Emerytury i renty - zmiana kwot przychodu

KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w Bydgoszczy informuje, e od 1 marca br. obowizuj nowe kwoty przychodw decydujcych o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych. Pena tre informacji znajduje si poniej.

 Wane dla wiadczeniobiorcw osigajcych dodatkowe miesiczne przychody

Od 1 marca br. obowizuj nowe kwoty przychodw decydujcych o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych.

W zwizku z komunikatem Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszcego 4 066 z 95 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od 1 marca 2016 r. kwoty miesicznego przychodu powodujce zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynosz:

? 70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia, tj. 2.846 z 90 gr,

? 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287 z 10 gr.


Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama