Rewitalizacja Gmina OsieRewitalizacja staa si kluczowym elementem rozwoju miast i wsi, przeciwdziaajc negatywnym zjawiskom oraz stymulujc rozwj spoeczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynkw, ale przede wszystkim rozwizywanie problemw spoecznych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwikszanie atrakcyjnoci gospodarczej. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien by prowadzony w dialogu z lokaln spoecznoci i wszystkimi innymi interesariuszami, ktrzy s w niego wczeni, a w szczeglnoci mieszkacy obszaru rewitalizacji, przedsibiorcy, jednostki samorzdu terytorialnego, organizacje pozarzdowe, spdzielnie i wsplnoty.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarw zdegradowanych, prowadzony w sposb kompleksowy, poprzez zintegrowane dziaania na rzecz lokalnej spoecznoci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Przyczyny i skutki procesu rewitalizacji wykraczaj poza obszar bezporedniego prowadzenia dziaa i maj szerszy kontekst spoeczny i terytorialny. Z tego powodu przed przystpieniem do dziaa rewitalizacyjnych konieczne jest szerokie zbadanie powiza i zalenoci pomidzy obszarem caej gminy, a obszarem kryzysowym wyznaczonym do rewitalizacji. Dlatego te w najbliszym czasie naley spodziewa si, i na terenie Gminy Osie zostan przeprowadzone konsultacje spoeczne, ktre maj na celu zebranie informacji, propozycji czy te uwag na temat obszarw zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji.

Rewitalizacja Gmina Osie

Ju w roku ubiegym rozpoczlimy zbieranie materiaw umoliwiajcych zdefiniowanie obszarw zdegradowanych i obszarw do rewitalizacji. To tylko wstp dajcy wskazwki dla dalszych dziaa organizacyjnych, ktrych finaem bdzie opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i przyjcie go uchwa Rady Gminy Osie. Planowany termin zakoczenia wszystkich prac przewidziano na koniec lipca 2017 r.

W ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane s konsultacje spoeczne z mieszkacami gminy, przedsibiorcami i przedstawicielami organizacji pozarzdowych dziaajcych na terenie naszej gminy, na ktrych chcemy pozna potrzeby mieszkacw, przedsibiorcw i ich pomysy na popraw obecnej sytuacji.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dziaa przygotowawczych, w ramach ktrych przewidziano prace nad zaangaowaniem mieszkacw, podmiotw publicznych, prywatnych i innych interesariuszy.

Dziaania te bd obejmoway:

  • przeprowadzenie dziaa informacyjnych o prowadzonych dziaaniach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji,
  • zebranie ankiet i opinii,
  • organizacj konferencji wprowadzajcej,
  • organizacj spotka w celu przeprowadzenia debat na temat problemw interesujcych mieszkacw.

Wanym elementem procesu rewitalizacji jest zebranie informacji na temat istotnych dla mieszkacw problemw i potrzebnych dziaa w zakresie rewitalizacji. W tym celu zostan przygotowane odpowiednie ankiety, ktre bdzie mona pobra ze strony internetowej lub otrzyma w formie papierowej.

W zwizku z powyszym zapraszamy do zgaszania propozycji przedsiwzi rewitalizacyjnych, w szczeglnoci o charakterze spoecznym oraz gospodarczym, rodowiskowym, przestrzenno ? funkcjonalnym lub technicznym, moliwych do zapisania w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Z kadego etapu prac zwizanych z opracowaniem programu rewitalizacji na stronie internetowej Gminy Osie www.osie.pl w zakadce Rewitalizacja  bd umieszczone podsumowania i informacje.

Zachcamy wszystkich mieszkacw naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Ju dzisiaj mona przysa uwagi i spostrzeenia na specjalnie w tym celu utworzony adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    lub bezporednio w sekretariacie Urzdu Gminy Osie, pokj nr 10, w godzinach pracy urzdu. Zachcamy te do biecego ledzenia informacji o realizowanych pracach i czynnego udziau w opracowaniu programu rewitalizacji.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama