Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc przestrogi przed oszustami kradncymi dane osobowe :


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego przestrzega przed oszustami kradncymi dane osobowe.

W zwizku zsygnaami odrolnikw, epodich adresem zamieszkania pojawiaj si osoby podajce si zapracownikw KRUS, dajce okazania dowodu osobistego, przekazw pocztowych itp. urzdowych dokumentw, zktrychspisuj dane, rzekomo doweryfikacji, KRUS informuje, enie prowadzi wterenie adnej weryfikacji danych interesantw wten sposb.

Kasa przestrzega przedtakimi oszustami! Oprzestpczych prbach wyudzenia odPastwa danych zdowodu osobistego, czy domagania si podpisania rzekomo urzdowego druku prosimy niezwocznie powiadamia policj lub najblisz jednostk KRUS.

Kasa apeluje zwaszcza doosb starszych odu ostrono wosobistych kontaktach znieznajomymi osobami. Apeluje oniepodpisywanie wrczanych przez prywatne osoby drukw, owiadcze inieudostpnianie im swoich danych osobowych lub urzdowej korespondencji zKRUS.

Dotkliw konsekwencj moe by spata zaciganych przez oszustw wimieniu osb, odktrychwyudzili ich dane, ogromnych kredytw, poyczek itp. zobowiza finansowych.

Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama