Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.

Wjt Gminy Osie ogasza nabr wnioskw w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Osie? o dofinansowanie w zakresie demontau, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest w 2016 r.

Dofinansowanie udzielane jest na przedsiwzicia w zakresie demontau, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadw zawierajcych azbest.


Uwaga! Dofinansowaniem nie bd objte koszty zwizane z zakupem i montaem nowych pokry dachowych. Wykonawc zadania obejmujcego powysze prace na terenie gminy bdzie firma wyoniona w drodze procedury zamwienia publicznego przez Gmin Osie.

Dotacja bdzie udzielana w formie bezgotwkowej tj. poprzez finansowanie prac polegajcych na demontau, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobw zawierajcych azbest z terenu nieruchomoci znajdujcych si na terenie gminy Osie.

Kwota dofinansowania przedsiwzicia wynosi do 100% jego kosztw kwalifikowanych lecz nie wicej jak 1000,00 z za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadw zawierajcych azbest.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 z.

Wnioski mog skada osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym ustawa przyznaje zdolno prawn.

Wnioski naley skada na formularzu dostpnym w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakadce AZBEST 2016 w terminie do 15.01.2016 r

Program realizowany bdzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobw zawierajcych azbest przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie bdzie realizowane.

Dodatkowe informacje na temat zadania mona uzyska w siedzibie Urzdu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.


Do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie

2. Informacja o wyrobach zawierajcych azbest

3. Ocena stanu i moliwoci bezpiecznego uytkowania wyrobw zawierajcych azbest


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama