EDEN to Mi阣zynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje zapocz眛kowany przez Komisj Europejsk w 2006 roku.
Tegoroczna edycja po秝i阠ona jest obszarom chronionym, kt髍e s cz甓ci obszar體 Natura 2000 i s powi眤ane z r罂norodnymi formami ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Nagrodzony przez Kujawsko-Pomorsk Organizacj Turystyczn produkt to "Centrum Nordick Walking- Bory Tucholskie" , zwyci陑ca jest automatycznie nominowany do etapu og髄nopolskiego. Uroczyste wr阠zenie nagrody nast眕i podczas Obchod體 Wojew骴zkich iatowego Dnia Turystyki w Brodnicy- 9 pa糳ziernika 2009 roku. Oficjalne rozstrzygni阠ie etapu og髄nopolskiego nast眕i w czerwcu. Trzymamy kciuki!

Wi阠ej informacji znajdziesz na www.wBorachTucholskich.pl >>>

Publikowane: 2009-05-27

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama