Nowe proaktywne usugi Ministerstwa Rozwoju dla przedsibiorcw.

Za firm przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomio nowe usugi dla przedsibiorcw. Od stycznia 2017 mona ju zarejestrowa wasn firm przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliajcych si, wanych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usugi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usuga telefonicznej rejestracji dziaalnoci gospodarczej dostpna jest pod numerem 801 055 088.

Za firm przez telefon - Jak to dziaa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjania zasady rejestracji dziaalnoci gospodarczej, przyjmuje dane niezbdne do wypenienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z ktrym moe uda si do dowolnego urzdu gminy. Urzdnik wydrukuje wniosek i przedoy do podpisu. Ca rejestracj mona wykona rwnie w peni elektronicznie, wykorzystujc do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Za firm przez telefon to pierwsze tego typu rozwizanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o wanych obowizkach

Celem nowych proaktywnych usug Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsibiorcw.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujce si sprzeda alkoholu i odbieraniem odpadw , ktre do koca miesica maj obowizek zoenia sprawozda. Przedsibiorcy uzyskaj m.in. informacje o tym, jak wykona wszystkie obowizki drog elektroniczn za porednictwem serwisu biznes.gov.pl.


Centrum Pomocy Przedsibiorcy biznes.gov.pl

Nowe usugi realizowane s przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsibiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osb zamierzajcych prowadzi i prowadzcych dziaalno gospodarcz. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw zwizanych z zakadaniem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej drog elektroniczn w sposb atwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalnoci niezbdnych do zaoenia i prowadzenia firmy. Centrum obsuguje uytkownikw Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.


Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Gospodarki Elektronicznej Plac Trzech Krzyy 3/5, 00?507 Warszawa tel.: 801 055 088

Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc

FB: www.facebook.com/biznesgovpl WWW: www.biznes.gov.pl


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama