Samotnia nad Wd - fot. Marek J. LejkW dniach 7-8 wrzenia 2009 r. w Pensjonacie Samotnia nad Wd w Tleniu odbya si prezentacja walorw zdrowotnych obecnej w naszym regionie zaledwie od maja nowej dyscypliny sportu i rekreacji jak jest Nordic Walking. Na zaproszenie wacicieli pensjonatu w dwudniowym mityngu udzia wzieli przedstawiciele wadz powiatowych, wadz gminnych, Polskiej Federacji Nordic Walking, Kujawsko-Pomorskiej Izby Turystycznej oraz wiat mediw regionalnych. W pierwszym dniu Wiceprezes PFNW Olgierd Boike udzieli instruktarzu obecnym na spotkaniu, a nastpnie wszyscy powdrowali z kijkami szlakiem "Do Pieka". Wieczorem zapoznawano si z elementami prozdrowotnymi tej dyscypliny. Nazajutrz organizatorzy poczyli dwie formy rekreacji, tj. nordic walking i kajakarstwo. Tras do Starej Rzeki wdrowcy przebyli w szybkim tempie, a nastpnie ju kajakami spynli jedn z najpikniejszych rzek - Wd, do Tlenia. To kolejne, wane dla promowania idei nordic walking przedsiwzicie, jakie miao miejsce na terenie naszej gminy. A fakt, e zdrowie jest najwaniejsze, to wszystkich zapraszamy na nasze trasy.

Niech haso: Do Tlenia po tlen - towarzyszy wszystkim sympatykom tej dyscypliny.

Publikowane: 2009-09-11


Fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama