Gminny Zakad Komunalny w Osiu ogasza przetarg na dostaw materiaw do budowy kanalizacji
Nazwa zadania: "Dostawa materiaw do budowy Kanalizacji"

Pliki do pobrania:
Ogoszenie o przetargu >>>
SIWZ >>>
Zacznik Nr 1 >>>
Zacznik Nr 2 >>>
Zacznik Nr 3 >>>
Zacznik Nr 4 >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama