Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc zwolnie lekarskich dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016r. :


Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.

Kasa informuje, eod1stycznia 2016 r. wchodzi wycie ustawa zdnia 15 maja 2015 r. ozmianie ustawy owiadczeniach pieninych zubezpieczenia spoecznego wrazie choroby imacierzystwa orazniektrych innych ustaw (Dz. U. z2015 r., poz. 1066) dotyczca trybu iformy wystawiania zawiadcze lekarskich oczasowej niezdolnoci dopracy.

Powysza ustawa jako zasad wprowadza elektroniczn form zawiadcze lekarskich oczasowej niezdolnoci dopracy. Niemniej przewiduje rwnie papierow form zawiadcze lekarskich.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych wKRUS zawiadczenia mog by wystawiane przez lekarza:

  • w formie papierowej na formularzu ZUS ? ZLA (tak jak dotychczas), albo
  • wypenione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub
  • wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a nastpnie wypenione rcznie.

Wobec powyszego wprzypadku zachorowania wokresie od1stycznia 2016 r. do31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrci si dolekarza owystawienie zawiadczenia lekarskiego wformie papierowej, ktre nastpnie winien przekaza doKasy wcelu ustalenia prawa dozasiku chorobowego.

Od 1stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego wKRUS rolnika zawiadczenie lekarskie bdzie wystawione ju tylko wformie elektronicznej. Wtakim przypadku ubezpieczony nie bdzie musia skada wniosku oprzyznanie prawa dozasiku chorobowego, bowiem elektroniczne zawiadczenie lekarskie wpynie doKRUS.

Podstawa prawna: art. 6i art. 26 pkt 3ustawy zdnia 15 maja 2015 r. ozmianie ustawy owiadczeniach pieninych zubezpieczenia spoecznego wrazie choroby imacierzystwa orazniektrych innych ustaw (Dz. U. z2015 r. poz. 1066).

Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama