OsieNa prob Adama Sekciskiego - Prezesa KRUS-u informujemy, e kade dziecko poniej 16. roku ycia w rodzinie osb ubezpieczonych w penym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego ma zapewnione ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomidzy Zarzdem Funduszu Skadkowego Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw (ktry z urzdu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ubezpiecze Ergo Hestia S.A. Umow finansuje z pozabudetowych rodkw Fundusz Skadkowy. Ubezpieczenie NNW dla Pastwa dzieci nie ma ogranicze terytorialnych (obowizuje zarwno w kraju, jak i na wiecie).

To pierwszy w Polsce tak duy program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach ktrego blisko 500 tysicy dzieci z Pastwa rodzin, w razie nieszczliwego wypadku ma gwarancj rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztw leczenia, rehabilitacji i innych wydatkw. wiadczenia te s niezalene od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O penym zakresie wiadcze odszkodowawczych, ich wysokoci, o postpowaniu w razie szkody powstaej wskutek wypadku dziecka, szczegowo mog Pastwo dowiedzie si m.in. z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl.

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama