W dniach od 16 do 22 listopada Inkubator Przedsibiorczoci wraz z Lokaln Grup Dziaania wcza si w obchody wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci. Z tej okazji organizowane s warsztaty z tworzenia modeli biznesowych oraz konkurs krzywkowy. Zapisy na warsztaty trwaj do 18 listopada - liczba miejsc ograniczona. Wicej informacji znajduje si poniej :alt


alt


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama