Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci wi i mleka mog skada wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystn sytuacj na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegym roku.


Wszelkich informacji oraz druki wnioskw dostpne s na stronie internetowej ARR http://arr.gov.pl/, tel. 525849292.

Magorzata Recka- K-P ODR Minikowo

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama